SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 7 hours 6 min ago

Appointment of the Member of the Supervisory Board of GVO, d.o.o.

Fri, 09/06/2023 - 16:00
Pursuant to the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange and the valid legislation, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, hereby publishes the following notification:

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe GVO, d.o.o.

Fri, 09/06/2023 - 16:00
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.