Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Telekom Slovenije, d.d. (oznaka delnice: TLSG)
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 234 10 00
Faks: +386 (1) 234 47 36
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Telekom Slovenije

Oznaka delnice:

TLSG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031104290

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   272.720.664,33€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   6.535.478

31.12.2019

Lastne delnice:

   30.000

31.12.2019

Število delničarjev:

   9.136

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   90,41€

31.12.2019

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   32.834.996,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   54,40€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   355.530.003,20€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Mojca Klopčič

Telefon:

01 234 10 00

Email:

mojca.klopcic@telekom.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Telekom Slovenije s štirimi novimi nadzorniki

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji, Telekom Slovenije  Datum: Četrtek, 21. januarja 2021 Vir objave: TUKAJ

 

Skupščina Telekoma Slovenije je za člane nadzornega sveta imenovala Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka ter iz nadzornega sveta odpoklicala Igorja Rozmana.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 77,41 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je Rozmana, ki je bil imenovan avgusta 2019, s potrebno tričetrtinsko večino odpoklicala z današnjim dnem.

Černoša, Igličar, Kerin in Cerjak, ki so dobili med 94- in 95-odstotno podporo prisotnih delnic, bodo štiriletni mandat začeli 22. januarja letos. V prvotnem sklicu je bil za nadzornika predlagan Boštjan Koler, ki pa je odstopil od kandidature, zato je Slovenski državni holding (SDH) v nasprotnem predlogu predlagal Černošo, sicer direktorja v družbi 2TDK. Kot je razvidno iz gradiva za skupščino, je bil glavni razlog odstopa omenjenih treh članov ta, da je med člani nadzornega sveta prišlo do sporov in nezaupanja, ki jih ni bilo mogoče razrešiti med samimi člani nadzornega sveta.

Spori in nezaupanje pa se očitno ne navezujejo zgolj na tri člane, ki so odstopili. Zaradi tega je posledično prišlo do situacije, ko nadzorni svet zaradi notranjih nesoglasij ne more več izvajati primernega nadzora nad poslovanjem družbe, so zapisali. Skupščina je prav tako s potrebno tričetrtinsko večino sprejela spremembe statuta. Po novem bo devetčlanski nadzorni svet sklepčen, če bo pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Ne glede na to bo lahko nadzorni svet odločal tudi brez predstavnikov delavcev, če ti ne bodo imenovani ali če bo nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovil, da so bili predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

 

Na 32. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije delničarji potrdili prenovljen Statut in izvolili 4 nove nadzornike

Na 32. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je bila sklicana na zahtevo SDH je bilo prisotno 77,74 % osnovnega kapitala, Rajko Stanković predsednik Društva MDS pa je na skupščini zastopal delničarje, ki so skupaj lastniki 64.635 delnic oz. 1,29 % prisotnega kapitala. Skupščina je potekala v dvorani na gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za preprečevanje morebitnih okužb s COVID 19. Skupščina je sprejela spremembe statuta in čistopis statuta družbe. Skupščina je tudi odpoklicala enega člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije in imenovala štiri (4) nove člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

 

Ljubljana, 21.01.2020

 

SPREJETE SPREMEMBE STATUTA IN ČISTOPIS STATUTA

 

Skupščina je najprej odločala o spremembah statuta s katerimi se natančneje določajo pogoji za položaje v upravi ter uvaja »mandatarski sistem«, pri sestavljanju uprave. Natančneje je sedaj v statutu tudi določena sklepčnost nadzornega sveta. Po novem bo devetčlanski nadzorni svet sklepčen, če bo pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev.

Ne glede na to bo lahko nadzorni svet odločal tudi brez predstavnikov delavcev, če ti ne bodo imenovani ali če bo nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovil, da so bili predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

Prav tako, pa je v statutu zapisan možnost izvedbe virtualnih skupščin na daljavo ter pogoje za to.

Skupščina je po sprejemu sprememb statuta, sprejela tudi čistopisa statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

 

Čistopis statuta Telekoma Slovenije sprejetega dne 21.01.2021 si lahko ogledate TUKAJ.

 

ODPOKLIC  IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 

Na predlog SDH je bil Igor Rozman odpoklican z mesta člana nadzornega sveta. Nato pa so bili izvoljeni 4 novi člani nadzornega sveta in sicer:

  • Iztok Černoša, ki trenutno opravlja funkcijo direktorja na državnem 2TDK. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in ima izkušnje z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva ter projektov  s področja kohezijskih projektov.
  • Aleksander Igličar, ki je predavatelja na Katedri za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in v preteklosti član več revizijskih komisij.
  • Marko Kerin, ki je vodjo službe za spremljanje in nadzor medsebojnega poslovanja družb skupine Slovenske železnice ter vodjo projekta za vzpostavitev nabavnega kontrolinga Slovenskih železnic;
  • Radovan Cerjak, ki je odvetnik iz Odvetniške pisarne Radovan Cerjak.

 

Sprejete sklepe na 32. skupščini Telekoma Slovenije, d.d, si lahko ogledate TUKAJ.

 

LETOS BO ŠE ENA SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE

 

Januarja o novih nadzornikih

Medij: Delo  Avtorji: N.G.  Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 19. december 2020 Stran: 18

Skupščina Telekoma Januarja o novih nadzornikih Delničarji Telekoma Slovenije bodo na skupščini 21. januarja odločali o razrešitvi nadzornika Igorja Rozmana ter imenovanju štirih novih nadzornikov Boštjana Kolerja, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka. Zahtevo za sklic skupščine je podal Slovenski državni holding (SDH). 

 

Z imenovanjem novih nadzornikov bodo delničarji popolnili nadzorni svet. Spomnimo, ko so iz njega odstopili Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič, je okrožno sodišče imenovalo nadomestne nadzornike Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja. Boštjan Koler, sicer član uprave SDH, tako ostaja v nadzornem svetu. Aleksander Igličarje predavatelj na katedri za računovodstvo in revizijo na ljubljanski ekonomski fakulteti. Marko Kerin je vodja službe za spremljanje in nadzor medsebojnega poslovanja družb skupine Slovenske železnice. Radovan Cerjak je odvetnik.

 

Zbor delničarjev bo odločal tudi o spremembi statuta družbe, po katerem bi uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave Telekoma Slovenije. Ta predvideva, da nadzorni svet na predlog predsednika uprave imenuje preostale člane uprave. 

Telekom Slovenije

Datum skupščine: 
21.01.2021 - 12:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe in dopolnitve statuta. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.

SDH zahteva sklic skupščine Telekoma

Medij: Delo  Avtorji: G.R.  Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 5. december 2020 Stran: 18

Napoved SDH zahteva sklic skupščine Telekoma SDH je na upravo Telekoma Slovenije poslal zahtevo za sklic skupščine družbe. Na njej bi delničarji odločali, da nadzorniki postanejo Boštjan Koler, Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak, in o predlogu odpoklica Igorja Rozmana s tega položaja. Odločali bi tudi o predlogu mandatarskega sistema oblikovanja uprave Telekoma. V nadzornem svetu družbe so nadomestni nadzorniki Koler, Dimitrij Marjanovič in Štefan Belingar, ki jih je Okrožno sodišče v Ljubljani na to funkcijo imenovalo po tem, ko so s položaja odstopili Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič. Na njej bi delničarji odločali tudi o predlogu sprememb statuta in o možnosti izvedbe elektronske skupščine. SDH meni, da se bo s tem izboljšalo upravljanje družbe.

Telekom: Sodišče imenovalo nove nadzornike

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Anja Hreščak, Klemen Košak Teme:  mali delničarji, Telekom Slovenije  Datum: Torek, 3. november 2020 Stran/vir: TUKAJ

Sodišče je presekalo zagato, v kateri se je po odstopu treh nadzornikov znašel Telekom Slovenije, in imenovalo nove nadzornike. To so Boštjan Koler, Dimitrij Marjanovič in Štefan Belingar. Družba je hkrati ustavila prodajo kosovskega Ipka.

Okrožno sodišče v Ljubljani je konec oktobra na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenovalo tri nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije. Sodba je včeraj postala pravnomočna. V nadzornem svetu Telekoma tako po novem sedijo Boštjan KolerDimitrij Marjanovič in Štefan Belingar, funkcija pa je prenehala Alešu ŠabedruBarbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič, ki so pred dvema tednoma podali odstopne izjave.

Hkrati je Telekom ustavil postopek prodaje stoodstotnega deleža v svoji kosovski družbi Ipko Telecommunications, kot smo napovedali Dnevniku. »Ipko ostaja del Skupine Telekom Slovenije,« so sporočili iz Telekoma. Prispele ponudbe zanj naj bi se gibale okrog 15 milijonov evrov; po ocenah vodstva družbe naj bi bile prenizke.

Začasni nadzorniki

Kmalu pa bo nadzorni svet znova prevetren, saj so novi nadzorniki, ki jih je imenovalo sodišče, zgolj začasni. Njihova funkcija traja do izvolitve članov nadzornega sveta na skupščini Telekoma Slovenije in največ eno leto od izdaje sklepa, so iz Telekoma sporočili prek Ljubljanske borze. Sodišče je bilo pravzaprav edino, ki je v času epidemije lahko presekalo zagato, v kateri se je znašel nadzorni svet po odstopu treh članov.

Skupščina bi namreč morala čim prej imenovati nove nadzornike, toda epidemija trenutno preprečuje izvedbo skupščine, hkrati pa pravila o elektronski skupščini niso dorečena. Odstopljeni člani so tako do imenovanja novih obtičali v nadzornem svetu družbe. Ker pa so odstopili zaradi »trenutnih (slabih, op. a.) razmer« in »nesoglasij« v nadzornem svetu, kot je v svoji odstopni izjavi zapisal Šabeder, se nadzorni svet ni mogel zediniti o aktualnih zadevah, zato so te stale.

Poleg uvodoma omenjenih so člani devetčlanskega nadzornega sveta Telekoma kot predstavniki kapitala še Barbara Gorjup, Barbara Kürner Čad in Igor Rozman, kot predstavniki zaposlenih pa Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar.

Telekomove zgodbe z Ipkom še ne bo konec?

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Aljaž Potočnik Teme:  mali delničarji, Telekom Slovenije  Datum: Četrtek, 8. oktober 2020 Vir: tukaj

Po naših neuradnih podatkih se interes za prodajo kosovskega operaterja Ipko pri Telekomu Slovenije ohlaja, čeprav število uporabnikov strmo pada, z njim pa tudi prihodki.

Telekom Slovenije je sredi lanskega leta začel postopek prodaje 100-odstotnega deleža kosovskega operaterja Ipko. Gre za zadnjo veliko investicijo tega slovenskega operaterja v tujini. Po naših podatkih je Telekom zavezujoče ponudbe za nakup prejel 28. septembra letos, višina pa nam ni znana. Kosovski mediji so sicer že julija omenjali ponudbe v višini okoli 152 oziroma 155 milijonov evrov.

Kljub prejetju zavezujočih ponudb in lanski odločitvi za prodajo pa se po naših podatkih slovenskemu operaterju s prodajo kosovskega podjetja ne mudi. Neuradno smo celo izvedeli, da bi se znal interes za slovo od Ipka ohlajati. O tem smo povprašali Telekom Slovenije, dobili pa skop odgovor, da je postopek prodaje v teku, »zato ne postopka ne drugih podrobnosti v zvezi s tem ne moremo komentirati. V tovrstnih postopkih deležnike obveščamo skladno s pravili, ki veljajo za družbe v prvi borzni kotaciji.« Če bi se glede prodaje premislili, bi bilo razloge za takšno potezo težko razumeti.

Slabi rezultati podjetja

Ipko namreč že vrsto let izgublja delež na kosovskem trgu. Leta 2017 je imelo podjetje 47-odstotni delež med ponudniki fiksnih storitev širokopasovnega spleta in 35,1-odstotni delež uporabnikov mobilnih storitev. Leto kasneje je delež fiksnih storitev padel na 44,4 odstotka, v mobilnem delu pa se povečal na 39,2 odstotka. Lani je tržni delež fiksnih storitev padel že na 31,4 odstotka, delež mobilnih uporabnikov pa je zrasel na 43,8 odstotka. Od konca lanskega leta pa je bil padec silovit tudi na področju mobilnih storitev. Podjetje je v prvih šestih mesecih tega leta izgubilo 15.000 uporabnikov širokopasovnih storitev in kar 118.000 uporabnikov mobilnih storitev, to je 14,4 odstotka vseh Ipkovih mobilnih uporabnikov konec leta 2019. Tudi če temu dodamo 23.000 novih uporabnikov telefonskih storitev prek interneta, je padec strm.

Močno so v zadnjem letu in pol padli tudi prihodki podjetja. Ti so leta 2018 znašali še dobrih 71 milijonov evrov in so bili boljši kot leto prej, lani pa so upadli na 60 milijonov evrov. V prvi polovici tega so poslovni prihodki Ipka v primerjavi z istim obdobjem lani upadli za dodatnih 11 odstotkov.

Poravnava v višini 2,8 milijona evrov

Zdrs indeksa omilil domači farmacevt

Medij: Finance Avtorji: Mt. K. Teme: mali delničarji Datum: 10.08.2020 Stran: 12  

Vrednost delnic na domači borzi je minuli teden v povprečju znova nekoliko upadla, najprometnejša Krka pa je vnovič osrečila delničarje z rastjo tečaja. Vlagatelji na ljubljanski borzi so sredi vrhunca turistične sezone v večini na počitnicah, a to ne pomeni, da borza povsem spi.

Borzni posredniki so minuli teden sklenili za dobre štiri milijone evrov prometa, najbolj likvidna je bila spet Krka, ki se je izkazala tudi z rastjo tečaja. Slovenski »blue chipi« so se večinoma sicer pocenili, saj je indeks SBI TOP upadel za pol odstotka, na 840,05 točke.

Zanimanje za novomeškega farmacevta po objavi polletnih rezultatov ne jenja, na lov na delnice pa se je vnovič odpravila tudi družba sama. Krka je za lastne delnice to pot namenila skoraj 300 tisoč evrov, trenutno pa ima v lasti 4,4 odstotka lastnih delnic. Vrednost Krke se je v tednu dni okrepila za štiri odstotke, na 86,6 evra, na negativni strani pa so bile delnice NLB, Petrola, Telekoma in Luke Koper. 

Največ, 5,5 odstotka, so izgubile delnice Petrola, vendar je pri slednjih zapadla upravičenost do dividende. Nekaj manj oziroma 4,8 odstotka so izgubile delnice Luke Koper, delnice Telekoma Slovenije so zdrsnile za 3,2 odstotka, delnice NLB pa za 2,9 odstotka.

Na tedenski ravni so se med najpomembnejšimi okrepile le še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za odstotek. Cinkarna za zdaj posluje v skladu z načrti.

Glede na teden prej je nespremenjena ostala vrednost delnic Save Re in Cinkarne Celje. Slednja je razkrila, da ob letošnjih prihodkih, ki so manjši od načrtovanih, še vedno posluje v okvirih, ki bi ob koncu leta omogočili dosego načrtovanega dobička. Kot je opozoril prvi mož družbe Aleš Skok, bodo rezultati v skladu z napovedmi, če se razmere ne bodo poslabševale.

Zelo skromen promet je zaznamoval trgovanje z delnicami Intereurope, po tem, ko jo je prevzela Pošta Slovenije, pa je Društvo Mali delničarji Slovenije predlagalo izplačilo dividende. Od 7,9 milijona evrov bilančnega dobička želijo zanje nameniti nekaj manj kot štiri milijone evrov, vodstvo pa na drugi strani predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Skupina Telekom Slovenije ob polletju s 24-odstotnim padcem čistega dobička

Medij: Dnevnik (spletna izdaja) Avtorji: STA Teme: mali delničarji, skupščine Datum: 30.07.2020 Ura: 18.27 Vir objave: TUKAJ

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju ustvarila 335,4 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zmanjšal za 24 odstotkov na 14,8 milijona evrov. Če ne bi upoštevali prodaje televizije Planet TV, bi pri obeh postavkah zabeležili rast.

Na prihodke v prvih šestih mesecih je imela vpliv tudi razglašena pandemija covida-19, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so se zmanjšali prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju.

Razmere, povezane z novim koronavirusom, so vplivale tudi na prodajo drugih storitev in trgovskega blaga, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Nižji so bili prihodki klasične telefonije, povečali pa so se prihodki od spletne prodaje in v segmentu energetike.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih na ravni skupine dosegel 20,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov manj kot pred letom dni. Če ne bi upoštevali prodaje Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media, bi bila ta številka višja za 15 odstotkov.

Bi se pa kljub prodaji Planeta TV za odstotek zmanjšal dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA). Ta je v prvih šestih mesecih znašal 104,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov manj kot pred letom dni.

Širjenje novega koronavirusa je vplivalo tako na poslovanje Telekoma Slovenije kot tudi drugih družb v skupini. Ob izvajanju vseh sprejetih ukrepov v operaterju ocenjujejo, da bo negativni vpliv koronavirusa na EBITDA skupine približno triodstoten.

Ob tem so v Telekomu Slovenije spomnili, da so prejšnji teden kot prvi v Sloveniji naredili naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporabljajo tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). S tem je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost prebivalstva, do konca leta naj bi ta delež porasel nad 33 odstotkov.

Telekom Slovenije je pogodbo o prodaji Planeta TV Madžarom podpisal v začetku julija, posel pa naj bi bil zaključen do konca septembra. Kupnina znaša pet milijonov evrov, kot je razvidno iz danes objavljenega polletnega poročila o poslovanju v prvem polletju, pa je Telekom oslabil dana posojila Planetu TV v višini 9,7 milijona evrov.

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.