SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 21 min 15 sec ago

Mesečno poročanje

Tue, 19/02/2019 - 15:35

Acquisition of treasury shares

Tue, 19/02/2019 - 13:54

Pridobivanje lastnih delnic

Tue, 19/02/2019 - 13:53
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.