SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 7 hours 9 min ago

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Fri, 10/08/2018 - 14:55

Odstop člana nadzornega sveta

Fri, 10/08/2018 - 11:15

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Wed, 08/08/2018 - 13:20
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG:

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.