SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 4 min 33 sec ago

38th General Meeting of Petrol d.d., Ljubljana

Fri, 19/04/2024 - 16:30
The information contained in this announcement will remain available on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, for at least 5 years from the announcement date.

38. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Fri, 19/04/2024 - 16:30
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Bond coupon due for payment: DRS2

Fri, 19/04/2024 - 15:15

Zapadlost kuponov obveznic: DRS2

Fri, 19/04/2024 - 15:15

Acquisition of treasury shares

Fri, 19/04/2024 - 12:43
Based on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 19/04/2024 - 12:43
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Proposed Dividend for Petrol d.d., Ljubljana Shareholders

Fri, 19/04/2024 - 08:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, at least 5 years from the date it is published.

Predlagana dividenda za delničarje družbe Petrol d.d., Ljubljana

Fri, 19/04/2024 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Statement of Conformity with the Corporate Governance Code for 2023

Fri, 19/04/2024 - 08:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb za leto 2023

Fri, 19/04/2024 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

The Supervisory Board endorses the Annual Report of the Petrol Group and Petrol d.d., Ljubljana, for 2023

Fri, 19/04/2024 - 08:15
The information contained in this press release will be available on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, for a minimum of 10 years from the date of publication.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023

Fri, 19/04/2024 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj deset let od datuma objave.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.