Kompas Shop

Kompas MTS, d.d. - Kontaktni podatki

Kompas Shop, d.d. (oznaka delnice: MTSG)
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 563 64 50
Faks: +386 (1) 563 64 75
Spletna stran: www.kompas-shop.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Kompas Shop

Oznaka delnice:

MTSG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031103706

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   3.524.451,00€

15.02.2021

Število vseh delnic:

   844.601 

15.02.2021

Lastne delnice:

   0

31.12.2019

Število delničarjev:

   87

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  128,38€ *1

31.12.2019 

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   6.943.826,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   35,00€

31.12.2020

Tržna kapitalizacija:

   20.811.034,00€

31.12.2020

*1 knjigovodska vrednost je ob številu delnic 594.601 na dan 31.12.2019    

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 563 64 50

Email:

info@kompas-shop.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Družba Ljubljanica objavila prevzemno namero za Namo

Medij: Dnevnik  Avtorji: Živa Rokavec, STA Doseg: 253.706 Tema:  Nama, Zavarovalnica Triglav, Kompas shop  Datum: Petek, 04. januar 2019  Ura spletne objave: 18.28 Vir spletne objave: TUKAJ  

Družba Ljubljanica je danes objavila prevzemno namero za odkup delnic trgovskega podjetja Nama. Koliko bodo ponudili za odkup delnic, bo družba objavila v najmanj desetih oziroma največ tridesetih dneh po objavi namere.

Trgovsko podjetje Nama, ki je najbolj prepoznavno po svoji ljubljanski veleblagovnici med Tomšičevo, Cankarjevo in Slovensko cesto, želi prevzeti družba Ljubljanica. Družba je namreč danes objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Name, o nameri pa so že obvestili tudi republiški agenciji za trg vrednostnih papirjev in za varstvo konkurence ter upravo in predstavnike delavcev Name. Zapisali so, da bodo prevzemno ponudbo objavili v desetih do tridesetih dneh.

Neuspešni poskusi prodaje

Družba Ljubljanica, ki ima sedež na Dunajski cesti, je v 100-odstotni lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe KGAL za upravljanje naložb. Zavarovalnica Triglav je hkrati tudi eden od lastnikov Name.

Največji lastniki – poleg omenjene zavarovalnice so to še Adriatic Slovenica in Triglav skladi – so Namo v letih 2016 in 2017 že poskušali prodati, a bili pri tem neuspešni, saj niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup. Trgovska družba Kompas Shop je sicer spomladi 2017 objavila prevzemno ponudbo. Za delnico je Kompas Shop takrat ponudil 20 evrov v denarju, a je ponudbo sprejel manj kot odstotek delničarjev ljubljanske veleblagovnice. Ti so bili skupaj imetniki 8576 delnic Name, kar je bilo zgolj 0,899 odstotka vseh delnic trgovskega podjetja.

KOMPAS SHOP

Datum skupščine: 
31.08.2020 - 06:30
Naslov: 
v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorjeva, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za leto 2019. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Seznanitev z odstopom članov NS in izvolitev novih članov NS. Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta.

Kompas MTS pol milijona med delničarje

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 08. 2015 Stran: 8

Delničarji družbe Kompas MTS so na skupščini pretekli teden potrdili nasprotni predlog VZMD, po katerem si bodo razdelili dobrih 505.000 evrov dividend ali 0,85 evra bruto dividende na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 6,21 milijona evrov ostaja nerazporejen. Delničarji so se hkrati seznanili tudi z imenovanjem Margit Zanoškar v nadzorni svet, kjer bo zastopala interese zaposlenih.

Kje so slovenski junaki za prevzeme podjetij

Medij: Finance Avtorji: Cajnko Javornik Vita,Lončar Andreja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 03. 06. 2015 Stran: 20

Nakupnih priložnosti že kakih 20 let ni bilo toliko kot v zadnjem obdobju ko je naprodaj cela vrsta podjetij, med njimi tudi bolj znanih. A junake med slovenskimi podjetniki, ki se potegujejo za nakup kolikor toliko velikih podjetij, je mogoče prešteti skoraj na prste ene roke. Don don (ki smo ga izbrali za naslovno zgodbo v junijski reviji Manager), ki bo za prevzem Pekarne Grosuplje odštel 34 milijonov evrov, je ena od belih vran.

Peščica drznih

Največja vrana je vsekakor Kolektor, ki ima velike prevzemne načrte in očitno tudi finančno moč. Največji zalogaj, za katerega seje potegoval lani, je bila novogoriška Letnica, zakateroje bil pripravljen poleg slabe petine, ki jo je že imel vlasti, po neuradnih ocenah plačati še med 80 in 90 milijoni evrov. A je bilo to premalo, premagal gaje nemški Mahle, kije za celotno podjetje plačal 108 milijonov evrov. Pred tem je hotel kupiti Litostoj Po wer, vendar so ga premagali češki kupci z 21,4 milijona evrov kupnine. Tudi Etra 33, ki jo je kupil leta 2010, je bila po takratnih neuradnih navedbah vredna med 20 in 30 milijoni evrov. V zadnjem času se Kolektor omenja še med kandidati za nakup zadolženega Trima, nekoč enega slovenskih paradnih konjev.

Kompas Shop v prevzem Velane

Medij: Večer Avtorji: Damjan Toplak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 19. 03. 2015 Stran: 7

Podjetje Kompas Shop, ki je v 100 odstotni lasti podjetja Kompas MTS in ima po Sloveniji 23 brezcarinskih poslovalnic, je včeraj  objavilo prevzemno ponudbo za Velano. Ljubljanska Velana  je bila nekdaj znana po proizvodnji zaves, danes pa zlasti po svojih nepremičninah, se zlasti med Kolinsko in bližnjim ljubljanskim BTC- jem. Kompas Shop je že 22,95-odstotni lastnik Velane, preostalim 496 delničarjem pa med 18. marcem in 16. aprilom  za posamezno delnico ponuja tri evre (3  €), ali skupno 3,25 milijona evrov. Med večjimi lastniki Velane sta družbi Slosys (24,41odstotka delnic) in Marles z 8,63 odstotka delnic Velane, ki sodita pod lastniško okrilje Leopolda Poljanška, tu je se vzajemni sklad Triglav Evropa s 14,51odstotka  delnic Velane in državni Kad z desetino delnic. 

Kompas MTS nad Velano Leopolda Poljanška

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 03. 2015 Stran: 8

Kompas MTS je pred dnevi postal drugi največji lastnik Velane, ki je že pred časom opustila dejavnost proizvodnje zaves in se ukvarja le še z oddajanjem nepremičnin. 

Kompas MTS Sama Primožiča je očitno zajela nakupovalna mrzlica. V začetku tedna so na dražbi za skoraj 2,5 milijona evrov kupili 19.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče propadlega Ferporta na Letališki cesti v Ljubljani, sedaj pa naj bi se pripravljali tudi na prevzem Velane, ki ima v lasti za več milijonov evrov nepremičnin.

Kompas MTS

Datum skupščine: 
22.08.2014 - 08:15
Naslov: 
na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.