Žito

Ali 30 % malih delničarjev Žita čaka podobna usoda kot delničarje Fructala?

ZAKAJ SE BORUTU JAMNIKU IN PREDSEDNIKU NS ŽITA MUDI Z IZVEDBO SEJE NADZORNEGA SVETA V ŽITU?

Odgovor na to vprašanje je sila preprost. Dne 18. marca 2010 bo potekalo konstituiranje novega delavskega sveta in imenovanje novih predstavnikov v Nadzornem svetu družbe Žito, iz njega pa bosta verjetno izpadla »dva lojalna člana NS iz vrst delavcev«, ki sta verjetno ključna za podporo pri imenovanju novega prvega moža Žita. Ta naj bi bil  g. Toni Blažič iz Fructala, ki je dokazano (poročilo BDO revizija d.o.o.) »skozi okno zagnal 5,4 mio EUR denarja delničarjev Fructala in Skupine pivovarne Laško in to samo na osnovi ustnega naročila Boška Šrota.«


V Poročilu BDO revijzije d.o.o. o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. je bilo ugotovljeno, da je »z nakupom delnic IFFR bila družba Fructal, d.d. izpostavljena pomembnemu, poslovno nepotrebnemu tržnemu tveganju (tveganju nastanka izgub zaradi spremembe vrednosti naložbe). V letu 2009 je do 31.8.2009 zaradi insolventnosti družbe Infond Holding d.d., tržna vrednost delnic padla in je dejansko prišlo do izgube v višini 5.372.968 EUR.« To je le del škode, ki so jo utrpeli mali delničarji Skupine Pivovarne Laško in njenih podrejenih podjetij.

NENAVADNA PRAKSA: POSVET VELIKIH DELNIČARJE ŠELE PO IMENOVANJU NOVE UPRAVE

2. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 21. nov.. 2016 Stran: 5

Naš bralec ima 60 delnic Save holdinga. Kakšen je postopek prenosa delnic z registrskega računa pri KDD z bralca na njegovega sina?

Postopek prenosa delnice (velja za vse vrednostne papirje) je enak, kot če bi delnice prodajali. Torej morata bralec in njegov sin pri eni od borznih hiš odpreti trgovalna računa in nato na sinov trgovalni račun prenesti delnice. Pri tem bi seveda oba morala plačati strošek preknjižbe delnic; minimalni strošek bi znašal okoli 30 evrov. V primeru delnic Save pa v društvu malih delničarjev menijo, da bi takšen prenos obema povzročil le stroške, saj delnic ni mogoče prodati zaradi ustavljenega trgovanja. Poleg tega tečaj na borzi znaša 0,22 evrov, torej gre za hipotetično vrednost 13,20 evra.

Na registrskem računu ima bralec nekaj delnic Mercatorja in Žita. Ali naj jih pusti na sodnem depozitu in kolikšni so stroški, če to stori?

Delnic Žita delničar ne more več imeti, saj so bili mali delničarji iztisnjeni, vsi delničarji pa so prejeli denarno odpravnino. Ce delničar morebiti odpravnine m prejel, naj se obrne neposredno na borzno hišo -lirika, ki je izvajala vse aktivnosti v zvezi s prevzemom in iztisnitvijo, da si zagotovi izplačilo, ki mu pripada. Sodni depozit se obračuna v višini 15 odstotkov vrednosti, kar pomeni, da je v večini primerov strošek sodnega depozita lahko višji kot strošek klasičnega trgovalnega računa. Vendar pa je to odvisno od vrednosti delnic. Poleg tega ne gre pozabiti, da delničar nima pravice do morebitnih dividend, če bodo delnice pristale na sodnem depozitu.

Od KDD je bralka dobila obvestilo, da ima na registrskem računu delnice z oznako KDH3. Kaj naj stori s temi vrednostnimi papirji, saj so ji na eni izmed bank pojasnili, da vrednost delnice znaša borih 7 evrov.

Kako določiti pošteno ceno delnice

Medij: Večer - V soboto (V soboto) Avtorji: Irena Ferluga Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 30. apr.. 2016 Stran: 11

Iztis malih delničarjev ni niti institut zaščite niti krinka za njihovo oškodovanje, pravi dr. Marijan Kocbek. Zakon govori o pošteni ceni, nič pa o tem, kako jo določiti. 

Delničarstvo je dobilo na Slovenskem v poosamosvojitvenem obdobju pečat nepravičnosti. Morda zato, ker je certifikatska privatizacija iz prve faze preobrazbe družbene lastnine v zasebno dajala preveč iluzij o blaginji in bogastvu vseh. Toda iz družbene lastnine ni mogla nastati in obstati množična zasebna lastnina, slovenski model privatizacije je bil samo poskus koncentracije v rokah peščice. Ostanke nekdanjega množičnega malega delničarstva brišejo iz kapitalističnega obličja zadnji iztisi malih delničarjev prevzetih družb, tako pri Pivovarni Laško kot pri Radenski na skupščini, ki bo v maju. V družbah torej, ki so bile nekoč družbene, potem kratek čas množično zasebne, poskusi menedžerskih prevzemov pa so jih pripeljali v tuje lastništvo. In nič čudnega, pod tujimi lastniki mnoge družbe zelo uspešno poslujejo. 

Izključitev ali izstop 

"Institut iztisa malih delničarjev ni niti zaščita niti krinka za njihovo oškodovanje. Zakonodaja omogoča izključitev, mali delničarji pa imajo tudi pravico izstopiti," pravi dr. Marijan Kocbek, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Glede najbolj grenke izkušnje, ko ob iztisu številni dobijo tudi do 80 odstotkov nižjo odškodnino, kot je znašal njihov vložek, dr. Marijan Kocbek pravi: "Pomembna je cena v času iztisa. Mali delničarji tako lahko dobijo mnogo več od tistega, kar so vložili, tudi takšni primeri so. Mnogi so delnice kupili poceni in so ob iztisu dobili mnogo več." To praviloma velja za tiste, ki so kupovali po letu 2008, ko je kriza razblinila borzne balone. Aerodrom Ljubljana, Letrika, Žito so takšni primeri. Kdor je delnice kupil pred krizo in jih "držal" še dolgo po njenem izbruhu, ne more pričakovati povrnitve vložka. Trg je namreč dvosmerna cesta, ki deluje po principu: daj dam. Nekdo da, da drugi dobi. 

O iztisnitvi malih delničarjev Žita

Medij: Delo Avtorji: V. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 19. 01. 2016 Stran: 8

Ljubljana - Delničarji Žita bodo danes odločali o iztisnitvi malih delničarjev, ki jo predlaga hrvaška Podravka. Ta je s prevzemom postala 86,8-odstotna lastnica Žita, skupaj z njegovimi lastnimi delnicami pa že obvladuje 96,8-odstotka kapitala pekarske družbe; s tem tudi presega prag, s katerim lahko skladno z zakonom izključi preostale delničarje. Če bo skupščina potrdila predlog, bodo mali delničarji upravičeni do denarne odpravnine v višini 180,10 evra na delnico, kar je enako kupnini, ki jo je prevzemnica iz Koprivnice ponudila v lanski ponudbi za ljubljansko pekarsko podjetje. Podravka bo za 100-odstotni delež Žita odštela približno 65 milijonov evrov.

Delničarji Žita o iztisnitvi malih

 Medij: DeloAvtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 18. 01. 2016 Stran: 26

V torek, 19. januarja, bodo delničarji Žita na zahtevo Podravke, kiji 86-odstotna lastnica Žita, odločali o iztisnitvi malih delničarjev. Podravka malim delničarjem ponuja 180,10 evra na delnico odpravnine. Ker pričakujejo, da bo iztisnitev uspešna, Podravka predlaga tudi umik delnic z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, o čemer bodo delničarji odločali v torek.

Rotnik drugi največji delničar Žita

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 03. 12. 2015 Stran: 6

Za nekdanjega direktorja Teša delnice upravlja Alta, ki jih očitno ni mogla prodati

Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj in sedanji direktor Komunalnega podjetja Velenje Uroš Rotnik je po novem drugi največji delničar ljubljanskega Žita. Po nedavno končanem prevzemnem postopku ima hrvaška Podravka 86,8 odstotka delnic Žita, podjetje ima 10 odstotkov lastnih delnic, tako da je Uroš Rotnik z 0,10 odstotka vseh delnic drugi največji delničar Žita, za te delnice pa bi v prevzemnem postopku prejel okrog 64 tisoč evrov. Rotnik je včeraj za Večer pojasnil, da ima te delnice v upravljanju pri Alti in da jih očitno niso mogli prodati, ker je v davčnem pregledu in delnice dacarjem služijo kot zavarovanje. Če bo Podravka, tudi z morebitnim umikom lastnih delnic, postala več kot 90-odstotna lastnica Žita, bo imela možnost iztisniti preostale delničarje (trenutno jih je še 3928) iz lastništva, s tem pa bi do kupnine vendarle prišel tudi Rotnik. Kot razkriva delniška knjiga, delnic ni prodal niti državni D.S.U. kot 0,02-odstotni lastnik pa tudi bolj znani mali delničarji, kot so Janez Košak, Edo Pirkmajer in Adolf Zupan, ki imajo po 0,01 odstotka delnic Žita.

V Žito prihajajo nadzorniki Podravke

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 19. 11. 2015 Stran: 8

Delničarji Žita so na včerajšnji skupščini potrdili tri nove člane nadzornega sveta. To so postali Miroslav Klepač, član uprave Podravke, Petar Vlaič, ki je velik Podravkin lastnik in nadzornik, ter starejši podpredsednik v Podravki Ivan Galovič, medtem ko je bil ponovno v nadzorni svet imenovan Rajko Stankovič, sicer predsednik Društva malih delničarjev Slovenije. Nadzorni svet so zapustili Milan Kneževič, Maja Makovec Brenčič in Adriian Rožič.

V prevzemnem valu

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 18. 11. 2015 Stran: 7

Fizične osebe bodo s kupninami rahlo povečale potrošnjo, institucionalci pa z denarjem na tuje kapitalske trge

Še pred objavo prevzemne ponudbe je bila hrvaška Podravka lastnica 51,54 odstotka ljubljanskega Žita, sicer največjega slovenskega prehrambnega podjetja. Od začetka veljavnosti prevzemne ponudbe 23. oktobra do danes je po besedah prvega moža Ilirike Igorja Štembergerja, kjer vodijo prevzemni postopek, ponudbo sprejelo toliko delničarjev Žita (med njimi tudi uprava in večina institucionalnih investitorjev), da ima zdaj Podravka blizu 75 odstotkov delnic Žita. Če odštejemo deset odstotkov lastnih delnic, ima novi večinski lastnik že dobrih 83 odstotkov "upravljavskih" delnic. Štemberger pričakuje, da bo do ponedeljka do 12. ure, ko poteče aktualna prevzemna ponudba po ceni 180,1 evra za posamezno delnico, ponudbo sprejelo še kar nekaj malih delničarjev Žita, ki jih je še 8340. Celoten prevzem Žita brez lastnih delnic je vreden 57,67 milijona evrov.

Dvomesečni Heinekenov prevzem

Delnico Žita ima v nogavici več tisoč malih delničarjev

Medij: Dnevnik Avtorji: Pušnik Manja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 11. 2015 Stran: 9

PREVZEM

Hrvaška Podravkaje do zdaj pridobila že 68-odstotni delež v Žitu. Še vedno pa ima več kot 8400 malih delničarjev v lasti Žitove delnice. Borzni strokovnjaki jim svetujejo, naj delnice prodajo.


Čez dober teden se izteče prevzemna ponudba za Žito. Hrvaška Podravka za delnico ljubljanske živilske družbe ponuja 180,10 evra, kar je nekoliko nad včerajšnjo borzno ceno v višini 177,7 evra. Na Ljubljanski borzi pa sicer ni velikega prometa z njo. Podravkino ponudbo lahko delničarji sprejmejo do vključno 23. novembra.

Delnice dobili namesto plač

Nadzorni svet SDH je čist kot solza.

Medij: Manager Avtorji: Smrekar Tanja,Sovdat Petra Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 13. 11. 2015 Stran: 24

Damjan Belic, predsednik nadzornega sveta SDH o svoji neodvisnosti, političnih odločitvah in tem, da iluzijo vplivanja politikov na upravljavce ustvarjamo mediji.

Damjan Belič, pravnik z MBA, od julija zaseda eno izmed najpomembnejših mest v državi mesto prvega nadzorni ka SDH, ki upravlja 11 milijard državnega premoženja. Odloča tudi o tem, kam bomo meta li milijone, katero od državnih (zavoženih) družb bomo spet reševali davkoplačevalci. So vmes lobi stični pritiski, ali posluša politiko (ne nazadnje so ga nastavili poslanci) in vplivne posameznike pri svojih odločitvah, tudi pri kadrovanju? Zatrjuje, da ne. Pogovor objavljamo v nekoliko skrajšani razli čici, celotnega si lahko preberete na spletni strani (http://manager.finance.si/8838097).

Z Beličem smo se pogovarjali tudi o morebitni zamenjavi Janka Medje v NLB. Trdi, da o tem nič ne ve. Daje to stvar nadzornikov NLB. A lastnik je drža va, upravljavec SDH. Načeloma so proti osebnim zgodbam in maščevanjem (več na www.finance. si/ 8838055/). Ob tem ni odveč dodati, da so Beličevi nadzorniki soglasno v upravo SDH imenovali tudi Marka Jazbeca človeka, ki je sedel v upravi NLB pred prihodom Medje.

Želeli smo se pogovarjati tudi o zamenjavi prejšnje uprave SDH, saj še vedno ne vemo, zakaj sta Matej Pire in Matej Runjak morala oditi. A nam je to pre prečila piarovka Nataša Novak. So nam pa na ta vprašanja odgovorili pisno, njihove odgovore si lahko preberete na spletni strani (www.finance. si/ 8837946).

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.