SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 1 hour 37 min ago

Ocena škode za tajfun Hagibis

6 hours 44 min ago

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Mon, 02/12/2019 - 11:49
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Mon, 02/12/2019 - 09:56
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja nadzorovano informacijo: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Obvestilo o 7. seji nadzornega sveta

Tue, 26/11/2019 - 10:48

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 1. izredne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Mon, 25/11/2019 - 13:40
Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja nasprotni predlog in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 1. izredne skupščine banke, ki jih je dne 22.11.2019 prejela od delničarja Skupina Prva d. d..

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.