SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 16 min 53 sec ago

Podelitev nagrad Ljubljanske borze

Wed, 06/12/2023 - 12:30

Objava sklica skupščine

Tue, 05/12/2023 - 15:47

Petitions for the review of the constitutionality and legality and for a temporary suspension of the implementation of the new amendment to the Decree on Setting Prices for Certain Petroleum Products

Mon, 04/12/2023 - 21:10
The information contained in this press release will be available on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, for a minimum of 5 years from the date of publication.

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti ter Predlog za začasno zadržanje izvrševanja novele Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

Mon, 04/12/2023 - 21:05
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Bond coupon due for payment: TVL2

Fri, 01/12/2023 - 14:30

Zapadlost kuponov obveznic: TVL2

Fri, 01/12/2023 - 14:30

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.