Sava

Sava, d.d. - Kontaktni podatki

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d. (oznaka delnice: SAVA)
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 206 50 00
Faks: +386 (4) 206 64 46
Spletna stran: www.sava.si

Država išče način za ustavitev Miodraga Kostiča

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 05. december 2018 Stran: 9

 

Turizem srbski poslovnež vznemiril politiko - Portoroške hotele hočejo ohraniti v državnih rokah

 

Ljubljana - Potem ko je srbski poslovnež Miodrag Kostič na področju hotelskih zmogljivosti z našo državo odprl kar tri fronte, država po naših informacijah pripravlja ukrepe za ohranitev Istrabenza Turizma in Hotelov Bernardin v svojih rokah. A scenarijev na njeni strani je več. Maja Grgič Spomnimo: Kostič si že nekaj časa prizadeva pridobiti šest portoroških hotelov Istrabenza Turizma, ki ga prodaja Istrabenz, katerega največja upnica je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kostič je že oddal nezavezujočo ponudbo za Istrabenzove hotele, to so prav tako vsak zase storili državni lastniki: Sava, Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) z Modro zavarovalnico. Državna turistična strategija namreč predvideva ohranitev te družbe in sedmih drugih pod državnim vplivom.

 

Ustavitev prodaje?

 

Hkrati je Kostič kljub prevzemni ponudbi Save prek Gorenjske banke in z dodatnim nakupom delnic ohranil več kot desetino vpliva v Hotelih Bernardin in s tem Savi onemogočil iztisnitev malih delničarjev. Poleg tega je koalicijo vznemirila neuradna informacija, da Kostič menda poskuša od sklada York kupiti tudi delež oziroma terjatve do Save in tako dobiti vpliv tudi v tej družbi, ki ima v lasti 14 hotelov.

 

Neuradno je mogoče izvedeti, da na gospodarskem in finančnem ministrstvu iščejo pravno vzdržen način, da bi vlada kot skupščina DUTB sprejela sklep, s katerim bi ustavila prodajo Istrabenza Turizma. Temu naj bi sledil odkup portoroških hotelov, kako natančno naj bi ta potekal, pa še ni dogovorjeno. Po enem scenariju bi to lahko izpeljali prek SDH ali prek Save, za kar pa bi država morala eno ali drugo družbo dokapitalizirati. Posel se ocenjuje na 60 do 80 milijonov evrov, za kar pa v proračunu ni predvidenih sredstev. V primeru Save bi to lahko bilo manj, če bi k temu pritegnili tudi sklad York, manj bi bilo tudi zadreg zaradi morebitnih očitkov o državni pomoči.

 

Po drugem scenariju bi portoroške hotele lahko kupila Kad in Modra zavarovalnica, ki sta pred kratkim od Bernardina že odkupila resort San Simon. Ta možnost je vsaj finančno manj zapletena, saj imata omenjeni družbi prosta denarna sredstva, s katerimi na trgu iščeta naložbene priložnosti in si za nakup Istrabenza Turizma prav tako prizadevata. To sicer ne bi bilo povsem v skladu s turistično strategijo, ki konsolidacijo državnih turističnih družb predvideva pod okriljem SDH, še vedno pa bi bilo mogoče enotno upravljanje hotelskih zmogljivosti.

SAVA

Datum skupščine: 
14.12.2018 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe 6. nadstropje Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sava se približuje prevzemu Bernardina

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič  Tema: mali delničarji Datum: Pet, 27. jul.. 2018 Stran: 9

Dokapitalizacija Nove delnice Save je vpisal tudi Stane Valant - Upniki NFD holdinga opozarjajo na oškodovanje

Ljubljana - Dokapitalizacija Save, ki naj bi družbi prinesla 4,7 milijona evrov svežega denarja, je že v polnem teku. V prvem krogu so po naših informacijah nove delnice vpisali Kapitalska družba (Kad), sklad York in menda celo nekateri mali delničarji, med njimi tudi Stane Valant, ki je sodil v gorenjsko navezo okoli Save.

Sava naj bi v skladu z nedavnim sklepom skupščine zbrala 4,7 milijona evrov svežega denarja, ki ga bo namenila za prevzem Hotelov Bernardin. V prvem krogu so lahko sodelovali vsi delničarji, v drugem, ki se konča prihodnji teden, pa tisti, ki so sodelovali v prvem krogu. Če ti ne bi pokupili vseh delnic, bi jih družba ponudila še zunanjim vlagateljem, a tega menda ni pričakovati.

Polovična solastnika Save sta tudi Slovenski državni holding (SDH) in Kad. A ker je SDH sklenil, da pri tem povečanju ne bo sodeloval, bo celoten znesek za državo vplačal Kad. Po naših informacijah skupaj okoli 2,5 milijona evrov.

Prevzem Bernardina

Kot je znano, naj bi ločitveni upniki NFD holdinga v stečaju prevzeli 66-odstotni delež, ki ga je imel NFD v Hotelih Bernardin. To pomeni, da bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odsotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa 9-odstotna lastnica. Sava bo zato morala objaviti prevzemno ponudbo, ki pa bo namenjena le nedržavnim lastnikom, kar pomeni, da je denimo DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

Sava dobila nov nadzorni svet – ostalo prosto mesto v NS

Na skupščini delničarjev Save, d.d., ki je potekala v Termah Ptuj so se delničarji seznanili s poslovanjem Save v letu 2015, hkrati pa so imenovali tudi tri nove člane Nadzornega sveta (NS) in sicer Tono Pelcar Burgar, Romana Jermana in Dejana Rajbarja. 1 mesto v NS je ostalo nezasedeno, se pa v letošnjem letu po vsej verjetno obeta vsaj še ena skupščina. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 9 % glasovalnih pravic, sicer pa je na skupščini bilo prisotnih 61 % vseh glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. junija 2016


 

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014. V pretežni meri so se nanašali na dosežke v skupini Turizem. Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Ustvarila je 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več kot v 2014. 

Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in kar je tudi dvakrat več kot leta 2011. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. Pozitivni trend izboljševanja poslovanja Save Turizem se nadaljuje tudi v prvih mesecih leta 2016.

Poziv vsem vpletenim v procesu prisilne poravnave SAVE k takojšnjem dialogu

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pozdravljamo hitro reakcijo in jasno odločitev NS družbe Sava d.d., ki je v najkrajšem možnem času zagotovil normalno delovanje podjetja. To je po našem mnenju ključno, saj se podjetje nahaja v procesu prisilne poravnave.

 

Ljubljana, 19. november 2015


 

Vsi odgovorni naj poskrbijo za takojšnjo uveljavitev sprejete Strategije o upravljanju državnega premoženja

Sava je eden večjih poslovnih sistemov z razvejano premoženjsko bilanco in ob ustreznem procesu konsolidacije, z velikimi obeti za rast ter ustvarjanje dodane vrednosti. To je bil tudi glavni razlog, da je družba Sava pristala med tako imenovanimi pomembnimi podjetji v klasifikaciji, ki bazira na Strategiji o upravljanju državnega premoženja.

Nenazadnje je podjetje Sava tudi javna delniška družba, ki kotira na ljubljanski borzi in ima še vedno skoraj 14 tisoč delničarji.

 

Ali hoče DUTB prikriti pravno »šlamparijo« in kršitev veljavnega pravnega reda

Verjetno je eden glavnih motivov DUTB, da prevzame vodenje in upravljanje družbe Sava, želja skriti njihove napake pri nezakoniti zaplembi delnic Savinega turizma s koncem meseca maja.
S prenosom poslovodnih in nadzorniških pooblastil, kar DUTB zahteva od sodišča, bi imela DUTB tudi možnost reguliranja pravnih sporov med DUTB in Savo, saj bi se vloge tožeče in tožene stranke združile v isti osebi, kar pa je po našem mnenju izrazito sporno in nesprejemljivo.

 

Društvo MDS poziva vse vpletene k takojšnjem dialogu

Samooklicani Che Guevara, Finec Janne Harjunpää povzročil 80 % padec tržne kapitalizacije Save in Istrabenza

Zadnje dni so se predstavniki DUTB in Finec Janne Harjunpää, ki se je v nedavnem intervjuju sam oklical za Che Guevara, ki naj bi Sloveniji ponujal 'odrešitev', očitno vnovič iščejo načine, kako bi razvrednotili še tisto malo premoženja, ki ga ostaja od delnic Save in Istrabenza. Od 29. maja (ko je DUTB javnost obvestila, da je s protipravnimi dejanji poskušala zapleniti delnice Save turizma in delnice Istrabenz turizma) pa do danes, sta tržni kapitalizaciji družbe Save in Istrabenza padli za 84 oziroma 77 odstotkov. Iz že tako mizerne vrednosti delnic je DUTB skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranja Jannejom Harjunpo uspelo praktično popolnoma razvrednoti premoženje več kot 25.000 delničarjem obeh družb.

 

Ljubljana, 26. oktober 2015


 

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pričakujemo, da bodo ustrezni organi v kar najkrajšem možnem času ukrepali zoper večkratne poskuse tržne manipulacije, saj se očitno vedno znova pozablja dejstvo, da so tako delnice Save kot Istrabenza uvrščene v standardno kotacijo borze in bi posledično pričakovali, da DUTB preneha s tržno manipulacijo. Z dne 23.10.2015 naj bi namreč 'DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA, d.d. na upnika DUTB', kar nedvomno sodi med cenovno občutljive informacije, ki bi jih veljalo objaviti tudi na borznem informacijskem sistemu Seonet.

 

Kako revolucionarno oziroma s tržno manipulacijo razvrednotiš dve delniški družbi

Na področju prestrukturiranja podjetij pa je očitno Finec Janne Harjunpää v Slovenijo prinesel novo prakso. S svojimi dejanji je delnice Save in Istrabenza uspel spraviti na rekordno nizko raven in očitno to zadostuje za častni samo nadet naziv Che Guevere… Po vrhu vsega pa za tovrstna dejanja davkoplačevalci plačujemo 30.000,00 EUR na mesec, kar je sam razkril v intervjuju za RTV Slovenija.

Društva MDS vložil kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) obvešča javnost, da je danes, dne 29.07.2015 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v Družbi za upravljanje terjatev, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) in njihove zunanje sostorilce.

 

Ljubljana, 29. julij 2015


 

Za ogled prispevka iz oddaje Poročila na RTV Slovenija 1 z dne 29.07.2015, kliknite na sliko ali tukaj.

 

Društvo MDS ob zastopanju in informiranju malih delničarjev aktivno deluje tudi na področju vsestranske zaščite interesov malih in manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji. Društvo MDS se je odločilo vložiti kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce zaradi suma storitve naslednjih petih kaznivih dejanj:

 

1. Poskusa povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihovi zunanji sostorilci so s svojimi dejanji poskusili dejansko poslabšati premoženjsko stanje družbe Sava, d.d. in s tem povzročiti njen stečaj s prodajo delnic družbe Sava Turizem d.d., kot dela premoženja družbe Sava, d.d. po izredno nizki ceni in skušali na drug način doseči, da se nad družbo Sava, d.d. dejansko začne stečajni postopek.

 

2. Poskusa oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1:

Društvo MDS dopolnilo prijavo ATVP in hkrati podalo ovadbo na Policijo in KPK

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v zadevi Sava in Istrabenz na Agencijo za trg vrednostnih papirjev podalo dopolnitev prijave tržne manipulacije skladno s 566. členom ZTFI zoper DUTB, d.d., Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako smo v Društvu MDS podali naznanitev suma storitve kaznivega dejanja po 239. členu Kazenskega zakonika, zaradi suma zlorabe trga finančnih instrumentov, poleg tega pa je bila prijava posredovana Komisiji za preprečevanje korupcije.

 

Ljubljana, 05. junij 2015


 

DUTB delnice Save Turizem prepisala na DUP1, ki je v 100 % lasti Odvetniške družbe Fatur o.p., d.o.o.?!

Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je delniško družbo DUP1, d.d., ustanovila Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o., ki je na dan 04.06.2015 v delniški knjigi vpisana tudi kot 100 % lastnica vseh 25.000 navadnih delnic (delniška knjiga spodaj). DUTB sicer navaja, da naj bi bila lastnica in ustanoviteljica družbe DUP1, vendar pa podatek ne drži, saj ni niti njena ustanoviteljica niti njena lastnica. Prav tako v Statutu družbe DUP1 ni z niti eno omembo omenjen DUTB. Res pa je, da so člani Nadzornega sveta (NS), Miha Štepec, Tanja Štrukelj in Torbjörn Ingemar Mansson Anders, med tem ko naj bi bil direktor družbe DUP1, Škrubej Janez. Zakaj je lastnica družbe DUP1 zasebna odvetniška pisarna pa ostaja nepojasnjeno dejstvo oziroma DUTB celo zavaja javnost, ko navaja, da je DUP1 v 100 % DUTB.

Zakaj je bilo 29 % delnic Save turizem, d.d., ki morajo sicer v treh dneh biti vrnjeni Savi, o čemer smo že poročali včeraj, bilo prenesenih na DUP1, ki je v 100 % lasti zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je zopet v 100 % lasti odvetnika dr. Andreja Faturja?

Da pa je mera polna, odvetnik dr. Andrej Fatur od 15.07.2012 dalje opravlja tudi funkcijo člana NS  Nove KBM, d.d., ki prav tako nastopa kot upnica v obravnavanih družbah, zato se sprašujemo ali ni dr. Fatur v konfliktu interesov, ko enkrat nastopa kot član NS Nove KBM, d.d., drugič pa DUTB nudi svoje usluge?!

 

Dogovarjanje DUTB in finančnega ministrstva o protipravni zaplembi delnic

Iz medijskih objav Dnevnika in Požar reporta je moč zaslediti, da naj bi Ministrstvo za finance že več časa bilo seznanjeno z namero DUTB o zaplembi delnic ter posledično več kot očitnim poskusom zlorabe finančnega trga in postopka prestrukturiranja družb Sava in Istrabenz.

Zaradi navedenih novih dejstev je Društvo MDS danes na Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije podalo naznanitev suma storitve kaznivega dejanja in upamo, da bodo organi hitro sprožili ustrezne preiskave, preden bo prišlo do nadaljnega oškodovanja delničarjev in upnikov Save ter Istrabenza.

 

Poziv predsedniku Vlade dr. Miro Cerarju

DUTB mora Savi vrniti 'ukradene' delnice Save turizem - Kdo bo odgovarjal?!

Ljubljansko sodišče je odločilo, da mora DUTB v treh dneh Savi vrniti vseh 99 % delnic Save turizem, d.d., ki so bile zaplenjene ali bolje rečeno 'ukradene' v petek, 29.05.2015, s tem pa je DUTB praktično razlastil več kot 13.000 delničarjev Save in ostale upnike spravil v podrejeni položaj. Kot smo že poročali včeraj se je DUTB poslužil tudi domnevne tržne manipulacije z neresničnimi objavami na Seo-netu ter nato še spreminjanja lastnih izjav na svoji spletni strani. V Društvu MDS sedaj še toliko bolj pričakujemo, da bodo zoper odgovorne osebe na DUTB kakor tudi na Ministrstvih za finance ter gospodarstvo sproženi ustrezni postopki.

 

Ljubljana, 04. junij 2015


 

Poziv pristojnim organom k uvedbi preiskav zoper odgovorne

V Društvu MDS vnovič pozivamo vse pristojne organe, da skladno s svojimi pristojnostmi uvedejo ustrezne postopke zoper odgovorne osebe tako na DUTB kot na obeh Ministrstvih kjer je v petek bilo slišati javno podporo protipravni zaplembi delnic Save turizem ter s tem posredno oškodovanje vseh delničarjev družbe in nenazadnje tudi ostalih bank upnic.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.