Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Telekom Slovenije, d.d. (oznaka delnice: TLSG)
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 234 10 00
Faks: +386 (1) 234 47 36
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Telekom Slovenije

Oznaka delnice:

TLSG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031104290

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   272.720.664,33€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   6.535.478

31.12.2016

Lastne delnice:

   30.000

31.12.2016

Število delničarjev:

   10.002

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   108,00€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   32.834.996,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   71,10€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   464.672.485,80€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Mojca Klopčič

Telefon:

01 234 10 00

Email:

mojca.klopcic@telekom.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Skupina Telekom Slovenije ob polletju s 24-odstotnim padcem čistega dobička

Medij: Dnevnik (spletna izdaja) Avtorji: STA Teme: mali delničarji, skupščine Datum: 30.07.2020 Ura: 18.27 Vir objave: TUKAJ

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju ustvarila 335,4 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zmanjšal za 24 odstotkov na 14,8 milijona evrov. Če ne bi upoštevali prodaje televizije Planet TV, bi pri obeh postavkah zabeležili rast.

Na prihodke v prvih šestih mesecih je imela vpliv tudi razglašena pandemija covida-19, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so se zmanjšali prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju.

Razmere, povezane z novim koronavirusom, so vplivale tudi na prodajo drugih storitev in trgovskega blaga, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Nižji so bili prihodki klasične telefonije, povečali pa so se prihodki od spletne prodaje in v segmentu energetike.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih na ravni skupine dosegel 20,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov manj kot pred letom dni. Če ne bi upoštevali prodaje Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media, bi bila ta številka višja za 15 odstotkov.

Bi se pa kljub prodaji Planeta TV za odstotek zmanjšal dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA). Ta je v prvih šestih mesecih znašal 104,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov manj kot pred letom dni.

Širjenje novega koronavirusa je vplivalo tako na poslovanje Telekoma Slovenije kot tudi drugih družb v skupini. Ob izvajanju vseh sprejetih ukrepov v operaterju ocenjujejo, da bo negativni vpliv koronavirusa na EBITDA skupine približno triodstoten.

Ob tem so v Telekomu Slovenije spomnili, da so prejšnji teden kot prvi v Sloveniji naredili naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporabljajo tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). S tem je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost prebivalstva, do konca leta naj bi ta delež porasel nad 33 odstotkov.

Telekom Slovenije je pogodbo o prodaji Planeta TV Madžarom podpisal v začetku julija, posel pa naj bi bil zaključen do konca septembra. Kupnina znaša pet milijonov evrov, kot je razvidno iz danes objavljenega polletnega poročila o poslovanju v prvem polletju, pa je Telekom oslabil dana posojila Planetu TV v višini 9,7 milijona evrov.

 

To so plače v Telekomovih hčerinskih družbah, ki so razburile male delničarje

Medij: Finance Avtorji: Rok Pikon Teme: mali delničarji Datum: Ponedeljek, 8. junij 2020 Vir: Finance

Največ razburjenja na skupščini delničarjev Telekoma je povzročila plača Roberta Erzina, predsednika uprave Telekomove kosovske družbe Ipko.

Na skupščini delničarjev Telekoma Slovenije sta ob seznanitvi s prejemki odvisnih družb precej razburjenja povzročili višina plač in višina dogovorjenih odpravnin v primeru odpovedi pogodbe.

Največ razburjenja Rajka Stankoviča, predsednika društva Mali delničarji Slovenije, je bilo zaradi prejemkov Roberta Erzina, predsednika uprave kosovske družbe Ipko Telecommuncations, za katero Telekom sicer išče novega lastnika. Družba je danes ob zapisniku skupščine objavila tudi prejemke šefov treh največjih hčerinskih družb, GVO, Ipko in Planet TV (ki je tudi naprodaj).

Robert Erzin je za delo lani dobil 223.467 evrov plače in 14.899 evrov variabilnega prejemka. Skupaj z drugimi prejemki (regres, božičnica, drugi osebni prejemki …) je prejel 275.541 evrov bruto. Ker pri obračunavanju prejemkov uporabljajo lokalno zakonodajo, na Telekomu niso zagotovili podatka o neto prejemkih.

Stankoviča, ki je zastopal več kot 200 delničarjev oziroma okoli 1,7 odstotka kapitala, je zmotila tudi višina odpravnine, ki bi jo dobil Erzin ob odpovedi pogodbe – dobil bi namreč 12 mesečnih plač. Predsednik uprave Tomaž Seljak je na skupščini pojasnil, da so z Erzinom spremenili pogodbo in da bi po novi pogodbi dobil šest plač odpravnine ter da ima tudi nižjo plačo.

Delničarjem Telekoma Slovenije 3,50 EUR bruto dividende, enormni prejmki direktorja Ipka na Kosovu

Delničarji Telekoma Slovenije so se danes sestali na 31. skupščini, kjer so odločali tako o delitvi dobička, kakor razpravljali o preteklih poslih družbe in končno dobili nekaj jasnih odgovorov. Za polom z arbitražno sodbo, ki je delničarje Telekoma Slovenije stal 22,9 mio EUR, za sedaj brez sankcij za odgovorne, na skupščini pa smo doživeli šokantno razkritje enormne plače direktorja Telekomove odvisne družbe Ipko na Kosovu, ki že vse od leta 2011 prejama cca 275.000,00 EUR bruto po dveh pogodbah.

Ljubljana, 05. junij 2020

Delničarji bodo prejeli dividenda v višini 3,50 EUR bruto 19. junija 2020

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije je danes na 31. skupščini Telekoma Slovenije zastopal preko 2,13 % prisotnega kapitala oz. 112.564 delnic TSLG z glasovalno pravico. Delničarji so potrdili predlog, ki ga je podal SDH, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 22.796.173,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico. Preostali del v višini 7.395.372,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 6. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende 17. junij 2020. Dividende se izplačajo 19. 6. 2020

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz odaje ODMEVI TV SLO1 z dne 05. junij 2020 ob 22.00 uri pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Skupščina je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu in se seznanila z prejemki organov vodenja in nadzora ter politiko plačil.

mag. Robert Erzin direktor IPKO na Kosovu od leta 2011 najbolje plačani manager Skupine Telekoma Slovenije

Ko se je skupščina seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, je delničarje neprijetno presenetilo razkritje o enormni plači direktorja Ipka na Kosovu.

Na skupščini smo izvedeli, da ima direktor Ipko na Kosovu mag. Robert Erzin po 2 pogodbah kar 275.000,00 EUR dohodkov bruto in to že od leta 2011. Zadnji pozitiven finančni popravek pogodbe je podpisal leta 2014 z njim predsednik uprave mag. Rudolf Skobe, kar je razkril sedanji predsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Tomaž Seljak. Ob tem je imel mag. Robert Erzin celo pravico do 12 plač odpravnine v primeru prenehanja funkcije, ter pravico do uveljavljanja konkurenčne klavzule kar za dobo 24 mesecev. 

Predsednik mag. Tomaž Seljak je na vprašanje predsednik Društva MDS Rajka Stankovića kaj bo naredil, da bo take enormne prejemkov in odpravnin omejil, skupščini povedal, da so pred dnevi plačo po obeh pogodbah mag. Robertu Erzinu bistveno znižali in mu omejili tudi pravico do odpravnine na 6 mesecev.

PWC novi revizor

Skupščina je tudi potrdila izbor PWC za revizorja za obdobje 2020 do 2020

Aleš Šabeder novi član nadzornega sveta

Telekom Slovenije – odločanje o delitvi dobička in dodatna vprašanja glede poslovanja družbe

Delničarji Telekoma Slovenije so se danes sestali na 31. skupščini, kjer so odločali tako o delitvi dobička kakor tudi o preteklih poslih družbe, na katere delničarji še vedno niso dobili jasnih odgovorov. Rajko Stanković – predsednik Društva Mali delničarji Slovenije bo danes na skupščini Telekoma Slovenije zastopalo ponovno preko 1,7 % osnovnega kapitala oz. 111.222 delnic TSLG z glasovalno pravico.

 

Ljubljana, 05. junij 2020


 

Skupščina o dividendi, novem nadzorniku, izboru revizorja in izvensodni poravnavi z bivšim vodstvom

Telekom Slovenije bo verjetno delil 3,50 EUR dividende na delnico in izvolil Aleša Šabedra za novega člana nadzornega sveta, saj je predlog podal SDH, ki ima zadostno, več kot 72 % večino, skupaj s paradržavnimi skladi za izglasovanje. Skupščina bo odločala tudi o izboru PWC za revizorja za obdobje 2020 do 2020, ter o prejemkih članov NS.

Med zanimivejši bo verjetno tudi razkritje prejemkov vodilnih kadrov in njihovih bonitet v odvisnih družbah, ki do sedaj niso bile razkrite delničarjem družbe. V zvezi s tem smo zahtevali dodatna pojasnila glede višini plače in bonitet ter nagrad ob prostovoljnem ali drugačnem razhodu iz odvisne družbe. 

Skupščina bo med zanimivejšimi temami obravnavala tudi izvensodno poravnavo z bivšim vodstvom z Bojanom Dremljem na čelu s katerim se končuje pravda iz leta 2012.

 

Društvo MDS ponovilo 12 lanskih vprašanj in dodalo 9 novih vprašanj vezano na poslovanje družbe

Je pa Društvo Mali delničarji Slovenije zaradi hitrejšega poteka skupščine Upravi in Nazornemu svetu  Telekoma Slovenije ponovno poslalo v naprej vprašanja, ki so bila in neodgovorjena že na lanskoletni avgustovski skupščini in prav tako nismo dočakali odgovorov kljub sklepu Komisije za nadzor javnih financ DZ z dne 11. novembra 2019, ki glasijo takole:

Sprejeti sklepi Komisije za nadzor javnih financ DZ z dne 11.12.2019:

  1. Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v roku 60 dni pripravi poročilo o uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti naložbe v družbo Antenna TV SL ter poročilo o ravnanju članov organov nadzora in uprave Telekoma v primeru spora z družbo Antenna Gropu glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje Državnemu zboru.
  2. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v roku 60 dni pripravi odziv in podrobno poročilo na postavljena vprašanja s strani Društva Malih delničarjev Slovenije glede problematike Antenna TV Sl, ki so bila postavljena na skupščini Telekoma Slovenije v primeru sora z družbo Antenna Group glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje državnemu zboru.
  3. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v poročilu iz prejšnjega sklepa navede tudi podatke o odpravninah bivših predsednikov oz. članov uprav družbe Telekom.

 

14. nujna seja komisije za nadzor javnih financ - Telekom Slovenije

Za ogled 14. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ - 1 del z dne 11.12.2019 pritisnite TUKAJ ali na SLIKO.

Za ogled 14 nujne seje Komisije za nadzor javnih financ - 2 del z dne 11.12.2019 pritisnite TUKAJ ali na SLIKO.

Sprejeti sklepi z dne 11.12.2019:

  1. Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v roku 60 dni pripravi poročilo o uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti naložbe v družbo Antenna TV SL ter poročilo o ravnanju članov organov nadzora in uprave Telekoma v primeru spora z družbo Antenna Gropu glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje Državnemu zboru.
  2. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v roku 60 dni pripravi odziv in podrobno poročilo na postavljena vprašanja s strani Društva Malih delničarjev Slovenije glede problematike Antenna TV Sl, ki so bila postavljena na skupščini Telekoma Slovenije v primeru sora z družbo Antenna Group glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje državnemu zboru.
  3. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v poročilu iz prejšnjega sklepa navede tudi podatke o odpravninah bivših predsednikov oz. članov uprav družbe Telekom.

Sklic 14. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ si lahko ogledate TU, zahtevo poslanske skupine SDS pa si lahko ogledate TU.

Telekom Slovenije ostal brez predsednika uprave

Telekomovi nadzorniki so na seji prejeli odstopno izjavo pred dvema mesecema imenovanega predsednika uprave Matjaža Merkana. Odstopil naj bi iz izključno osebnih razlogov.

T. K. B., La. Da. - MMC RTV SLO, STA

Ljubljana,14. november 2019 
 

Iz telekomunikacijskega operaterja so na strani Ljubljanske borze sporočili, da se je Merkan za odstop odločil iz osebnih razlogov, vsa ugibanja v medijih pa zavrnili. Družbo bo začasno vodil podpredsednik uprave Tomaž Seljak.

Matjaž Merkan je vodenje Telekoma prevzel septembra. Predtem je bil šest let predsednik uprave tovarne umetnih brusov Comet Swaty in član sveta UKC-ja. Navzkriž z nadzorniki je prišel, ker ni bil naklonjen preiskavi ozadja spornih poslov svojega predhodnika Rudija Skobeta.

Za ogled prispevka iz oddaje ODMEVI na TV Slovenija 1 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

"Matjaž Merkan se je za odstop odločil izključno iz osebnih razlogov, vsakršne drugačne navedbe oz. ugibanja, ki se pojavljajo v medijih, pa zavračata tako Merkan kot družba Telekom Slovenije," so zapisali v večinsko državnem telekomunikacijskem operaterju.

Med razlogi so se namreč pojavljali namigi, da Merkan ni želel preiskovati morebitne prekoračitve pooblastil nekdanjega prvega moža Telekoma Rudolfa Skobeta in da ni naklonjen razčiščevanju za nazaj.

Po poročanju Televizije Slovenija je v ozadju njegova nedoraslost funkciji, pa tudi to, da je bil imenovan politično.

Nadzorniki Telekoma in celotna družba so že nekaj tednov pod pritiskom delničarjev in javnosti, delno zaradi nekaterih razkritij v medijih, predvsem pa zaradi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila.

Matjaž Merkan ni več direktor Telekoma

Nadzorni svet je na seji pretekli teden upravi naložil, naj z ustreznim mednarodnim strokovnjakom preveri, ali obstajajo indici, da so pri poslu z Grki glede Antenne TV družbo kakor koli oškodovale tedanje odgovorne osebe. Na podlagi prejetih ugotovitev bodo nadzorniki v sodelovanju z upravo po napovedih ustrezno ukrepali.

Na Telekomu sicer uradnih informacij o dogajanju v družbi ne dajejo. Foto: BoBo

Skobetu omejili privilegije

Naknadno so iz Telekoma Slovenije sporočili, da so nadzorniki potrdili tudi spremembo dogovora o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, po kateri Rudolfu Skobetu delovno razmerje v družbi preneha 30. novembra letos in ne šele 29. februarja 2020, kot so se dogovorili aprila, ko mu je prenehala funkcija predsednika uprave.

Neuradno nadzorniki Skobeta ne potrebujejo več, je to sporočilo nadzornega sveta komentirala Televizija Slovenije. Po teh informacijah Skobe vendarle ne bo prejel desetih plač in odpravnine, kot določa sporazum, temveč le sedem plač.

Odziv Društva MDS na objavo Telekoma Slovenije na SEONETU "Telekom Slovenije, d.d., prejel odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC)"

Ali je Telekom Slovenije kršil določila ljubljanske borze in ZTFI?

V Društvu MDS se sprašujemo, zakaj Telekom Slovenije, d.d., ni objavil informacije o prejemu odločitve Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce – ICC) v arbitražnem postopku št. 23310/MHM med družbama Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Slovenia B.V.,  takoj po prejemu, saj mu tako objavo omogoča sistem SEONET 24 ur dnevno.

Oziroma zakaj ni preventivno ustavil današnjega trgovanja na ljubljanski borzi, če je prejel prej navedeno odločitev že dne  31. oktobra 2019? Pri tem ne gre spregledati, da borza začne poslovanje že ob 8.00 uri s svežnji in lahko, da je kdo naredil posel v času med 8.00 do 8.20 ure in je nekdo »dobro prodal«, nekdo pa morda »slabo kupil«, ker informacije o prejemu odločitve ni imel. O tem bosta verjetno morala po uradni dolžnosti preverjati ravnanje odgovornih oseb na Telekomu Slovenije, d.d. tako ljubljanska borza kot tudi regulator ATVP. V Društvu MDS o tem nočemo soditi, se pa nam zdi zelo nenavadno, da tega niso storili pred začetkom delovanja borze.

Ljubljana, 04.11.2019

Izjava Telekoma Slovenije, d.d. šele ob 8.20 uri na Seonetu

»Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo o prejemu odločitve v pomembnem pravnem postopku:

Telekom Slovenije, d.d., je 31. oktobra 2019 prejel odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce – ICC) v arbitražnem postopku št. 23310/MHM med družbama Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Slovenia B.V. Postopek se je vodil zaradi določitve kupnine v okviru uveljavljanja prodajne opcije s strani družbe Antenna Slovenia B.V. za prodajo 34-odstotnega poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o., družbi Telekom Slovenije, d.d.

Arbitražno sodišče je odločilo, da je družba Antenna Slovenia B.V. svojo prodajno opcijo uveljavila pravilno, Telekomu Slovenije, d.d., pa je za 34-odstotni poslovni delež v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o., naložilo plačilo kupnine v višini 17.595.000,00 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi ter plačilo stroškov arbitražnega postopka.

Odločitev arbitražnega sodišča je za stranki dokončna in zavezujoča.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.«

»USPEŠNO???« POSLOVANJE ANTENNA TV SL d.o.o.

V vseh letih poslovanja je imela družba negativen kapital in negativen poslovni izid. Dolgoročnih obveznosti je za 17,6 mio in kratkoročnih za 12,1 mio, na vsega skupaj 13,5 mio prihodkov. Zadnji objavljen podatek iz letnega poročila 2018 izkazuje negativni kapital 12 mio EUR. Vir vseh podatkov: GVIN Bisnode 

Kdo je izbral uspešnega odvetnika Umbrichta in njegove podizvajalce?

Spomnimo, da je Društvo MDS, ki je na skupščini zastopal 2,01 % kapitala že 22. avgusta 2019 na Upravo in NS Telekoma Slovenije, d.d. naslovilo sledeča vprašanja na katera smo želeli odgovore na skupščini dne 30. avgusta 2019.

Dobili smo le en odgovor, da so bili na dan skupščine, da je okvirni strošek bil predviden na 1 mio EUR in da so plačana  stroški  odvetniške pisarne Umbricht iz Züricha, na dan skupščine 30.08.2019, že preko 1,2 mio EUR.

Za ogled TV prispevka novinarke Vesne Zadravec iz odaje Dnevnik z dne 04.11.2019 ob 19.00 na RTV SLO1 pritisnite na sliko ali TUKAJ

Kot je 24. oktobra 2019 poročala Televizija Slovenija  v oddaji: Ekstravizor – Telekom - predmet poželenja, pa nas bodo stroški arbitraže skupaj s plačilom tej odvetniški pisarni in njenim trem odvetniškim podizvajalcem, ki so jih razkrili v omenjeni oddaji (eden iz Slovenije) ter cenilci med katerimi je tudi priznani profesor iz Slovenije, skupaj stali vsaj 1.219.021,57 EUR mio EUR, k temu moramo še prišteti  glavnico v višini 17,6 mio EUR plus zamudne obresti ter stroške nasprotne strani ter verjetno se stroške postopka arbitraže.

Za ogled oddaje Ekstravizor Telekom - predmet poželenja pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Zato Telekom Slovenije, d.d. javno sprašujemo ali imajo odvetniki in njegovi podizvajalci sklenjene zavarovalne police za primer slabega vodenja postopka ali napake in ali bosta Uprava in NS Telekoma Slovenije po preučitvi prejete zgoraj navedene odločitve nemudoma uveljavljala morebitne refundacijske zahtevke do odvetniške pisarne Umbricht iz Zuricha in tistega ali tiste, ki so to »uspešno« odvetniško pisarno izbrali na Telekomu Slovenije, d.d.?

Vsa ostala vprašanja, ki so ostala neodgovorjena na skupščini, vključno z najbolj pomembnim vprašanjem kdo je izbral odvetniško družbo in na kakšen način jo je izbral, pa pričakujemo odgovor nemudoma od Telekoma Slovenije, ki ga naj podajo vsem delničarjem in zainteresirani javnosti.

Zato Društvo MDS ponovno javno zahteva, da vsem delničarjem preko sistema SEONET odgovorijo na vseh 11 neodgovorjenih vprašanj, ki so jih prejeli že pred skupščino, z izjemo 7. vprašanja na katerega so odgovorili na skupščini sami.

EkstraVisor: Telekom - predmet poželenja

V oddaji podatkovno preiskovalne skupine o Telekomu smo razkrili kako potekajo posli, kakšne metode uporablja Telekom pri zaščiti nekaterih posameznikov in podjetij in kaj je razlog za menjave predsednika uprave Rudolfa Skobeta.

Viki Twrdy in EkstraVisor

25. oktober 2019 ob 14:41
Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Posebna oddaja podatkovno preiskovalne skupine: Telekom - predmet poželenja 

Rudolf Skobe je položaj predsednika uprave aprila letos zapustil sporazumno, ohranil pa službo s plačo predsednika uprave 13 tisoč evrov bruto in obljubljeno odpravnino v višini 78 tisoč evrov. Predavatelj gospodarskega prava na ljubljanski Pravni fakulteti Klemen Podobnik meni, da Skobetu odpravnina ne pripada: "Predsednik uprave namreč ni več, niti ni več član uprave. Morda tudi mimo tako imenovanega lahovnikovega zakona, že po zakonu o gospodarskih družbah, te odpravnine najverjetneje ne bi smel dobit."

Na spletni strani podatkovno-preiskovalne skupine Televizije Slovenija EkstraVisor objavljamo imena posameznikov, ki jim je Telekom Slovenije omogočil brezplačno preizkušanje naprav ali jim nudil brezplačne impulze.

V molk so se zavile pristojne institucije, državni upravljalec naložb Slovenski državni holding, ki v imenu države upravlja z več kot 72-odstotnim lastniškim deležem v Telekomu in politika.

V oddaji je predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković povedal: "No, seveda sem se jaz obrnil na ministrstvo za gospodarstvo s konkretnim vprašanjem in je ministrstvo za gospodarstvo pritrdilo, da pripada po Lahovniku bodisi 6 plač, kar bi gospodu Skobetu poteklo 16. oktobra ali pa odpravnina v višini 6 plač in nič drugega. Sedaj je nadzorni svet naložil novemu predsedniku uprave gospodu Merkanu, da to uredi in po mojih informacijah do danes gospod Merkan tega ni uredil, kar je zelo pomenljivo. Če ti ne urediš razmerij s starim predsednikom, je vprašanje ali morda ni stari predsednik zainteresiran, da si ti prišel na to mesto."

Za ogled oddaje pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Namesto podatkov - izgovori

Telekom kot podjetje v pretežni državni lasti mora po zakonu sam javno objavljati podatke povezane s svetovalnim, avtorskimi in drugimi storitvami. Lani je skoraj polovico vseh svojih prihodkov namenil za stroške storitev. Na Telekom je vezano ogromno število prejemnikov donatorskih in sponzorskih sredstev, zasebnih podjetij, svetovalcev doma in v tujini, odvetnikov itn. Kljub zakonski zavezi, pa nam Telekom še zdaleč ni poslal vseh podatkov, še več: kot nas je obvestila informacijska pooblaščenka tudi njej niso razkrili vsega, kar bi morali. Postopki se nadaljujejo, ko se bodo končali, bo torej bolj jasno, koga vse Telekom ščiti, komu omogoča zaslužke in kam vse odteka denar. Ekonomist in nekdanji finančni minister dr. Janez Šušteršič meni: "Sistem državnih podjetjih je pri nas sistem institucionalizirane kraje. Tukaj kradejo vsi, ki lahko."

5 vprašanj malih delničarjev vodstvu Telekoma Slovenije

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  ZGD-1 , skupščine Datum: Petek, 30. avgust 2019 Stran: 5

5 vprašanj malih delničaijev vodstvu Telekoma Slovenije

Kaj bo Rajko Stankovič na seji skupščine delničarjev vprašal poslovodstvo državnega Telekoma in kdo bo sploh prišel na sejo 

Na vsaki seji skupščine delničarjev imajo lastniki kapitala možnost nadzornikom in upravi postaviti vprašanja. Tudi na današnji seji skupščine delničarjev Telekoma Slovenije bo tako. 

Rajko Stankovič iz društva malih delničarjev MDS ima za poslovodstvo pripravljena številna vprašanja, na katera doslej ni dobil odgovorov in ki jih letna poročila ne pojasnjujejo. Kdo bo na skupščini delničarjev odgovarjal na vprašanja? Ne zgodi se namreč velikokrat, da nadzorniki družbe vnaprej napovejo, da se ne bodo udeležili korporacijsko najpomembnejšega dogodka v poslovnem letu družbe, to je seje skupščine delničarjev. V Telekomu Slovenije je odstopljena predsednica nadzornega sveta Lidia Glavina presodila, da je oddelala dovolj. Drugi nadzorniki menda menijo, daje bolje, da se »ne izpostavljajo«. Tik pred sejo skupščine delničarjev ni znano niti, kdo bo prebral poročilo o delu nadzornega sveta v prejšnjem letu.

Da delničarji večkrat ne dobijo pojasnil na vprašanja, ki jih postavijo poslovodstvu, v slovenskih (večinoma državnih) družbah tudi ni nič neobičajnega. Tudi Stankovič, ki bo zastopal 250 malih delničarjev ali 1,6 odstotka kapitala, pravi, da odgovorov ni našel v nobenem javno dostopnem dokumentu. Kdo bo odgovarjal na njegova vprašanja, če sploh, tudi ni znano. Kaj bo Stankovič vprašal vodilne v Telekomu?

O zlatem padalu Rudolfa Skobeta Rudolf Skobe, dolgoletni predsednik uprave Telekoma Slovenije, je moral odstopiti 16. aprila.

Stankoviča zanima, ali držijo informacije, daje poleg šestmesečne odpravnine Skobe v sporazumu dobil tudi zaposlitev v Telekomu, do kdaj in za kak denar.

O zlatem padalu delavskega direktorja Deana Žigona

Kot smo razkrili včeraj, naj bi tudi odstopljeni delavski direktor Dean Žigon do konca mandata, ki gaje predčasno zapustil, še dve leti in pol dobival razliko med zdajšnjo in plačo člana uprave. Stankoviča zanima, zakaj morajo delničarji to plačevati, čeprav gre za zadevo sveta delavcev družbe, za kakšne zneske gre in kdo je to odobril.

Kako so zaznavali tveganja, kako so ukrepali

»Telekom ima službo za skladnost poslovanja, službo, odgovorno za upravljanje tveganj, in tudi službo notranje revizije, pa še finance in računovodstvo ter službo za kontroling in regulativo, ki skrbijo za nadzor poslovanja skupine. Zanima me, ali sta uprava in nadzorni svet opravila kakšno analizo, kateri od odgovornih v teh službah ni pravočasno zaznal domnevnih nepravilnosti, in kakšne ukrepe sta izvedla, da kaj takega ne bo več mogoče,« zanima Stankoviča. 0 čem govori? 0 domnevnih povezavah (nekdanjih) telekomovcev s posli Telekoma. Med morebitnimi spornimi omenja družbe Fitosol, Sončne rešitve in 3 SOL, v solasti Igorja Bohorča, nekdanjega direktorja strateške poslovne enote poslovni trg, ter Igorja Rojsa, nekdanjega direktorja velenabave.

Naprej, omenja družbe Verso Altima iz Hrvaške in tudi slovensko istoimensko podjetje, in ju sicer najdemo tudi v poslanskem vprašanju Janka Vebra iz leta 2017, kije vlado - ob sumih, da so mu prisluškovali - spraševal tudi po ugotavljanju lastništva tega podjetja in dobaviteljskih razmerjih s Telekomom.

Pa o domnevnem pranju denarja prek Hrvaške iz tako imenovane afere Mamič in domnevne vpletenosti nekdanjega prvega finančnika družbe Zorana Janka. Pa o poslih iz forenzične preiskave - gre za posle med letoma 2007in 2015 -, ki je v dveh primerih odkrila sume kaznivih dejanj oziroma sum oškodovanja na Telekomu.

O prodaji Blicneta in lpka

Telekom Slovenije je oktobra lani prodal Blicnet družbi Mtel Banjaluka, ld je v večinski lasti Telekoma Srbije. Prodaja Blicneta je bila končana letos, vrednost pa še ni razkrita. Stankoviča zanima, ali je bil posel sploh končan, ali je Telekom sploh dobil celotno kupnino in kolikšna je bila ter kdo je vodil postopek. Pa tudi, koliko je Telekom vložil v kosovskega mobilnega operaterja Ipko in koliko je dobil povrnjenega.

O televizijskem biznisu

Konec septembra, smo pisali, naj bi bila dosežena arbitražna odločitev o izplačilu grškega polovičnega partnerja iz televizijske družbe Antenna TV SL, ki upravlja televizijo Planet. Telekom bo Grkom moral po neuradnih podatkih plačati vsaj okoli 20 milijonov evrov za podjetje, ki ima 11,99 milijona evrov negativnega kapitala. Stankoviča zanima, koliko je stal postopek arbitraže, kako je tekel postopek izbora švicarske odvetniške pisarne Umbrecht in ali držijo medijske navedbe o povezavi slovenskega arbitražno-odvetniškega para Kresal-Senica. Stankovičabo zanimalo tudi, ali drži, da družbeniška pogodba ne omogoča konverzije kapitala v lastniški delež (negativnega kapitala tako ali tako ne gre konvertirati, spomnimo pa, daje Telekom že dokapitaliziral družbo, Grki pa ne), in če, zakaj je bila taka družbeniška pogodba sklenjena. Pa tudi, kako so v družbi zagotavljali, da so licenčne oddaje v televizijski družbi kupili po tržnih pogojih. Pričakujem jasne odgovore na vprašanja, ki jih bom postavil. 

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.