SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 16 min 50 sec ago

Obvestilo

6 hours 10 min ago

Mesečno poročanje

Tue, 19/10/2021 - 16:01

Acquisition of treasury shares

Tue, 19/10/2021 - 10:47
Based on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:

Pridobivanje lastnih delnic

Tue, 19/10/2021 - 10:46
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.