Istrabenz

Istrabenz, d.d. - Kontaktni podatki

Istrabenz, holdinška družba, d.d. (oznaka delnice: ITBG)
Cesta Zore Perello - Godina 2
6000 Koper
Telefon: +386 (5) 662 15 00
Faks: +386 (5) 662 15 15
Spletna stran: www.istrabenz.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Istrabenz

Oznaka delnice:

ITBG (Začasna ustavitev trgovanja)

Borza:

Standardna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102070

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   21.615.756,97€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   5.180.000

31.12.2016

Lastne delnice:

   978

31.12.2016

Število delničarjev:

   12.855

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -12,68

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    -105.462.472,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    0,02€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   103.600,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

05 662 1500

Email:

info@istrabenz.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Gordan Šibić - vodja OMD PETROL IN ISTRABENZ

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarji Istrabenza potrdili vse predlagane sklepe

Na 24. redni skupščini družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala 27. maja 2016 v Portorožu, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 108 delničarjev oz. 3,7 % na skupščini prisotnega kapitala. Skupščine se je sicer udeležilo le 43,45 % kapitala. Skupščina se je med drugim seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2015, podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto, ter izglasovala spremembe statuta družbe. 

 

Ljubljana, 27. maj 2016


 

Razrešnica Upravi in NS

Predsednik uprave Andrej Laznik je seznanil delničarje z Letnim poročilom za poslovno leto 2015. Holding še izvaja postopke dezinvestiranja (kot je npr. prodaja družbe na področju IT umik itn) s ciljem zmanjšanja celotne zadolženosti. Ob tem je predsednik uprave predstavil še rezulate hčerinskih firm v preteklem letu, kjer se vendarle kažejo določeni pozitivni poslovni premiki. Delničarji so hkrati podelili razrešnico dvem sestavam nadzornega sveta družbe. Vsi so prejeli razrešnico z 99,9 % večino.

 

Spremembe statuta družbe

Samooklicani Che Guevara, Finec Janne Harjunpää povzročil 80 % padec tržne kapitalizacije Save in Istrabenza

Zadnje dni so se predstavniki DUTB in Finec Janne Harjunpää, ki se je v nedavnem intervjuju sam oklical za Che Guevara, ki naj bi Sloveniji ponujal 'odrešitev', očitno vnovič iščejo načine, kako bi razvrednotili še tisto malo premoženja, ki ga ostaja od delnic Save in Istrabenza. Od 29. maja (ko je DUTB javnost obvestila, da je s protipravnimi dejanji poskušala zapleniti delnice Save turizma in delnice Istrabenz turizma) pa do danes, sta tržni kapitalizaciji družbe Save in Istrabenza padli za 84 oziroma 77 odstotkov. Iz že tako mizerne vrednosti delnic je DUTB skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranja Jannejom Harjunpo uspelo praktično popolnoma razvrednoti premoženje več kot 25.000 delničarjem obeh družb.

 

Ljubljana, 26. oktober 2015


 

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pričakujemo, da bodo ustrezni organi v kar najkrajšem možnem času ukrepali zoper večkratne poskuse tržne manipulacije, saj se očitno vedno znova pozablja dejstvo, da so tako delnice Save kot Istrabenza uvrščene v standardno kotacijo borze in bi posledično pričakovali, da DUTB preneha s tržno manipulacijo. Z dne 23.10.2015 naj bi namreč 'DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA, d.d. na upnika DUTB', kar nedvomno sodi med cenovno občutljive informacije, ki bi jih veljalo objaviti tudi na borznem informacijskem sistemu Seonet.

 

Kako revolucionarno oziroma s tržno manipulacijo razvrednotiš dve delniški družbi

Na področju prestrukturiranja podjetij pa je očitno Finec Janne Harjunpää v Slovenijo prinesel novo prakso. S svojimi dejanji je delnice Save in Istrabenza uspel spraviti na rekordno nizko raven in očitno to zadostuje za častni samo nadet naziv Che Guevere… Po vrhu vsega pa za tovrstna dejanja davkoplačevalci plačujemo 30.000,00 EUR na mesec, kar je sam razkril v intervjuju za RTV Slovenija.

Društvo MDS na ATVP podalo prijavo zaradi tržne manipulacije v primeru Save in Istrabenza zoper DUTB in obe Ministrstvi – DUTB na svoji spletni strani spreminja sporočila za javnost?!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je dne 02.06.2015 na ATVP podalo prijavo zaradi domnevne tržne manipulacije, ki so se je poslužili na DUTB dne 29.05.2015, posredno pa so enake informacije potrjevali na Ministrstvu za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Skupščina Istrabenza – Po odstopu celotnega NS imenovan nov za 6 let

Današnja skupščina družbe Istrabenz, d.d., je poleg odločanja o razrešnicah in imenovanju revizorja odločala tudi o novi sestavi Nadzornega sveta (NS). Skladno z včerajšnjo objavo na Seo-netu so namreč vsi člani NS podali odstopno izjavo. Društvo MDS je ob siceršnji 69,5 % prisotnosti zastopalo okoli 2 % glasovalnih pravic.

 

Portorož, 28. maj 2014


 

Razrešnica Upravi in NS

Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom in hkrati podelila razrešnico dvem sestavam Uprave in pa kar štirim različnim sestavam NS. Vsi so prejeli razrešnico z več kot 98 % večino.

 

Imenovan nov NS

Po odstopu celotnega NS je delničar Sava, d.d. podala nasprotni predlog za izvolitev štirih novih članov NS, prav tako pa je svoj predlog podala Gorenjska banka, d.d., ki je predlagala enakega kandidata kot Sava.

Novi člani NS so tako postali Janko Gedrih, Milan Marinič, Desanka Katič in Denis Tavčar. Njihov mandat traja do maja 2020.

 

Imenovanje revizorja

Skupščina Istrabenza – ali bo dopolnjen NS vendarle znižal prihodke Uprave, ki jo vodi Rudi Grbec

Danes je v Portorožu potekala 21. skupščina družbe Istrabenz, d.d., na kateri so delničarji odločali zgolj o eni točki dnevnega reda in sicer dopolnitvi Nadzornega sveta (NS). Nova članica NS je postala Denis Tavčar. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 60.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo dobrih 1,6 % glasovalnih pravic.

 

Portorož, 26. september 2013


 

Nerazumno visoki prejemki Uprave pod vodstvo Rudija Grbca

Društvo MDS je tako na 19. skupščini, ki je potekala 14.06.2012 kakor tudi na letošnji 20. skupščini, ki je potekala 10.07.2013, opozarjal na nerazumno visoke prejemke dvočlanske Uprave Istrabenza, posebej ob upoštevanju dejstva, da se družba nahaja v postopku prisilne poravnave in je njena usoda odvisna od bank upnic.

Uprava Istrabenza je samo v letu 2012 domov odnesla 380.000 EUR, predsednik Uprave, Rudi Grbec, pa je v letu 2011 za primerjavo bil bolje plačan kot sam predsednik Uprave Petrola, ki bil eden izmed glavnih lastnikov in je hkrati po velikosti tudi največja gospodarska družba v Sloveniji.

Društvo MDS od dopolnjenega NS zato pričakuje, da bo kar v najkrajšem možnem času sprejel ustrezne ukrepe, ki bodo vidno zmanjšali prejemke Uprave Istrabenza.

Za Istrabenz dan D 28. avgust – imenovan nov član NS

Delničarji Istrabenza so se na današnji 20. skupščini delničarjev seznanili s potekom prisilne poravnave Skupine Istrabenz. Družba je z bankami sklenila ustrezen reprogram, vendar pa mora do 28. avgusta skleniti reprogram tudi Istrabenz Turizem, kjer mora Uprava zagotoviti reprogram še za 66,1 milijon EUR. V kolikor ne bo zagotovljeno refinanciranje za Istrabenz Turizem, lahko sledi tudi stečaj celotnega holdinga. V nadzorni svet so delničarji imenovali Miho Resmana.

 

Portorož in Koper, 10. julij 2013


 

Negativen kapital in dodatne slabitve klestijo izid skupine

Knjigovodska vrednost delnice Istrabenz je na dan 31.12.2012 znašala -14,12 EUR, kar naj bi bila posledica enkratnih slabitev in pa zaenkrat še neuspešne prisilne poravnave. Po beseda predsednika Uprava, Rudija Grbca, bo prisilna poravnava uspešna, predsednik nadzornega sveta (NS), Janez Grošelj, pa je ob tem na sami seji izrekal čestitke dvočlanski upravi Istrabenza.

 

Prihodki Uprave zavidljivih 380.000 EUR in poziv predsedniku NS

V Društvu MDS smo že drugo leto zapored izpostavili problematiko nerazumno visokih prejemkov Uprave Istrabenza, saj le-ta pa novem nadzira le še 8 zaposlenih, hkrati pa za delo v odvisnih družbah prejema dodatna nadomestila, med tem ko je ostal nepojasnjen tudi gibljivi del prejemkov.

Ob tem smo bili dodatno začudeni na izjavo predsednika Janeza Grošlja, ki je izjavil, da se mu zdijo prejemki uprave ustrezni. Za primerjavo na tem mestu navajamo (le) predsednike Uprav slovenskih delniških družb, ki prejemajo manjšo plačo od predsednika Uprave, Rudija Grbca: Mateja Narat (Sava), Zvonko Ivanušič (Sava Re), Uroš Slavinec (Helios), Matjaž Rakovec (Zavarovalnica Triglav) in še predsednike Uprav, ki zaslužijo celo manj od članice Uprave, ge. Suzane Bolčič Agostini: France Arhar (UniCredit banka), Edvin Sever (Letrika), Ernest Gortan (Intereuropa), Ivica Kranjčević (Telekom Slovenije), Dušan Drofenik (Banka Celje), Sonja Anadolli (DBS) in Matjaž Grantar (KD Group).

19. skupščina Istrabenza – predsednik Uprave z višjo plačo od predsednika Uprave Petrola, Nadzorni svet pa z višjimi sejninami od nadzornikov Krke?!

Danes je v Portorožu potekala redna skupščina družbe Istrabenz, d.d., kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 71.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1,76 % prisotnega kapitala. Skupščina je podelila razrešnico Upravi in NS, sprejela revizorja za leto 2012, ki je ponovno postal KPMG Slovenija, hkrati pa je imenovala nov NS in mu podelila nove astronomske sejnine.

 

Portorož, 14. junij 2012

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.