SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 22 min 36 sec ago

Sklic skupščine delničarjev

Mon, 24/06/2019 - 15:45

Notification of Major Holdings

Fri, 21/06/2019 - 17:31

Acquisition of treasury shares

Fri, 21/06/2019 - 11:35

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 21/06/2019 - 11:34
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Sklic 28. redne skupščine delničarjev družbe DELO PRODAJA, d.d.

Thu, 20/06/2019 - 15:05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Statuta družbe in veljavne zakonodaje družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Thu, 20/06/2019 - 15:00
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. z dne 20.6.2019:

Mesečno poročanje

Wed, 19/06/2019 - 16:30

Pridobivanje lastnih delnic

Wed, 19/06/2019 - 15:45

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.