SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 10 min 11 sec ago

Mesečno poročanje

Fri, 20/05/2022 - 16:05

The Supervisory Board discusses the Petrol Group s business results in the first quarter of 2022 and assesses its performance in the current turbulent situation as successful

Fri, 20/05/2022 - 08:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja skupine Petrol v prvem četrtletju 2022 in poslovanje v zaostrenih razmerah ocenjuje kot uspešno

Fri, 20/05/2022 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.