Goriške opekarne

Goriške opekarne, d.d. - Kontaktni podatki

Goriške opekarne, d.d. (oznaka delnice: GORG)
Merljaki 7
5292 Renče
Telefon: +386 (5) 398 52 00
Faks: +386 (5) 398 52 60
Spletna stran: www.go-opekarne.si

Državno premoženje prepuščeno stihiji

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 06. 08. 2014 Stran: 1 in 7

Manj kot s privatizacijo se SDH mudi z zagotavljanjem nadzora v družbah, ki sodijo pod njihovo upravljanje. Abanka Vipa je v stoodstotni lasti države že od decembra lani, a svojih nadzornikov SDH v banko še ni imenovala

Medtem ko privatizacija po enomesečni zamrznitvi ponovno poteka v polnem zamahu, odgovora na vprašanje, katere naložbe so za državo strateškega pomena, še vedno ni.


Brez vizije ali strategije, zgolj s kratkoročnimi ukrepi ter cilji. Tako je trenutno videti upravljanje državnih naložb, in sicer tako tistih, namenjenih prodaji, kot tudi tistih, ki naj bi bile za državo strateškega pomena.

Strategija upravljanja državnih naložb je tri mesece po uveljavitvi zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je vsaj na papirju na enem mestu združil upravljanje državnega premoženja, še vedno neusklajena in v povojih. Še vedno ni pripravljena končna razdelitev državnih naložb na strateške, v katerih bi država ohranila najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, pomembne, v katerih bi imela najmanj 25-odstotni delež, in portfeljske, s katerimi bi lahko SDH prosto razpolagal in jih morebiti tudi prodal. Ministrstvo za finance je osnutek strategije, ki bi odgovorila tudi na vprašanje, kakšne cilje mora SDH zasledovati pri upravljanju državnega premoženja, političnim strankam poslalo v usklajevanje že pred meseci. A vladi strategije še vedno ni uspelo poslati v državni zbor, saj se politikom doslej ni uspelo zedinili niti o tem, kdo bo nadziral SDH, kaj šele o pomembnejših vprašanjih in dilemah. Dejstvo pa je, da bo po sprejemu strategije politika vpliv na odločitve pri upravljanju državnega premoženja izgubila.

Goriške opekarne se umikajo z borze

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 08. 2011 Stran: 21

Renska družba Goriške opekarne se po sklepu skupščine delničarjev z današnjim dnem umika s trga vrednostnih papirjev.

GORIŠKE OPEKARNE

Datum skupščine: 
21.07.2011 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče.
Status: 
arhivirana

Goriške opekarne v povečanje osnovnega kapitala

Medij: Delo Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 19. 07. 2010 Stran: 32

Lastniki Goriških opekarn bodo na skupščini, sklicani za 20. julij, med drugim odločali o povečanju osnovnega kapitala in o pooblastilu nadzornemu svetu. Na predlog predsednika uprave Jožefa Stibilja bi se osnovni kapital družbe 2,2 milijona evrov povečal za 300.425 evrov, tako da bi po povečanju znašal skoraj 2,5 milijona evrov. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 71-994 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami tvorijo isti razred. Najmanjša emisijska vrednost ene nove delnice je enaka nominalni vrednosti obstoječe delnice (zaokroženo 4,17 evra), najmanjša emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 300.425 evra. Navadna imenska kosovna delnica daje pravico do sorazmernega dela dobička, preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. Prednostna pravica obstoječih delničarjev je izključena.

GORIŠKE OPEKARNE

Datum skupščine: 
20.07.2010 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče.
Status: 
arhivirana

Goriške opekarne

Datum skupščine: 
30.06.2009 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi Merljaki 7, Renče
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.