SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 2 hours 13 min ago

Announcement of Closing of Takeover Bid

Tue, 13/04/2021 - 17:30

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Tue, 13/04/2021 - 15:01

S&P Affirmed the Corporate Credit Rating

Mon, 12/04/2021 - 07:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

S&P potrdil bonitetno oceno

Mon, 12/04/2021 - 07:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Second updated financial calendar for the year 2021

Sun, 11/04/2021 - 21:04
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.eu) at least 5 years from the date it is published.

Druga dopolnitev finančnega koledarja za leto 2021

Sun, 11/04/2021 - 21:00
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.