Uvodnik

NatisniNatisni

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

Konec leta 2023 smo na skupščini Društva MDS ponovno izvolili vse Organe Društva MDS. Pri pravnih zagatah nam nesebično pomaga tudi pravni ekspert mag. Nikolaj Abrahamsberg.

Šele združeni in poenoteni lahko na skupščini določene delniške družbe nastopajo kot upoštevanja vreden sogovornik, z vplivno glasovalno močjo. Vse dokler nastopajo posamično, je vsak posamezen glas zanemarljivo nepomemben.

Poenotenje stališč v osnovi ne predstavlja velike težave. Osnovni interes malih delničarjev je v glavnem preprost in enak - želijo imeti dobro naložen svoj denar. To pomeni, da si želijo stabilne rasti podjetja in, v povezavi s tem, visoko vrednost delnice, korektno letno izplačevanje dividend in transparentno, ter nadzorovano vodenje podjetij.

Ne želijo si tveganih špekulacij, skritih interesov managementa ali kakršnihkoli potez, katerih cilji so: navidezno zmanjševanje vrednosti podjetij, različne oblike prevzemov, prisilne iztisnitve malih delničarjev iz kroga lastnikov, ter podobnih dejanj, ki so v preteklem obdobju večkrat zaznamovala dogajanje v slovenskem podjetniškem svetu.

Organizacija in povezovanje na tisoče posameznih malih delničarjev, ki se med seboj ne poznajo, predstavlja logističen problem, s katerim se vsakodnevno spopadamo v našem društvu.

 

In marsikdo se bo vprašal, zakaj smo ustanovili novo Društvo?

Odgovor je sila preprost in izvira iz izvornega imena: DRUŠTVO - MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI. Poudarek dela novega zaščitnika interesov malih delničarjev je prav na množičnosti, vključevanju različnih interesov v delo društva, ter uspešnem zastopanju na posameznih skupščinah gospodarskih družb. Cilja takšnega delovanja sta: uspešno upravljanje naložbe, vključevanje v organe nadzora, opozarjanje na napake, ter promocija morebitnih uspehov organizacije in ne posameznika, z namenom osveščanja in izobraževanja malih delničarjev o njihovih pravicah in tudi dolžnostih.

Borili se bomo tudi pri uveljavljanju evropske prakse zaščite malih delničarjev v slovensko zakonodajo in opozarjali na nepravilnosti, s katerimi se srečujemo pri svojem delu.

Ali moram za informacijo glede mojih delnic kaj plačati?

Društvo MDS z veseljem BREZPLAČNO odgovori na vsa vaša vprašanja po telefonu. Naši kontakti: 01 433 400 ali GSM 041 633 330 ali GSM 031 787 282. Za odgovor na vprašanje ni potrebno biti ali postati član Društva MDS, ampak zadostuje klic ali e-mail vprašanje na info@skupaj.si, na katerega bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Društvo MDS investicijskih nasvetov NE DAJE, saj so za to usposobljene borzne hiše in njihovi svetovalci.  

Kako se Društvo financira?

Društvo se trenutno financira iz lastnih vložkov ustanoviteljev, sponzorstev, donacij in članarine.

 

Društvo MDS organizirano na skupščine

Društva MDS že deveto leto zaporedoma redno organizira zbiranje pooblastil za skupščine delniških družb, pri čemer smo se samo v letih od 2010 do 2023 preko 780 skupščin delniških družb, med katere sodijo skupščine družb Prve kotacije borze kot tudi vrsta drugih skupščin delniških družb, tako tistih z Borze kot nekotirajočih družb.

Za celovit pregled aktivnosti na skupščinah vas vabimo, da si ogledate rubriko Novice Društva MDS.

 

Odbori malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS

Zaradi boljše koordinacije delničarjev glede skupščinskih aktivnosti, smo v okviru Društva MDS v letih od 2009 do 2023 ustanovili preko 60 Odborov malih delničarjev v večjih podjetjih.

Prav tako nameravamo poiskati kompetentne male delničarje podjetij, ki bodo poleg svojih interesov nesebično zastopali tudi interese drugih malih delničarjev na vseh prihodnjih skupščinah tudi v drugih podjetjih.

Tako Društvo MDS, kot Odbori malih delničarjev, so vedno odprti za sodelovanje, ideje in predloge. Predstavniki Društva MDS poskušamo tudi redno izmenjevati informacije z upravljavci in večjimi lastniki v posameznih podjetjih.

Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite kot pridruženi ali redni člani Društva MDS, ali kot člani Odbora malih delničarjev posameznih podjetij pri Društvu MDS.

V ta namen izpolnite PRISTOPNO IZJAVO, ki pa ni pogoj za posvet z nami ali zastopanje na skupščini. Res pa je, da več kot nas bo, lažje bomo uveljavljali upravljalske pravice.

Ker se zavedamo, da bo za marsikoga strošek članarine predstavljal problem (članarina za leto 2024 je 30,00 EUR), smo v ta namen opredelili redno oz. pridruženo članstvo, kar je razvidno tudi iz sprejetega STATUTA. Razlika med obema oblikama članstva je le v tem, da imajo samo redni člani, ki poleg podpisane pristopne izjave plačajo še letno članarino, pravico voliti in biti voljeni v organih društva, vse ostale pravice pa uživajo vsi člani, brez izjem.

Za morebitna dodatna pojasnila nas lahko osebno kontaktirate vsak delovni dan med 09.00 in 15.00 uro preko telefona 01 433 40 00 ali 01 433 50 00, ali GSM: 041 633 330 ali 031 787 282 ali pa kadarkoli preko e-pošte: info@skupaj.siČe pa nas želite osebno obiskati, pa vas prosimo, da se za osebni obisk predhodno najavite.

S spoštovanjem,

Rajko Stanković - predsednik

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.