Ali 30 % malih delničarjev Žita čaka podobna usoda kot delničarje Fructala?

NatisniNatisni

ZAKAJ SE BORUTU JAMNIKU IN PREDSEDNIKU NS ŽITA MUDI Z IZVEDBO SEJE NADZORNEGA SVETA V ŽITU?

Odgovor na to vprašanje je sila preprost. Dne 18. marca 2010 bo potekalo konstituiranje novega delavskega sveta in imenovanje novih predstavnikov v Nadzornem svetu družbe Žito, iz njega pa bosta verjetno izpadla »dva lojalna člana NS iz vrst delavcev«, ki sta verjetno ključna za podporo pri imenovanju novega prvega moža Žita. Ta naj bi bil  g. Toni Blažič iz Fructala, ki je dokazano (poročilo BDO revizija d.o.o.) »skozi okno zagnal 5,4 mio EUR denarja delničarjev Fructala in Skupine pivovarne Laško in to samo na osnovi ustnega naročila Boška Šrota.«


V Poročilu BDO revijzije d.o.o. o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. je bilo ugotovljeno, da je »z nakupom delnic IFFR bila družba Fructal, d.d. izpostavljena pomembnemu, poslovno nepotrebnemu tržnemu tveganju (tveganju nastanka izgub zaradi spremembe vrednosti naložbe). V letu 2009 je do 31.8.2009 zaradi insolventnosti družbe Infond Holding d.d., tržna vrednost delnic padla in je dejansko prišlo do izgube v višini 5.372.968 EUR.« To je le del škode, ki so jo utrpeli mali delničarji Skupine Pivovarne Laško in njenih podrejenih podjetij.

NENAVADNA PRAKSA: POSVET VELIKIH DELNIČARJE ŠELE PO IMENOVANJU NOVE UPRAVE

Za 18. marec 2010 je sklican posvet velikih delničarjev, na katerem naj bi bili prisotni vsi večji delničarji, razen predstavnikov 30 % lastnikov, kar je sila nenavadno.

ZAKAJ G. IZTOK BRICL, KLJUB DOBIČKU V ČASU RECESIJE, NE SME OSTATI PREDSEDNIK UPRAVE ŽITA?

Tudi tu je odgovor sila preprost. Gre za staro osebno zamero g. Boruta Jamnika (sicer predsednika KAD) do g. Iztoka Bricla, ki ga »krivi za njegovo razrešitev iz NS Žita« v času vlade Janeza Janše, pa čeprav predsednik Uprave nima formalne, niti praktične možnosti to narediti, saj NS razrešujejo in imenujejo izključno lastniki - in to so delničarji - kar g. Borut Jamnik dobro ve, saj je med drugim tudi predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.

IZGUBA JE PREDNOST PRED DOBIČKOM

Ali bo »uspešni« manager s 5,4 mio izgube, nadomestil managerja, ki je v recesiji ustvaril več kot 1,3 mio EUR dobička, pa bomo videli jutri, če seja NS družbe Žito , d.d., morda ne bo odpovedana ali obstruirana.

PREGLED POSLOVANJA ŽITA OD MAJA 2005 DALJE

Ko je maja 2005 na čelo Skupine Žito prišel g. Iztok Bricl, je le-ta poslovala z izgubo, ki je ob polletju znašala približno 1 mio EUR. Do konca leta 2005 pa so z racionalizacijo poslovanja uspeli obrniti negativni trend in zaključili poslovno leto 2005 z 1 mio  EUR čistega dobička.

V letu 2006 in 2007 so v Skupini Žito opravili konsolidacijo poslovanja in stroškovno racionalizacijo na vseh ravneh, pripojili 5 hčerinskih podjetij in imeli v letu 2006, 4,2 mio EUR čistega dobička, v letu 2007 pa kar 4,3 mio EUR čistega dobička.

V letu 2008 so pripojili še zadnje hčerinsko podjetje Žito Gorenjka d.d., ter preselili proizvodnjo Šumi bonbonov iz Ljubljane v Krško.

V začetku l. 2008 je Spar, kot drugi največji kupec Žita, odprl svojo pekarno, kar je povzročilo padec nosilne pekarske dejavnosti za skoraj 20%. Padec pekarskih količin so uspešno prebrodili, prav tako tudi finančno krizo, ki je se je razplamtela v septembru 2008. Tako je Žito d.d. kljub izjemno zaostrenim pogojem na trgu v letu 2008 zaključilo s čisti poslovnim izidom v višini 1,4 mio EUR.

Konec leta 2008 so izvedli izjemno dobro poslovno potezo. S podjetjem Droga Kolinska so podpisali pogodbo o nakupu blagovnih znamk čajev 1001 Cvet, Maestro začimb, riža Zlato polje in pridobili proizvodno lokacijo v Gradišču pri Kozini. Tako se je pričel razvoj Skupine Žito z novimi programi.

Na račun nakupa novih blagovnih znamk so samo v letu 2009 pridobili skoraj 18 mio EUR prihodkov od prodaje, ter tako več kot uspešno nadomestili padec količin na pekarskem področju in ohranili raven profitabilnosti Skupine.

Plan čistega poslovnega izida za l. 2009 je za Skupino Žito znašal 1,3 mio EUR in ga bodo verjetno dosegli, ter morda celo presegli po do sedaj znanih podatkih.

Skupina Žito je pod vodenjem g. Iztoka Bricla v zadnjih 5 letih naredila ogromen korak naprej. Danes je to moderno, tržno orientirano, stroškovno učinkovito, enovito podjetje s konsolidiranimi procesi poslovanja, s prepoznavnimi blagovnimi znamkami, ki je sposobno uspešno konkurirati na trgu ter ustvarjati čisti poslovni izid v višini med 4 in 5 mio EUR.

POZIV K RAZUMU VEČINSKIH LASTNIKOV KADA, SODA

Z vidika delničarjev oz. lastnikov pa je najbolj pomembno, da njihova investicija daje donos oz. dividendo, ter da ima družba zagotovljen razvojni ciklus. Oba vidika sta v Žitu zagotovljena.

Upamo, da domneve, da za vsem tem tičijo nepremičninski apetiti določenih skupin, ne držijo, saj je Žito umeščeno na elitni lokaciji v BTC.

Zato javno pozivamo predsednika NS družbe Žito, d.d. in zastopnike paradržavnih skladov SOD mag. Tomaža Kuntariča in KAD g. Boruta Jamnika, da jutrišnjo sejo NS Žita odpovedo in počakajo, da delavci imenujejo svoja nova člana v NS!

Mali delničarji, kot 30 % lastniki pa zahtevamo, da se opravi sestanek večjih lastnikov pred dokončnim imenovanjem novega prvega moža ŽITA, d.d.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.