Addiko Bank

Addiko Bank, d.d. - Kontaktni podatki

Addiko Bank, d.d.
Dunajska 117
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 580 40 00
Faks: +386 (1) 580 40 10
Spletna stran: www.addiko.si

Stari nadzorniki iz vrst kapitala Mladinske knjige Založbe brez razrešnice

Na današnji skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (MKZ), sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj več kot 12 % osnovnega kapitala družbe. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini dobrih 800 tisoč evrov ostane nerazporejen. Aktualni upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica, brez nje pa so ostali nadzorniki, ki se jim je sredi lanskega leta iztekel mandat iz vrst kapitala, z izjemo predstavnikov zaposlenih.

 

Ljubljana, 19. junij 2013


 

Poslovanje Skupine MKZ in MKZ v letu 2012

MKZ je lani na ravni skupine, ki v osmih družbah zaposluje okoli 1200 ljudi, ustvarila za skoraj 95 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je skupina lani beležila za dobra dva milijona evrov čiste izgube oziroma približno toliko kot leto pred tem. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči je 10 % nižje prihodke lani beležila tudi sama družba MKZ. Prihodki od prodaje so lani znašali skoraj 33,5 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili za nekaj več kot 370.000 evrov čistega dobička.

 

Po prvih 5 mesecih 2013 za planom, a z boljšimi izgledi

Letošnji obseg prodaje v prvih petih mesecih je še nekoliko nižji kot lani, vendar Uprava podjetja računa, da bodo trend uspeli izboljšati v drugi polovici leta, ko se bodo v poslovanju odražali učinki šolske in darilne sezone.

 

Predstavniki kapitala iz starega nadzorne sveta brez razrešnice

Skupščina je kar z 97 % večino zavrnila podelitev razrešnice članom NS, predstavnikom kapitala, in sicer; Alojzu Jamniku, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku in Romanu Žnidariču. Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki sta v nadzornem svetu predstavnika zaposlenih v stari in novi sestavi, je skupščina podelila razrešnico, prav tako preostalim nadzornikom iz nove sestave; Branku Gregorcu, Davidu Melihnu, Vladimirju Antonu Lukancu in Borutu Frantarju.

Banke pod vodo, kdo bo odgovarjal? - TV Dnevnik SLO1 ob 19 uri - prispevek Florjan Zupan

Avstrijci so že vložili prve odškodninske tožbe proti nekdanjemu slovenskemu vodstvu v Hypo banki. Zganili so se tudi kriminalisti, a je vprašanje, kdaj bomo lahko ugledali prve tožbe.
 
Ljubljana, 02.08.2012 - Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, prispevek Florjana Zupana 
 
V mednarodno preiskavo proti trem nekdanjim vodilnim v slovenskem Hypu Božu Španu, Antonu Romihu in Andreju Potočniku so se vključili tudi slovenski kriminalisti. Policija je potrdila, da so že sredi februarja na tožilstvo podali ovadbo proti trem vodilnim zaradi suma nepravilnosti pri nakupu opreme in domnevnega oškodovanja v vrednosti 1,4 milijona evrov.
 
Za ogled posnetka TV prispevka iz Dnevnika SLO1 ob 19.00 uri, z dne 02.08.2012 novinarja Florjana Zupana kliknite TUKAJ.
 
Polletni rezultati treh največjih:
 
NLB - 19,7 milijona evrov dobička
NKBM - 39 milijonov evrov izgube
Abanka Vipa - 15,7 milijona evrov izgube
 
Milijonske izgube, slabitve, rezervacije in terjatve pa se kažejo tudi pri slovenskih bankah. Potem ko je bilo lani v slovenskih bankah za več kot 1,2 milijarde evrov slabitev, se terjatve v letos začetih insolventnih postopkih po podatkih Financ še kopičijo, samo pri NLB-ju jih je za več kot 300, pri NKBM-ju za 90 in Abanki za več kot 150 milijonov evrov.
 
Po besedah Rajka Stankoviča iz društva Mali delničarji Slovenije se je dogajalo, da so bile delnice večkrat zastavljene. "Dogajale so se številne nepravilnosti, na kar smo opozarjali," dodaja Marko Golob, nekdanji član uprave AUKN-ja.
 

Adria Airways - poročilo z 32. skupščine z dne 29.06.2012

Na današnji 32. skupščini nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways d.d., delničarji niso podelili razrešnice članom uprave za delo v letu 2011. Razrešnice niso prejeli tudi člani prejšnjega upravnega odbora v času enotirne uprave dr. Maks Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen, predstavniki AUKN in bank so se vzdržali glasovanja. Edini člani nekadnjega upravnega odbora, ki jim je bila danes podeljena razrešnica, so Klemen Boštjančič, Robert Vuga in Emil Kumer. Razrešnica vsem članom NS družbe. Prestrukturiranje družbe poteka bolj ali manj skladno s pričakovanji, sicer ob izdatni državni finančni pomoči, ki smo ji bili priča že v preteklosti. O strateškem partnerju in morebitnem tenderju bo več znanega v začetku letošnje jeseni. Strateški partner se še vedno išče, sicer pa družba mora delovati tudi v primeru, če ga ne najde do konca leta. Posebno revizorjevo poročilo z izsledki, na predlog malega delničarja Petra Marna – vodje OMD Adrie Airways pri Društvu MDS – gre pristojnim organom pregona v obravnavo in nadaljnje ukrepanje, skladno z zakonom. Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 so delničarji izbrali revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o. iz Ljubljane.
 
Brnik, 29. junija 2012

 
Današnje 32. seje skupščine družbe Adria Airways d.d. se je udeležilo kar 98,14 % delnic z glasovalno pravico. Naj omenimo, da ima družba Adria Airways d.d. skupno število vseh izdanih delnic z glasovalno pravico kar 17.712.226. Skupščine sta se kot pooblaščenca malih delničarjev udeležila tudi Peter Marn – vodja OMD pri Društvu MDS, ter Ljubiša Stanojević, izvršni direktor Društva MDS, ki sta skupaj zastopala 849 delnic z glasovalnimi pravicami.
 
Že bežen pogled na dnevni red današnje skupščine, ki je obsegal kar 9. točk, vsebina skupščinskih točk, kakor tudi prisotnost posameznih delničarjev družbe, so napovedovali zanimivo skupščinsko dogajanje. Pri obravnavi 2. točke dnevnega reda je delničar Peter Marn v razpravi poudaril, da bi bilo sicer možno oceniti delovanje družbe in njenih organov v letu 2011 kot podvig, zlasti v luči pridobitve svežega kapitala, reporgrama kreditov, izvajanja programa prestrukturiranja itn, vendar je današnje stanje, na drugi strani, tudi posledica slabega dela in nekaterih dogodkov izpred 5-6 let.
 
Uprava brez razrešnice, NS le to dobil
 
Ob tem je še sporočil, da bo podprl predlog podelitve razrešnice upravi in NS, ne bo pa glasoval za razrešnico upravnemu odboru, ki je deloval do ponovne uvedbe dvotirnega sistema v družbi. Na podlagi njegove obrazložitve je predsedujoči mag. Ilić sklepal, da gre za predlog delničarja za poimensko glasovanje o razrešnicah članom NS, članom uprave in kasneje tudi poimensko glasovanje o razrešnicah članom nekdanjega upravnega odbora.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči skupščini odločil, da se o predlogu delničarja Petra Marna glede posamičnega glasovanja o razrešnicah, kot procesnem predlogu, glasuje prednostno. Omenjeni procesni predlog so delničarji z glasovanjem soglasno tudi potrdili. V nadaljevanju, pri posamičnem glasovanju, mag. Tadej Tufek ni prejel razrešnice za leto 2011, prav tako mag. Ravnikar, Klemen Boštjančič (ki je prejel 28,83 % glasov za, 71,16 % proti razrešnici) ter Robert Vuga (ravno tako 28,83 % glasov za, 71,16 % proti).
 
Malo pred 14. uro je predstavnik AUKN zahteval prekinitev skupščine, zaradi usklajevanja in pridobitve dodatnih navodil s strani AUKN. Skupščina je kmalu zatem (po 10 minutah) nadaljevala svoje delo, kajti AUKN svojemu predstavniku ni posredovala dodatnih navodil. Sledilo je še glasovanje o razrešnicah članov NS in upravnega odbora, ki so delovali v različnih obdobjih v lanskem letu. Dr. Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen niso prejeli razrešnic (za je glasoval le PDP, AUKN in NLB d.d., ki ima 19,62 % delnic Adrie Airways, sta se glasovanja vzdržala, Hypo banka in preostali delničarji pa so glasovali proti razrešnici). Nekdanjemu članu NS Klemnu Boštjančiču je bila soglasno podeljena razrešnica (brez vzdržanih ali nasprotnih glasov), prav tako Robertu Vugi in Emilu Kumerju (pri katerem so se glasovanja vzdržali Hypo banka, Abanka in AUKN). Članom NS iz zadnje sestave – Vinku Možetu, Tadeju Kraševcu, Sergeju Gorjupu, Tonetu Pekolju, Silvi Rogelj in Darji Mataj – so delničarji podelili razrešnice za njihovo delo v letu 2011.
 
Načrt prestrukturiranja ogrožajo cena goriva, tečaj USD/EUR, padec BDP, padec prodaje in stroški svetovalcev
 

Intervju s predsednikom Društva MDS, Rajkom Stankovićem v časniku Večer

Verniki so zaupali lastninske certifikate Krekovim skladom in ob tem cerkev napačno enačili z državo, meni Rajko Stanković, predsednik MDS

V obdobju, ko mali delničarji v marsikaterem slovenskem podjetju doživljajo vedno bolj grenko izkušnjo delničarstva, smo se z Rajkom Stankovićem, predsednikom društva Mali delničarji Slovenije (MDS), pogovarjali o delovanju njihovega društva in o njihovih najbolj odmevnih akcijah v elektrodistribucijskih podjetjih, Vzajemni, holdingih Zvon, Savi, Merkurju, Perutnini Ptuj in številnih drugih primerih.


Čemu so društva malih delničarjev namenjena?

"Na področju delničarstva sem pričel delati 10. junija 2006 v društvu VZMD, vse do 12. marca 2009, ko sva se s predsednikom VZMD, Kristjanom Verbičem, zaradi različnih pogledov na delovanje društva in predstavljanja interesov malih delničarjev razšla. V MDS, ki smo ga ustanovili aprila 2009, smo vedno poiskali nekoga, ki je delničar v določenem podjetju, da je poleg lastnih nesebično branil interese drugih malih delničarjev. Vedno smo skušali najti nekoga, ki je užival zaupanje večjih delničarjev bodisi (nekdanjih) zaposlenih.


Z lastnim zbiranjem pooblastil se letno udeležimo 45 do 50 skupščin, imamo 21-odstoten izplen vrnjenih pooblastil za zastopanje na skupščinah, kjer v povprečju zastopamo dva (2 %) odstotka osnovnega kapitala in dobre tri (3 %) odstotke glasovalnih pravic.

 

Nastopamo tudi kot pooblaščenci v podjetjih, kot so Petrol, Gorenje, Pivovarna Laško, Mercator, kjer organizirano zbirajo pooblastila. Lani smo med temi družbami najboljši rezultat imeli na Gorenju, kjer smo zastopali 12,37 odstotka delničarjev, saj smo dobili pooblastilo podjetja Philipa Sluiterja (Home Products Europe), ki je 6,73-odstotni lastnik.


Pri lastnih zbiranjih pooblastil bi izpostavil, da smo na lanski skupščini Krke zastopali 5,5 odstotka delničarjev, leto prej, ko se v zbiranje pooblastil ni vključila Krkina uprava, pa slabih 10 odstotkov. Že dve leti zapored smo največji zastopniki malih delničarjev v Žitu, kjer imamo na skupščini od 26- do 28-odstotno zastopanost kapitala in v obeh letih smo z nasprotnim predlogom uspeli z zvišanjem dividende, z nadzornikom žal ne. V zadnjem letu smo se aktivno vključili v zgodbo obeh cerkvenih' holdingov Zvon in tudi tu dosegli od 6- do 10-odstotno skupščinsko zastopanost."

 

Mačehovska država v elektropodjetjih

Izredna skupščina Mladinske knjige Založbe potrdila spremembe statuta, kmalu sledi prodaja zaplenjenih delnic MKZ

Današnja izredna skupščina Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), je sprejela spremembo statuta ter se seznanila z vnovično izvolitvijo predstavnika delavcev v NS. Pooblaščenci Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes zastopali 12,32 % delničarjev MKZ.

 

Ljubljana, 21. februarja 2012


 
Izredna Skupščina delničarjev Mladinske knjige Založbe soglasno potrdila spremembo statuta

 

Skupščina je soglasno potrdila spremembo statuta, ki so se nanašale izključno na spremembo dejavnosti družbe. Ta uskladitev je bila potrebna zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih, saj družba do sedaj ni imela registrirane dejavnost za področje raziskav in razvoja (R&R), kar je pogoj da bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na sliki predsednica skupščine in notarka (foto: Društvo MDS).

 

Skupščina se je tudi seznanila z delavskim predstavnikom v NS družbe

Skupščina se je seznanila tudi s ponovna izvolitvijo ga. Magdalene Gregorc kot članice NS MKZ, ki v njem predstavlja delavce.  

Adria Airways DRUGIČ – nov predlog dokapitalizacije in hkrati še izredna revizija

Danes je na Brniku potekala 30. skupščina družbe Adria Airways, d.d., katere namen je bil že napovedana modifikacija predloga dokapitalizacije in pa tudi sprejem predloga o izredni reviziji. Delničarji namreč na prejšnji, 29. skupščini, vodstvu in nadzornemu svetu, niso podelili razrešnice, večinski lastnik (državna PDP) pa je že takrat napovedal, da bo zahteval izredno revizijo, ki jo podpiramo tudi v Društvu MDS.

 

Brnik, 21. september 2011


 

Sprememba predloga dokapitalizacije v korist bank upnic – Banke uspešno izsilile 25 % vplačilo terjatev

Tudi tokratne skupščine so se udeležili pooblaščenci Društva MDS, ki so enako kot na prejšnji skupščini, podprli predlagano dokapitalizacijo, saj je le ta tako rekoč edina možnost za obstoj družbe, vendar pa pri tem ne gre izpustiti nerazumnega obnašanja bank upnic, ki za konverzijo terjatev podajajo ultimate in pogoje, pri tem pa bodo te iste banke iskale državno pomoč, zaradi svojega nevestnega ravnanja.

Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO1 ob 19 uri, z dne 21.09.2011, pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Skupščina je tako danes sprejela modifikacijo predloga dokapitalizacije, po katerem bodo banke upnice vplačale svoje terjatve v sledečih zneskih:

  • Nova Ljubljanska Banka d.d.. 13.836.035 EUR oziroma 25 % terjatev,
  • UniCredit Banka Slovenija d.d., 1.248.948 EUR oziroma 25 % terjatev,
  • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1.281.000 EUR oziroma 15,34 % terjatev,
  • Abanka Vipa d.d., 3.355.000 EUR oziroma 50 % terjatev in
  • Gorenjska banka d.d. pa 0 EUR.

 

Slednjemu vpisu oziroma vplačilu novih delnic bo sledilo še 50 milijonsko nakazilo s strani države, kar naj bi ob vpisu novih delnic bank upnic zadostovalo za nadaljnje delovanje edinega slovenskega letalskega prevoznika. V Društvu MDS se vnovič sprašujem, kako je mogoče da banke upnice kolektivno izsiljujejo državo, čeprav bo največja banka upnica, NLB od države in davkoplačevalcev zahtevala najmanj 400 milijonsko dokapitalizacijo.

 

Opozorilo upravnemu odboru in poziv sindikatom Adrie Airways

Društvo MDS je tudi opozorilo člane upravnega odbora in oba izvršna direktorja, da morajo naslednjih 9 let "zvoziti sami" in naj ne pričakujejo novih kreditov in dokapitalizacije s strani države in delničarjev. Hkrati je Društvo MDS pozvalo vse 4 sindikate Adrie Airways, da sklenejo nove kolektivne pogodbe in prispevajo tudi oni del prepotrebnih sredstev za uspešno sanacijo, saj bremena ne moremo nositi samo delničarji in država oz. davkoplačevalci. 

 

Izredna revizija za zadnjih 5 let

Od marca do marca: Katera podjetja smo prodali

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 23. 03. 2015 Stran: 4

In koliko denarja smo ob tem zbrali

V letu dni je v Slovenijo za nakupe podjetij, za katera velja zakon o prevzemih, prišlo za milijardo evrov kapitala in več kot 200 milijonov evrov za zasebna podjetja. Domači kupci so prevzemali predvsem manjša podjetja.

Pri prodaji NKBM prodajalec Republika Slovenija in kupec Apollo usklajujeta zadnje podrobnosti prodajne pogodbe. Po pisanju Dnevnikabo prodajalec prevzel tveganje morebitnega izplačila delničarjev, kupec pa bo sprejel tveganje morebitnega izplačila lastnikov podrejenih obveznic. Kupnina bo zaradi vseh tveganj najbrž manj kot 200 milijonov evrov.

Banke v tuji lasti bolje poslujejo od državnih

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 08. 01. 2015 Stran: 3

Ljubljana - Lastniški delež države v slovenskem bančnem sistemu je eden največjih na svetu. Eden od razlogov sta sanacija in nacionalizacija bank, drugi pa je pomanjkanje politične volje za privatizacijo največjih bank v preteklosti. 

KBC je leta 2002 za skoraj pol milijarde evrov kupila 34 odstotkov NLB, a slovenska vlada v prihodnjih letih Belgijcem ni prepustila večinskega deleža v banki. KBC je po dobrem desetletju izstopila iz NLB, zato je slovenski državi prodala celoten delež po ceni enega evra za delnico. Slovenska vlada je preprečila tudi večji vstop tujega lastništva v drugo največjo slovensko banko. NKBM je namreč leta 2011 iskala dodaten kapital na varšavski borzi a je takratna Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN), v kateri je sedel tudi sedanji kandidat za nadzornika Slovenskega državnega holdinga Marko Golob, trem državnim podjetjem Elesu, Pošti Slovenije in Gen energiji naložila dokapitalizacijo NKBM. Takratni minister za finance France Križanič in nasprotnik privatizacije je zagotavljal, da bo »delnice mogoče zelo hitro in z donosom prodati«. V resnici so podjetja izgubila celoten vložek: 47,5 milijona evrov. Država je namreč nacionalizirala banke in v NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Factor banko in Probanko samo v zadnji sanaciji zlila približno štiri milijarde evrov.

Računajo na večji posluh nove vlade

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 10. 07. 2014 Stran: 9

Imetniki obveznic Lastnike podrejenega kapitala bodo »strigli« tudi v Avstriji

Ljubljana - Lastniki podrejenih obveznic, ki jih je država v okviru sanacije bank »postrigla«, zdaj, kot kaže, upajo na več razumevanja prihodnje vlade. A prav ta teden je tudi avstrijski parlament potrdil zakon o reševanju avstrijske banke Hypo Alpe Adria, ki predvideva 90-odstotni odpis podrejenih obveznic, za katere jamči dežela Koroška.


Maja Grgič Kot je znano, je pri nas država na podlagi ukrepov Banke Slovenije decembra lani izbrisala za 440 milijonov evrov obveznosti bank do imetnikov podrejenih finančnih instrumentov NLB, Nove KBM in Abanke. Lastniki obveznic so zato zakon o bančništvu, ki je to omogočil, vložili ustavno presojo, a odločitve pred jesenjo ni pričakovati. Poleg tega so nekateri oškodovanci sprožili tudi upravne spore, ki pa lahko trajajo, zato se zavzemajo, da bi z državo dosegli dogovor o tem vprašanju.

Odhajajoča vlada za to ni izkazala razumevanja, zdaj, kot kaže, računajo na novo. Vseslovensko združenje malih delničarjev je tako na premierko Alenko Bratušek in druge stranke, ki kandidirajo na volitvah, že naslovilo vprašanje, ali bi podprli tak dogovor. Tudi Rajko Stankovič iz Društva malih delničarjev Slovenije pravi, da si bolj kot pravdanja prek sodišč želijo dogovora o delnem poplačilu lastnikov obveznic. »Še vedno smo se pripravljeni pogoditi z določenim diskontom,« pravi in upa, da bodo stranke, ki bodo zmagale na volitvah, imele več posluha za to.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.