SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 11 weeks 4 days ago

Financial calendar for the year 2020

Mon, 06/01/2020 - 15:02

Finančni koledar za poslovno leto 2020

Mon, 06/01/2020 - 15:01

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Mon, 06/01/2020 - 10:41
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana

Tue, 31/12/2019 - 10:05
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Politika upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana

Tue, 31/12/2019 - 10:05
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.