SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 11 hours 17 min ago

Objava sklica skupščine

Thu, 21/06/2018 - 14:57

Triglav Group under Solvency II in 2017

Thu, 21/06/2018 - 14:20

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Thu, 21/06/2018 - 09:32

Mesečno poročanje

Tue, 19/06/2018 - 15:30

Changes to the 2018 Financial Calendar

Tue, 19/06/2018 - 15:01

Petrol Adopts an Ambitious 2022 Strategy of the Petrol Group

Tue, 19/06/2018 - 08:15
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

Tue, 19/06/2018 - 08:15
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Pridobivanje lastnih delnic

Mon, 18/06/2018 - 15:30

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.