SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 49 min 3 sec ago

Objava sklica skupščine delničarjev

Mon, 22/10/2018 - 15:01

Acquisition of treasury shares

Fri, 19/10/2018 - 11:38

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 19/10/2018 - 11:38
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Mesečno poročanje

Thu, 18/10/2018 - 15:30

Announcement of the Contract on Merger by Acquisition (Petrol d.d., Ljubljana and Petrol Geoterm d.o.o.)

Wed, 17/10/2018 - 17:30
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Obvestilo o Pogodbi o pripojitvi (Petrol d.d., Ljubljana in Petrol Geoterm d.o.o.)

Wed, 17/10/2018 - 17:30
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.