NLB, Gorenjska banka, Addiko Bank, SKB, BKS Bank, Factor banka, Sberbank, DBS, Intesa Sanpaolo, Delavska hranilnica, Primorska Hranilnica, Hranilnica Lon, KD Banka, SID banka, UniCredit

Gorenjska banka, d.d. - Kontaktni podatki

Gorenjska banka, d.d.
Bleiwesova cesta 1
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 208 40 00
Faks: +386 (4) 202 15 03
Email: info@gbkr.si  
Spletna stran: www.gbkr.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Gorenjska banka

Oznaka delnice:

GBKR

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0021109630

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

13.829.745,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

331.416

31.12.2014

Lastne delnice:

32.215

31.12.2014

Število delničarjev:

  477

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

623,00€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

206.472.168,00€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

04 20 84 000

Email:

info@gbkr.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

KD Banka, d.d. - Kontaktni podatki

KD Banka, d.d.
Neubegerjeva 30
1000 Ljubljana
Telefon: +386 59 220 100
Faks: +386 59 220 080
Email: info@kdb.si
Spletna stran: www.kdb.si

UniCredit Banka Slovenija, d.d. - Kontaktni podatki

UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 587 66 00
Faks: +386 (1) 587 66 84
Spletna stran: www.unicreditbank.si

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. - Kontaktni podatki

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 200 75 00
Faks: +386 (1) 200 75 75
Email: info@sid.si  
Spletna stran: www.sid.si

Hranilnica Lon, d.d. - Kontaktni podatki

Hranilnica Lon, d.d.
Bleiweisova cesta 2
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 280 07 77
Faks: +386 (4) 280 07 26
Email: info@lon.si
Spletna stran: www.lon.si

Delavska hranilnica, d.d. - Kontaktni podatki

Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana
Miklošičeva 5
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 300 02 00
Faks: +386 (1) 300 02 20

Intesa Sanpaolo, d.d. - Kontaktni podatki

Intesa Sanpaolo, d.d.
Pristaniška 14
6502 Koper
Telefon: +386 (5) 666 10 00
Faks: +386 (5) 666 20 19

Deželna banka Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Deželna banka Slovenije, d.d.
Kolodvorska 9
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 472 71 00
Faks: +386 (1) 472 74 05
Email: info@dbs.si  
Spletna stran: www.dbs.si

Primorska Hranilnica, d.d. - Kontaktni podatki

Primorska Hranilnica Vipava, d.d.
Glavni trg 15
5271 Vipava
Telefon: +386 (5) 366 45 00
Faks: +386 (5) 366 45 10

Nova Ljubljanska banka, d.d. - Kontaktni podatki

Nova Ljubljanska banka, d.d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 476 39 00
Faks: +386 (1) 252 25 00
Email: info@nlb.si  
Spletna stran: www.nlb.si
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.