Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj, d.d. - Kontaktni podatki

Perutnina Ptuj, d.d. (oznaka delnic: PPTG)
Potrčeva cesta 10
2250 Ptuj
Telefon: +386 (2) 749 01 00
Faks: +386 (2) 749 01 30
Spletna stran: www.perutnina.com
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Perutnina Ptuj

Oznaka delnice:

PPTG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031107350

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

24.672.425,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

5.912.500

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

9.747

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   9,01€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

53.271.625,00€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

02 74 90 100

Email:

info@perutnina.eu

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

STA: Država ne bo sprejela prevzemne ponudbe za Perutnino Ptuj

Ljubljana/Ptuj, 28. januarja (STA) - Ministrstvo za finance predlaga, da država in Kapitalska družba (Kad) ne sprejmeta prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj, saj da bi s sprejemom pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev. Cena delnic Perutnine, ki jih je Sij posredno pridobil prek Holdinga PMP, je bila namreč višja od cene v prevzemni ponudbi.

 

Za ogled prispevka iz oddaje Točka preloma na RTV Slovenija z dne 27.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

"Ker bi s sprejemom prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj Republika Slovenija in Kapitalska družba (Kad) pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev in neustrezno vrednost delnice, ponujene v postopku prevzemne ponudbe, ministrstvo za finance predlaga, da Republika Slovenije prevzemne ponudbe ne sprejme," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, potem ko se je vlada danes seznanila z informacijo o prevzemni ponudbi za delnice družbe Perutnina Ptuj.

Ministrstvo hkrati predlaga, da enako odločijo tudi organi Kada, za katerega pa ni relevantna samo ponujena vrednost delnice, ampak jo vežejo tudi določila odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Tibor Šimonka nov predsednik uprave Perutnine Ptuj

Za ogled prispevka iz oddaje Slovenska kronika na RTV Slovenija 1 z dne 22.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

POP TV: Je v slovenskem pravosodju na obzorju nov škandal?

Sodnica ptujskega sodišča, ki je izdala odredbo za hišne preiskave v zadevi Perutnina Ptuj, je po naših informacijah odvetniku Alešu Rojsu dovolila, da se je seznanil s celotnim sodnim spisom. To je v nasprotju z zakonom, opozarja stroka, saj je zadeva šele v predkazenskem postopku, lahko pa nastane tudi nepopravljiva škoda za preiskavo.

Za ogled prispevka iz oddaje 24ur na POP TV z dne 18.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Društvo MDS pozdravlja ukrepanje organov v zadevi Perutnina Ptuj

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že več let opozarja na sume nepravilnosti pri poslovanju Perutnine Ptuj, d.d., ki je bila v letošnjem letu zaznamovana z dokapitalizacijo ter popravljanjem bilanc za pretekla leta. Tako pozdravljamo ukrepanje pristojnih organov, ki so včeraj, 02.12.2015 izvedli več hišnih preiskav, z namenom ugotavljana morebitnih nepravilnosti pri poslovanju.

 

Ljubljana, 03. december 2015


 

Za ogled prispevka na Planet TV z dne 02.12.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Odziv Društva MDS na napoved ukrepov Perutnine Ptuj proti Društvu MDS - Upravi očitno zmanjkalo argumentov in se mora zatekati h grožnjam

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) sporoča predstavnikom medijev in zainteresirani javnosti, da se ne boji morebitnih kazenskih ovadb s strani Perutnine Ptuj ali Uprave, saj bo tako možno preko sodišča dobiti vpogled v vso dokumentacijo, ki jo ta trenutek družba in njeni zakoniti zastopniki ne želijo razkriti, in ki na eni strani nastopajo kot člani Uprave Perutnine Ptuj na drugi pa kot delničarji družbe Holding PMP. Naj dodamo tudi, da je Društvo MDS podalo naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj, ne pa kazenske ovadbe, organi pregona pa so tisti, ki lahko na osnovi predkazenskega postopka zoper morebitne odgovorne, vložijo ustrezne kazenske ovadbe. V Društvu MDS smo že z dne 11.08.2015 prejeli obvestilo NPU, da se vodi predkazenski postopek, katerega usmerja Specializirano državo tožilstvo RS, kar je bilo izpostavljeno tudi na sami skupščini Perutnine Ptuj pred glasovanjem o nezaupnici Upravi družbe. Brez upoštevanja glasov Holdinga PMP, je podelitev nezaupnice sicer podprlo kar 46 % prisotnih delničarjev, kar je več kot zgovoren podatek.

Presojo razkritja, da dr. Romanu Glaserju pripada le 24 odpravnin pa prepuščamo strokovni javnosti. Po nam znanih podatkih se odpravnine gibljejo med 6 in največ 12 plač.

 

Ljubljana in Ptuj, 04. september 2015


 

Za ogled prispevka iz oddaje Svet na Kanalu A z dne 04.09.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Društvo MDS na Policijo oddalo naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj v primeru Perutnine Ptuj

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skladno s svojo napovedjo na včerajšnji 21. skupščini Perutnine Ptuj, d.d., danes na Policijo oddal naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj članov Uprave družbe Perutnina Ptuj, d.d. in sicer dr. Romana Glaserja, Milana Čuša, Nado Krajnc, Toneta Čeha ter ostale povezane osebe. Sumi storitve kaznivih dejanj so povezani s finančnimi oslabitvami, v okviru katerih je Uprava Perutnine Ptuj popravljala bilanco za leto 2013 za več kot 43 milijonov EUR ter razkritji opcijskih pogodb med vsem štirimi člani Uprave v hkratni vlogi delničarjem družbe Holding PMP, d.d., ter družbo Slovensko industrijo jekla, d.d. (SIJ). Društvo MDS bo zaradi suma koruptivnih dejanj izpodbijalo tudi sklep o dokapitalizaciji družbe, saj je le ta po mnenju Društva MDS ničen.

 

Ljubljana in Ptuj, 01. september 2015


 

Uprava razkrila opcijsko pogodbo s SIJ-em – ATVP sprožila postopek po uradni dolžnosti

Predsednik Uprave Perutnine Ptuj, dr. Roman Glaser je na včerajšnji skupščini razkril, da so vsi štirje člani uprave kot delničarji Holdinga PMP sklenili opcijsko pogodbo s SIJ, ki naj bi jo pripravila Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, d.o.o. g. Aleš Rojs je sicer na včerajšnji skupščini nastopal kot svetovalec Perutnine Ptuj, kjer je razlagal zakaj je SIJ dejansko edini primeren dokapitalizator, zgolj naključno pa je g. Aleš Rojs med leti 2007 in 2009 sedel tudi v NS SIJ.

Za ogled prispevka na RTV Slo 1 z dne 01.09.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Dr. Glaser je na skupščini prav tako razkril, da opcijske pogodbe ni prijavil ATVP niti o tem ni obvestil drugih deležnikov, razen člane NS Perutnine Ptuj, ki naj bi bili s pogodbo seznanjeni ustno, čeprav dr. Borut Bratina kot predsednik NS ni uspel oziroma ni želel (?!) pojasniti na kateri seji NS so se člani ustno seznanili z opcijsko pogodbo med člani Uprave Perutnine Ptuj, ki so v vlogi delničarjev Holdinga PMP podpisali pogodbo s SIJ, seveda z odložnim pogojem, da bo sprejet sklep o dokapitalizaciji z izključitvijo prednostne pravice obstoječi delničarjev. Zato obstaja velika verjetnost, da člani NS pred izborom dokapitalizatorja SIJ, sploh niso bili seznanjeni z opcijsko pogodbo.

Člani Uprave so sicer skupaj lastniki 43.197 delnic Holdinga PMP, kar predstavlja 56,19 % osnovnega kapitala Holdinga PMP; od tega ima dr. Roman Glaser v lasti 12.925 delnic, ga. Nada Krajnc 10.982 delnic, g. Tone Čeh 10.825 delnic in g. Milan Čuš 8.465 delnic. Dr. Roman Glaser ni zanikal, da je ponujena cena po opcijski pogodbi 100 EUR za posamezno delnic, pri čemer ne gre pozabiti, da so bile delnice Holdinga PMP v mesecu juniju 2015 na javni dražbi NLB prodane za vsega 15 EUR na delnico.

Društvo MDS je o navedenem že obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki pa je že po uradni dolžnosti sprožila postopek.

 

Ali bo država zaščitila svoj položaj v dveh pomembnih naložbah

Nedolgo nazaj so poslanci Državnega zbora RS potrdili Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, kjer je na 1. strani navedeno:

»Strategija upravljanja je temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država sporoča upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države.« 

Izhajajoč iz navedenega »temeljnega dokumenta države« sta tako Perutnina Ptuj kot Slovenska industrija jekla opredeljeni kot pomembni naložbi države, kar pomeni da mora kot taka, država ohranjati 25 % delež + 1 delnico, kar pa v primeru Perutnine Ptuj z dokapitalizacijo ne bo več veljalo.

Prav tako se pod vprašaj postavlja zakaj je SIJ, v katerem je država prav tako več kot 25 % lastnica, s člani Uprave Perutnine Ptuj sklenil opcijsko pogodbo, po kateri naj bi se zavezal za odkup delnic Holdinga PMP, ki jih imajo v lasti člani Uprave?! 

Dalje naj bi se uprava dogovorila tudi za sestop iz funkcije v zameno za 36 odpravnin (torej 3-letne plače), kar bi zgolj za predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja, znašalo skoraj 0,5 milijona EUR?!

Povedano drugače, država in njeni davkoplačevalci bodo očitno pošteno nagradili delo Uprave Perutnine Ptuj, ki je samo v letu 2013 oblikovala za 43 milijonov EUR slabitev naložb (kot so Merkur, Center naložbe, Infond Holding itd), banke pa ob odsotnosti dokapitalizacije grozijo z umikom podpisanega MRA, ki bi Perutnino Ptuj pahnil v insolventnosti in posledično lahko tudi v stečaj. 

 

 

Poziv predsedniku Vlade in ostalim pristojnim

Društvo MDS verjame, da niti predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, niti Minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan niti Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravo Počivalšek, ter nenazadnje tudi Minister za finance dr. Dušan Mramor kot tudi ne SDH in KAD, pri sprejemu strategije niso bili seznanjeni, da Uprava Perutnine Ptuj ob strani sklepa posle za svoje lastne delnice, hkrati pa želi da država ostane v delniški strukturi kot manjšinski delničar, pa čeprav bi morala ohranjati 25 % delež.

Zato od vseh zgoraj navedenih pričakujemo, da bodo natančno proučili postopek dokapitalizacije Perutnine Ptuj, sklenitve opcijskih pogodb ter v primeru potrjene korupcije, nemudoma poskrbeli za ničnost včeraj sprejetega sklepa o 40 milijonskih dokapitalizaciji z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Se bo Glaser mastil bolj od drugih delničarjev perutnine?

Medij: Finance Avtorji: Sovdat Petra Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 01. 09. 2015 Stran: 5

Šele vprašanja delničarja na seji skupščine so razgalila manever šefa Perutnine Ptuj. Z dokapitalizatorjem, ki gaje izbral sam, so člani njegove uprave sklenili opcijske pogodbe za odkup deležev v lastniški družbi PMP Holding? Bi tako dobili več od preostalih delničarjev Perutnine? Pravi kaos pa je (še vedno) tudi z državno strategijo upravljanja naložb. Bo Kad ostal zaklenjen v prevzeti Perutnini?

Roman Glaser, generalni direktor Perutnine Ptuj, je priznal, da ima - kot drugi člani uprave - s SIJ - Slovensko industrijo jekla, ki bo dokapitalizirala Perutnino Ptuj - sklenjeno opcijsko pogodbo. SIJ bi od vodstva Perutnine kupil deleže v družbi PMP Holding, ki ima v Perutnini 10,2-odstotni delež.

Tega Glaser, kije sklical sejo skupščine delničarjev, v sklicu ni razkril. To pa je lahko problematično, saj so Glaser in njegovi člani uprave povezane osebe z družbo. Ali sojo priglasili ATVP, nam na agenciji včeraj popoldne niso znali odgovoriti, odgovor so obljubili za danes.

Zvito do več kupnine?

Društvo MDS - predlog za odprto dokapitalizacijo Perutnine Ptuj

Društvo MDS je na današnji novinarski konferenci, ki je potekla na Ptuju pred pričetkom 21. skupščine Perutnine Ptuj, d.d., povedalo, da bo zastopalo nekaj več kot 0,8 % osnovnega kapitala Perutnine Ptuj in da bo ob verjetni podpori Perutninske zadruge Ptuj PZP, d.o.o. (23,5 % lastnica Perutnine Ptuj), poskušalo vložiti nasprotni predlog, ki bo omogočal odprto dokapitalizacijo.

 

Ptuj, 31. avgust 2015


 

Odprta dokapitalizacija Perutnine Ptuj

Iz skupščinskega gradiva ni natančno razvidno, kako je potekal izbor morebitnega dokapitalizatorja, posebej ne ali je Uprava s potencialnimi interesenti vodila kakšna pogajanja v smislu zviševanja ponujene cene za posamezno delnico, zato smo se odločili, da postopek dokapitalizacije odpremo za vse.

Predstavniki Društva MDS je pojasnil, da z nasprotnim predlogom še vedno predlagamo dokapitalizacijo po 8,00 EUR za delnico, pri čemer prednostna pravica obstoječih delničarjev ni izključena, saj po naših informacijah vsaj Perutninska zadruga in KAD želita ohraniti svoje lastniške delež, kar pa predlog Uprave in Nadzornega sveta ne omogoča. Iz današnega članka v časopisu Delo in izjav predstavnikov MHP iz Ukrajine je moč zaslediti tudi, da poleg SIJ-a obstaja interes za vstop v Perutnino Ptuj tudi z njihove strani.

Postopek ki ga želimo predlagati v Društvu MDS skupaj s Perutninsko zadrugo omogoča izvedbo transparetnega postopka morebitnega vstopa novega partnerja, saj ne izključuje nikogar, hkrati pa bi z izvedbo dražbenega postopka v 2. krogu, ki bi potekla med 91. in 105. dnem po skupščini, lahko maksimizirali emisijski znesek novo izdanih delnic Perutnine Ptuj. 

 

O nezaupnici Upravi

Po mnenju Društva MDS, iz Letnih poročil in opravljenih posebnih revizij poslov izhaja, da Uprava ni ravnala skrbno ampak predvsem v korist lastnih interesov, ki jih uresničuje preko Holdinga PMP, ki je nekaj več kot 10 % lastnik Perutnine Ptuj.

Po informacijah Društva MDS se v zvezi s sumom oškodovanja družbe Perutnine Ptuj in njenih delničarjev vodi tudi predkazenski postopek.

 

Ali bodo menedžerji Perutnine Ptuj, kot delničarji Holdinga PMP morda nagrajeni za uspešno dokapitalizacijo?!

DOPOLNJENO z ODZIVOM na žalostno izražanje predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja: Zaradi dodatnih 43 milijonov EUR slabitev, bilanca 2013 skupaj minus 60 milijonov

Uprava Perutnine Ptuj, d.d., ki jo vodi dr. Roman Glaser je morala popravljati bilance družbe za leto 2013. Na to smo delničarji opozarjali že več let in smo vedno znova bili označeni kot »škodoželjni nagajači«. Očitno ne pomaga niti dejstvo, da Nadzornemu svetu predseduje dr. Borut Bratina, ki je hkrati med vidnejšimi predavatelji korporativnega upravljanja in med drugim tudi član Upravnega odbora ZNS. Bilanca leta 2013 je bila popravljena za kar 59.705.094 EUR (samo skupni znesek dodatnih slabitev finančnih naložb za leto 2014 znaša 43.440.235 EUR), kar predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a, doseženega v letu 2014. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skupaj s Kapitalsko družbo, d.d. (KAD) na osnovi navedenega podalo nasprotni predlog za nepodelitev razrešnice Upravi in NS, hkrati pa predlagamo tudi dodatno točko dnevnega reda: podelitev nezaupnice Upravi Perutnine Ptuj.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. avgust 2015


 

Uprava dr. Romana Glaserja je na vse predstavljene podatke kakor tudi vse dotične grafe odgovorila s pisanjem "Zaradi tega tendenciozno in izkrivljeno prikazovanje  oziroma zavajanje z drugačnimi in ideološko ter osebnostno obremenjenimi objavami MDS predstavlja zavajajočo in za delničarje, tako tiste, ki jih zastopa MDS, kakor tudi druge, predstavlja škodljivo in neprofesionalno ter celo kaznivo početje." Ob vsem tem pa ni postregla z niti enim podatkom, ki bi ovrgel predstavljene številke; kar je seveda popolnoma razumljivo, saj gre za številke, pod katere se je Uprava sama podpisala. Obtožb dr. Glaserja pa smo v Društvu MDS žal navajeni, izrazosovlje dr. Glaserja pa je enako žalostno kot številke, ki so zapisane v letnih poročilo Perutnine Ptuj.

 

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

 

Za ogled prispevka na Tele M z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

Uprava Perutnine Ptuj se hvali s poslovanjem ob skoraj 60 milijonski slabitvi – Nadzorni svet: kot da se ni zgodilo nič

V letnem poročilu družbe Perutnina Ptuj za leto 2014 so na straneh 133, 134 in 154 podrobneje razkriti popravki računovodskih izkazov za leto 2013, ki so osnovni kapital družbe znižali iz dobrih 90 milijonov EUR na manj kot 47 milijonov EUR (Razvidno iz 8 strani Letnega poročila 2014 in 54 strani Letnega poročila 2013). Nadzorni svet pod vodstvom dr. Boruta Bratine pa, kot da se ne bi nič zgodilo, na straneh 16 in 17 Letnega poročila 2014 piše o tem, kako »skrbno« so spremljali poslovanje družbe. Dr. Bratina celo navede, »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2014 /…/«.

Ta isti stavek je dr. Bratina zapisal tudi v Letnem poročilu za leto 2013 na strani 25, in sicer »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2013 /…/«. Še več, omenjeni strokovnjak prava in korporativnega upravljanja »na svoje mesto postavi« tudi revizorja, ki si je »drznil« podati mnenje s pridržkom in naprej navaja: 

»Nadzorni svet se je podrobno seznanil z revizijskim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2013 in s pridržki, ki so jih predstavniki revizijske družbe predstavili na seji nadzornega sveta. Ker se pridržki nanašajo na slabitev naložb družbe iz preteklih let, ki so predmet sporov pred sodišči, nadzorni svet ocenjuje, da je smiselno počakati na odločitev pristojnih sodišč in morebitne slabitve napraviti v naslednjih poslovnih letih, če bo to potrebno. V tem trenutku bi to bilo preuranjeno in bi prejudiciralo odločitve sodišč. Nadzorni svet pričakuje, da bodo pristojna sodišča kmalu dokončno odločila v teh spornih zadevah.«

Tudi na sami skupščini smo bili delničarji označeni za skupino škodoželjnih posameznikov, ker že lep čas opozarjamo na nujno potrebne slabitve naložb kot so Center naložbe, Infond holding in Merkur. Vsakemu srednješolcu je jasno, da Perutnina Ptuj nikoli ne bo videla denarja, ki ga je Uprava pod vodstvom dr. Glaserja zapravila, a vendar predsednik NS, dr. Bratina piše o tem, kako je smiselno počakati na odločitev sodišča?!

V Društvu MDS lahko le upamo, da je dr. Bratina, profesor prava in redni predavatelj korporativnega upravljanja v okviru s strani Vlade RS določenega programa za pridobitev certifikata za člana NS, za voljo njegove integritete, žrtev zavajanj Uprave…

 

Pomembna naložba države – v samo nekaj leti prepolovljena in v čakanju dokapitalizacije

Uprava dr. Glaserja se vedno rada pohvali s številkami in dejstvi, kako dobro posluje njegova družba. Tudi Društvo MDS se res lahko pridruži tej trditvi, ko govorimo o primarni dejavnosti družbe – perutninarstvu. Vendar pa je potreben podrobnejši pogled v številke za nekaj let nazaj.

Zadnjo rast prihodov je Perutnina Ptuj zabeležila v letu 2008, od takrat dalje pa prihodki konstantno padajo. 

Čisti dobiček Perutnine Ptuj vse od leta 2007 dalje neprestano pada, da niti ne govorimo o skoraj 7 milijonski izgubi v letu 2012 in pa sedaj popravljeni bilanci za leto 2013, ko je družba zabeležila več kot 53 milijonov EUR izgube.

Leta 2007 je knjigovodska vrednost delnice Perutnina Ptuj znašala 19,26 EUR, danes pa slednja znaša le še 9,01 EUR. Kapital družbe je samo v letih od 2010 do 2014 padel za 52 % in v vsem tem času, ko smo delničarji opozarjali na nepravilnosti, je Uprava dr. Glaserja vedno znova iskala izraze, s katerimi bi nas označila za škodljivce. 

Kot zadnji graf, ki morda najbolj nazorno prikazuje učinkovitost delovanja uprave dr. Romana Glaserja pa smo v Društvu MDS združili izkaze od leta 2001 dalje, torej za 14 let. Iz slednjih izhaja, da je Perutnina Ptuj v zadnjih 14 letih ustvarila 31.855.934 EUR dobička, na drugi strani pa je bilo ustvarjenih za 60.275.301 EUR izgub. Skupna bilance je torej 28.419.367 EUR čiste izgube, ki jo je družba ustvarila v zadnjih 14 letih (gre za izkazane čiste bilančne dobičke oz. bilančne izgube, poročane v revidiranih letnih poročilih). 

 

Slovenska industrija jekla (SIJ) strateški partner perutninarstvu?!

Komedija zmešnjav ne bi bila popolna, če uprava Perutnine Ptuj ne bi našla 'strateškega' partnerja v družbi Slovenska industrija jekla, d.d. - SIJ, ki o perutninarstvu verjetno sploh še ni slišala. Če smo v Sloveniji zadnja leta priča prevzemom družb s strani strateških kupcev (Pivovarna Laško – Heineken, Žito – Podravka, Aerodrom Ljubljana – Fraport, Letrika – Mahle itd.), kjer se kupec oziroma prevzemnik dejansko ukvarja z dejavnostjo, ki jo prevzema (to bi bila groba opredelitev »strateškega partnerja«), pa je Perutnina Ptuj za strateškega partnerja našla družbo Slovensko industrijo jekla, d.d.

Pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, da je Državni zbor RS sprejel strategijo upravljanja naložb, kjer je Perutnina Ptuj opredeljena kot pomembna naložba, kar pomeni da bi morala država ohranjati najmanj 25 % delež; vendar pa tega deleža ne dosega niti danes. Kapitalska družba namreč obvladuje le dobrih 10 % družbe, po sami dokapitalizaciji pa bo njen delež padel pod 6 %, posledično pa bo vsakršno vplivanje na poslovanje še bolj onemogočeno. Pogoj 25 % lastništva je izpolnjen le če med državne deleže pogojno pripišemo deleže podržavljenih Probanke (7,68 %) in Zlate monete II (7,34 %), ki pa sta že vseskozi naprodaj. Skupni delež države bi tako znašal 25,12 %, ob dokapitalizaciji s strani SIJ pa bi padel na 13,82 %.

 

Edina svetla točka je prevzemna ponudba, ki bo morala slediti dokapitalizaciji

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.