SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 3 hours 42 min ago

Pridobivanje lastnih delnic

Mon, 12/08/2019 - 10:57

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 09/08/2019 - 15:35

Mesečno poročilo - julij 2019

Mon, 05/08/2019 - 15:01
Objava mesečnega poročila

Pridobivanje lastnih delnic

Mon, 05/08/2019 - 14:06

Polletno poročilo za leto 2019

Fri, 02/08/2019 - 15:01

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Thu, 01/08/2019 - 15:14
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. z dne 30.7.2019.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.