Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d. - Kontaktni podatki

Zavarovalnica Triglav, d.d. (oznaka delnice: ZVTG)
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 474 72 00
Faks: +386 (1) 432 63 02
Spletna stran: www.triglav.eu
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Zavarovalnica Triglav

Oznaka delnice:

ZVTG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021111651

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   73.701.391,79€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   22.735.148

31.12.2016

Lastne delnice:

   33.132

31.12.2016

Število delničarjev:

   15.034

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   24,78€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   82.421.880,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   23,20€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   527.455.433,60€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Helena Ulaga Kitek

Telefon:

01 474 73 31

Email:

helena.ulaga-kitek@triglav.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Ponekod letos ne bo izplačil

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: mali delničarji Datum: Četrtek 11. junij 2020 Stran: 6

 

DIVIDENDE Ponekod letos ne bo izplačil

 

Vsaj do oktobra na podlagi zahtev regulatorjev slovenske banke in zavarovalnice dividend naj ne bi izplačevale. Farmacevta Krka in Salus pa z rekordno visokimi dividendami

 

Pri izplačilu letošnjih dividend slovenskih (borznih) podjetij bi lahko podjetja razdelili v tri skupine. Tista iz "industrijske" branže, kot so Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Petrol, verjetno še Luka Koper (ta sklica skupščine delničarjev sicer še ni objavila), bodo izplačala dividende, podobne tistim v preteklih letih in v skladu s pričakovanji. Farmacevtski družbi Krka in Salus bosta letos izplačali celo občutno višje dividende kot v preteklih letih. V tretji skupini pa so banke in zavarovalnice (tudi borzne NLB, Zavarovalnica Triglav, Sava Re), ki glede na dopis regulatorjev letos vsaj do oktobra naj ne bi izplačevale dividend, pri čemer je denimo Gorenjska banka svojemu lastniku (AIK banki Miodraga Kostiča) še pred izdajo dopisa že marca uspela izplačati 41 milijonov evrov dividend.

 

Zavarovalnice bi zlahka plačale dividende

 

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pojasni, da je stališče njihovega društva, da naj se povsod, kjer je ustrezen dobiček in je to mogoče, dividende za lansko poslovno leto letos tudi izplačajo. "Morebitne omejitve pri izplačilu dividend pa naj veljajo v naslednjem letu, ko se bo odločalo o delitvi dividend za letošnje poslovno leto. Prav tako ni logično, da bi omejitve pri izplačilu dividend veljale za podjetja, ki so bila v času koronavirusa deležna državne pomoči, saj velikokrat največ dividend prejme ravno država, pa še davek, ki ga država dobi, je od letos višji (namesto 25-odstotni je 27,5-odstotni). Prav tako sta bančni in zavarovalniški regulator z uredbo zgolj sledila priporočilom evropskih regulatorjev, da se vsaj do oktobra letos ne izplačuje dividend, čeprav vsaj zavarovalnice gotovo nimajo težav s solventnostjo, pa tudi tekoče poslovanje pri njih ni toliko slabše. Prav iz tega razloga smo v MDS že za skupščino Zavarovalnice Triglav predlagali, da se ob preteku uredbe regulatorja in ob takrat ustrezni kapitalski ustreznosti letošnje dividende delničarjem izplačajo novembra, a predlog ni dobil podpore ne regulatorja in ne državnih lastnikov," razloži sogovornik. Vseeno pričakuje, da bosta obe naši največji zavarovalnici ob sicer nepotrebnih dodatnih stroških imeli do konca leta še po eno skupščino, na kateri bodo le odobrili izplačilo letošnjih dividend. Izplačilo vmesnih dividend pa ni mogoče, saj bi jih bilo treba napovedati pred sprejemom lanskih letnih poročil, za kar pa je zdaj že prepozno.

 

Sprva sta uprava in nadzorni svet tudi delničarjem Telekoma Slovenije predlagala, naj se letos dividend ne izplača, a je SDH z nasprotnim predlogom prejšnji petek dosegel izplačilo 3,5 evra bruto na posamezno delnico ali skupno 22,8 milijona evrov, kar pa malih delničarjev, tako kot Telekomovo aktualno poslovanje, ni pretirano zadovoljilo.

Tudi v Petrolu so že predlagali 22 evrov bruto dividende na delnico ali skupno 45,2 milijona evrov, a kasneje skupščino zaradi takratnih zdravstvenih razlogov preklicali. Toda pri ponovnem sklicu skupščine (ta je predvidena za 23. julij) ni pričakovati drugačnega predloga glede dividend.

 

Na sklic skupščine še čakajo delničarji Luke Koper, a je zaradi njihovega precej zaostrenega poslovanja težko verjeti, da bo letošnja dividenda tako visoka, kot je bilo lanskih 2,33 evra bruto na delnico ali skupno 18,6 milijona evrov.

 

Koronakriza tudi priložnost

 

Med borznimi poznavalci je slišati, da bodo tudi banke in zavarovalnice še do konca letošnjega leta izplačale dividende, a pod pogojem, da ne bo drugega vala epidemije koronavirusa.

 

Visoke dividende farmacevtov Krke in Salusa borznikov ne presenečajo, čeprav se je ravno pri Krki poznalo, da je dokupovanje lastnih delnic občutno dvignilo njen tečaj, kar jeza male delničarje davčno tudi precej ugodnejše kot pa samo izplačilo (višjih) dividend.

 

Društvo MDS je predlagalo izplačilo dividende v višini 2,50 EUR na skupščini Zavarovalnice Triglav, a žal AZN ni podal pozitivnega mnenja

Včeraj 01.06.2020 je predsednik Društva MDS Rajko Stanković na Zavarovalnico Triglav, d.d., posredoval nasprotni predlog za izplačilo dividende v višini 2,50 EUR na delnico.

 

Ljubljana, 02. junij 2020

 

Društvo MDS predlagalo izplačilo 2,50 EUR dividende s časovnim zamikom

Vir slike: VZMD. Za ogled prispevka pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Društvo MDS kot predlagatelj v svojem imenu in v imenu zastopanih delničarjev, ki so lastniki nekaj čez 425.000 delnic ZVTG, predlagal, da se delničarjem izplača dividenda za leto 2019, ki je tudi opredeljena v sprejeti dividendni politiki. Delničarji razumemo Upravo in NS, ki  zaradi poziva regulatorja AZN, predlagata neizplačilo dividende, a hkrati smo delničarji prepričani, da Uprava in NS vodita posle tako, da je kljub nihanjem na kapitalskem trgu portfelj Zavarovalnice Triglav kapitalsko ustrezen.

Ker je za izplačilo dividende potreben skupščinski sklep le tega predlagamo tako, da ne bo kršil priporočil regulatorja, saj predlagamo, da se dividenda izplača z ustreznim časovnim zamikom, ko ukrep AZN ne bo več veljal in novega ne bo izdal ter bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejela ugotovitveni sklep, da izplačilo predlagane in izglasovane dividende na skupščini 02. junija 2020, na osnovi projekcij kapitalske ustreznosti za prihodnja 3 leta ne ogroža kapitalske ustreznosti družbe, najkasneje na seji nadzornega sveta dne 17.11.2020, kar izhaja iz objavljenega finančnega koledarja Zavarovalnice Triglav.

 

Društvo MDS je poslalo nasprotni predlog tudi na AZN

Društvo MDS je v izogib morebitnim ukrepom AZN v primeru, da bi bil izglasovan predlagani sklep o delitvi dobička, ki ga predlaga Društvo MDS,  poslalo svoj nasprotni predlog na AZN s prošnjo naj se AZN jasno opredeli danes do skupščine, ki poteka ob 14.00 uri in naj jasno pove ali ta nasprotni predlog Društva MDS kakorkoli krši njihovo priporočilo, saj je predlagan datum izplačila predviden za 27. november 2020. Spomnimo se, da lahko sprejeti sklep skupščine o izplačilu dividend z odredbo zadrži AZN, kot je to v preteklosti že storila v primeru Adriatik Slovenice leta 2012.

V Društvu MDS menimo, da s tako oblikovanim nasprotnim predlogom spoštujemo priporočila AZN, hkrati pa v ničemer ne ogrožamo kapitalske ustreznosti, saj imata zadnjo besedo Uprava in NS ZT, ki se do tega opredelita na osnovi projekcij kapitalske ustreznosti za naslednja 3 leta, na seji NS ZT, ki bo 17.11.2020 po objavljenem finančnem koledarju.  

S tem bi sledili dividendni politiki Zavarovalnice Triglav in če bila kakorkoli kapitalska stabilnost neustrezna, se sklep skupščine ne bi izvedel, saj sta oba pogoja za morebitno izplačilo dividende kumulativno zastavljena in šele, ko s sklepom Uprava in NS ZT potrdita kapitalsko ustreznost, ob hkratni odpravi omejitev AZN, se lahko sklep o izplačilu dividende izvede.

 

Društvo MDS pred skupščino prejelo negativen odgovor AZN

V Društvu MDS so dobili odgovor AZN, ki na žalost ni »prižgal zelene luči predlogu Društva MDS«, ki je predvideval izplačilo dividende v višini 2,50 EUR z razumnimi odložnimi pogoji.

 

Nasprotni predlog Društva MDS je glasil:

Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, se uporabi na naslednji način:

  • del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača 27. novembra 2020 v korist oseb, ki bodo v delniški knjigi vpisane kot imetniki delnic po stanju na dan 26. novembra 2020.
  • o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.705.604,97 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Sklep stopi v veljavo, če so kumulativno izpolnjeni naslednji odložilni pogoji:

  • da z dne 01. oktober 2020 preneha veljavnost poziv Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) glede ne izplačevanja bilančnega dobička in ne prevzemanja nepreklicnih zavez za izplačilo dobička, in do 17.11.2020 ni sprejet drug ukrep AZN, ki bi zavarovalnici prepovedal ali omejeval izplačilo dividend v letu 2020,
  • da Uprava in Nadzorni svet družbe do 17.11.2020 s sklepom ugotovita, da iz projekcij kapitalske ustreznosti za prihodnje 3 leta izhaja, da bo Skupina Zavarovalnica Triglav kljub izplačilu dividend iz tega sklepa v srednjeročnem obdobju sposobna ohranjati kapitalsko ustreznost v ciljnem razponu, ki je določen s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav.

V primeru, da se katerikoli prej navedeni odložilni pogoj ne izpolni do vključno 27.11.2020, se šteje, da ostane bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 60.543.474,97 EUR, v celoti nerazporejen.«

Zavarovalnica Triglav

Datum skupščine: 
02.06.2020 - 14:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Zavarovalnica Triglav, d.d. – dividenda 2,5 EUR bo izplačana 13.06.2019

Na današnji 44. redni skupščini so se delničarji seznanili s poslovanje Skupine Triglav v letu 2019 in med drugim potrdili dividendo v višini 2,50 EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za opravljeno delo v letu 2018, revizijo pa bo naslednja tri leta opravljala družba Deloitte revizija, d.o.o. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini zastopali več kot 370.000 glasov delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 2 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 28. maj 2019


 

Skupina Triglav zabeležila 15 % rast dobička

Skupina Triglav je v ustvarila 97,5 milijonov EUR dobička pred davki, kar predstavlja 15 % rast, donosnost kapitala pa je znašala 10,8 %. Kosmate premije na ravni skupine so na domačem trgu zrasle za 7 %, na Hrvaški je rast znašala 8 %, Srbski trg pa je zrasel za 12 %. Tudi v Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedonijo je skupina beležila rasti obračunanih kosmatih premij. Skupina Triglav tako ohranja vodilni delež na slovenskem trgu z 35,4 % deležem, med tem ko na tujih trgih sodi med top 5 oziroma na 6. mesto v Bosni in Hercegovini ter 9. mesto na Hrvaškem.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2018 znaša 24,64 EUR, najvišji zaključni tečaj delnice v preteklem letu pa je znašal 34,50 EUR. 

 

Uprav in NS predlagala dividendo v višini 2,50 EUR

Uprava in Nadzorni svet sta predlagala, da se od 66,8 milijonov EUR bilančnega dobička, 56,8 milijonov nameni za izplačilo dividende, kar predstavlja 2,50 EUR dividende na delnico. Kljub temu, da je delničar VZMD podal nasprotni predlog, da bi dividenda znašala 2,80 EUR je skupščina podprla predlog Uprave in NS z 97,16 % večino.

Lov na zavarovalniške dividende

Medij: Dnevnik (BORZNI KOMENTAR)  Avtorji: Lojze Kozole, Ilirika, Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 07. marec 2019 Stran: 6

Slovenski borzni indeks SBI TOP je letos pridobil 6,4 odstotka svoje vrednosti, medtem ko je, za primerjavo, svetovni indeks WiDOW pridobil že dobrih dvanajst odstotkov. K rasti slovenskega borznega indeksa med drugimi prispevata največji slovenski zavarovalnici Triglav in Sava Re. V ponedeljek je Zavarovalnica Triglav objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2018, daje po za zdaj nerevidiranih podatkih zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij ali sedem odstotkov več kot v predhodnem letu, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 16 odstotkov na 80,8 milijona evrov. Za največjo slovensko zavarovalnico je bilo leto 2018 zelo uspešno. Po objavi o uspehu družbe je delnica zavarovalnice v naslednjih dveh dneh pridobila 6,1 odstotka vrednosti.

Zavarovalnica Triglav bo sicer 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

V Severni Makedoniji Triglav še v pokojninska zavarovanja

Medij: Delo  Avtorji: Karl Lipnik  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 12. februar 2019 Ura: 10.00

Najjužnejši trg skupine lani dosegel drugo največjo rast v skupini

Zavarovalnica Triglav v Severni Makedoniji ustanavlja še pokojninsko zavarovalnico s katero bo na tem trgu upravljala z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi zavarovanji.

Največja slovenska zavarovalniška skupina je sicer v Severni Makedoniji že največja zavarovalnica s 15,7 odstotnim tržnim deležem. Prisotna je z dvema družbama ki ponujata življenjska oziroma premoženjska zavarovanja. Življenjska zavarovanja v Severni Makedoniji ponuja od leta 2017, premoženjska pa že od leta 2007.

Zavarovalnica Triglav je, poleg Severne Makedonije, največja še v Črni gori, kjer ima 38,2 odstotni tržni delež in seveda v Sloveniji, kjer ima 35,6 odstotni delež zavarovanj. Prisotna je še v Hrvaški , Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

ATVP odbila napad na državne lastnike v Petrolu

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič Teme:  ZPR-1, mali delničarji Datum: Torek, 5. februar 2019 Stran: 10

Odločitev Agencija je zavrnila zahtevo ciprske družbe Mustand Energy Limited

Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)je zavrnila zahtevo ciprske družbe Mustand Energy Limited po odvzemu glasovalnih pravic državnih lastnikov v Petrolu, izhaja iz odločbe omenjene agencije. Za zahtevo ciprske družbe naj bi stala češko-slovaška skupina J&T, ki je s skoraj IB odstotki druga največja lastnica Petrola.

Mustand Energy Limited je oktobra lani od ATVP zahtevala, da ugotovi usklajeno delovanje Slovenskega državnega holdinga, Kapitalske družbe, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnice Triglav, Pozavarovalnice Save Re in Telekoma Slovenije, češ da presegajo prevzemni sklad in delujejo usklajeno, zato naj se jim odvzamejo glasovalne pravice. 

ATVP je zahtevo ciprske družbe, ki jo zastopa odvetnica Petra Dukič, zavrnila. Pod prevzemnim pragom Poročali smo že, da po naših informacijah prijavitelj v delež državnih lastnikov Petrola prišteva tudi deleže, ki jih imajo v lasti vzajemni in pokojninski skladi državnih upravljavcev, čeprav ti po zakonu ne štejejo za osebe, povezane z državo, saj gre za premoženje varčevalcev. Izjema velja tudi za DUTB, ki ima v Petrolu dober odstotek delnic, saj ta ni zavezana zakonu o prevzemih, če delnice pridobi na podlagi unovčenja zavarovanj oziroma konverzije terjatev v lastniški delež.

Družba Ljubljanica za Namo ponuja 21,9 milijona evrov

Medij: STA Avtorji: STA Teme:  NAMA Datum: Petek, 1. februar 2019  

Družba Ljubljanica je danes objavila ponudbo za prevzem trgovskega podjetja Nama.

Družba v lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe za upravljanje naložb KGAL, nima v lasti še nobene delnice veleblagovnice, za vsako pa je pripravljena odšteti 23 evrov. Vrednost prevzema je 21,9 milijona evrov.

Slovenska borzna elita letos kljub opozorilom o ohlajanju gospodarstva vlaga pol milijarde evrov

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  mali delničarji, naložbe podjetij Datum: Četrtek, 31. januar 2019 Stran: 2

Uprave borznih družb imajo zaradi večinoma izboljšanega poslovanja lani – nekatera po dolgih letih – spet na voljo več denarja tudi za nove naložbe. Prav zaradi zgrešenih vlaganj so nekatere, denimo Intereuropa, še vedno v slabi kondiciji. Po drugi strani pa družbe brez razvoja tudi ne morejo rasti. Prečesali smo načrte in družbe še posebej povprašali, kakšne so napovedi najelitnejših družb, kam, v kaj, koliko bodo vlagale.

Slovenske borzne družbe za letos napovedujejo boljše poslovanje, pa tudi več naložb. In to občutno več – glede na raven naložb do konca devetmesečja oziroma investicijske načrte za celotno prejšnje leto, namerava šest borznih družb letos v osnovna sredstva vložiti 66 odstotkov več denarja!

So te napovedi preveč drzne v luči ohlajanja gospodarske rasti, so šefi in nadzorniki slovenskih borznih družb bolj optimistični od kolegov po svetu? So med tistimi, ki ne upoštevajo dovolj opozoril o ohlajanju? Ali gre le za realno prilagajanje distorzijam v poslovnem okolju – ki jih tudi ni malo? Se morajo podjetja prav s povečanimi vlaganji bojevati proti upadu prodaje? V kaj vlagajo pametna podjetja v času ohlajanja?

»V trenutnem stadiju gospodarskega cikla je pomembno, da podjetje izkoristi priložnost za korak naprej, ki mora sočasno pomeniti pripravo na potencialno ohlajanje gospodarstva. Konjunkture pogosto dajo upanje za ohranjanje v krizi nedobičkonosnih dejavnosti, medtem ko bi morali biti osredotočeni na modernizacijo proizvodnje in iskanje priložnosti v proizvodnji izdelkov z višjo dodano vrednostjo,« pravi direktor upravljanja premoženja pri družbi Alta Invest Matej Šimnic. »Kljub povečanemu povpraševanju sta zdaj pomembnejša diverzifikacija in izboljšanje učinkovitosti kot pa sledenje trgu in pretiranemu vlaganju v širjenju proizvodnje,« pravi Šimnic in dodaja, da pa se je nekaterim družbam čakanje z naložbami tudi splačalo. »Posploševanje, da so vsa vlaganja v tem trenutku zapravljanje denarja, bi bilo seveda napačno, je pa prav, da podjetja vlaganja ustrezno načrtujejo in izkoristijo še sveže izkušnje iz pred nekaj let,« sklene Šimnic.

Glavni analitik pri GZS Bojan Ivancdodaja, da v napovedih družb ne vidi ekscesov: »Nobena ni napovedala kakšnega pretiranega širjenja, res pa je, da bi moral dobršen del teh naložb nastati že v prejšnjih letih, ko so se pa družbe večinoma ukvarjale z razdolževanjem. V tem kontekstu je pomembno, da se tokrat večinoma odločajo tudi za financiranje z dolgoročnejšimi viri, ki so poceni, ali pa celo za financiranje z zadržanimi dobički.« Ivanc dodaja še, da je pomembno tudi, da je tokrat sestava naložb drugačna: »Podjetja ne vlagajo več toliko v štiri stene, torej v neke nepremičnine, ampak predvsem v razvoj.« Med tistimi, ki gradijo oziroma nameravajo graditi, sta, denimo, Krka in Petrol.

Kdo vlaga in koliko?

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.