SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 48 min 9 sec ago

Sporočilo s seje nadzornega sveta

Fri, 14/12/2018 - 15:30

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta

Fri, 14/12/2018 - 15:05

The Supervisory Board Approves the 2019 Business Plan

Fri, 14/12/2018 - 08:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2019

Fri, 14/12/2018 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Thu, 13/12/2018 - 14:41

Mesečno poročilo - november 2018

Wed, 12/12/2018 - 15:01
Objava mesečnega poročila

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.