Pivovarna Laško

Pivovarna Laško, d.d. - kontaktni podatki

Pivovarna Laško, d.d. (oznaka delnice: PILR)
Trubarjeva 28
3270 Laško
Telefon: +386 (3) 734 80 00
Faks: +386 (3) 573 18 17
Spletna stran: www.pivo-lasko.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Pivovarna Laško, d.d.

Oznaka delnice:

PILR

Borza:

Standardna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031107418

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

36.503.305,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

8.747.652

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

7.368

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   6,64€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

   9,43€

30.06.2015

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  23,50€

31.12.2014

Tržna kapitalizacija

205.569.822,00€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

03 734 81 02

Email:

info@pivo-lasko.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

DOPOLNJENO z ODZIVOM na žalostno izražanje predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja: Zaradi dodatnih 43 milijonov EUR slabitev, bilanca 2013 skupaj minus 60 milijonov

Uprava Perutnine Ptuj, d.d., ki jo vodi dr. Roman Glaser je morala popravljati bilance družbe za leto 2013. Na to smo delničarji opozarjali že več let in smo vedno znova bili označeni kot »škodoželjni nagajači«. Očitno ne pomaga niti dejstvo, da Nadzornemu svetu predseduje dr. Borut Bratina, ki je hkrati med vidnejšimi predavatelji korporativnega upravljanja in med drugim tudi član Upravnega odbora ZNS. Bilanca leta 2013 je bila popravljena za kar 59.705.094 EUR (samo skupni znesek dodatnih slabitev finančnih naložb za leto 2014 znaša 43.440.235 EUR), kar predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a, doseženega v letu 2014. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skupaj s Kapitalsko družbo, d.d. (KAD) na osnovi navedenega podalo nasprotni predlog za nepodelitev razrešnice Upravi in NS, hkrati pa predlagamo tudi dodatno točko dnevnega reda: podelitev nezaupnice Upravi Perutnine Ptuj.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. avgust 2015


 

Uprava dr. Romana Glaserja je na vse predstavljene podatke kakor tudi vse dotične grafe odgovorila s pisanjem "Zaradi tega tendenciozno in izkrivljeno prikazovanje  oziroma zavajanje z drugačnimi in ideološko ter osebnostno obremenjenimi objavami MDS predstavlja zavajajočo in za delničarje, tako tiste, ki jih zastopa MDS, kakor tudi druge, predstavlja škodljivo in neprofesionalno ter celo kaznivo početje." Ob vsem tem pa ni postregla z niti enim podatkom, ki bi ovrgel predstavljene številke; kar je seveda popolnoma razumljivo, saj gre za številke, pod katere se je Uprava sama podpisala. Obtožb dr. Glaserja pa smo v Društvu MDS žal navajeni, izrazosovlje dr. Glaserja pa je enako žalostno kot številke, ki so zapisane v letnih poročilo Perutnine Ptuj.

 

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

 

Za ogled prispevka na Tele M z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

Uprava Perutnine Ptuj se hvali s poslovanjem ob skoraj 60 milijonski slabitvi – Nadzorni svet: kot da se ni zgodilo nič

V letnem poročilu družbe Perutnina Ptuj za leto 2014 so na straneh 133, 134 in 154 podrobneje razkriti popravki računovodskih izkazov za leto 2013, ki so osnovni kapital družbe znižali iz dobrih 90 milijonov EUR na manj kot 47 milijonov EUR (Razvidno iz 8 strani Letnega poročila 2014 in 54 strani Letnega poročila 2013). Nadzorni svet pod vodstvom dr. Boruta Bratine pa, kot da se ne bi nič zgodilo, na straneh 16 in 17 Letnega poročila 2014 piše o tem, kako »skrbno« so spremljali poslovanje družbe. Dr. Bratina celo navede, »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2014 /…/«.

Ta isti stavek je dr. Bratina zapisal tudi v Letnem poročilu za leto 2013 na strani 25, in sicer »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2013 /…/«. Še več, omenjeni strokovnjak prava in korporativnega upravljanja »na svoje mesto postavi« tudi revizorja, ki si je »drznil« podati mnenje s pridržkom in naprej navaja: 

»Nadzorni svet se je podrobno seznanil z revizijskim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2013 in s pridržki, ki so jih predstavniki revizijske družbe predstavili na seji nadzornega sveta. Ker se pridržki nanašajo na slabitev naložb družbe iz preteklih let, ki so predmet sporov pred sodišči, nadzorni svet ocenjuje, da je smiselno počakati na odločitev pristojnih sodišč in morebitne slabitve napraviti v naslednjih poslovnih letih, če bo to potrebno. V tem trenutku bi to bilo preuranjeno in bi prejudiciralo odločitve sodišč. Nadzorni svet pričakuje, da bodo pristojna sodišča kmalu dokončno odločila v teh spornih zadevah.«

Tudi na sami skupščini smo bili delničarji označeni za skupino škodoželjnih posameznikov, ker že lep čas opozarjamo na nujno potrebne slabitve naložb kot so Center naložbe, Infond holding in Merkur. Vsakemu srednješolcu je jasno, da Perutnina Ptuj nikoli ne bo videla denarja, ki ga je Uprava pod vodstvom dr. Glaserja zapravila, a vendar predsednik NS, dr. Bratina piše o tem, kako je smiselno počakati na odločitev sodišča?!

V Društvu MDS lahko le upamo, da je dr. Bratina, profesor prava in redni predavatelj korporativnega upravljanja v okviru s strani Vlade RS določenega programa za pridobitev certifikata za člana NS, za voljo njegove integritete, žrtev zavajanj Uprave…

 

Pomembna naložba države – v samo nekaj leti prepolovljena in v čakanju dokapitalizacije

Uprava dr. Glaserja se vedno rada pohvali s številkami in dejstvi, kako dobro posluje njegova družba. Tudi Društvo MDS se res lahko pridruži tej trditvi, ko govorimo o primarni dejavnosti družbe – perutninarstvu. Vendar pa je potreben podrobnejši pogled v številke za nekaj let nazaj.

Zadnjo rast prihodov je Perutnina Ptuj zabeležila v letu 2008, od takrat dalje pa prihodki konstantno padajo. 

Čisti dobiček Perutnine Ptuj vse od leta 2007 dalje neprestano pada, da niti ne govorimo o skoraj 7 milijonski izgubi v letu 2012 in pa sedaj popravljeni bilanci za leto 2013, ko je družba zabeležila več kot 53 milijonov EUR izgube.

Leta 2007 je knjigovodska vrednost delnice Perutnina Ptuj znašala 19,26 EUR, danes pa slednja znaša le še 9,01 EUR. Kapital družbe je samo v letih od 2010 do 2014 padel za 52 % in v vsem tem času, ko smo delničarji opozarjali na nepravilnosti, je Uprava dr. Glaserja vedno znova iskala izraze, s katerimi bi nas označila za škodljivce. 

Kot zadnji graf, ki morda najbolj nazorno prikazuje učinkovitost delovanja uprave dr. Romana Glaserja pa smo v Društvu MDS združili izkaze od leta 2001 dalje, torej za 14 let. Iz slednjih izhaja, da je Perutnina Ptuj v zadnjih 14 letih ustvarila 31.855.934 EUR dobička, na drugi strani pa je bilo ustvarjenih za 60.275.301 EUR izgub. Skupna bilance je torej 28.419.367 EUR čiste izgube, ki jo je družba ustvarila v zadnjih 14 letih (gre za izkazane čiste bilančne dobičke oz. bilančne izgube, poročane v revidiranih letnih poročilih). 

 

Slovenska industrija jekla (SIJ) strateški partner perutninarstvu?!

Komedija zmešnjav ne bi bila popolna, če uprava Perutnine Ptuj ne bi našla 'strateškega' partnerja v družbi Slovenska industrija jekla, d.d. - SIJ, ki o perutninarstvu verjetno sploh še ni slišala. Če smo v Sloveniji zadnja leta priča prevzemom družb s strani strateških kupcev (Pivovarna Laško – Heineken, Žito – Podravka, Aerodrom Ljubljana – Fraport, Letrika – Mahle itd.), kjer se kupec oziroma prevzemnik dejansko ukvarja z dejavnostjo, ki jo prevzema (to bi bila groba opredelitev »strateškega partnerja«), pa je Perutnina Ptuj za strateškega partnerja našla družbo Slovensko industrijo jekla, d.d.

Pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, da je Državni zbor RS sprejel strategijo upravljanja naložb, kjer je Perutnina Ptuj opredeljena kot pomembna naložba, kar pomeni da bi morala država ohranjati najmanj 25 % delež; vendar pa tega deleža ne dosega niti danes. Kapitalska družba namreč obvladuje le dobrih 10 % družbe, po sami dokapitalizaciji pa bo njen delež padel pod 6 %, posledično pa bo vsakršno vplivanje na poslovanje še bolj onemogočeno. Pogoj 25 % lastništva je izpolnjen le če med državne deleže pogojno pripišemo deleže podržavljenih Probanke (7,68 %) in Zlate monete II (7,34 %), ki pa sta že vseskozi naprodaj. Skupni delež države bi tako znašal 25,12 %, ob dokapitalizaciji s strani SIJ pa bi padel na 13,82 %.

 

Edina svetla točka je prevzemna ponudba, ki bo morala slediti dokapitalizaciji

Slovenska pivovarska industrija dobiva novega lastnika; Heineken kot 3. pivovar v svetu še dodatno utrjuje 1. mesto v Evropi

Delničarji Pivovarne Laško, d.d. so se na redni skupščini seznanili z rezultatom Pivovarne Laško v letu 2014; pri čemer so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), predsednik Uprave, mag. Dušan Zorko pa je v okviru 4. točke dnevnega reda delničarje seznanil delničarje o poteku prodajnega postopka 51,11 % deleža Pivovarne Laško. Po zaključku prodajnega postopka in izdaji vseh potrebnih soglasij bodo vsi preostali delničarji deležni prevzemne ponudbe s strani Heinekena, v višini 25,56 EUR za posamezno delnico.

 

Laško, 19. junij 2015


 

Prodan 51 % paket Pivovarne Laško

DUTB, KAD, Alpen Invest, Abanka Vipa, KD Skladi, Nova KBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper so v skupnem prodajnem procesu prodale 51,11 % paket delnic Pivovarne Laško, ki ga je kupil nizozemski Heineken in zanj odštel slabih 115 milijonov EUR, kar znaša 25,56 EUR za posamezno delnico.

Po uspešnem zaključki prodajnega procesa bodo vsi mali delničarji na dom prejeli prevzemno ponudbo, ki bo enaka ceni, po kateri je Heineken kupil večinski paket delnic, to je 25,56 EUR za posamezno delnico.

Predsednik Uprave je v okviru razprave poudaril, da so v Pivovarni Laško ponosni, da so uspeli poiskati strateškega kupca in ob tem uspeli prodati tudi večino poslovno nepotrebnega premoženja, ki ni del osnovne dejavnosti Pivovarne Laško. Kot se je izrazil sam: »Pivovarna Laško končno dobiva pravega lastnika, ki je pivovar«.

Društvo MDS v Krki predlaga dividendo v višini 3,35 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je za 20. skupščino družbe Krka, d.d., ki bo potekala 18.06.2015, podalo nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, kjer predlagamo, da se namesto 2,20 EUR za dividendo nameni 3,35 EUR. Pri predlogu smo upoštevali predlog Uprave in Nadzornega sveta, sočasno pa smo v nasprotnem predlogu prišteli še izredno dividendo iz naslova razgradnje rezervacij za tožbe, ki je Krka zaključil uspešno. V Društvu MDS menimo, da bo višja dividenda imela pozitivne učinke tako za obstoječe delničarje kakor tudi za morebitne nove vlagatelje, ki se odločajo za nakup delnic.

 

Ljubljana in Novo mesto, 29. maj 2015


Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi »Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5 milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.

Društvo MDS predlaga, da se tako za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko, slednjemu pa je bila prišteta še izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacija iz zadeve »Perindopril« v višini slabih 37,5 milijona EUR.

 

Društvo MDS tudi tokrat z lastnik zbiranjem pooblastil

Delničarji Krke bodo v ponedeljek, 01.06.2015 pričeli prejemati pooblastila za zastopanje na skupščini, s podpisom našega pooblastila pa delničarji avtomatično prekličejo pooblastilo, ki jim ga je poslala Krka. Na žalost družba pošilja pooblastila delničarjem brez da bi počakala na zakonsko določen 7-dnevni rok za razširitev dnevnega reda in za podajanje nasprotnih predlogov, prav tako pa družba nikakor ne želi, da bi na pooblastila uvrstila predstavnike malih delničarjev, čeprav je to praksa večine večjih slovenskih družb (Petrol, Gorenje, Mercator, Pivovarna Laško itd.).

Vsi delničarji družbe PIVOVARNA LAŠKO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 25,56 EUR za delnico

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), je dne 13.04.2015 z družbo Heineken International B.V. podpisal prodajno pogodbo o prodaji 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., po ceni 25,56 EUR za delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so opredeljeni v prodajni pogodbi in med katere sodi tudi soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 29. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Pivovarne Laško, d.d. (z oznako PILR) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo družba Heineken International B.V., skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavila najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako PILR  po enaki ceni, t.j. po 25,56 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

Pivovarna Laško - delničarji ostali brez želenih odgovorov

Današnje 22. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d., ki je potekala v Laškem, se je udeležilo 81,80 % kapitala oz. delničarji - lastniki 7.139.059 delnic. Pooblaščenec Društva MDS je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil s strani uprave Pivovarne Laško na skupščini zastopal preko 16.000 glasov. Po otvoritvi skupščine, ki ji je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, ugotovitvi prisotnosti in izvolitvi volilne komisije se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom za 2013 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ter prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta. Skupščina je z 99,28% glasov podelila razrešnico upravi družbe, ter z 99,35% glasov za podelila razrešnico nadzornemu svetu.

 

Laško, 30. junij 2014


 

Skupščina se je prav tako seznanila, da je na dan 31.12.2013 čista izguba družbe znašala 27.912.685,00 EUR in da jo je uprava pokrila iz dobička iz preteklih let, iz drugih rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv tako, da je bilančni dobiček družbe v letu 2013 znašal 0 EUR.

Za novega člana nadzornega sveta družbe v mandatnem obdobju 30.06.2014-21.08.2017 je skupščina z 99,97 % glasov za izvolila mag. Janeza Škrubeja, sicer zaposlenega na DUTB, d.d., kjer opravlja funkcijo izvršnega direktorja.

Za revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu 2014 je skupščina potrdila revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.

Perutnina Ptuj - ali se bo Roman Glaser izmuznil posebni reviziji za več kot 36 mio evrov spornih poslov?

Delničarji Perutnine Ptuj so na današnji skupščini zavrnili predlog Kapitalske Družbe (KAD) in Modre zavarovalnice za izvedbo posebne revizije za določene posle družbe pod vodstvom uprave dr. Romana Glaserja v zadnjih petih, ki so bili predvsem sklenjeni med družbami znotraj ptujske skupine, ter z drugimi družbami. Gre predvsem za finančne dogovore, zlasti v povezavi z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov. Med temi posli sta tudi nakup Merkurjevih delnic in t.i. patronatska izjava s Pivovarno Laško zaradi posojila Perutnine Ptuj v višini 10 mio evrov propadlima Infond Holdingu oz. Center naložbam Boška Šrota. Oba projekta, ki jih Uprava ne želi revidirati, sta delničarje stala čez 35 mio evrov s pripadajočimi obrestmi, družba pa teh zneskov v bilancah tudi ni slabila. Preveritev naj bi se nanašala na gospodarnost in pravilnost postopkov odprodaje hčerinskih družb PP Energija, PP Agro in PP BH.

 

Ptuj 28. junij 2013


 

Izgubo bodo pokrivali iz preteklih dobičkov

Skupščina je odločila še, da bodo lansko čisto izgubo v višini skoraj sedmih milijonov evrov pokrivali z dobrih štiri in pol milijona evrov dobička iz preteklih let, ter skoraj 2,5 milijona evrov drugih rezerv iz dobička.

Preteklo leta je skupina Perutnine Ptuj končala z blizu 262 milijonov evrov prihodkov ali poldrugim odstotkom več kot predlani. Čistega dobička bi bilo 2,1 milijona evrov, a je 9,1-milijonska slabitev Perutninine naložbe v Probanko (delnico Probanke so s 24,3 prevrednotili na 4,2 evra) prispevala k skoraj sedemmilijonski lanski izgubi. Po letošnjih prvih petih mesecih pa naj bi ustvarila 1 mio evrov dobička.

Za ogled TV prispevka novinarja Timoteja Semeniča iz oddaje Dnevnik ob 19.00 uri na RTV SLO 1, z dne 28.06.2013 kliknite tukaj.

Zaradi razmer na trgu in specifičnosti v finančni industriji ter odnosa bančnega regulatorja do posameznih naložb v njej, posledično tudi deleža Perutnine Ptuj v Probanki - ki jo, mimogrede, nadzira prav dr. Roman Glaser, član NS banke pa je tudi predsednik NS Perutnine Ptuj Radovan Stonič - je družba skladno z zakonodajo in načeli racionalnega ter poštenega izkaza finančnega položaja do te naložbe oblikovala ustrezne rezervacije v višini devet milijonov evrov, kar je pomembno vplivalo na poslovni izid Perutnine Ptuj na bilančni ravni. Delničarje je na skupščini presenetila izjava, da družba še ni slabila naložbe v Merkur v višini nekaj več kot 26 mio evrov in danih posojil propadlima Infond Holdingu in Center naložbam za nekaj več kot 10 mio evrov, kar po patronatski izjavi sedaj sodno terja od Pivovarne Laško. V prvi štirih mesecih leta 2013 je družba sicer ustvarila za dober milijon evrov dobička iz poslovanja.

 

Stroški PR agencije Dialog predsedniku uprave »neznani?!«, o podkupovalni aferi iste agencije ne želi razpravljati, znamka Pullus zastavljena

Na skupščini je predsednik Društva MDS zastopal delničarje, ki so lastniki 19.605 delnic. Pri tem kot zanimivost omenimo, da je bilo zaradi »podvojenosti« izločeno kar 23 pooblastil z nekaj več 23.000 glasov delničarjev. Predsednika Uprave dr. Glaserja je spomnil na obljubo o znižanju plače Upravi in 22 delavcem, ki delajo na podlagi individualnih pogodb, v skupnem znesku 2,16 mio evrov (kar je malenkost več kot leto poprej). Vendar je dr. Glaser očitno na svoj odgovor iz leta 2012 pozabil in zatrdil, da so znesek za plače zgolj ohranili.

Skupno pismo Društva MDS in DMDPL predsednici Vlade RS o problematiki Skupine Pivovarne Laško

Predsednika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković in predsednik Društvo mali delničarji Pivovarne Laško (DMDPL) Dušan Siljan sta danes, 30.04.2013 na predsednico Vlade Republike Slovenije mag. Alenko Bratušek naslovila pismo v katerem sta jo seznanila o pereči problematiki Skupine Pivovarne Laško, ter pismo v vednost posredovala tudi ministru za finance, ministru za gospodarstvo razvoj in tehnologijo ter ministru za kmetijstvo in okolje.

 

Ljubljana, Laško 30.04.2013

 

Spoštovana predsednica vlade, mag. Alenka Bratušek,

verjamemo, da vodenje vlade v zapletenih razmerah v katerih se nahaja Slovenija ni preprosto ter zahteva veliko dela na številnih področjih. Pa vendar mislimo, da ste ga sprejeli s polnim zavedanjem položaja, saj je kriza, v kateri se nahaja država, znana več ali manj vsem državljanom. S tem pismom vas želimo opozoriti na nujno ukrepanje tudi na področju, za katerega smo prepričani, da mu zadnje slovenske vlade niso posvečale dovolj pozornosti. Drugače si pač ne znamo, ali pa ne želimo razlagati malomarnega odnosa politike do položaja Skupine Laško, predvsem z vidika lastništva in skrbi za davkoplačevalsko premoženje.
 
Visoka zadolženost skupine je znana širši javnosti. Znano je tudi dejstvo, da je v preteklosti odprodajo ključnega premoženja, kot so delnice Mercatorja, s katero bi družbe lahko znižale dolg do bank upnic na obvladljivo raven, preprečevala prav politika. Hkrati pa se banke upnice, ki so obenem tudi lastnice, med katerimi so najpomembnejše prav banke v javni lasti, z nenehnimi kratkoročnimi reprogrami posojil, aktivno izčrpavajo družbe, ki sicer še vedno uspevajo ustvariti visoke dobičke iz tekočega poslovanja. 

Skupina Laško je bankam upnicam od leta 2010 plačala samo za stroške kratkoročnih reprogramov posojil 2,2 milijona evrov. V istem obdobju jim je odplačala za 80 milijonov evrov glavnic in še 60 milijonov obresti. V državni proračun je v tem času nakazala več kot 330 milijonov evrov različnih dajatev. Ob tem je redno poravnavala tudi obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Vse to iz tekočega poslovanja, prostega denarnega toka ter dobičkov. Delničarji dividend, kljub tekočim dobičkom, nismo dobili že dolga leta.


Spoštovana gospa predsednica vlade, zelo malo družb poznamo, ki bi bile sposobne ob takem izčrpavanju preživeti toliko časa, zato nas pasiven odnos dosedanjih vlad do reševanja problematike družb skupine prav zaprav šokira. Mali delničarji in nekateri drugi investitorji smo v nakup delnic vložili lasten denar, ki smo ga zaslužili s poštenim delom in nismo bili del tajkunsko - kreditnih špekulacij, kot sedanje, po spletu okoliščin, večinske lastnice banke. Želimo opozoriti tudi, da sta med lastniki skupine tudi paradržavni sklad in mednarodni investicijski sklad s sedežem na Norveškem. Težko bo slovenska vlada prepričala tuje investitorje, da je Slovenija še lahko atraktivna država za vlaganja, če bo po drugi strani ob aktivni vlogi bank v javni lasti do konca izčrpala, razkosala in potem za drobiž odprodala
podjetja, ki so sposobna poslovati z dobičkom.


Pritiske za razkosanje in odprodajo po delih skupine, banke upnice v zadnjem času namreč vse bolj stopnjujejo. Vsem, tudi povprečnim ekonomistom pa je jasno, da investitorji ne kupujejo več proizvodnih kapacitet, ki jih je povsod po svetu dovolj, ampak tržne deleže blagovnih znamk. Zato bi samo izjemno slab gospodar pred prodajo sam razpolavljal tržne deleže v vseh segmentih vodilnih blagovnih znamk. Omenjeni pritiski pa se stopnjujejo že do mere, da bi lahko celo špekulirali, da smo na pragu nove bankirsko - tajkunske zgodbe. Morda namreč v ozadju že čaka kak izbranec, ki bi dobil do sedaj uspešne družbe po koščkih praktično zastonj. S takimi poslovnimi odločitvami pa bi veliko denarja izgubile tudi banke v javni lasti, katerih izgube bomo slej kot prej spet pokrivali državljani davkoplačevalci. Zato se mali delničarji Pivovarne Laško lahko počutimo dvakrat oškodovani, če ne celo opeharjeni.

Na današnji 20. skupščini Pivovarne Laško so »resni?!« delničarji že tretjič zavrnili dokapitalizacijo

Skupščina delničarjev Pivovarne Laško, na kateri so delničarji odločali o dokapitalizaciji družbe s 36,5 milijona evrov, je proti dokapitalizaciji glasovalo 74,621 % »resnih?!« (nov termin uvedel predsedujoči Stojan Zdolšek) delničarjev (beri bank).  Na skupščino je bilo prisotnega 85,09 odstotka osnovnega kapitala, Društvo MDS pa je zastopalo nekaj več kot 32.000 delnic PILR. 
 
Laško, 29. avgust 2012

 
Uprava in NS z razrešnico, edini razpravljalci mali delničarji   
 
Delničarji so danes med drugim odločali tudi o pokrivanju lanske čiste izgube, ki je znašala 15,5 milijona evrov.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bo izgubo pokrivalo iz drugih rezerv iz dobička v višini nekaj več kot 390.000 evrov in kapitalskih rezerv v višini dobrih 15 milijonov evrov. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO1 ob 19.00 uri z dne 29.08.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ.
 
»Leto 2011 je bilo za nas burno. To je že šesta skupščina, ko stojim pred vami. Zatrjujem vam, da družbo želimo sanirati. Podvrženi smo bili trem prevzemom. Prodali smo Fructal. Trikrat smo skušali prodajati Mercator, noben poskus ni uspel. Govori se, da lahko Zorko sam proda družbo ali Mercator - to ni res. Smo ena redkih skupin, ki lahko tekoče vrača denar bankam," je na današnji skupščini povedal predsednik uprave skupine Pivovarne Laško Dušan Zorko in hkrati napovedal, da bo družba še naprej povečevala prodajo na tujih trgih.

Rajko Stankovič, predsednik Društva MDS je upravo vprašal, kakšni so bili stroški odpovedanih pogodb o pogodbenem koncernu in kakšni so bili stroški svetovalnih pogodb matične družbe in skupine. Predsednik Uprave je odgovoril, da so to stroški iz leta 2010 in niso zajeti v letno poročilo 2011. Ob robu podpore dokapitalizaciji pa je predlagal, da predstavniki Uprave in NS, ki so delničarji Pivovarne Laško kot prvi vplačajo morebitne dokapitalizacijske delnice in to na ustrezen način objavijo, saj bi s tem jasno dali vedeti, da v to zaupajo, banke pa je pozval naj tokrat dokapitalizacijo podprejo.

 

Društvo MDS poziva k preložitvi jutrišnje ustanovne seje NS Mercatorja vsaj za 7 dni

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS poziva novoizvoljene člane nadzornega sveta PS Mercator, da prvo sejo prestavijo in rešijo nekaj predhodnih vprašanj, ki so povezana z novoizvoljenim članom g. Zdenkom Podlesnikom, sicer predsednikom NS Finetol, d.d.

Drugi, prav tako nezanemarljiv razlog pa je tudi dejstvo, da je Društvo MDS v torek 03.04.2012 vložilo in v petek 06.04.2012 dopolnilo izpodbojno tožbo, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev skupščinskega sklepa o razrešitvi sedanjega NS in imenovanju novih članov NS. V petek 06.04.2011 pa je Društvo MDS vložilo tudi zahtevo za začasno prekinitev vpisa novih nadzornikov, zaradi rešitve predhodnega vprašanja iz izpodbojne tožbe. 

 

Ljubljana, 09. april 2012


 

Zdenko Podlesnik naj odstopi ali vsaj zamrzne članstvo v NS Mercator

Ker o Finetolu ne delničarji ne zainteresirana javnost nimajo več finančnih podatkov od 01.08.2011 dalje, ko so na skupščini delničarjev umaknili delnice Finetola z organiziranega trga, je ključnega pomena, da to izvemo še pred sejo NS Mercatorja v novi sestavi. V javnosti se je večkrat špekuliralo, da je osnovni kapital Finetola negativen in je družba na robu stečaja, kar pod velik vprašaj daje tudi nadaljnje morebitne posledice zaradi članstva g. Zdenka Podlesnika v NS Mercator.

Glede na dejstvo, da nam niso znani »skrbno varovani finančni podatki o Finetolu« in morebitni dogovori z bankami upnicami, obstaja velika verjetnost, da je le-ta že morda insolventen. Tako je samo še vprašanje časa, kdaj bo to priznal in sporočil, ali so mu banke sploh pripravljene reprogramirati zapadle dolgove ali pristati na kakršnokoli prisilno poravnavo. Zato pozivamo, naj Zdenko Podlesnik do javne objave finančnega stanja Finetola zamrzne svoje članstvo v NS Mercator, sicer bi se lahko PS Mercator znašel v hudih težavah pri javnih naročilih v prihodnjih dveh letih, prav zaradi novele Zakona o javnem naročanju.

Novela Zakona o javnem naročanju, ki je bila sprejeta lani marca, med drugim vsebuje določilo, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata oz. ponudnika, ki ima v poslovodstvu nekoga, ki je bil »kadar koli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja nadzornik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja«.

 

Vložena izpodbojna tožba in zahteva za začasno zadržanje vpisa novih nadzornikov

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.