SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 1 hour 16 min ago

Acquisition of treasury shares

2 hours 4 min ago

Pridobivanje lastnih delnic

2 hours 17 min ago
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Regarding the document: Sava Re d.d. considers options for issuing subordinated bonds

Mon, 21/10/2019 - 16:30
Decision to issue subordinated notes

Sklic na dokument: Sava Re, d.d., preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice

Mon, 21/10/2019 - 16:30
Sklep o izdaji podrejenih obveznic

34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Mon, 21/10/2019 - 15:25

Mesečno poročanje

Fri, 18/10/2019 - 15:30

Prejem izpodbojne tožbe

Thu, 17/10/2019 - 19:32

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.