Petrol

PETROL d.d., Ljubljana - Kontaktni podatki

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (Oznaka delnice: PETG)
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 471 42 34
Faks: +386 (1) 471 48 09
Spletna stran:  www.petrol.eu

Uprava družbe Petrol, d.d.: UPRAVA

Nadzorni svet družbe Petrol, d.d.: NADZORNI SVET

 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Petrol

Oznaka delnice:

PETG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102153

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   52.240.977,04€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   2.086.301

31.12.2019

Lastne delnice:

   30.723

31.12.2019

Število delničarjev:

   22.632

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   388,85€

31.12.2019

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   45.355.156,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   375,00€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   782.362.875,00€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Barbara Jama Živalič

Telefon:

/

Email:

investor.relations@petrol.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Skupščina Petrola izvolila nove nadzornike, sprejela spremembe statuta in izvedbo ocene potencialnega oškodovanja naložila Upravi družbe

Skupščina družbe Petrol, ki je potekala v Cankarjevem domu je imela tri vsebinske točke in sicer je odločala o morebitnem pooblastilu za preverbo potencialnega oškodovanja družbe v preteklosti preko posebnega pooblaščenca, ki naj bi s strokovnjaki gradbene stroke, ocenjevalci vrednosti naložb in podjetij in drugimi ekonomskimi strokovnjaki izračunal potencialno oškodovanje družbe Petrol, sprejemala spremembe statuta in izvolila nove nadzornike. Pet nadzornikov mandate nastopijo aprila 2021, en nadzornik pa nastopi mandat junija 2021.  

 

Ljubljana, 28.12.2020


BDO pregledal 30 največjih poslov v zadnjih 5 letih

Pri osmih poslih od pregledanih 30 je BDO ugotovila sume potencialnega oškodovanje družbe in zapisala, da naj bi prejšnja Uprava sprejemala določene odločitve brez soglasja nadzornega sveta, mimo pravilnikov in internih aktov, na osnovi pomanjkljivih informacij in brez potrebne skrbnosti. Večkrat naj bi bila zanemarjena ekonomska upravičenost naložb, niso bile narejene ocene donosnosti naložb, sinergij ter tveganj ali pa so bile naložbe popolnoma napačno vrednotene, kupnine, ki so bile plačane, pa naj nebi odražale dejanske vrednosti, izhaja iz revizije. »Vsi ti posli so povezani s precejšnjimi nepravilnostmi, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za odškodninsko odgovornost članov uprave,« so zapisali revizorji družbe BDO.

Bivši predsednik uprave vse očitke zavrača

Bivši predsednik uprave Tomaž Berločnik je vse očitke zavrnil in dejal, da so bili člani njegove uprave v preteklem letu tarča neupravičenih medijskih in političnih pritiskov. »Samo poročilo revizorja vsebuje številne napake, tako vsebinske kot tiste, ki izhajajo iz površnosti,« je rekel. Vse poslovne odločitve so sprejemali v okviru zakonskih pooblastil in v dobro družbe ter jih dobro pretehtali, v vse je bil vključen tudi nadzorni svet, ki je podal soglasje in rekel, da gre za pavšalni očitek revizorjev BDO.

Skupščina sprejela nasprotni predlog SDH

Po razpravi je skupščina na nasprotni predlog SDH z 81 % potrdila sklep, da mora Uprava družbe Petrol v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi izvesti vse nadaljnje aktivnosti glede na ugotovitve posebne revizije. To v praksi pomeni, da mora Uprava Petrola sama angažirati potrebne strokovnjake, ki bodo izračunali potencialno oškodovanje in bo nato Uprava do 30. aprila 2021 poročala delničarjem, ti pa se bodo šele nato odločili, kako bodo ukrepali in ali bodo odškodninsko tožili člane nekdanje uprave.

Sprejete so bile spremembe statuta

Skupščina je odločala in potrdila številne spremembe statuta s katerimi je med drugim odpravila morebitne nejasnosti pri razumevanju kdaj in zakaj uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Določila je tudi načelo 4 oči in sedaj družbo zastopata najmanj dva člana uprave družbe pri vseh poslih.

Izvoljeni so bili tudi novi nadzorniki

Skupščina Petrola je tako v nadzorni svet izvolila poleg Mladena Kaliterne, člana uprave Perspektive, ki je edini, ki ostaja v nadzornem svetu Petrola iz sedanjega mandata. Poleg njega, pa je imenovala še pet novih članov nadzornega sveta in sicer: Aleksandra Zupančiča, vodja kabineta na MOP-u, Branka Bračka člana uprave Unior d.d., članico upravnega odbora DUTB Alenko Urnaut Ropoša, Maria Selecky iz slovaško-češke skupine J&T in direktorja družbe Kuehne & Nagel Boruta Vrviščarja.

 

Revizija ugotovila možno odškodninsko in tudi kazensko odgovornost Berločnikove uprave Petrola

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji, Petrol  Datum: Petek, 22. oktober 2020 Ura: 22.00 Vir: pritisni TUKAJ

Zdrs indeksa omilil domači farmacevt

Medij: Finance Avtorji: Mt. K. Teme: mali delničarji Datum: 10.08.2020 Stran: 12  

Vrednost delnic na domači borzi je minuli teden v povprečju znova nekoliko upadla, najprometnejša Krka pa je vnovič osrečila delničarje z rastjo tečaja. Vlagatelji na ljubljanski borzi so sredi vrhunca turistične sezone v večini na počitnicah, a to ne pomeni, da borza povsem spi.

Borzni posredniki so minuli teden sklenili za dobre štiri milijone evrov prometa, najbolj likvidna je bila spet Krka, ki se je izkazala tudi z rastjo tečaja. Slovenski »blue chipi« so se večinoma sicer pocenili, saj je indeks SBI TOP upadel za pol odstotka, na 840,05 točke.

Zanimanje za novomeškega farmacevta po objavi polletnih rezultatov ne jenja, na lov na delnice pa se je vnovič odpravila tudi družba sama. Krka je za lastne delnice to pot namenila skoraj 300 tisoč evrov, trenutno pa ima v lasti 4,4 odstotka lastnih delnic. Vrednost Krke se je v tednu dni okrepila za štiri odstotke, na 86,6 evra, na negativni strani pa so bile delnice NLB, Petrola, Telekoma in Luke Koper. 

Največ, 5,5 odstotka, so izgubile delnice Petrola, vendar je pri slednjih zapadla upravičenost do dividende. Nekaj manj oziroma 4,8 odstotka so izgubile delnice Luke Koper, delnice Telekoma Slovenije so zdrsnile za 3,2 odstotka, delnice NLB pa za 2,9 odstotka.

Na tedenski ravni so se med najpomembnejšimi okrepile le še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za odstotek. Cinkarna za zdaj posluje v skladu z načrti.

Glede na teden prej je nespremenjena ostala vrednost delnic Save Re in Cinkarne Celje. Slednja je razkrila, da ob letošnjih prihodkih, ki so manjši od načrtovanih, še vedno posluje v okvirih, ki bi ob koncu leta omogočili dosego načrtovanega dobička. Kot je opozoril prvi mož družbe Aleš Skok, bodo rezultati v skladu z napovedmi, če se razmere ne bodo poslabševale.

Zelo skromen promet je zaznamoval trgovanje z delnicami Intereurope, po tem, ko jo je prevzela Pošta Slovenije, pa je Društvo Mali delničarji Slovenije predlagalo izplačilo dividende. Od 7,9 milijona evrov bilančnega dobička želijo zanje nameniti nekaj manj kot štiri milijone evrov, vodstvo pa na drugi strani predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Skupščina Petrola potrdila rekordno dividendo v višini 22 EUR bruto na delnico

Na današnji skupščini so delničarji Petrola potrdilo izplačilo skoraj celotnega dobička, ki je lani znašal dobrih 45,36 milijona evrov, za dividende, kar pomeni rekordnih 22 evrov bruto na delnico.

Ljubljana, 23. julija 2020
 

Uprava in nadzorni svet dobila razrešnico

Skupščina je po seznanitvi z lanskimi rezultati podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

 

Rekordna dividenda 22 EUR bruto na delnico

Delničarji Petrola so se seznanili z bilančnim dobičkom v višini 45,36 milijona evrov ter potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividend nameni rekordna vrednost 22 evrov bruto na delnico.  

 

Izvoljen nadomestni član po odstopu iz nadzornega sveta

Spomnimo lani je iz nadzornega svet vodenje družbe Petrol d.d. začasno prevzela takratna predsednika NS Petrol Nada Drobne Popovič, ki je po izvolitvi za predsednico Uprave Petrola s polnim mandatom, odstopila iz nadzornega sveta. Namesto nje je skupščina izvolila za nadomestnega člana nadzornega sveta Janeza Pušnika.

 

Skupščina sprejela sklep o začasnem znižanju prejemkov nadzornega sveta

Prav tako se je skupščina seznanila z začasnim znižanjem prejemkov nadzornega sveta za čas pandemije COVID 19.

Petrolov dobiček kljub krizi za rekordne dividende

Medij: Dnevnik (spletna izdaja) Avtorji: Anja Hreščak Teme: mali delničarji, skupščine Datum: 23.07.2020 Ura: 18.57 Vir objave: TUKAJ

Ponekod letos ne bo izplačil

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: mali delničarji Datum: Četrtek 11. junij 2020 Stran: 6

 

DIVIDENDE Ponekod letos ne bo izplačil

 

Vsaj do oktobra na podlagi zahtev regulatorjev slovenske banke in zavarovalnice dividend naj ne bi izplačevale. Farmacevta Krka in Salus pa z rekordno visokimi dividendami

 

Pri izplačilu letošnjih dividend slovenskih (borznih) podjetij bi lahko podjetja razdelili v tri skupine. Tista iz "industrijske" branže, kot so Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Petrol, verjetno še Luka Koper (ta sklica skupščine delničarjev sicer še ni objavila), bodo izplačala dividende, podobne tistim v preteklih letih in v skladu s pričakovanji. Farmacevtski družbi Krka in Salus bosta letos izplačali celo občutno višje dividende kot v preteklih letih. V tretji skupini pa so banke in zavarovalnice (tudi borzne NLB, Zavarovalnica Triglav, Sava Re), ki glede na dopis regulatorjev letos vsaj do oktobra naj ne bi izplačevale dividend, pri čemer je denimo Gorenjska banka svojemu lastniku (AIK banki Miodraga Kostiča) še pred izdajo dopisa že marca uspela izplačati 41 milijonov evrov dividend.

 

Zavarovalnice bi zlahka plačale dividende

 

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pojasni, da je stališče njihovega društva, da naj se povsod, kjer je ustrezen dobiček in je to mogoče, dividende za lansko poslovno leto letos tudi izplačajo. "Morebitne omejitve pri izplačilu dividend pa naj veljajo v naslednjem letu, ko se bo odločalo o delitvi dividend za letošnje poslovno leto. Prav tako ni logično, da bi omejitve pri izplačilu dividend veljale za podjetja, ki so bila v času koronavirusa deležna državne pomoči, saj velikokrat največ dividend prejme ravno država, pa še davek, ki ga država dobi, je od letos višji (namesto 25-odstotni je 27,5-odstotni). Prav tako sta bančni in zavarovalniški regulator z uredbo zgolj sledila priporočilom evropskih regulatorjev, da se vsaj do oktobra letos ne izplačuje dividend, čeprav vsaj zavarovalnice gotovo nimajo težav s solventnostjo, pa tudi tekoče poslovanje pri njih ni toliko slabše. Prav iz tega razloga smo v MDS že za skupščino Zavarovalnice Triglav predlagali, da se ob preteku uredbe regulatorja in ob takrat ustrezni kapitalski ustreznosti letošnje dividende delničarjem izplačajo novembra, a predlog ni dobil podpore ne regulatorja in ne državnih lastnikov," razloži sogovornik. Vseeno pričakuje, da bosta obe naši največji zavarovalnici ob sicer nepotrebnih dodatnih stroških imeli do konca leta še po eno skupščino, na kateri bodo le odobrili izplačilo letošnjih dividend. Izplačilo vmesnih dividend pa ni mogoče, saj bi jih bilo treba napovedati pred sprejemom lanskih letnih poročil, za kar pa je zdaj že prepozno.

 

Sprva sta uprava in nadzorni svet tudi delničarjem Telekoma Slovenije predlagala, naj se letos dividend ne izplača, a je SDH z nasprotnim predlogom prejšnji petek dosegel izplačilo 3,5 evra bruto na posamezno delnico ali skupno 22,8 milijona evrov, kar pa malih delničarjev, tako kot Telekomovo aktualno poslovanje, ni pretirano zadovoljilo.

Tudi v Petrolu so že predlagali 22 evrov bruto dividende na delnico ali skupno 45,2 milijona evrov, a kasneje skupščino zaradi takratnih zdravstvenih razlogov preklicali. Toda pri ponovnem sklicu skupščine (ta je predvidena za 23. julij) ni pričakovati drugačnega predloga glede dividend.

 

Na sklic skupščine še čakajo delničarji Luke Koper, a je zaradi njihovega precej zaostrenega poslovanja težko verjeti, da bo letošnja dividenda tako visoka, kot je bilo lanskih 2,33 evra bruto na delnico ali skupno 18,6 milijona evrov.

 

Koronakriza tudi priložnost

 

Med borznimi poznavalci je slišati, da bodo tudi banke in zavarovalnice še do konca letošnjega leta izplačale dividende, a pod pogojem, da ne bo drugega vala epidemije koronavirusa.

 

Visoke dividende farmacevtov Krke in Salusa borznikov ne presenečajo, čeprav se je ravno pri Krki poznalo, da je dokupovanje lastnih delnic občutno dvignilo njen tečaj, kar jeza male delničarje davčno tudi precej ugodnejše kot pa samo izplačilo (višjih) dividend.

 

PETROL, Slovenska energetska družba, Ljubljana

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 45.355.156,00 € se uporabi za: - del bilančnega dobička v znesku 45.222.716,00 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 22,00 € na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 132.440,00 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Družba bo izplačala dividende 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020. 

Datum skupščine: 
23.04.2020 - 10:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Imenovanje člana nadzornega sveta.

Gordan Šibić - vodja OMD PETROL IN ISTRABENZ

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Tudi SDH ne ve več o zamenjavi na Petrolu, zato bodo sklicali skupščino

Odgovor SDH-ja vladi glede Petrola brez novih informacij

Slovenski državni holding je vladi posredoval pojasnila glede sporazumne zamenjave uprave Petrola, v katerih niso zapisali čisto nič novega. Delničarjem ni bilo razkritih dovolj podatkov o okoliščinah, zato bo SDH do konca tedna sklical skupščino Petrola.

4. november 2019 ob 17:03
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDH namerava sklicati skupščino družbe, na kateri bodo poskušali izvedeti, kaj se skriva v ozadju sporazumne zamenjave zelo uspešne Petrolove uprave. 

Za prispevek iz POROČIL RTV SLO 1 ob 17.00 uri pritisnite ma sliko ali TUKAJ.

Kot so v SDH-ju zapisali na svoji spletni strani, ocenjujejo, da dodatno pojasnilo nadzornikov Petrola, ki so ga ti v sredo posredovali prek spletnih strani Ljubljanske borze, delničarjem družbe ne razkriva dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov.

Zato namerava SDH do konca tega tedna ob upoštevanju zakonsko določene delničarjeve pravice do obveščenosti zahtevati sklic skupščine Petrola, če je ne bosta uprava ali nadzorni svet družbe sklicala že sama. Na skupščini bi se delničarji seznanili s podrobnejšo informacijo glede zadeve.

Nadzorni svet Petrola je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da namerava glede na zahteve delničarjev po dodatnih pojasnilih razlogov za sporazumno predčasno prenehanje mandatov članov uprave na prvo redno sejo nadzornega sveta, ki bo prihodnji četrtek, uvrstiti točko, pod katero bi obravnavali sklic skupščine delničarjev. Namen je seznanitev skupščine oziroma delničarjev z razlogi in z namenom njihove obravnave.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.