2. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 21. nov.. 2016 Stran: 5

Naš bralec ima 60 delnic Save holdinga. Kakšen je postopek prenosa delnic z registrskega računa pri KDD z bralca na njegovega sina?

Postopek prenosa delnice (velja za vse vrednostne papirje) je enak, kot če bi delnice prodajali. Torej morata bralec in njegov sin pri eni od borznih hiš odpreti trgovalna računa in nato na sinov trgovalni račun prenesti delnice. Pri tem bi seveda oba morala plačati strošek preknjižbe delnic; minimalni strošek bi znašal okoli 30 evrov. V primeru delnic Save pa v društvu malih delničarjev menijo, da bi takšen prenos obema povzročil le stroške, saj delnic ni mogoče prodati zaradi ustavljenega trgovanja. Poleg tega tečaj na borzi znaša 0,22 evrov, torej gre za hipotetično vrednost 13,20 evra.

Na registrskem računu ima bralec nekaj delnic Mercatorja in Žita. Ali naj jih pusti na sodnem depozitu in kolikšni so stroški, če to stori?

Delnic Žita delničar ne more več imeti, saj so bili mali delničarji iztisnjeni, vsi delničarji pa so prejeli denarno odpravnino. Ce delničar morebiti odpravnine m prejel, naj se obrne neposredno na borzno hišo -lirika, ki je izvajala vse aktivnosti v zvezi s prevzemom in iztisnitvijo, da si zagotovi izplačilo, ki mu pripada. Sodni depozit se obračuna v višini 15 odstotkov vrednosti, kar pomeni, da je v večini primerov strošek sodnega depozita lahko višji kot strošek klasičnega trgovalnega računa. Vendar pa je to odvisno od vrednosti delnic. Poleg tega ne gre pozabiti, da delničar nima pravice do morebitnih dividend, če bodo delnice pristale na sodnem depozitu.

Od KDD je bralka dobila obvestilo, da ima na registrskem računu delnice z oznako KDH3. Kaj naj stori s temi vrednostnimi papirji, saj so ji na eni izmed bank pojasnili, da vrednost delnice znaša borih 7 evrov.

Če gre res za oznako KDH3, potem gre za podrejeno obveznico družbe KD Group. Obveznica zapade 30. junija 2024 in se obrestuje po fiksni obrestni meri 6 odstotkov na leto. Ker gre za obveznico, naj se imetnik za morebitne dodatne informacije obrne neposredno na izdajatelja, družbo KD Group. Če pa ima delničar v lasti morda delnice KD Group z oznako KDHR, so te delnice uvrščene na borzo, borzni tečaj pa znaša 8 evrov. Morebitna kupnina bi tako za 3 delnice znašala 24 evrov. Stroški enkratne prodaje delnic so najcenejši v DBS, KBS in SKB. Tako pri DBS enkratni strošek prodaje znaša 16,87 evra, pri KBS 21,77 evra, pri SKB pa 22,34 evra. Delničar bi torej s prodajo delnic dobil dobrih 7 evrov.

Bralec ima na registrskem računu vrednostne papirje z oznako SKG izdajatelja podjetja Sivent. Kaj naj z njimi stori?

Borzni tečaj delnice Siventa znaša 0,26 evra, pri tem pa je oznaka delnice SING in ne SKG. Kaj storiti, je odvisno od števila delnic. Kot smo že omenili, znaša najnižji strošek enkratne prodaje 16,87 evra, kar pomeni daje ta strošek pokrit, če ima delničar v lasti najmanj 65 delnic Siventa.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.