Trgovalni račun

Stroški trgovalnega računa - VSE NA ENEM MESTU

S 01.01.2017 se formalno ukinjajo registrski računi, ki jih vodi Centrala klirinško depotna družba (KDD). V ta namen so vsi delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na registru KDD, primorani sprejeti odločitev, kaj bodo naredili s svojimi delnicami. V kolikor imate svoje delnice že na trgovalnem računu na eni izmed borznoposredniških hiš, vam ni potrebno storiti ničesar, za vse ostale pa smo v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pripravili celostno primerjavo stroškov borznih hiš, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo dovoljenje za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, ter tudi pregled ostalih možnosti, ki jih imajo delničarji na razpolago.

Spodaj se nahajajo bližnjice, zato da lahko lažje dostopate do posameznega segmenta, ki ga borzne hiše zaračunavajo svojim strankam. Pod zadnji dve bližnjici je predstavljena tudi možnost opustitve delnic (delnicam se trajno odpoveste) in pa tudi druge možnosti, kamor sodijo alternativni finančni produkti, ki so se pojavili v zadnjem času (pri slednjih vse opozarjam še na posebno skrbnost). Nazadnje je predstavljen še sodni depozit, kamor bodo prenesene delnice tistih, ki v roku ne bodo naredili ničesar.

 

Bližnjice

Enkratni stroški

Letni stroški vodenja in vzdrževanje računa

Stroški pri prodaji delnic

Zapiranje trgovalnega računa in menjava borzne hiše

Opustitev delnic

Druge možnosti

Sodni depozit

 

S klikom na posamezno borzno hišo se vam v posebnem dokumentu odpre tudi povzetek stroškovnika za vsako borzno hišo, ki si ga lahko shranite ali natisnete, prav tako pa lahko preko povzetka stroškovnika dostopate do neposrednega cenika posamezne borzne hiše.

V analizo stroškov so vključene vse slovenske borzne hiše z izjemo Addiko banke (nekdanja Hypo banka) in Perspektive, ki svoje storitve opuščata in pri njih ne bo več možnost imeti trgovalnega računa. V analizo stroškov prav tako ni vključena Nova KBM, saj navkljub 2 pisnim pozivom ter telefonskemu zagotovilu, da bodo svoje stroške posredovali, osebje Nove KBM od 02.09. pa do danes ni bilo zmožno posredovati svojih podatkov.

Informativni izračun stroškov trgovalnega računa temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani borzne hiše in veljajo za vrednostne papirje oziroma navadne delnice na slovenskem trgu za fizične osebe. Poimenovanje posameznih postavk je bilo spremenjeno/poenoteno zaradi lažjega razumevanja, zato se posameznega postavke morda ne ujemajo z uradnim cenikom borzne hiše. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov, si bo pa prizadevalo, da so podatki kar najbolj točni in ažurni. Društvo MDS vsem priporoča, da pred dokončno odločitvijo preverijo tudi povezave do borzne hiše, ki se nahajajo v povzetku stroškovnika za vsako borzno hišo, kjer so dostopne vse relevantne informacije.​ Pravne osebe in osebe, ki nameravajo trgovati s tujimi delnicami naj dodatno preverijo cenike borznih hiš.

V kolikor bi si želeli spodnje preglednice v posebnem dokumentu in jih natisniti, si jih lahko prenesete s klikom tukaj.

 

Enkratni stroški

 

Letni stroški vodenja in vzdrževanja računa

 

Stroški prodaje delnic

 

Zapiranje računa in menjava borzne hiše

 

Za povečanje spodnje slike kliknite nanjo ali tukaj.

 

 

Opustitev vrednostnih papirjev (Smetarski račun KDD)

Opustitev vrednostnih papirjev pomeni, da se trajno odrečete svojim delnicam. KDD omogoča neposredno opustitev z izpolnitvijo obrazca, ki si ga lahko prenesete tukaj.

 

Opustitev delnic je BREZPLAČNA, vendar pa je zgoraj navedeni obrazec potrebno:

  • osebno izpolniti na naslovu KDD, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali
  • poslati izpolnjen obrazec po pošti, ki mora biti overjen (upravno ali notarsko)

Dodatne informacije glede opustitve vrednostnih papirjev so vam dostopne na spletni strani KDD na sledečem naslovu: https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/opustitev_vp

 

Alternativne možnosti (drugi finančni produkti)

Nekatere borzne hiše, odvetniki ali druge organizacije vam bodo morda namesto klasičnega trgovalnega računa ponudile (i) vlaganje v vzajemne sklade, (ii) zamenjavo delnic za druge finančne produkte ali delnice, (iii) položitev delnic na fiduciarni račun ipd.

V Društvu MDS vsakemu posamezniku svetujemo, naj se temeljito pozanimajo o stroških alternativnih možnosti, posebej glede finančnih nadomestil in načina spreminjanja finančnih nadomestil. Nekateri dosedanji produkti namreč po svojih nadomestilih že sedaj presegajo nadomestila, ki jih zaračunavajo borzne hiše v okviru aktualnih cenikov.

 

S tem v zvezi velja posebej opozoriti tudi na podobno opozorilo, ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ga zaradi potencialnih nevarnosti, prilagamo spodaj v celoti:

Opozorilo javnosti glede prenosa vrednostnih papirjev z registrskih računov

Registrski računi, ki jih je za vlagatelje brezplačno vodila Centralna klirinško depotna družba, d.d. (KDD), se za fizične osebe ukinjajo do konca letošnjega leta. Vlagatelji lahko izberejo eno od naslednjih možnosti: prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na trgovalne račune pri članih KDD, zahtevajo prenos vrednostnih papirjev s svojega registrskega računa na račun za opustitev ali prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na fiduciarne račune. V nasprotnem primeru jih bo KDD po 1.1.2017 prenesla na sodni depozit. Več o tem si lahko preberete tu.  

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v javnosti zasledila različne ponudbe organizacij in združenj, ki vabijo predvsem male vlagatelje, da prek njihovih ponudb, shem in ostalih rešitev, najceneje prenesejo svoje vrednostne papirje iz registrskih računov na fiduciarne račune, ki jih ponujajo sami ali z njimi povezane osebe. 

Pri pregledu teh ponudb je ATVP ugotovila, da so stroški, ki jih bo moral vlagatelj nositi v primeru pristopa k takšni shemi ali rešitvi, lahko precej višji kot so tisti, ki jih za podobne, a bolj varne rešitve zagotavljajo borznoposredniške družbe in banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in so pod nadzorom ATVP. Nekatere takšne sheme namreč posebej zaračunavajo različne stroške, kot so izplačilo dividend, glasovanje na skupščini, prenehanje sodelovanja in druga posamezna ravnanja. Poleg teh stroškov pa morajo vlagatelji plačati še vse stroške prenosa vrednostnih papirjev z registrskih na fiduciarni račun, v primeru prodaje pa še stroške prenosa s fiduciarnega na trgovalni račun in nato še trgovalno provizijo. Pri tem bodo morali vlagatelji poravnati vse stroške posameznim ostalim ponudnikom (članom KDD, kar ponudniki fiduciarnih računov niso). 

Pogoji pristopa k takšnim shemam so v prid ponudnikom, vendar so lahko škodljivi za vlagatelje. 

Zato ATVP vlagatelje opozarja, da se pred vstopom v takšno shemo prepričajo o pogojih sodelovanja in o vseh stroških, ki jih bodo dejansko bremenili pri tem. 

ATVP predlaga, da se imetniki vrednostnih papirjev za prenos le-teh z registrskih računov povežejo z borznoposredniško družbo ali banko, ki opravlja investicijske storitve in posle ter je pod nadzorom ATVP. Seznam oseb, ki imajo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov, je dostopen na spletni strani ATVP.

 

Sodni depozit

Po 01.01.2017 je predvideno, da bodo delnice prenesene na sodni depozit. Prenos na sodni depozit se ne bo zgodil v enem dnevu, temveč bo moral KDD za vsakega imetnika posebej pripraviti predlog sklepa za sodišče, sodišče pa vas bo moralo uradno pozvati, da vendarle uredite svoje vrednostne papirje, sicer bodo le ti prenešeni na sodni depozit.

 

Sodni depozit je brezplačen če:

  • vrednost delnice ne presega 100,00 EUR in
  • zadnji dve leti iz naslova delnic niste prejeli nobenih dividend.

Za vse ostale bo sodni depozit plačljiv in znaša 15 % od vrednosti delnic oziroma največ 410,00 EUR.

Delnice se lahko hranijo na sodnem depozitu do 5 let, po izteku 5 let pa bodo neprevzete delnice prenesene na demografski sklad Republike Slovenije.

Izplačilo dividend ne bo več brezplačno

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 26. maj. 2017 Stran: 9

Novi stroški Borzne hiše in banke bodo lahko delničarjem zaračunale nadomestilo za nakazilo dividend - Kriv je nov sistem 

Ljubljana - Delničarjem po ukinitvi registrskih računov pri KDD grozijo vedno novi stroški. Potem ko so morali delnice prenesti na plačljive registrske račune pri bankah in borznoposredniških družbah, bodo zdaj morali plačati še nadomestilo pri izplačilu dividend. To bo najbolj prizadelo prav male delničarje. 


Sprememba je povezana z vstopom v mednarodni poravnalni sistem borznih poslov T2S, ki smo se mu priključili februarja in ki vključuje kliriško-depotne družbe. Doslej je delničarjem dividende neposredno nakazoval izdajatelj, ki je opravil tudi 25-odstotni davčni odtegljaj, po novem pa ne bo več tako. Izdajatelj bo po novem denar nakazal Klirinško -depotni družbi (KDD), ta pa članom, torej banki ali borzni hiši. Ta bo nato plačala stroške KDD, preverila lastništvo delnic, odtegnila davek in delničarju nakazala dividendo, za kar pa bo lahko zaračunala tudi nekatere stroške skupaj z 22-odstotnim davkom na dodano vrednost. 

Skrivanje cen 

Ti stroški se po neuradnih informacijah utegnejo gibati med najmanj 60 centi do več kot deset evrov. Po neuradnih zato, ker borzne hiše in banke te podatke skrivajo. Na naša vprašanja o njihovih cenah niso odgovorile in niti iz njihovih cenikov tega z gotovostjo ni mogoče razbrati ali pa konkretnih cen niso razkrile. 

V Abanki zaračunavajo štiri evre za nakazilo plus 60 centov stroška za KDD. V BKS banki za zdaj zaračunavajo le 60 centov stroška KDD, s 1. junijem pa bodo uvedli pribitek za nakazilo. Koliko, niso razkrili. V NLB razmišljajo o uvedbi novih nadomestil v zvezi z izvedbo dodatnih storitev, ki bi jih za konkreten primer izplačila dividend vezali na posamezno izplačilo. Koliko bo to znašalo, niti oni niso povedali. Iz Alte, Ilirike in Gorenjske BPH odgovorov sploh nismo dobili. Prve praktične izkušnje s tem je pričakovati že prihodnji teden, ko bo dividende izplačal Salus, sredi junija bo to storila Zavarovalnica Triglav, le nekaj dni za tem pa Sava Re. Doslej so se delničarji s tem, da izdajatelju niso posredovali računa za nakazilo, lahko odpovedali dividendam. Po novem pa to ne bo mogoče, razen če posredniška družba oziroma banka ne bo imela računa delničarja. 

Do dividend pa ne bodo mogli tisti, ki še imajo delnice na ukinjenih registrskih računih KDD, ki jih je še skoraj 90.000. Za izplačilo bodo delnice morali prenesti na trgovalni račun. 

Strošek za male delničarje 

Prenos delnic bo možen vsaj do aprila

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič, (D. Vl.) Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 07. jan.. 2017 Stran: 3

Registrski računi Sodni depozit za delnice naj bi vodilo murskosoboško sodišče 

Ljubljana - V KDD je se okoli 118.000 ukinjenih registrskih računov, ki se po novem imenujejo prehodni, na katerih je za še sto milijonov evrov premoženja. Lastniki bodo do delnic s teh računov lahko dostopali vse do njihovega prenosa na sodni depozit, ki naj bi se začel šele aprila. Pri tem pa ostaja nedorečeno, kdo bo kril stroške tega prenosa - delničarji ali KDD. 


Čeprav je zakon o dematerializiranih papirjih od 1. januarja letos ukinil registrske račune v KDD, lahko lastniki te delnice še prenesejo bodisi na trgovalni ali smetarski račun bodisi jih prodajo, in sicer vse do njihovega prenosa na sodni depozit. Ker so na približno 100.000 ukinjenih registrskih računih delnice, vredne manj kakor sto evrov, je pričakovati, da bo na sodišču ali smetar skem računu končala večina od preostalih delnic. 

Na KDD pojasnjujejo, da bo za vsak prenos na sodni depozit treba imeti sklep sodišča, pri tem pa si bo KDD prizadeval, da bi predloge oblikoval »paketno« ter tako povečal učinkovitost in zmanjšal stroške. 

 

Merila za prenos 

Za prenos je KDD pripravil merila: po njih se bodo prej prenašale delnice v lasti pravnih kot fizičnih oseb, prej se bodo prenašali portfelji manjše vrednosti, prej bodo na sodišču končali neobremenjeni kot obremenjeni vrednostni papirji, prej bodo prenesene delnice izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji in prej bodo prenesli delnice pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih. 

Ta merila niso dokončna, saj se mora z njim strinjati tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Ta pravi, da mora pred izdajo soglasja pridobiti še mnenje Banke Slovenije, po naših informacijah pa ATVP do meril menda nima zadržkov. 

 

Delnice bodo šle na sodišče v Mursko Soboto 

A kot je mogoče razumeti vrhovno sodišče, prenosov pred aprilom ni pričakovati. Do takrat naj bi bila pripravljena programska rešitev za prenos delnic na sodni depozit. Za reševanje teh zadev naj bi bilo po pojasnilu vrhovnega sodišča pristojno le eno sodišče, in to Okrožno sodišče v Murski Soboti. »Selitev te pristojnosti na eno od sodišč zunaj prestolnice v regijo, kjer so zaposlitvene možnosti slabše, je bila v sodstvu sprejeta načrtno, tudi v smislu decentralizacije poslovanja,« pravijo. 

Da bo predloge za sodni depozit mogoče vlagati skupinsko in da bodo o predlogih lahko odločali tudi sodniški pomočniki, ministrstvi za pravosodje in finance že pripravljata zakonodajne spremembe. Na vrhovnem sodišču pa opozarjajo, da bodo postopki vodenja sodnih depozitov za delnice sodišču povzročili dodatne stroške, ki so ocenjeni na 650.000 evrov. 

 

Bodo stroške pologa plačali delničarji? 

Še vedno pa ni povsem dorečeno, kdo bo plačal stroške pologa na sodni depozit, kar bo na koncu najbrž odločitev sodišča. V KDD menijo, da bi stroški postopka morali bremeniti imetnike, ki niso izpolnili svoje obveznosti prenesti vrednostne papirje na račune pri članih KDD ali jih opustiti. Na ministrstvu za finance pa pojasnjujejo, daje položitev brezplačna, če se opravi z registrskega računa fizične osebe, če vrednost vseh nematerializiranih vrednostnih papirjev ne presega sto evrov, če nobena od delnic ni uvrščena v trgovanje na organiziranem trgu in če lastnik od 1. januarja 2014 ni prejel dividend. »Upniku, v dobro katerega bo položitev pri sodišču izvedena, bo, razen v primerih, ko je položitev brezplačna, stroške položitve odmerilo sodišče,« pravijo na ministrstvu. Vsi, ki delnice še imajo v KDD in jih zaradi nizke vrednosti ne bodo prenesli ali prodali, se omenjenim stroškom sodišča lahko izognejo tudi s prenosom delnic na smetarski račun v KDD. 

Banke in borznoposredniške hiše delnice z ukinjenih registrskih računov še sprejemajo, vendar so mnogi zaradi sprejete avtentične razlage o zakonski omejitvi stroškov na 0,5 odstotka povprečne vrednosti delnic, določili minimalno vrednost delnic. Za obdobje pred sprejetjem te avtentične razlage pa morajo banke in borznoposredniške hiše po naših informacijah že oblikovati rezervacije, kar bo poslabšalo njihov poslovni rezultat. V Iliriki to priznavajo, v Alti Invest pa pravijo, da takšnih rezervacij niso oblikovali. 

 

Stop za VZMD Delniško oporo 

Prenos delnic na skrbniške račune v Delniške opore ponuja tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), a vlada želi s pravkar sprejetim predlogom novele zakona o trgu finančnih instrumentov temu narediti konec. Po novem predlogu, ki ga podpira tudi ATVP, bi hrambo in vodenje finančnih instrumentov za račun strank lahko opravljala le oseba, ki ima za to potrebno dovoljenje in je torej pod nazorom agencije. 

10. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 30. dec.. 2016 Stran: 5

V Dnevniku še zadnjič objavljamo vprašanja bralcev in odgovore strokovnjakov društva Malih delničarjev Slovenije v zvezi z registrskimi računi. Čeprav bo KDD s 1. januarjem 2017 ukinila brezplačne registrske račune, imajo imetniki še čas, da v prvih dneh januarja vrednostne papirje brez stroškov prenesejo na trgovalne račune pri bankah in borznih hišah. 


Bralka je lastnica 28 delnic Lesnine Inženiringa, njen soprog pa ima v lasti 38 delnic te družbe. Ker gre za netržne vrednostne papirje, jo zanima, ali se splača te delnice prodati in komu. 

Bralki in njenemu soprogu svetujemo, naj pri družbi Lesnina Inženiring skušata preveriti, ali je mogoče delnice prodati, saj, kot pravilno ugotavljata, delnice niso uvrščene na organizirani trg in je iskanje kupca zato težje. 

Bralka je zadnji izpisek iz KDD prejela 31. decembra 2009. Leta 2007 je prejela ponudbo za prodajo delnic podjetju Salamon, vendar se ni odločila za prodajo. V lasti ima 312 delnic Dela Tiskarne (oznaka vrednostnega papirja je DTIG). Zanima jo, kaj se je zgodilo z njenimi vrednostnimi papirji. 

Če je bralka imela v lasti delnice Dela Tiskarne (DTIG), potem teh delnic žal ni več, saj so bile zaradi stečaja družbe izbrisane leta 2013.

Bralec ima v lasti 379 delnic z oznako STiR, na izpisku iz KDD piše, da gre za redne delnice z oznako STIR, izdajatelj je Hram holding. Zanima ga, kolikšna je vrednost teh delnic, ali se splača odpreti trgovalni račun in kje. 

Lastniki se niso poskrbeli za 174 milijonov evrov delnic

Medij: Dnevnik Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 29. dec.. 2016 Stran: 1 in 2

FINANCE / UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV 

Lastniki še niso poskrbeli za 174 milijonov evrov delnic 

Okoli 90.000 Slovencev se do danes še ni odločilo, kaj bodo storili z delnicami na registrskih računih. Čas za to bodo imeli še v prvih dneh januarja, če ne bodo storili ničesar, pa bo Klirinško-depotna družba (KDD) premoženje najprej prenesla na prehodni račun, kasneje pa na sodni depozit. Na registrskih računih je za zdaj še okoli 174 milijonov evrov premoženja. 


Napovedi strokovnjakov, da bo večina Slovencev zadnje dni decembra stala v vrstah pred sedežem KDD v Ljubljani oziroma pred bankami in borznimi hišami, se je na žalost uresničila. Ob začetku zapiranja registrskih računov je imelo pri KDD približno 260.000 Slovencev odprte registrske račune, skupna vrednost premoženja pa je znašala 732,3 milijona evrov. Do sredine decembra se je število registrskih računov zmanjšalo za polovico, vrednost premoženja pa se je znižala za več kot pol milijarde evrov. Tako je imelo po podatkih KDD 22. decembra več kot ioo.ooo posameznikov še vedno odprtih 133.924 registrskih računov, vsak dan pa so pri KDD opravili okoli 2300 prenosov. Do danes se ta številka torej najbrž giblje okoli 90.000 Slovencev. 

Da se nekateri Slovenci ne znajo odločiti o tem, kaj sploh početi z delnicami na registrskih računih, kažejo tudi številna vprašanja, ki jih še vedno prejemamo v uredništvu Dnevnika. Bralci večinoma sprašujejo, kaj storiti s številnimi netržnimi delnicami oziroma z delnicami, za katere menijo, da jih imajo v lasti, in to kljub temu, da konec septembra niso prejeli obvestila KDD o stanju na registrskem računu. Gre na primer za vprašanja o delnicah mariborske NKBM, propadlih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva pa tudi holdinške Save. 

Razočaranje nekaterih ob odgovoru strokovnjakov, da so njihove delnice izbrisane, je bilo zato veliko. Večina vrednostnih papirjev, ki sicer kotirajo na Ljubljanski borzi, je ob finančni krizi tudi izgubila svojo vrednost, kar so nekateri posamezniki težko razumeli. S pomočjo strokovnjakov pri KDD in društva Mali delničarji Slovenije (MDS) nam je na Dnevniku uspelo, da smo številnim bralcem pomagali pri njihovi odločitvi. 

Kaj bo po 1. januarju? 

9. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 27. dec.. 2016 Stran: 5

Bralec ima delnice Telekoma Slovenije in ga zanima, kje bi bilo zanj najbolje odpreti trgovalni račun. 

Če bralec nima potrebe po spletnem trgovanju, sta najugodnejši borzni hiši DBS (Deželna banka Slovenije) in NLB (Nova Ljubljanska banka). 

Bralec, ki ima 6 delnic z oznako PDPR, sprašuje, kolikšna je vrednost teh delnic, za katere delnice gre in ali jih je mogoče prodati?

Gre za delnice Pomorske družbe, delnice pa na žalost niso uvrščene na organiziran trg. Tako da bralcu svetujemo, naj se obrne neposredno na Pomorsko družbo in preveri, če jih morda odkupuje družba, ali pa če imajo podatke o kakšnem kupcu, ki bi bil zainteresiran za odkup teh delnic. 

Sin bralke živi v tujini in ima namen opustiti svoje delnice. Glede na to, da ima bralka sinov overjen podpis pri upravni enoti, jo zanima, ali lahko v njegovem imenu pri KDD uredi opustitev delnic? 

Predlagamo, da se za konkretnejši odgovor bralka obrne neposredno na KDD (lahko tudi po telefonu). Če gre za notarsko overjeno pooblastilo, po katerem je bralka pooblaščena za urejanje zadev za sina, potem menimo, da lahko zanj uredi tudi opustitev delnic. 

Bralka je na KDD skušala izvedeti, kaj se je zgodilo z njenimi delnicami, in sicer gre za delnice družbe Induplati. Pred leti je podedovala 343 vrednostnih papirjev z oznako IJRG. Na vprašanje, ki ga je poslala na KDD, kaj je s temi delnicami, so ji odgovorili, da je bila »zaradi izvedbe korporacijskih dejanj oznaka IJRG zamenjana za IJRR«. Ker teh vrednostnih papirjev bralka ne najde na kotacijah, jo zanima, ali so jo morda izbrisali iz lastništva teh vrednostnih papirjev. 

8. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 23. dec.. 2016 Stran: 5

Bralec in njegov brat sta lani po mami podedovala nekaj delnic, ki so, kot pravi, praktično brez vrednosti. Ko je bralec septembra prejel obvestilo KDD, kaj lahko z delnicami stori, se je odločil za njihovo opustitev. A tu se njegova zgodba ne konča. Ker je, glede na dokončno in pravnomočno odločbo sodišča sklepal, da so delnice samo njegova last in da lahko z njimi naredi, kar želi, je konec septembra na KDD oddal vlogo z ustreznimi prilogami za njihovo opustitev, vendar se je zapletlo že v vložišču. Tam so mu pojasnili, da lahko delnice opusti samo, če se vsi dediči odločijo za enak korak. To je glede na dejstvo, da lahko samostojno razpolaga s svojim premoženjem, vsaj nenavadno če ne tudi nezakonito, meni bralec. Napotili so ga tudi na pravno službo, kjer je zadeva postala še bolj nenavadna. Tam so mu pojasnili, da tako pač je, ni pa dobil konkretnega pojasnila o pravni podlagi za takšno zahtevo KDD. Ko se je njegov brat v začetku novembra tudi odločil za opustitev delnic in v vložišču oddal ustrezno vlogo, je o tem bralec obvestil KDD, vendar do danes ni prejel nobenega odgovora. Kako to komentirate? 

Na MDS sklepamo, da je pri komunikaciji s KDD prišlo do manjšega nesporazuma. Če nekdo po sklepu o dedovanju podeduje delnice, še ne pomeni, da so njegova last in da lahko z njimi razpolaga. Če želi delnice prevzeti, mora najprej pri KDD urediti prenos teh delnic na svoje ime. To ne nazadnje velja za vsako vrsto premoženja. Postopek prevzema delnic iz naslova dedovanja poteka tako, da dedič na KDD poda vlogo za prevzem delnic, priložiti pa mora sklep o dedovanju in številko trgovalnega računa (pri katerikoli borzni hiši), kamor želi, da se mu delnice prenesejo. KDD nato dediču posreduje plačilni nalog (prenos delnic po sklepu o dedovanju stane dobrih 9 evrov) in po poravnavi plačilnega naloga dedič dobi potrdilo, da so delnice uradno prepisane na njegovo ime. Če želi dedič delnice opustiti, mu ni treba storiti ničesar. Do izvedbe prenosa delnic na njegovo ime namreč ni lastnik teh delnic in mu jih seveda zato tudi ni treba opustiti, saj niso njegova last, temveč ima zgolj listino (sklep o dedovanju), ki določa, da delnice lahko postanejo njegova last, če to želi. 

Bralka ima 1 delnico z oznako MRIR. Zanima jo, koliko je ta delnica vredna in ali naj jo opusti? 

Sklepamo, da gre za delnico MR1R, torej za delnico družbe M1, d. d., Ljubljana. Tečaj na borzi znaša 0,30 evra, tako da bralki svetujemo, naj delnico opusti. Opustitev je na sedežu KDD v Ljubljani brezplačna. 

7. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 19. dec.. 2016 Stran: 5

Mama bralke Dnevnika je lastnica 9 obveznic KDH3 in 3 delnic KDHR. Zanimajo, koliko so te obveznice in delnice vredne? Se splača odprettorgovalni račun in takoj vse prodati? Ker ima bralkina mama zelo majhno pokojnino, razmišlja tudi o brezplačni opustitvi, saj si dodatnih stroškov ne more privoščiti. Kaj naj torej stori? 

Najprej naj bralka nikakor ne razmišlja o opustitvi! Borzni tečaj obveznic KDH3 na dan 7. 12. 2016 znaša 89,01 evra, delnica KDHR pa na borzi kotira po 9,22 evra. Če se bralka z zadevami ne želi več ukvarjati, lahko pri eni izmed borznih hiš odpre račun in sočasno odda borzno naročilo za prodajo vseh devetih obveznic in treh delnic. 

Bralec je dobil obvestilo KDD, da ima v lasti 151 delnic z oznako KHLR. Zanima ga, kolikšna je vrednost teh delnic? 

Gre za delnice KOMPAS RAC v likvidaciji. Glede na to, da je družba v likvidaciji, svetujemo, da se poskuša obrniti bodisi neposredno na družbo ali pa likvidacijskega upravitelja o morebitni vrednosti delnic. 

Bralka ima v lasti 4 delnice Petrola. Na banki so ji svetovali, naj jih proda, na eni izmed borznih družb pa so ji svetovali, naj jih obdrži. Kaj naj torej stori? Ali naj jih glede na stroške odprtja in vodenja trgovalnega računa proda ali obdrži? 

Društvo MDS ni pooblaščeno za dajanje finančni nasvetov glede prodaje oziroma opustitve delnic. Če bo bralka odprla trgovalni račun, bo z dividendami po vsej verjetnosti lahko v celoti pokrila stroške trgovalnega računa. Če trgovalnega računa ne bi želela imeti, lahko delnice tudi proda. 

Bralec sprašuje, kaj naj stori z delnicami KBM in Maxima. Kaj naj stori? 

6. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 16. dec.. 2016 Stran: 5

Bralka ima v lasti 8 delnic z oznako KDH3 in 3 delnice z oznako KDHR. Ker so te delnice malo vredne, jo zanima, ali je sploh smiselno odpreti trgovalni račun? Naj jih raje proda ali pa preprosto pusti? Ali lahko delnice v primeru, da jih pusti, v petih letih ponovno prevzame? 

KDH3 ni delnica, temveč obveznica. Kar zadeva KDHR, je tečaj na borzi na dan 30. 11. 2016 znašal 9,03 evra. Tudi obveznice KDH3 so uvrščene na trg borze; tečaj znaša 92 evrov. Delnice torej niso brez vrednosti. Ker gre za delnice, ki so uvrščene na borzo, sodni depozit ne pride v poštev, saj bi bil plačljiv in posledično tudi dražji od trgovalnega računa. Bralka torej lahko bodisi vse skupaj proda bodisi odpre trgovalni račun. 

Bralec in njegovi člani družine imajo v lasti delnice Petrola. Zanima ga, ali naj delnice vseh družinskih članov pred tem odkupi in odpre le en trgovalni račun? 

Prevzem delnice zgolj enega družinskega člana je sicer možen, vendar bi kljub temu vsi člani za izvedbo takšnega prenosa še vedno potrebovali trgovalni račun za delnice, čeprav bi ga po prodaji zaprli in bi nato imeli samo en trgovalni račun. Zato bi v zvezi s tem veljal premislek. Postopanje pa je odvisno od tega, koliko delnic dejansko imajo posamezni člani družine in ali z dividendo pokrijejo tekoče stroške vodenja trgovalnega računa. 

Bralec je imetnik 26 delnic Istrabenza. Zanima ga, kaj naj s temi delnicami sploh stori in ali jih lahko proda? 

5. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 12. dec.. 2016 Stran: 6

Bralec in njegov brat sta pred dobrim letom po pokojni mami podedovala vsak po 56 delnic Maksima holdinga. Takrat so mu na banki predlagali, naj delnice pusti na KDD, ker bi sicer moral urediti prenos in odpreti trgovalni račun, vrednost delnic pa je bila nič. Pri takšni rešitvi je tudi ostalo, navedene delnice (MAHR) imajo še zdaj enako vrednost. Zanima ga, kaj naj stori, saj ne želi imeti določenih stroškov za prenos ničvrednih delnic. 

Družba Maksima holding je v stečaju od konca leta 2014 in tudi delnice ne obstajajo več, saj se ob začetku stečaja v celoti izbrišejo. Bralcu torej ni potrebni urejati ničesar, saj delnic nima več. Na KDD pa pojasnjujejo, da je bil izbris celotne količine delnic Maksime holdinga objavljen 12. 12. 2014.

Bralki je pred kratkim umrl soprog, ki je imel v lasti navadne delnice Perutnine Ptuj. Nedavno so prejeli ponudbo BPH za odkup delnic po vrednosti 6,20 evra za delnico. Ker ne ve, kdaj se bo zapuščinski postopek zaključil in ker se bliža rok za prenos delnic iz KDD na trgovalni račun, jo zanima, kaj naj stori? 

Bralki na MDS svetujejo, naj sprva počaka na zaključek dednega postopka, saj je to prvi pogoj za prevzem delnic. Ko bo prenos delnic uredila pri KDD, se nato lahko odloči, ali bi želela delnice prodati ali ne. Hkrati svetujejo, naj se za prodajo delnic po urejenem dednem postopku obrne neposredno na družbo SIJ (Slovenska industrija jekla), ki delnice odkupuje po 8 evrov. 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.