Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Telekom Slovenije, d.d. (oznaka delnice: TLSG)
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 234 10 00
Faks: +386 (1) 234 47 36
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Telekom Slovenije

Oznaka delnice:

TLSG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031104290

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   272.720.664,33€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   6.535.478

31.12.2016

Lastne delnice:

   30.000

31.12.2016

Število delničarjev:

   10.002

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   108,00€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   32.834.996,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   71,10€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   464.672.485,80€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Mojca Klopčič

Telefon:

01 234 10 00

Email:

mojca.klopcic@telekom.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

30.skupščina Telekoma Slovenije - medijski prispevki z dne 30.08.2019

TV SLOVENIJA 1, 30.08.2019, DNEVNIK, 19.03

JASMINA JAMNIK (voditeljica): Zdaj pa na nenavadno skupščino Telekoma. Nanjo namreč ni prišel niti en nadzornik, ki bi lahko odgovoril na katero od vrste vprašanj, ki v zadnjem obdobju vznemirjajo javnost. Tudi na to zakaj je nekdanji predsednik uprave Rudolf Skobe še vedno zaposlen v Telekomu s plačo predsednika uprave in bo potem prejel še šest plač odpravnine. Država je kljub temu nadzornemu svetu in upravi dala razrešnico.

VESNA ZADRAVEC (novinarka): Prazne vrste ob jubilejni 30. skupščini Telekoma. Razen tričlanske uprave odgovornih za nadzor družbe tokrat ni na spregled.

Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO1 novinarke Vesne Zadravec pritisnite TUKAJ.

Za ogled prispevka iz Odmevov TV SLO1 voditeljice Rosvite Pesek pritisnite TUKAJ ali na sliko.

RAJKO STANKOVIĆ (Društvo Mali delničarji Slovenije) Ampak so enostavno spustili informacijo v javnost, da jih ne bo in da na vsa naša vprašanja bo odgovorila uprava, kar se je izkazalo za neresnico in to me res žalosti in to je korporativno upravljanje na najnižji možni točki.

VESNA ZADRAVEC (novinarka): Delničarji tako niso dobili odgovora na vprašanji ali drži, da bo Rudolf Skobe pred odhodom dobil 18 plač in ali si je podobno zlato padalo zagotovil tudi delavski direktor Dean Žigon.

Današnjo skupščino je nedvomno zaznamovalo dejstvo, da nihče od nadzornikov, ki jih je predlagala država ni prišel na skupščino, njihova prisotnost sicer ni obvezna, kaže pa na njihov odnos do državne srebrnine. Obnašajo se, kot da gre za zasebno podjetje in njihov denar. SDH bi tako moral resno razmisliti katere in kakšne nadzornike imenuje v državna podjetja, sicer bo povsem izgubil svojo funkcijo.

Očitno so nezadovoljni tudi na SDH-ju. Zapisali so, da se od nadzornikov pričakuje delovanje v skladu z zakonom, kodeksi in najvišjimi etičnimi ter profesionalnimi standardi. Medtem se na skupščini zagovarja uprava. Čeprav se je Telekom znašel sredi kriminalističnih preiskav v zvezi s posli na Balkanu, menda Telekom pri tem ni bil oškodovan, trdi uprava, ki razkrije tudi, da jih družba Antena, lastnica Planet TV-ja, stane vse več.

Za arbitražni postopek v katerem bi se Grki umaknili iz medijske družbe so porabili več kot milijon in številka ni dokončna. Družba ima negativni kapital, živi za to, ker vse izgube pokrije matični Telekom.

Kakorkoli, uprava in nadzorni svet so razrešnico dobili, delničarji pa skromno dividendo 4,5 evra bruto.

Za ogled TV prispevka novinarke Karmen Lugarič iz oddaje SVET na Kanalu A pritisnite na sliko ali TUKAJ.

5 vprašanj malih delničarjev vodstvu Telekoma Slovenije

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  ZGD-1 , skupščine Datum: Petek, 30. avgust 2019 Stran: 5

5 vprašanj malih delničaijev vodstvu Telekoma Slovenije

Kaj bo Rajko Stankovič na seji skupščine delničarjev vprašal poslovodstvo državnega Telekoma in kdo bo sploh prišel na sejo 

Na vsaki seji skupščine delničarjev imajo lastniki kapitala možnost nadzornikom in upravi postaviti vprašanja. Tudi na današnji seji skupščine delničarjev Telekoma Slovenije bo tako. 

Rajko Stankovič iz društva malih delničarjev MDS ima za poslovodstvo pripravljena številna vprašanja, na katera doslej ni dobil odgovorov in ki jih letna poročila ne pojasnjujejo. Kdo bo na skupščini delničarjev odgovarjal na vprašanja? Ne zgodi se namreč velikokrat, da nadzorniki družbe vnaprej napovejo, da se ne bodo udeležili korporacijsko najpomembnejšega dogodka v poslovnem letu družbe, to je seje skupščine delničarjev. V Telekomu Slovenije je odstopljena predsednica nadzornega sveta Lidia Glavina presodila, da je oddelala dovolj. Drugi nadzorniki menda menijo, daje bolje, da se »ne izpostavljajo«. Tik pred sejo skupščine delničarjev ni znano niti, kdo bo prebral poročilo o delu nadzornega sveta v prejšnjem letu.

Da delničarji večkrat ne dobijo pojasnil na vprašanja, ki jih postavijo poslovodstvu, v slovenskih (večinoma državnih) družbah tudi ni nič neobičajnega. Tudi Stankovič, ki bo zastopal 250 malih delničarjev ali 1,6 odstotka kapitala, pravi, da odgovorov ni našel v nobenem javno dostopnem dokumentu. Kdo bo odgovarjal na njegova vprašanja, če sploh, tudi ni znano. Kaj bo Stankovič vprašal vodilne v Telekomu?

O zlatem padalu Rudolfa Skobeta Rudolf Skobe, dolgoletni predsednik uprave Telekoma Slovenije, je moral odstopiti 16. aprila.

Stankoviča zanima, ali držijo informacije, daje poleg šestmesečne odpravnine Skobe v sporazumu dobil tudi zaposlitev v Telekomu, do kdaj in za kak denar.

O zlatem padalu delavskega direktorja Deana Žigona

Kot smo razkrili včeraj, naj bi tudi odstopljeni delavski direktor Dean Žigon do konca mandata, ki gaje predčasno zapustil, še dve leti in pol dobival razliko med zdajšnjo in plačo člana uprave. Stankoviča zanima, zakaj morajo delničarji to plačevati, čeprav gre za zadevo sveta delavcev družbe, za kakšne zneske gre in kdo je to odobril.

Kako so zaznavali tveganja, kako so ukrepali

»Telekom ima službo za skladnost poslovanja, službo, odgovorno za upravljanje tveganj, in tudi službo notranje revizije, pa še finance in računovodstvo ter službo za kontroling in regulativo, ki skrbijo za nadzor poslovanja skupine. Zanima me, ali sta uprava in nadzorni svet opravila kakšno analizo, kateri od odgovornih v teh službah ni pravočasno zaznal domnevnih nepravilnosti, in kakšne ukrepe sta izvedla, da kaj takega ne bo več mogoče,« zanima Stankoviča. 0 čem govori? 0 domnevnih povezavah (nekdanjih) telekomovcev s posli Telekoma. Med morebitnimi spornimi omenja družbe Fitosol, Sončne rešitve in 3 SOL, v solasti Igorja Bohorča, nekdanjega direktorja strateške poslovne enote poslovni trg, ter Igorja Rojsa, nekdanjega direktorja velenabave.

Naprej, omenja družbe Verso Altima iz Hrvaške in tudi slovensko istoimensko podjetje, in ju sicer najdemo tudi v poslanskem vprašanju Janka Vebra iz leta 2017, kije vlado - ob sumih, da so mu prisluškovali - spraševal tudi po ugotavljanju lastništva tega podjetja in dobaviteljskih razmerjih s Telekomom.

Pa o domnevnem pranju denarja prek Hrvaške iz tako imenovane afere Mamič in domnevne vpletenosti nekdanjega prvega finančnika družbe Zorana Janka. Pa o poslih iz forenzične preiskave - gre za posle med letoma 2007in 2015 -, ki je v dveh primerih odkrila sume kaznivih dejanj oziroma sum oškodovanja na Telekomu.

O prodaji Blicneta in lpka

Telekom Slovenije je oktobra lani prodal Blicnet družbi Mtel Banjaluka, ld je v večinski lasti Telekoma Srbije. Prodaja Blicneta je bila končana letos, vrednost pa še ni razkrita. Stankoviča zanima, ali je bil posel sploh končan, ali je Telekom sploh dobil celotno kupnino in kolikšna je bila ter kdo je vodil postopek. Pa tudi, koliko je Telekom vložil v kosovskega mobilnega operaterja Ipko in koliko je dobil povrnjenega.

O televizijskem biznisu

Konec septembra, smo pisali, naj bi bila dosežena arbitražna odločitev o izplačilu grškega polovičnega partnerja iz televizijske družbe Antenna TV SL, ki upravlja televizijo Planet. Telekom bo Grkom moral po neuradnih podatkih plačati vsaj okoli 20 milijonov evrov za podjetje, ki ima 11,99 milijona evrov negativnega kapitala. Stankoviča zanima, koliko je stal postopek arbitraže, kako je tekel postopek izbora švicarske odvetniške pisarne Umbrecht in ali držijo medijske navedbe o povezavi slovenskega arbitražno-odvetniškega para Kresal-Senica. Stankovičabo zanimalo tudi, ali drži, da družbeniška pogodba ne omogoča konverzije kapitala v lastniški delež (negativnega kapitala tako ali tako ne gre konvertirati, spomnimo pa, daje Telekom že dokapitaliziral družbo, Grki pa ne), in če, zakaj je bila taka družbeniška pogodba sklenjena. Pa tudi, kako so v družbi zagotavljali, da so licenčne oddaje v televizijski družbi kupili po tržnih pogojih. Pričakujem jasne odgovore na vprašanja, ki jih bom postavil. 

 

Na Telekomu Slovenije se obeta vroča skupščina

Bo nekdanji prvi mož ostal brez odpravnine?

Na skupščini Telekoma Slovenije bodo delničarji imenovali dva nova nadzornika, odločali o višini dividend in razrešnici vodstvu za lani. Tu bo v ospredju vprašanje statusa nekdanjega prvega moža Rudolfa Skobeta in njegove domnevno nezakonite odpravnine.

Avtorji: M. Z., Urška Jereb Datum: 30. avgust 2019 ob 07:18 Vir: Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na današnji skupščini Telekoma Slovenije naj bi delničarji ustoličili dva nova nadzornika –Igorja Rozmana in Barbaro Cerovšek Zupančič. Gre za predlog SDH-ja kot predstavnika večinske lastnice države, zato večjih presenečenj v zvezi z imeni ni pričakovati. Prav tako naj bi bil potrjen predlog uprave glede višine dividende za lani, in sicer 4,5 evra bruto za delnico. Zaradi poslabšanje poslovanja je okleščena dividenda prav tako pričakovana. Manj pričakovana pa bodo, kot vse kaže, kar številna vprašanja malih delničarjev

Za ogled prispevka iz oddaje ODMEVI TV SLO 1 z dne 29.09.2019 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Rajko Stanković napoveduje, da bodo vsekakor sprožili vprašanje glede nadaljnjega statusa nekdanjega prvega moža Telekoma Rudolfa Skobeta. Po nekaterih informacijah naj bi mu namreč nadzorniki nezakonito priskrbeli kar zlato padalo, kar pomeni zaposlitev še eno leto ob hkratni odpravnini. Prav ta podatek skupaj s spornim poslovanjem na Balkanu, v katerem naj bi družbo opeharili za nekaj milijonov je tudi razlog, da glasovanje o razrešnici vodstvu ne bo šlo ravno gladko.

Mali delničarji bodo po informacijah Radia Slovenija predlagali, da se o podelitvi razrešnice glasuje za vsakega člana uprave posebej, kar pomeni, da Skobe zaradi naštetih nejasnosti morebiti razrešnice za lani ne bo prejel.

Vendar naj bi nasprotna stran, torej država, že našla izhod v sili, po katerem naj bi SDH-jevi predstavniki predlagali, da se o razrešnici glasuje le za delujoče člane uprave, medtem ko za Vesno LednikAleša Aberška in Rudolfa Skobeta, ki so svoj mandat tako ali drugače končali, domnevno sploh ne bi odločali oziroma jim sploh ne bi podelili razrešnice. To je sicer mogoče, ni pa ravno pogosto na skupščinah v slovenskih družbah.

TELEKOM SLOVENIJE

Datum skupščine: 
30.08.2019 - 14:00
Naslov: 
v Multimedijski dvorani na sedežu družbe, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s podelitvijo razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Kako bi Berločnik rad Potokarja spravil na vrh Telekoma

Medij: Reporter (Periskop)  Avtorji: Nenad Glücks Teme:  ZGD-1  Datum: Ponedeljek, 24. junija 2019 Stran: 12

Prejšnji teden smo v člankih na spletu opozorili na sporno iskanje novega predsednika uprave državne družbe Telekom. Potem ko je Rudolf Skobe aprila letos odstopil s funkcije predsednika uprave Telekoma, družbo začasno vodi podpredsednik Tomaž Seljak.

Toda kot smo izvedeli, skuša Skobe s pomočjo predsednice nadzornega sveta Lidije Glavina in predsednika uprave Petrola Tomaža Berločnika za naslednika ustoličiti »svojega« človeka. Pri tem je Berločnik (prijatelj Skobeta) solastnik kadrovske družbe Competo, ki išče primerne kandidate za mesto predsednika uprave. »Primeren« kandidat naj bi bil nekdanji šef slovenskega Microsofta Matej Potokar. V ozadju dogajanja naj bi lobiral Borut Jamnik, nekdanji predsednik nadzornega sveta Telekoma. Posle te družbe preiskuje NPU, po besedah naših virov pa si tako Skobe kot Jamnik ne želita, da bi kriminalisti našli kaj zanju obremenilnega. Pri tem bi človek na čelu firme lahko otežil preiskavo. Bi to storil Potokar?

A lastnik Telekoma je SDH (od koder je nedavno odšla Glavina), zato smo na SDH naslovili vprašanja, ali bodo dopustili, da pri Telekomu iščejo predsednika uprave brez njih. Zakaj je Glavina še vedno predsednica nadzornikov Telekoma, če pa je že pred meseci odšla z mesta vodje SDH. Ali bodo upoštevali izbor Telekoma glede kandidata za predsednika uprave, če bo šlo to mimo SDH? 

Pravijo, da je v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, ki imajo nadzorni svet, to, da je imenovanje uprave izključno v pristojnosti nadzornega sveta. SDH pričakuje, da so v skladu z dobro poslovno prakso postopki imenovanja uprave transparentni, učinkoviti in taki, da je izbor uprave opredeljen in strokovno utemeljen. Nadzornemu svetu pri iskanju uprave lahko pomaga tudi kadrovska agencija. Nadzorniki morajo pri svojem delu ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Dodali so, da so tudi glede kadrovanja vsi nadzorniki neodvisni in morajo ravnati izjemno odgovorno ter v izključno korist družbe. Skupščina je aprila 2017 imenovala Lidijo Glavina za članico NS Telekoma s štiriletnim mandatom.

ATVP odbila napad na državne lastnike v Petrolu

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič Teme:  ZPR-1, mali delničarji Datum: Torek, 5. februar 2019 Stran: 10

Odločitev Agencija je zavrnila zahtevo ciprske družbe Mustand Energy Limited

Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)je zavrnila zahtevo ciprske družbe Mustand Energy Limited po odvzemu glasovalnih pravic državnih lastnikov v Petrolu, izhaja iz odločbe omenjene agencije. Za zahtevo ciprske družbe naj bi stala češko-slovaška skupina J&T, ki je s skoraj IB odstotki druga največja lastnica Petrola.

Mustand Energy Limited je oktobra lani od ATVP zahtevala, da ugotovi usklajeno delovanje Slovenskega državnega holdinga, Kapitalske družbe, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnice Triglav, Pozavarovalnice Save Re in Telekoma Slovenije, češ da presegajo prevzemni sklad in delujejo usklajeno, zato naj se jim odvzamejo glasovalne pravice. 

ATVP je zahtevo ciprske družbe, ki jo zastopa odvetnica Petra Dukič, zavrnila. Pod prevzemnim pragom Poročali smo že, da po naših informacijah prijavitelj v delež državnih lastnikov Petrola prišteva tudi deleže, ki jih imajo v lasti vzajemni in pokojninski skladi državnih upravljavcev, čeprav ti po zakonu ne štejejo za osebe, povezane z državo, saj gre za premoženje varčevalcev. Izjema velja tudi za DUTB, ki ima v Petrolu dober odstotek delnic, saj ta ni zavezana zakonu o prevzemih, če delnice pridobi na podlagi unovčenja zavarovanj oziroma konverzije terjatev v lastniški delež.

Slovenska borzna elita letos kljub opozorilom o ohlajanju gospodarstva vlaga pol milijarde evrov

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  mali delničarji, naložbe podjetij Datum: Četrtek, 31. januar 2019 Stran: 2

Uprave borznih družb imajo zaradi večinoma izboljšanega poslovanja lani – nekatera po dolgih letih – spet na voljo več denarja tudi za nove naložbe. Prav zaradi zgrešenih vlaganj so nekatere, denimo Intereuropa, še vedno v slabi kondiciji. Po drugi strani pa družbe brez razvoja tudi ne morejo rasti. Prečesali smo načrte in družbe še posebej povprašali, kakšne so napovedi najelitnejših družb, kam, v kaj, koliko bodo vlagale.

Slovenske borzne družbe za letos napovedujejo boljše poslovanje, pa tudi več naložb. In to občutno več – glede na raven naložb do konca devetmesečja oziroma investicijske načrte za celotno prejšnje leto, namerava šest borznih družb letos v osnovna sredstva vložiti 66 odstotkov več denarja!

So te napovedi preveč drzne v luči ohlajanja gospodarske rasti, so šefi in nadzorniki slovenskih borznih družb bolj optimistični od kolegov po svetu? So med tistimi, ki ne upoštevajo dovolj opozoril o ohlajanju? Ali gre le za realno prilagajanje distorzijam v poslovnem okolju – ki jih tudi ni malo? Se morajo podjetja prav s povečanimi vlaganji bojevati proti upadu prodaje? V kaj vlagajo pametna podjetja v času ohlajanja?

»V trenutnem stadiju gospodarskega cikla je pomembno, da podjetje izkoristi priložnost za korak naprej, ki mora sočasno pomeniti pripravo na potencialno ohlajanje gospodarstva. Konjunkture pogosto dajo upanje za ohranjanje v krizi nedobičkonosnih dejavnosti, medtem ko bi morali biti osredotočeni na modernizacijo proizvodnje in iskanje priložnosti v proizvodnji izdelkov z višjo dodano vrednostjo,« pravi direktor upravljanja premoženja pri družbi Alta Invest Matej Šimnic. »Kljub povečanemu povpraševanju sta zdaj pomembnejša diverzifikacija in izboljšanje učinkovitosti kot pa sledenje trgu in pretiranemu vlaganju v širjenju proizvodnje,« pravi Šimnic in dodaja, da pa se je nekaterim družbam čakanje z naložbami tudi splačalo. »Posploševanje, da so vsa vlaganja v tem trenutku zapravljanje denarja, bi bilo seveda napačno, je pa prav, da podjetja vlaganja ustrezno načrtujejo in izkoristijo še sveže izkušnje iz pred nekaj let,« sklene Šimnic.

Glavni analitik pri GZS Bojan Ivancdodaja, da v napovedih družb ne vidi ekscesov: »Nobena ni napovedala kakšnega pretiranega širjenja, res pa je, da bi moral dobršen del teh naložb nastati že v prejšnjih letih, ko so se pa družbe večinoma ukvarjale z razdolževanjem. V tem kontekstu je pomembno, da se tokrat večinoma odločajo tudi za financiranje z dolgoročnejšimi viri, ki so poceni, ali pa celo za financiranje z zadržanimi dobički.« Ivanc dodaja še, da je pomembno tudi, da je tokrat sestava naložb drugačna: »Podjetja ne vlagajo več toliko v štiri stene, torej v neke nepremičnine, ampak predvsem v razvoj.« Med tistimi, ki gradijo oziroma nameravajo graditi, sta, denimo, Krka in Petrol.

Kdo vlaga in koliko?

mag. Adolf Zupan - vodja OMD Telekoma Slovenije pri Društvu MDS

mag. Adolf zupan (Foto arhiv državnega sveta RS)Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (direktor Komunale Nove Mesto, pomočnik oz. direktor PTT Slovenije, predsednik in kasneje član ter svetovalec Uprave Telekom Slovenije, strokovnjak na področju telekomunikacij). Bil je dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do 1998, v letih 1998 do 2000 je bil član Uprave Telekom Slovenije,  nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena.

Zato se je odločil, da sprejme novi izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je sporazumno odstopil zaradi lastniških sprememb in se odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja.

Od 3. decembra 2010 dalje, pa je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS, ki vodi OMD Telekom Slovenije pri Društvi MDS.

Dividenda Telekoma Slovenije v višini 14,30 EUR bo izplačana 10. julija

Delničarji Telekoma Slovenije, d.d. so se danes sestali na 29. redni skupščini, na kateri so se seznanili s poslovanjem Skupine Telekom Slovenije in med drugim odločali o delitvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček Telekoma Slovenije je v letu 2017 znašal dobrih 115 milijonov EUR, pri čemer je glavni delničar, Republika Slovenija (zanjo SDH), podala nasprotni predlog, v okviru katerega je država predlagala, da se za dividende nameni dobrih 93 milijonov EUR bilančnega dobička oziroma 14,30 EUR dividende na delnico. Skupščina delničarjev je potrdila nasprotni predlog SDH, kar pomeni, da bodo delničarji 10.07.2018 prejeli dividendo v višini 14,30 EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu, sočasno pa so se delničarji seznanili z novimi predstavniki zaposlenih v NS ter sodnimi postopki, ki se vodijo zoper bivše člane uprave. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 1,7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 11. maj 2018


Poslovanje Telekoma Slovenije v letu 2017

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 dosegla 726 milijonov EUR prihodkov od prodaje, EBITDA na ravni skupine pa je znašal 168,7 milijonov EUR. V letu 2018 je na ravni skupine planiranih 755,3 milijonov EUR prihodkov in 209,8 milijonov EUR EBITDA marže.

Vir foto: Jure Makovec 

V letu 2017 je Telekom Slovenije za investicije namenila slabih 159 milijonov EUR. 

Na ravni Skupine je čisti poslovni izid v letu 2017 znašal 9 milijonov EUR. Načrtovani izid je sicer znašal 41,3 milijonov EUR, vendar pa je dosežen izid nižji zaradi oblikovanih rezervacij, ki so znašale dobrih 30 milijonov EUR. Bilančni dobiček matične družbe je sestavljen iz doseženega poslovnega izida ter dodatno še prenesenega čistega poslovnega izida v višini 3,74 milijona EUR, razgradnje drugih rezerv iz dobička v višini 132,29 milijona EUR in zmanjšanje dobička za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 22,39 milijona EUR. 

Uprava in NS sta predlagala, da se za dividende nameni slabih 41 milijonov EUR oz. 6,30 EUR dividende na delnico. Skupščina je soglasno sprejela nasprotni predlog države oziroma SDH, ki predvideva, da se za dividende nameni 93 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 14,30 dividende na posamezno delnico.

Sodni postopki zoper bivšo upravo in sprememba v NS

Delničarji so se seznanili tudi s sodnimi postopki, ki tečejo zoper bivše člane uprave. Do sedaj je imela družba 460 tisoč EUR stroškov. V primeru, da bo sodišče ugotovilo utemeljenost vsaj enega zahtevka, pa lahko družba uveljavlja tudi izplačilo po zavarovalni polici, ki je sklenjena v višini 10 milijonov EUR kritja.

V NS zaposlene od 14.02.2018 dalje zastopa g. Urban Škrjanc, ki je v NS nadomestil g. Deana Žigona, potem ko mu je 22.01.2018 prenehal mandat.

Rezervacije za tožbe in stanje tožbenih zahtevkov

Telekom Slovenije ima oblikovanih za 34,3 milijona EUR rezervacij za tožbe, kjer Telekom Slovenije nastopa kot tožena stranka, med tem ko skupni znesek tožb proti Telekomu Slovenije znaša 267,4 milijonov EUR. 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.