SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 2 hours 34 min ago

Objava sklepov 27. skupščine delničarjev

Tue, 27/10/2020 - 15:05
OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV na 27. skupščini delničarjev družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 26.10.2020

OBVESTILO

Tue, 27/10/2020 - 09:36

Invitation to Apply for Nomination for the Position of a Supervisory Board Member of Petrol d.d., Ljubljana

Fri, 23/10/2020 - 20:50
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Vabilo k vložitvi kandidature za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Fri, 23/10/2020 - 20:50
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Notice of special auditor’s findings

Fri, 23/10/2020 - 18:30
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.eu) at least 5 years from the date it is published.

Obvestilo o ugotovitvah posebnega revizorja

Fri, 23/10/2020 - 18:30
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.