PSZ

PSZ, d.d. - Kontaktni podatki

PSZ, poslovni sistem, d.d. (oznaka delnice: TR1R)
Opekarniška 15B
3000 Celje
Telefon: +386 (3) 548 44 10
Faks: +386 (3) 548 41 15
Email: info@psz.si
Spletna stran: www.psz.si

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Skupščina PSZ – Prisilna poravnava odvisna od soglasja DUTB

Delničarji družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. (ki je nastal na podlagi pripojitve družb Poslovni sistem Zupanc, d.d., Trdnjava holding, d.d. in Trdnjava I holding, d.d. v letu 2010), so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013, ob čemer so Upravi in NS soglasno podelili razrešnico ter za revizorja imenovali revizijsko družbo Abeceda, d.o.o. iz Celja. PSZ, ki se trenutno nahaja v postopku prisilne poravnave, za uspešnost le-te čaka zgolj še na soglasje slabe banke oziroma Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB). Pooblaščenca Društva MDS sta na sami skupščini zastopala dobrih 5.000 glasov.

 

Celje, 17. julij 2014


 

Upniki vključno z Raiffeisenlandesbank podali soglasje k prisilni poravnavi, odgovor DUTB znan v prihodnjem tednu

Upniki vključno z Raiffeisenlandesbank iz Linza so podali svoje soglasje k postopku prisilne poravnave družbe PSZ, Uprava družbe pa do konca prihodnjega tedna pričakuje tudi končni odgovor DUTB.

Glede na to, da ima PSZ na današnji dan še vedno 3.555 delničarjev, v Društvu MDS upamo in pričakujemo, da bo DUTB, tako kot ostali upniki, podala svoje soglasje k prisilni poravnavi, ki bi družbi omogočila nadaljno poslovanje, saj bi v nasprotnem primeru lahko sledil stečaj družbe. 

Rešitev ali katastrofa za gospodarstvo?

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Intihar Janja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 05. 11. 2015 Stran: 5

Podjetniki, ki so na Celjskem izgubili svoja podjetja, so nezadovoljni z delovanjem slabe banke

Banke so lani na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) prenesle tudi terjatve okrog 130 podjetij s Celjskega. Večina je bila že v stečaju ali prisilni poravnavi, le malo jih bilo še »živih«. Do danes jih je pod okriljem slabe banke šlo v stečaje še nekaj. Je za to kriva DUTB? Mnogi so prepričani, da stečaj marsikaterega podjetja ni bil potreben. Po drugi strani pa je na seznamu kar nekaj podjetij, za katera je čudno, da kljub svojemu slabemu finančnemu stanju še vedno delujejo. To, upajmo, pomeni, da jih želi slaba banka rešiti brez stečaja ali prisilne poravnave. Je torej DUTB rešitelj ali grobar nekaterih podjetij na Celjskem?


Vsekakor je dejstvo, da se je s prenosom slabih posojil moč Družbe za upravljanje terjatev bank tudi v gospodarskem prostoru celjske regije okrepila. DUTB je kot največja upnica med drugim odločilno besedo prevzela v družbah, ki ob prenosu terjatev še niso bile v stečaju. V PSZ, Avtu Celje, šentjurski Meji, laškem Aha Secaplastu, Aeru, Thermani, Polzeli ter še nekaj manjših podjetjih. Vendar pa je do danes večina od njih že v stečaju. Tista, ki niso, pa so že v večinski ali popolni lasti slabe banke.

Še več stečajev

Meja kmalu v večinski lasti DUTB

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Intihar Janja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 09. 07. 2015 Stran: 4

Manjši del lastništva bo prevzela PBS - Lani visoka izguba, letos dobiček

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Poštna banka Slovenije bosta kmalu novi lastnici šentjurske Meje. V kapital bosta pretvorili večji del terjatev, ki jih imata do podjetja. S tem se bodo v Meji končale večletne finančne težave, v katere jo je pahnila odvisnost od finančnega imperija Darka Zupanea. Šentjursko podjetje je namreč v preteklih letih, ko je delalo pod taktirko danes že propadle celjske družbe PSZ, moralo za svojo obvladujočo družbo najemati posojila in zanjo izdajati tudi poroštva. Vseh poroštev je bilo za skoraj 11 milijonov evrov. Zaradi visoke zadolženosti in plačilne nesposobnosti je bila Meja od oktobra lani v prisilni poravnavi, vendar je sodišče aprila letos na predlog DUTB postopek prekinilo. V slabi banki namreč želijo finančno sanacijo Meje končati čim prej in tudi s čim manj stroški.

Resnica Darka Zupanca

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Intihar Janja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 20. 11. 2014 Stran: 37

Kariero je začel kot finančnik v Liku Savinja, prvem podjetju v takratni Jugoslaviji, ki je šlo v stečaj. Končal jo je kot lastnik velike skupine PSZ, ki je pred kratkim prav tako končala v stečaju. Pravijo, da je hazarder, ki se je dvajset let igral z lastnino in delovnimi mesti, ob njegovi poslovni poti leži nekaj propadlih podjetij ter mnogo trgovskih in gostinskih lokalov, ki že nekaj let samevajo v središča Celja. Obsojen je na dve leti pogojne zaporne kazni, nad njim visi še nekaj ovadb. Za obsodbo še vedno trdi, da je konstrukt, bankrot skupine PSZ pa da je del velike zarote, ker želi nekdo za malo denarja priti do premoženja, ki ga je ustvarjal dvajset let.

Darko Zupane zase pravi, da je sanjač, a ga večina ni hotela razumeti. Niso ga razumeli že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je po skoraj petnajstih letih odšel iz Gorenja in pustil dokaj dobro službo. »Vsi so se čudili zaradi te moje odločitve, vendar sem takrat, na začetku mojih štiridesetih let, potreboval nov izziv. Čutil sem, da sem dovolj poslovno in tudi človeško zrel, da poskusim nekaj novega. In tudi časi so bili pravi. Vse je bilo odprto, priložnosti je bilo ogromno. Žal pa me za vse, kar sem ustvaril, ni nikoli nihče pohvalil. Ves čas sem bil deležen le kritik,« pravi Darko Zupane.

"DUTB enega osiromaši, da ima drugi izplen"

Medij: Delo Avtorji: N.G.,Kuralt Špela Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 10. 2014 Stran: 8

Skupina PSZ Do jutri čas za načrt finančnega prestrukturiranja - Zupanc pripravljen na delni umik

CELJE - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je bila proti poenostavljeni prisilni poravnavi skupine PSZ, ki je konec avgusta predlagala prisilno poravnavo. Večinski lastnik PSZ Darko Zupanc, ki mu DUTB očita izčrpavanje skupine za osebne interese, je prepričan, da je prav DUTB tista, ki igra posebno igro; na primer: hotel Marita so ocenili na komaj 4,2 milijona evrov, da bi ga lahko prodali skupaj z drugimi hoteli v Portorožu.


Pojasnili so mu, da cenitve nepremičnin in hčerinskih družb PSZ niso bile opravljene z namenom prodaje. Kljub temu ga skrbi, saj gre za zelo velika odstopanja od tržne vrednosti. Krepko pod ceno so bili ocenjeni poslovna stavba v Beogradu, zemljišče v Novem Sadu in podjetje Meja Šentjur, ki edino v skupini PSZ v Sloveniji prinaša dobiček in za katerega v PSZ menijo, da ima vrednost pet milijonov evrov. Po cenitvi pa je vredno nič evrov.

Rdeča luč mešetarjenju v skupini PSZ

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 08. 2014 Stran: 8

Imperij Darka Zupanca PSZ mora za sklepanje pogodb dobiti dovoljenje sodišča - DUTB: Lastnikovi osebni interesi pred bankami upnicami

Ljubljana - DUTB sklepa, da Darko Zupane izčrpava skupino PSZ, katere večinski lastnik je, in njene hčerinske družbe »za svoje osebne interese«, in pri tem opozarja na neenakopravno obravnavo upnikov, je razvidno iz sklepa, s katerim sodišče omejuje PSZ razpolaganje z delnicami, nepremičninami in denarjem.


Takšne omejitve je od sodišča zahtevala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). »Darko Zupane, ki je večinski lastnik skupine PSZ, med drugim opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta, njegova hči je v nadzornem svetu njegova namestnica, nekateri člani družine pa so tudi zaposleni v družbah, ki jih lastniško obvladuje dolžnik. Iz tega je mogoče sklepati, da Darko Zupane posredno obvladuje celotno skupino PSZ ter tako dolžnika in vse njegove hčerinske družbe izčrpava za svoje osebne interese,« je slaba banka zapisala sodišču.

DUTB je namreč navedla, da je Darko Zupane od PSZ prejel 3,8 milijona evrov posojila do vključno leta 2010, leta 2011 še 260.000 evrov posojila in leto kasneje 150.000 evrov kratkoročnega posojila, ki ga »ni nikoli vrnil in ga tudi ne namerava«. V DUTB so ocenili, da je PSZ dobil denar za kredite Zupancu s posojili svojih hčerinskih družb. Leta 2009 je imel PSZ do svojih hčerinskih družb skoraj 11 milijonov evrov dolga, tega pa je menda zmanjšal s prenašanjem kapitalskih deležev hčerinskih podjetij iz holdinga na druga hčerinska podjetja. Meja Šentjur je namreč od PSZ kupila delež v Avtu Celje, ta pa je kupil delež v Meji Šentjur. »Že iz transakcije je razvidno, da ta nima drugega namena kot zmanjševanje zadolženosti matične družbe, saj je prenašanje kapitalske udeležbe iz finančnega holdinga na hčere v nasprotju s poslanstvom matične družbe, prav tako pa je nesmiselno, da ima kmetijsko podjetje delež v trgovcu z avtomobili in obratno,« je DUTB pred sodiščem zagovarjala, da se PSZ omeji razpolaganje z naložbami. Kot so prikazali, je bilo zapletenih transakcij med povezanimi družbami PSZ še več, s čimer so se zapirale obveznosti PSZ do hčerinskih družb, ni pa nastajal denarni tok, iz katerega bi bilo mogoče poplačati bančne kredite.

Zupanc: Korporacijska filozofija

Domine Darka Zupanca se rušijo

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Intihar Janja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 27. 03. 2014 Stran: 2

Po dveh desetletjih so v poslovno-nepremieninskem imperiju celjskega podjetnika začele zevati velike luknje

Se še spominjate celjskih slaščičarn Na-na in Mignon, gostilne Majolka in hotela Turška mačka, za katerega na spletnih straneh Lonelv planet še vedno piše, da je najbolj ljubko prenočišče v Celju? V prostorih Na-na že nekaj let prodajajo oblačila, v Mignonu je poslovalnica ene od bank, Majolka in Turška mačka, ki sta na takšnih lokacijah, da bi si zanju v tujini vsak gostinec obliznil vse prste, pa že nekaj let zaprti propadata. Se vam zdi izbor prav teh štirih lokalov v središču Celja nenavaden, saj je v mestu zaprtih vrat in zapuščenih izložb še kar nekaj? Skupni imenovalec vseh štirih, lahko pa bi jih zapisali še več, je Darko Zupane s svojim podjetjem, delniško družbo PSZ, poslovna skupina.


Zaprte trgovine in lokali niso edino, zaradi česar je v Celju težko najti nekoga, ki bi o Darku Zupancu povedal kaj dobrega in spodbudnega. Ob poslovni poti Zupanca namreč leži tudi cela vrsta propadlih celjskih podjetij. Vsak čas bo med njimi, to je zdaj že gotovo, tudi Avto Celje, ki mu bo, kot trdijo nekateri, najbrž sledilo še trgovsko in kmetijsko podjetje Meja iz Šentjurja.

S hipotekami obremenjena podjetja

Na slabo banko tudi Južna, Gantar, Zupanc, Avtotehna...

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Cirman Primož Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 21. 01. 2014 Stran: 1

Gospodarstvo / Sanacija bank

Pod okrilje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se seli domala celotna domača finančna industrija. Prenosi bodo razkrili razsežnosti kreditiranja. Izpostavljenost treh državnih bank do menedžerskih družb lani tik pod milijardo evrov.


Razkrivamo seznam finančnih holdingov in menedžerskih družb, katerih posojila sta NLB in Nova KBM že prenesli na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), za njima pa bo to spomladi naredila še Abanka. Bruto izpostavljenost treh bank, ki jih je decembra dokapitalizirala država, do teh družb je še lani skupno znašala skoraj milijardo evrov. To je enako skoraj polovici denarnega vložka, ki ga je država decembra namenila za pokritje kapitalske luknje v treh bankah (2,11 milijarde evrov).

Zdaj je dokončno jasno, da bosta pod okriljem DUTB, tako imenovane slabe banke, po novem tudi oba holdinga Vizija iz kroga Darij a Južne. Njegovi skupini Perspektiva bo že konec letošnjega leta zapadlo za približno 130 milijonov evrov posojil. Teh po naših informacijah tri državne banke do lani tako rekoč niso slabile. Na seznamu prenesenih terjatev sicer ni krovnega podjetja Perspektiva FT, prek katerega Južna obvladuje svoj poslovni sistem. Na njem pa je mogoče najti KD Group, ki jo vodi Matjaž Gantar, in družbe iz zdaj že nekdanjega omrežja Probanke. Gre za Avtotehno, ki je do NLB in Abanke skupno izpostavljena za več kot 46 milijonov evrov, in Zlato Moneto II, sicer 7,3-odstotno lastnico Perutnine Ptuj.

Kdo vse gre na slabo banko

S seznama je mogoče razbrati, da NLB in NKBM na slabo banko prenašata domala vse komitente iz domače finančne industrije. Poročali smo že, da so med njimi ACH, ki se je z DUTB že dogovoril o moratoriju za odplačilo glavnic posojil, DZS, Istrabenz, Sava, podjetja iz kroga NFD in številni propadli holdingi: cerkvena Zvon Ena in Zvon Dva, Center Naložbe Boška Šrota, Poteza Naložbe Branka Drobnaka in CG Invest, nekoč Aktiva Naložbe Darka Horvata, ki samo trem državnim bankam dolguje 54 milijonov evrov. Toda na seznamu so tudi nekateri manjši poslovni sistemi in podjetja. Med njimi PSZ Darka Zupanca, ki se z bankirji že leto dni dogovarja o dolgoročnem reprogramiranju okoli 70 milijonov evrov posojil (od teh je 16 milijonov evrov pri NLB), in družba Finea, nekoč v lasti Miklavža Borca, kije bila tesno poslovno povezana z NKBM v času, ko jo je vodil Matjaž Kovačič.

Prav tako sta na seznamu podjetje Opus Invest, ki je v lasti nekdanjega prvega moža Šrotovega Infond Holdinga Matjaža Rutarja in njegove soproge, in Agroservis Borivoja Laloviča, dolgoletnega Šrotovega partnerja pri delniških poslih. Bruto izpostavljenost prvega do NLB je lani znašala pet milijonov evrov. DUTB bo nase prevzela tudi terjatve bank do nekaterih podjetij, prek katerih so menedžerji lastninili družbe: Alpine Holdinga, Primorje Holdinga, Profectusa, prek katerega je krog Romane Pajenk obvladoval Medaljon in povezana podjetja, Derme in Cegrada, ki sta v lasti nekdanjih menedžerjev CM Celja... Kot je znano, naj bi bilo merilo za prenos na DUTB zamuda komitenta s plačevanjem obveznosti, ki mora biti daljša od 90 dni, in bonitetna ocena podjetja v višini C ali manj.

Iz podatkov, ki smo jih v zadnjih tednih zbrali v uredništvu Dnevnika, je mogoče potegniti več ugotovitev. Najprej, da je prav kreditiranje domače finančne industrije v pomembni meri pripomoglo k težavam treh državnih bank. Skupna izpostavljenost NLB, NKBM in Abanke do podjetij, ki so se ukvarjala s finančnimi naložbami, je septembra lani znašala dobrih 954 milijonov evrov. Gre za bruto znesek brez upoštevanja slabitev, ki so jih banke pred tem opravile že same. Za primerjavo: pregled premoženja (AOR) v omenjenih treh bankah je odkril kapitalsko luknjo v višini 2,11 milijarde evrov. Spomnimo, ta znesek je država zakrpala z denarnim vložkom, dodatnih 660 milijonov evrov pa je za stabilnost bančnega sistema v NLB in NKBM že vložila v obliki obveznic.

Uradnih podatkov o tem, po kolikšni ceni DUTB od NLB, Nove KBM in Abanke odkupuje posamezne terjatve, ni. Po naših informacijah pa je ena od dveh največjih državnih bank te terjatve v povprečju prenašala z diskontom v višini okoli 80 odstotkov. To pomeni, daje za bruto terjatev v višini milijona evrov prejela okoli 200 tisočakov. Če to formulo prenesemo na vse tri banke, ki so ali še bodo terjatve prenašale na DUTB, bo ta zanje skupno odštela približno 190 milijonov evrov. Pri tem velja opozoriti, da ne gre za natančen izračun, ampak le za oceno, ker je verjetnost vračila posojila odvisna tako od zavarovanj kot od komitentov samih. Prav tako za zdaj ni jasno, kolikšna bo končna izguba, ki jo bomo davkoplačevalci utrpeli zaradi 954-milijonskega kreditiranja.

Širša gospodarska škoda nespametnega kreditiranja

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.