Sava Re

Sava Re, d.d. - Kontaktni podatki

Pozavarovalnica Sava, d.d. (oznaka delnice: POSR)
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 475 02 00
Faks: +386 (1) 475 02 64
Spletna stran: www.sava-re.si
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Pozavarovalnica Sava

Oznaka delnice:

POSR

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021110513

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   71.856.376,23€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   17.219.662

31.12.2019

Lastne delnice:

   1.721.966

31.12.2019

Število delničarjev:

   4.110

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   24,83€

31.12.2019

Bilačni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   34.705.806,06€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   18,00€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   309.953.916,00€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

Jana Mandelc

Telefon:

01 475 02 13

Email:

jana.mandelc@sava-re.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Skupščina SavaRe - delničarjem 0,85 EUR dividende in trije novi člani nadzornega sveta

Delničarji družbe SaveRe, d.d. so se na današnji skupščini seznanili s poslovanje skupine SavaRe v letu 2020, hkrati pa bodo odločali tudi o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe, ter imenovali tri nove nadzornike družbe za naslednja štiri leta. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal 2,24 % na skupščini prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 25.05.2021


 

Poslovanje nad načrtovanim

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave zaradi pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo.

 

Knjigovodska vrednost delnice POSR je 19,4 % višja in znaša 29,70 EUR, na borzi od začetka leta kar 36 % višje

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12.2020 znašala 29,70 EUR in je zrasla za 19,6 % glede na zadnji dan leta 2019. Delnica je na organiziranem trgu dosegla tečaj 25,00 EUR na dan 24.05.2021, kar je 36 % višje od zaključnega tečaja 18,50 EUR na zadnji trgovalni dan leta 2020 in še raste, rast so spodbudili tudi objavljeni Rezultati za obdobje januar-marec 2021 in podatek, da čisti dobiček dosega 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021.

Zavarovalna skupina Sava v letu 2020 ponovno dobila potrditev bonitetne ocene »A« s stabilnimi obeti iz obeh bonitetnih agencij, kar daje našemu poslovanju dodatno verodostojnost na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

 

Delničarjem dividenda v višini 0,85 EUR bruto

Skupščina je sprejela predlog nadzornega sveta in uprava, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,85 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 13.173.041,60 EUR eura oziroma 23,4  odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2020, ki bo izplačana 10.06.2021, delničarjem vpisane v delniško knjigo na dan 09.06.2021. O nasprotnem predlogu, da se za dividende nameni 1,30 EUR se ni glasovalo.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je predlagal, da Uprava in Nadzorni svet SaveRE po odpravi omejitev glede izplačevanja dobička s strani Agencije za zavarovalni nadzor razmislita, da na začetku leta 2022 izplačata akontacijo dividende za leto 2021 ob izpolnjevanju kriterijev solventnosti in finančne stabilnosti.

 

Izvoljeni novi člani nadzornega sveta Save Re

Delničarji so za nove člane nadzornega sveta izvolili: 

  • g. Keith William Morris, ki je bil že prejšnji mandat v NS Save RE in je po izobrazbi diplomirani ekonomist (B. Sc, Management Sciences) s specializacijo v financah in trženju. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot so Eagle Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). 
  • g. dr. Matej Gomboši, ki je dr. znanosti s odročja računalništva in informatike in zaposlen od  leta 2016  na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. 
  • g. Klemen Babnik, univerzitetnega diplomiranega pravnika, ki je od marca 2020 zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS 

Predstavitev članov NS si lahko preberete TUKAJ.

 

Pozavarovalnica Sava

Nasprotni predlog za delitev dividende objavljen na AJPESU z dne 05.05.2021 objava 5077926 si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
25.05.2021 - 15:00
Naslov: 
v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Volitve članov nadzornega sveta.

Med nadzorniki Save Re tudi SDS-ov kandidat

Medij: Dnevnik Avtor: Vanja Tekavec tema: Sava Re, mali delničarji, ZGD-1 Datum: Petek, 16. april 2021 Stran: 5 Vir: TUKAJ

V vladajoči koaliciji se nadaljujejo priprave na prevzeme položajev v domačem gospodarstvu. Ena od tarč koalicije je tudi zavarovalniška skupina Sava Re, v kateri si bosta, če se bodo s tem strinjali tudi ostali delničarji, dve nadzorniški mesti razdelili stranki NSi in SDS.

V Savi Re sredi julija letos potečejo mandati trem od štirih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu. To so predstavnica Slovenskega državnega holdinga Mateja Lovšin Herič, Keith W. Morris in direktor časopisne družbe Delo Andrej Kren. Medtem ko je Keith W. Morris predlagan za ponoven štiriletni mandat, sta za nova nadzornika predlagana kandidata Matej Gomboši in Klemen Babnik.

Gomboši močno povezan z Janševim kabinetom

Matej Gomboši med poznavalci velja za kandidata, ki je močno povezan s kabinetom predsednika vlade Janezom Janšo. Leta 2010 je kot kandidat SDS-a postal župan Beltincev, sicer pa je njegova poslovna pot močno povezana z računalništvom in informatiko. Je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Svojo delovno pot je začel leta 1998 kot IT asistent in kasneje kot višji IT raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Med njegove vodstvene izkušnje sodi tudi funkcija namestnika direktorja za IKT v Elektro Slovenija, d.o.o., kjer je bil zadolžen za vodenje in koordinacijo pomembnejših večdivizijskih projektov. Ima tudi vodstvene izkušnje s področja lokalne samouprave in mednarodne izkušnje iz Sveta Evrope. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta Razvojne Agencije Sinergija. Matej Gomboši bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi mandat.

Babnik je Vrtovčev vodja kabineta

Klemen Babnik je vodja kabineta ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca (NSi). Že lani ga je vlada imenovana v nadzorni svet Družbe za razvoj infrastrukture (DRI), postal je tudi nadzornik Istrabenza. Je univerzitetni diplomirani pravnik. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2014 si je nabiral izkušnje na različnih vodstvenih mestih znotraj državne uprave. Klemen Babnik bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi mandat, lahko razberemo iz sklica skupščine.

Delničarji Save Re bodo na skupščini 25. maja znova lahko odločali o delitvi dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se delničarjem izplača dividenda 0,85 evra bruto na delnico.

Analiza: kaj je koronsko leto 2020 pomenilo za dividende slovenskih borznih družb

Medij: Finance Avtor: Petra Sovdat tema: mali delničarji, dividende Datum: Ponedeljek, 12. april 2021 Stran: 8  

Kje bi dividende in dividendna donosnost utegnile biti večje kot pred epidemijo, kje manjše, kje je izplačilo še negotovo in kdaj bodo predloge delitve dobička objavili v družbah, kjer tega še niso storili.

Večina slovenskih borznih družb je že objavila predloge za izplačilo dividende za poslovno leto 2020. Med temi so tudi dve zavarovalniški družbi in banka, ki sta jim regulatorja lani zaradi bojazni, kako bo epidemija vplivala na trdnost institucij, prepovedala izplačilo dobička, so pa te pri izplačilu omejene tudi letos. Na enem mestu smo zbrali predloge, analizirali predvideno dividendno donosnost in jo primerjali s prejšnjo, za družbe, ki predlogov še niso objavile, pa dodali predvideni čas objav.

Sezona dividend 2021: od katerih slovenskih borznih družb se pričakujejo največja izplačila?

»Predlogi dividend so večinoma v skladu s pričakovanji. Glede na postavljeno dividendno politiko bo izplačilo lanskega dobička nekoliko manjše le pri družbah v finančni industriji, vendar pa za vlagatelje to najverjetneje ni presenečenje. Regulatorji so namreč v zadnjih mesecih večkrat jasno sporočali, da od finančnih družb zahtevajo previdnost. Na splošno bi rekel, da predlogi kažejo, da borzne družbe za zdaj ocenjujejo, da ne bodo čutile dolgoročnejših posledic koronakrize in da ni razlogov za dodatno zadrževanje kapitala,« že objavljene predloge izplačila dividend za lani komentira direktor analiz v družbi Capital Genetics Matej Šimnic.

Je korona zarezala v dividende? Ne povsod

Doslej najvišjo pričakovano dividendno donosnost je za zdaj napovedal energetski trgovec Petrol. Čeprav je epidemija lani odplaknila tretjino dobička, ki ga je družba dosegla v letu 2019, v družbi predlagajo enako dividendo, kot so jo delničarjem izplačali lani. Gre za 22 evrov bruto na delnico, kar bi glede na tečaj delnice na zadnji lanski trgovalni dan pomenilo 6,77-odstotni dividendni donos, kar je slabo odstotno točko več kot pri dividendi za poslovno leto 2019.

V absolutnem znesku je dividendo glede na izplačano za leto 2019 najbolj povečal novomeški farmacevt Krka, ki je lani poslovala z rekordnim dobičkom. Predlog za letošnje izplačilo je pet evrov bruto dividende, to je za 1,22 evra več, kot so delničarjem izplačali lani. Predviden dividendni donos je za slabega pol odstotka večji kot v poslovnem letu 2019. Naj dodamo, da ima Krka na računu kar 313,6 milijona evrov, kar je 94,9 milijona oziroma 43 odstotkov več kot ob koncu leta 2019. Denarna sredstva pomenijo kar 14 odstotkov sredstev skupine Krka, to je za štiri odstotne točke več kot ob koncu leta 2019.

Za 10 evrov večjo dividendo, kot so jo dobili delničarji za leto 2019, napovedujejo tudi v Salusu. Od predlaganih 55 evrov bruto na delnico so delničarji januarja že dobili 25 evrov bruto dividende na delnico. Predlagana dividendna donosnost je sicer zaradi močne rasti delnice v prejšnjem letu nekoliko nižja kot predlanskim. Lani glede na leto 2019 povečali čisti dobiček za 72 odstotkov, medtem ko so prihodki v koronskem letu 2020 zrasli za 15 odstotkov.

Kje je predlagana dividenda manjša kot leto prej?

Za šest evrov bruto na delnico je manjša predlagana dividenda pri Cinkarni Celje – predlog je 11 evrov bruto, dividendna donosnost pa je lani upadla za skoraj tri odstotne točke in znaša sicer še vedno precej visokih 6,18 odstotka. So se pa delničarji v letih pred 2020 navadili res velikih izplačil dobička, spomnimo, za leto 2018 so dobili rekordnih 28,27 evra bruto na delnico, leto pred tem pa 26,52 evra bruto na delnico. Cinkarna je lani imela prihodke na ravni predkoronskega leta, dobiček pa večji od načrtovanega.

Posebna kategorija: banka in zavarovalnici

Letos dividendo spet lahko pričakujejo delničarji NLB, Zavarovalnice Triglav in pozavarovalnice Sava Re. Tem sta regulatorja, Banka Slovenije (ki je sledila ECB) ter agencija za zavarovalni nadzor, lani prepovedala izplačilo dobička, saj še ni bilo jasno, kako bo COVID-19 vplival na gospodarstvo in s tem na kapitalsko vzdržnost omenjenih.

Omejitve za izplačilo dobička sicer ostajajo tudi letos – pri obeh (za zdaj) do konca septembra. Korona, spomnimo, ni pomembneje pokvarila lanskega poslovanja omenjenih.

NLB je za izplačilo dobička za zdaj namenila skupaj 24,8 milijona evrov v dveh obrokih; za to, so povedali pred nedavnim, že imajo dovoljenje ECB. Prvi obrok v skupnem znesku 12 milijonov evrov ali 0,6 evra bruto na delnico bi delničarjem izplačali takoj po skupščini delničarjev v juniju 2021, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov ali 0,64 evra bruto na delnico pa po 30. septembru 2021, če plačilo ali prevzem obveznosti plačila drugega obroka ne bi bil v nasprotju s predpisi, ki trenutno veljajo na domači ravni pri Banki Slovenije. Skupaj bi bilo to 1,24 evra bruto na delnico. V NLB napovedujejo, da še zmeraj želijo razdeliti 92,2 milijona evrov dobička skupine za leto 2020. To bi bilo 4,61 evra bruto na delnico. Šef banke Blaž Brodnjak je sicer že ob predstavitvi nerevidiranih rezultatov dejal, da bi, če bi lahko, do leta 2023 delničarjem razdelili 300 milijonov evrov presežnega kapitala.

Na skupščini 25. maja bodo delničarji Zavarovalnice Triglav, če le ne bo nasprotovanja agencije za zavarovalni nadzor, saj mora ta o predlogu še odločati, odločali o dividendah v vrednosti 1,7 evra na delnico, kar znese skupaj skoraj 39 milijonov evrov. Predlagana dividenda, 1,7 evra bruto na delnico, je nižja kot v zadnjih nekaj letih, ko je znašala 2,5 evra bruto na delnico. Lani Triglav, kot rečeno, dobička ni smel izplačati. Skupina Triglav je pobrala več čiste premije, dobiček pa ji je upadel za desetino.

Pozavarovalnica Sava Re, ki je del Zavarovalne skupine Sava, bo skupščini predlagala, da se delničarjem razdeli nekaj manj kot četrtino lanskega čistega dobička skupine in 0,85 evra bruto na delnico. Lani za leto 2019 dividende ni smela izplačati. Zavarovalna skupina Sava je lani povečala tako prihodke kot dobiček.

Kdaj še preostali predlogi izplačila dividend za lani?

Dividende med donosi in omejitvami regulatorjev

Medij: Delo  Avtorji: K.L.  Teme:  dividende, mali delničarji Datum: Sreda, 24. marec 2021 Stran: 9

Dividende med donosi in omejitvami regulatorjev

Skupščine delničarjev

Družbe ljubljanske borze vlagateljem obljubljajo tudi več kot sedemodstotne dividendne donose Borzne družbe ljubljanske borze so pred epidemijo prinašale kar opazen dividendni donos. Že lani pa finančne družbe niso izplačale dividend zaradi omejitev regulatorjev. Podaljšanje epidemije bo tudi letos vplivalo na nižja izplačila dobičkov, a vseeno podatki kažejo, da bodo dividende kar lepo polepšale donose vlagateljev v Ljubljani.

 

Razdelitev bilančnega dobička in izplačilo dividend sta že predlagala Petrol in Salus. Petrol delničarjem, med katerimi je 22.000 malih vlagateljev, predlaga izplačilo enake dividende kot lani, pa čeprav mu je zaradi epidemije čisti dobiček upadel za tretjino. Vlagateljem bo tako razdelil okoli dve tretjini lanskega čistega dobička skupine oziroma 22 evrov bruto na delnico. To vlagateljem pri zdajšnji ceni prinaša okoli šestodstotni dividendni donos. Salus, za katerim je rekordno leto, bo na skupščini prihodnji mesec predlagal, da se za dividende porabi nekaj več kot polovica lanskega dobička, natančneje 5,7 milijona evrov. Delničarji bi tako dobili 55 evrov na delnico, pri čemer so 25 evrov že prejeli.

 

Salus namreč skoraj tradicionalno izplačuje tudi vmesno dividendo. Delničarjem, ob upoštevanju že izplačanega zneska, dividenda prinaša 5,6-odstotni donos pri zdajšnjem tečaju.

 

Skoraj zanesljivo bo rekordne dividende vlagateljem predlagala tudi novomeška Krka, ki je z naskokom največja delniška družba v Sloveniji z okoli 46.000 malimi delničarji. Predlog delitve bilančnega dobička bo dolenjski farmacevt razkril čez slabe tri tedne. V skladu z njegovo dividendno politiko se za dividende nameni najmanj polovica dobička preteklega leta. Ob lanskem rekordnem dosežku bi to pomenilo okoli 4,70 evra dividende na delnico. A lani je Krka delničarjem namenila nekaj večji delež, povsem mogoče je, da jih bo s podobno odločitvijo razveselila tudi letos. Že delitev polovice lanskega dobička pa delničarjem ob zdajšnji ceni prinaša petodstotni donos.

 

Omejitve regulatorjev

V kar nekaj borznih družbah izplačilo dividend kroji epidemija. Najbolj izpostavljene so finančne ustanove Zavarovalnica Triglav, Sava Re in NLB, ki so morale lani zadržati izplačevanje dividend po navodilih regulatorjev. Ti izplačilo dividend za zdaj omejujejo tudi letos, saj še niso znane vse posledice epidemije. Nepredvideni dogodki pa bi lahko vplivali na finančno stabilnost poslovanja. A povsem brez dividend delničarji letos skoraj gotovo ne bodo ostali. NLB, ki je lani skupaj z učinkom prevzema Komercijalne. Ob tem pa NLB poskuša pridobiti dovoljenje za izplačilo dodanih 67 milijonov evrov (dodatne tri evre na delnico) v drugi polovici leta. Že odobreno izplačilo delničarjem prinaša 2,4-odstotni donos. NLB je sicer napovedala, da bo povprečno izplačilo dividend v prihodnjih treh letih preseglo sto milijonov evrov.

Tudi zavarovalnice so omejene in izplačilo ne sme biti večje od povprečja izplačanih dividend v treh letih pred epidemijo, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji, povezani s kapitalsko ustreznostjo in likvidnostjo.

Za Zavarovalnico Triglav to pomeni, da lahko izplača največ 2,50 evra na delnico. Delničarji bi bili s tem zadovoljni, saj je to enako izplačilo kot v letih pred epidemijo in pri zdajšnji ceni delnic prinaša skoraj osemodstotni dividendni donos. Omejitev glede na pretekla izplačila omogoča Zavarovalnici Triglav razdelitev kar 77 odstotkov lanskega dobička. Znova opozarjamo, da mora upoštevati še druge regulatorne omejitve.

Bolj omejena je zavarovalna skupina Sava, ki se je v zadnjih letih s prevzemi opazno razširila in prevzemom delno tudi prilagodila dividendno politiko. Sava Re pa je omejena z največ 0,85 evra dividende na delnico, kar delničarjem ponuja 3,6-odstotni dividendni donos. Za dividende lahko razdeli le okoli četrtino lanskega dobička, ki so ga sicer polepšali enkratni dogodki.

Še težje je predvideti, koliko bodo vlagateljem ponudili Cinkarna Celje, Luka Koper in Telekom Slovenije.

Uprava Luke Koper je že lani predlagala zadržanje izplačila dividend, a so delničarji nato izglasovali izplačilo 1,07 evra na delnico. Koprskemu upravljavcu pristanišča je dobiček lani upadel za petino, vseeno pa je družba verjetno sposobna ohraniti enako izplačilo dividend kot lani. To bi namreč pomenilo, da bo za dividende porabljena polovica lanskega dobička. Delničarjem to prinaša 5,4-odstotni dividendni donos.

 

Usihanje dividend Telekoma

Nekoliko manjša kot lani pa bo verjetno dividenda Cinkarne Celje, ki ji je lani dobiček upadel za šestino. Če bo Cinkarna izplačala enak delež dobička kot lani, bo dividenda znašala okoli 15 evrov, lani je sicer izplačala 17 evrov dividende. A že nižje izplačilo delničarjem daje več kot sedemodstotni dividendni donos.

Največja uganka je Telekom Slovenije, ki je lani delničarjem izplačal 3,50 evra dividende na delnico. Povsem sveža uprava bo predlog predvidoma pripravila do 6. aprila, ko je predvidena objava sklica skupščine. Če bo Telekom ohranil lansko višino dividende, bo razdelil kar 83 odstotkov lanskega dobička. Takšno izplačilo bi delničarjem prineslo več kot sedemodstotni donos pri zdajšnji ceni delnic. A cena delnic verjetno pomeni, da vlagatelji pričakujejo skromnejše izplačilo. Spomnimo, leta 2018 je Telekom vlagateljem izplačal 14,30 evra na delnico, kar je bilo takrat bistveno več od dobička preteklega leta.

Predlagana dividenda Petrola prinaša šestodstotni dividendni donos. Zaradi omejitev regulatorjev bodo dividende NLB bistveno nižje od ciljev uprave. 46.000 delničarjev Krke bo o dividendi glasovalo v prvi polovici julija. Vodilne družbe na ljubljanski borzi delničarjem prinašajo solidne donose.

 

Nerevidirani izidi za leto 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila izjemnih 56,4 milijona evrov čistega dobička, navkljub povečanim tveganjem v povezavi z dodatnimi negativnimi vplivi pandemije na poslovanje skupine

Medij: SEONET Avtorji: Sava Re, d.d. Teme:  Sava Re, d.d. , mali delničarji Datum: Petek, 5. marec 2021 Vir: TUKAJ

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022.

 

13,6-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v letu 2020 zbrala 679,7 milijonov evrov kosmatih premij, kar je 13,6 odstotka več od predhodnega leta. Rast kosmatih premij izvira iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite, premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (8-odstotna rast), pozavarovanj (18-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (9-odstotna rast), medtem ko so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za 6 odstotkov manj premije kot v predhodnem letu.

 

Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 2,1 odstotne točke, na kar je pomembno vplivala vključitev Vite v skupino pa tudi rast prihodkov v večini segmentov in ukrepi za optimizacijo poslovanja, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

 

Zmanjšanje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj ter povečanje škodnega dogajanja pri pozavarovalnih in FOS-poslih

Kosmate škode premoženjskega odseka v Sloveniji so se znatno znižale, in sicer predvsem na avtomobilskih zavarovanjih kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo tudi okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova pandemije covida-19. Na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 milijona evrov. S pandemijo je povezano tudi povišanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih, kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Republike Irske in Velike Britanije v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 milijona evrov.

Kljub težavnim poslovnim razmeram med letom je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019.

 

Pozitivni učinek prevzema Vite na povečanje dobičkonosnosti skupine

Skupina je v letu 2020 ustvarila 56,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 12,3 odstotka več kot v predhodnem letu. Na to povečanje je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je predvsem večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 milijona evrov.

 

Vplivi dogodkov leta 2020 na nerevidiran izid obvladujoče družbe

Leto 2020 je bilo kot posledica pandemije posebno tudi z vidika izplačevanja dividend zavarovalnic. Tako Sava Re v letu 2020 ni izplačala, pa tudi ne prejela dividend hčerinskih družb, katerih regulatorji so priporočili zadržanje dobičkov. Poleg tega je matična družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod povezanih s covidom-19. Zaradi navedenega je družba v letu 2020 ustvarila negativen nerevidiran rezultat v višini 11,0 milijonov evrov, medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate. Kljub temu se je kapitalska moč največjih hčerinskih družb povečala zaradi ustvarjenih dobičkov tako v letu 2019 kot 2020, kar bo ob sprostitvi omejitev izplačevanja dividend in znižanju tveganj zaradi škod, povezanih s covidom-19, omogočilo izplačilo dividend matični družbi. Kljub negativnemu vplivu na rezultat obvladujoče družbe pa zadržanje izplačila dividend hčerinskih družb ni vplivalo na solventnost Sava Re, ki ostaja na visoki ravni. O predlogu delitve bilančnega dobička Save Re bo nadzorni svet odločal med potrjevanjem revidiranih izidov za leto 2020 ob hkratnemu upoštevanju priporočil Agencije za zavarovalni nadzor.

 

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je v letu 2020 znašala 1,6 odstotka in je za 0,2 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

 

Omejitve pri izplačilih dividend grozijo tudi letos

Medij: DELO Avtor: Maja Grgič, Nejc Gole tema: mali delničarji, dividende Datum: Četrtek, 11. februar 2021 Stran: 9

Zadržanost pri izplačilu dividend

Finančna industrija Odbor za finančno stabilnost pričakuje veliko zadržanost finančnih družb pri izplačilih dividend

Finančni regulatorji so tik pred izdajo novih pravil in priporočil glede izplačil dividend v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah. Novi ukrepi bodo temeljili na priporočilu odbora za finančno stabilnost, ki je zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem po pandemiji, izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe pri odločitvah o izplačilu dividend zelo zadržane.

Med najbolj prizadetimi zaradi omejitev pri izplačilih dividend je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica tudi omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Na Agenciji za zavarovalni nadzor zaradi podaljšanja negotovosti v zvezi s pandemijo razmišljajo o podaljšanju priporočila (po) zavarovalnicam in pokojninskim družbam za zadržanje dobičkov iz poslovanja, pravi director agencije Gorazd Čibej. Pred izdajo novih ukrepov glede izplačila dividend sta tudi Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev. Regulatorji pričakujejo zadržanost pri izplačilih dividend tudi letos.

Odbor za finančno stabilnost (OFS) - tega sestavljajo predstavniki regulatorjev bank, zavarovalnic in trga vrednostnih papirjev ter ministrstva za finance - je konec prejšnjega meseca zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem, in morebitnih motenj v finančnem sistemu zaradi posledic epidemije izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe, torej banke, zavarovalnice in druge, pri odločitvah glede izplačila dividend zelo zadržane. OFS je finančnim regulatorjem izdal priporočilo, naj izdajo zavezujoč instrument, priporočilo ali mnenje glede izplačila dividend za leta 2019, 2020 in 2021. To priporočilo velja do 30. septembra.

Banka Slovenije tik pred izdajo nove odločitve

V Banki Slovenije bi lahko danes ali v prihodnjih dneh izdali novo odločitev glede izplačila dividend. Trenutno velja prepoved izplačila dobička iz aprila lani. Evropska centralna banka je nato konec lanskega leta odpravila prepoved izplačila dividend, še vedno pa banke poziva, naj se do septembra temu odpovedo, postavila pa je tudi nekatere pogoje za banke, ki se bodo vendarle odločile za izplačilo dobička.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je nedavno na omizju Ljubljanske borze dejal, da verjame, da bo banka letos spet začela izplačevati dividende in da bodo lastnike delnic konec leta pozitivno presenetili. Kot ga je bilo razumeti, računa, da omejitve regulatorja ne bi veljale za celotno bančno industrijo, ampak za posamične banke glede na kazalnike. Bančni system je sicer lani do novembra ustvaril 471 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je petino manj kot predlani, brez enkratnega vpliva združitve Nove KBM in Abanke pa bi bil dobiček manjši za več kot polovico.

Na AZN razmišljajo o podaljšanju ukrepa Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je marca lani pozvala vse (po) zavarovalnice in pokojninske družbe, da zaradi širjenja epidemije in nepredvidljivosti na finančnih trgih dividend iz bilančnega dobička do 1. oktobra 2020 ne izplačajo. Avgusta je AZN vse te finančne ustanove še pozvala, naj tudi po tem datumu zadržijo in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom. Dopustili pa so možnost izplačila dividend, če bi zavarovalnica to utemeljila regulatorju in izvedla stresne teste. Sava Re je tako za november lani sklicala skupščino, na kateri bi delničarji odločali o izplačilu dividend za leto 2019. Vendar je uprava zavarovalnice skupščino preklicala zaradi nekaterih zavarovalnih poslov na Irskem in v Združenem kraljestvu, ki bi lahko poslabšali poslovanje. Sava Re se bo do izplačila dividend opredelila ob objavi revidiranih izkazov za lani.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, nobena slovenska (pozavarovalnica oziroma pokojninska družba lani ni izplačala dividend, ki bi bile vezane na njihovo poslovanje v letu 2019,« pravi Čibej.

Po njegovih besedah razmišljajo o podaljšanju priporočila za zadržanje dobičkov iz poslovanja. S tem bi AZN upošteval priporočila tako Evropskega odbora za sistemska tveganja kot nacionalnega OFS. Po sogovornikovih besedah so sicer zavarovalnice lani - glede na podatke iz devetmesečja – poslovale razmeroma dobro, jim pa tudi letos grozi več tveganj, ki bi lahko vplivala na poslovanje panoge.

ATVP pripravlja novo mnenje

Tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravlja novo mnenje glede izplačil dividend. Za družbe za upravljanje, upravljavce alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniške družbe, Ljubljansko borzo in KDD trenutno velja mnenje iz aprila lani, v katerem jim ATVP svetuje posebno previdnost pri izplačilih dobičkov, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala in zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.

Med prizadetimi tudi državni proračun

Pravila glede izplačila dividend zanimajo tudi lastnike finančnih družb. Velika delničarka je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica slabšega poslovanja nekaterih družb zaradi epidemije in omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Dividend Save Re letos ne bo

Medij: Delo  Avtorji: Karl Lipnik  Teme:  mali delničarji, Sava Re Datum: Petek, 06. november 2020 Stran/Vir: TUKAJ

Poslovanje v prvih treh četrtletjih v skladu z načrti

Zavarovalna skupina Sava je preklicala skupščino delničarjev, sklicano za prihodnji ponedeljek, na kateri bi delničarji sicer glasovali o delitvi dividend.

Iz Save Re sporočajo, da je bila po že izvedenem sklicu skupščine soočena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih v EU in Veliki Britaniji, ki odstopajo od predhodno pridobljenih pravnih mnenj, predvsem s sodnimi in regulatornimi praksami ter drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje zavarovalne skupine.

Nove okoliščine se nanašajo predvsem na zavarovanja ne Irskem in pozavarovanja v Veliki Britaniji, ki bi potencialno lahko negativno vplivali na rezultate poslovanja in solventnostni položaj skupine. Savo Re je k ponovnemu razmisleku glede ovrednotenja tveganj na teh trgih in vplivov na solventnostni položaj pozvala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Morebitni učinki novonastalih tveganj se še niso materializirali in pokazali v rezultatih, bi pa lahko vplivali na prihodnje rezultate. Če se bodo ti negativni dogodki tudi uresničili, bo Sava Re o tem poročala najpozneje v letnem poročilu.

Izidi poslovanja za prvih devet mesecev leta 2020, ki bodo objavljeni 19. 11. 2020, so ugodni in skladni z objavljenim načrtom, še sporočajo iz zavarovalne skupine.

 

Save Re

Preklic skupščine 06.11.2020 objava SEONET poglej TUKAJ.

Datum skupščine: 
16.11.2020 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Uporaba bilančnega dobička za leto 2019.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.