SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 3 hours 56 min ago

Acquisition of treasury shares

Fri, 19/01/2018 - 12:33

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 19/01/2018 - 12:31
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Pridobivanje lastnih delnic

Thu, 18/01/2018 - 16:10

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.