Zvon Dva Holding

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 0,17 EUR dividend – imenovan nov NS

Delničarji Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ) so se na današnji seznanili s poslovanjem MKZ v letu 2015 ter ob tem sprejeli sklep, da se slaba polovica bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,17 EUR bruto dividende na posamezno delnic v roku 60 dni. Prav tako so delničarji imenovali nov Nadzorni svet (NS), v katerega je bil imenovan tudi dosedanji predstavnik malih delničarjev in hkrati tudi Vodja odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, g. Borut Frantar. Poleg njega so bili v NS imenovani še Maria Anselmi, Duško Kos in Andrej Bošnjak. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 8 % osnovnega kapital.

 

Ljubljana, 06. junij 2016


 

Poslovanje leta 2015 zaznamovano s finančno razbremenitvijo skupine

 

Leto 2015 je bilo za Mladinsko knjigo Založbo, d.d. prelomno. Družba se je s prodajo logistične dejavnosti razbremenila velikih dolgov do bank, ki so bili posledica vodenja in nadzora prejšnje uprave in večinskega lastnika (Zvon Dva Holding). Prodaja logistične dejavnosti je bila nujna in praktično edini možni način razbremenitve družbe. Foto: Petra Sovdat - Finance.

 

Trend padanja prihodkov skupine Mladinska knjiga se tudi v letu 2015 še ni obrnil, so pa nižji prihodki tudi posledica prodaje logistične dejavnosti. Kakorkoli leto 2016 bo pravi pokazatelj učinkov prestrukturiranja družbe, ki so se dogajali v zadnjih štirih letih in upamo lahko, da se je poslovanje družbe stabiliziralo prav tako tudi razmere na domačem in tujih trgih.

 

Obeta se oživitev prodajnega postopka za večinski delež Mladinske knjige

Naslednja leta so za družbo, lahko rečemo izjemno pomembna, saj DUTB ni dolgoročni lastnik in njegova vloga bo iskanje primernega strateškega lastnika, pri čemer želimo sodelovati tudi manjšinski delničarji in seveda v primernem trenutku skupaj z večinskimi delničarji tudi izstopiti iz lastništva. Do takrat pa želimo aktivno upravljati in spremljati dogajanja v družbi. 

Zvon Dva Holding, d.d. - Kontaktni podatki

Zvon Dva Holding, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: ZV2R) - v stečaju!
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
Telefon: +386 (59) 080 532
Faks: +386 (59) 080 502
Spletna stran: www.zvondvaholding.si
 
Stečajna upraviteljica: odvetnica Vida Gaberc. 
 
Poziv upnikom za prijavo terjatev zaradi stečaja - rok 12. april 2012 dokument si oglejte TUKAJ !

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Bo kdo spoh kdaj odgovarjal za polom Zvona Ena Holding in Zvon Dva Holding?

Čeprav je Vatikan odpoklical glavne akterje iz Mariborske nadškofije enega od treh največjih finančnih škandalov cerkve, se del  le teh po enem letu »pokore«, po poročanju medijov, že počasi vrača na svoje posvetne dolžnosti.  Zanimivo je, da še vedno ni imenovan upniški odbor Zvon Ena Holding v stečaju, pa čeprav je bilo že nekaj poskusev. Prav tako pa ne vemo prav veliko ali so že stekli postopki ugotavljanja morebitne odškodninske odgovornosti uprav in nadzornih svetov propadlih cerkvenih holdingov.

 

Ljubljana, 30.07.2014


 

Ali se morda kdo ne upa ugrizniti v vroč feferon, bo verjetno pokazal čas, žal za preko 60.000 delničarjev obeh propadlih Zvonov prepozno, saj so ostali brez vsega premoženja in upanja za poplačilo ni, saj bodo npr. navadni upniki v primeru Zvon Ena Holding v stečaju poplačani zgolj z 1 % vrednosti terjatve, torej bo odpis kar 99 %.

 

Za ogled prispevka Kermen Lugarič iz Sveta na Kanalu A, z dne 30.07.2014 kliknite TUKAJ ali na sliko. 

Delničarji Mladinske knjige Založba o poslovanju v letu 2013 – prodaja Učilom International 'padla v vodo'?!

Skupščina delničarjev Mladinska knjiga Založba (MKZ) je na današnji 35. skupščini odločala o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS), ter o imenovanju revizorja. Skupina MKZ je v letu 2013 poslovala negativno, prodajni postopek pa je očitno 'padel v vodo'. Učila International so sicer na javni dražbi v aprilu 2014 za 51,2 % paket delnic ponudila 8,5 EUR za delnic vendar kupnina ni bila poravnana. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 10,5 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 04. julij 2014


 

Mladinska knjiga Založba v letu 2013

V okviru predstavitve Letnega poročila za leto 2013 so se delničarji seznanili z dejstvi, da so v preteklosti bili najeti krediti, ki jih družba ni v stanju poravnati. Po trenutnem programu naj bi se Mladinska knjiga razdolžila (za 80 %) do konca leta 2017, kar naj bi potrdili tudi vsi ključni akterji, predvsem banke.

V letu 2013 je družba dosegla za 2,4 milijon EUR boljši rezultat kot v letu 2012. Družba je iz naslova stečajev cerkvenih Zvona ENA in DVA zabeležila 1,5 milijona EUR slabitve. Družba oziroma Skupina MKZ je izgubo pokrila v celoti iz drugih rezerv, ki je sicer skupaj znašala čez 7 milijone EUR, izguba matične MKZ pa je znašala dobrih 5 milijonov EUR.

Stečajna upraviteljica Zvona DVA, ga. Vida Gabrc je Upravo povprašala, kdaj bi delničarji lahko pričakovali pozitivne rezultate in posledično dividende, posebej v luči omenjenih reprogramov. V odgovoru je bilo izpostavljeno, da družba dividend ne bo morala izplačevati dokler se ustrezno ne razdolži, se pa pozitiven rezultat pričakuje v letih 2016 oziroma 2017.

 

Učila International niso poravnala kupnine – ali so banke pogodbo sklenile s 'figo v žepu'

Potem ko smo 10. aprila 2014 že poročali o izidu javne dražbe, na kateri so Učila International ponudila 8,5 za delnico, do današnjega dne le ta niso poravnala obljubljene kupnine, zaradi česar je očitno prodajni postopek bil neuspešen. 

Krivci za propad obeh Zvonov še brez kazni

 

Za ogled prispevka novinarja Seku M. Conde iz Odmevov TV SLO1 ob 22.00 ure, z dne 05.08.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.


Potem ko so odgovorni za propade velikih podjetij že bili obsojeni zaradi spornega poslovanja, se postavlja vprašanje, kdaj bo sodni epilog doživel tudi potop cerkvenih holdingov.

TV SLOVENIJA 1, 05.08.2013, DNEVNIK, 19.00
 

Kdo je še kriv za zlom mariborske nadškofije?

 

Za ogled prispevka novinarja Seku M. Conde iz Dnevnika TV SLO1 ob 19.00 ure, z dne 03.08.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Ali so res za finančni polom Zvonov krive "zle sile in ne upravljalci?" Odgovor je NE, kriv je slab nadzor.

Izjava škofa g. Antona Glavana je naravnost v posmeh 65.000 delničarjem propadlih Zvon Ena in Dva Holding, saj želi krivdo za slab nadzor in poslovodenje prenesti na imaginarne "zle sile" oz. kot bi v nekdanji skupni državi rekli na "zunanjega sovražnika".

 

A še bolj preseneča besednjak nadškofa g. Antona Stresa, ki hoče finančni zlom opravičiti, da so ljudje dobili certifikate in ne vložili denar v oba Zvonova, a pri tem namerno ali ne pozabi, da je šlo za razdelitev družbenega premoženja ustvarjenega po 2. svetovni vojni v prejšnji državi, kar je omogočilo delo državljank in državljanov na prostorih Republike Slovenije.  Če se izrazimo zelo metaforično bi lahko izjavo parafrazirali takole: »Vlagatelji in cerkveni upravljalci smo se igrali monopoly, sedaj pa je igra žal končana.«

 

Ljubljana, 01.08.2013


 

V Društvu MDS takim pavšalnim ocenam nasprotujemo in pozdravljamo odločitev papeža Frančiška in besede patra Knavsa, ki zahteva vsaj simbolično poplačilo malih delničarjev, ki so za sedaj zaradi premajhne stečajne mase izgubili prav vse, pa čeprav so denar zaupali Zvonovoma predvsem, ker so verjeli Cerkvi kot instituciji.

Stari nadzorniki iz vrst kapitala Mladinske knjige Založbe brez razrešnice

Na današnji skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (MKZ), sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj več kot 12 % osnovnega kapitala družbe. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini dobrih 800 tisoč evrov ostane nerazporejen. Aktualni upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica, brez nje pa so ostali nadzorniki, ki se jim je sredi lanskega leta iztekel mandat iz vrst kapitala, z izjemo predstavnikov zaposlenih.

 

Ljubljana, 19. junij 2013


 

Poslovanje Skupine MKZ in MKZ v letu 2012

MKZ je lani na ravni skupine, ki v osmih družbah zaposluje okoli 1200 ljudi, ustvarila za skoraj 95 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je skupina lani beležila za dobra dva milijona evrov čiste izgube oziroma približno toliko kot leto pred tem. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči je 10 % nižje prihodke lani beležila tudi sama družba MKZ. Prihodki od prodaje so lani znašali skoraj 33,5 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili za nekaj več kot 370.000 evrov čistega dobička.

 

Po prvih 5 mesecih 2013 za planom, a z boljšimi izgledi

Letošnji obseg prodaje v prvih petih mesecih je še nekoliko nižji kot lani, vendar Uprava podjetja računa, da bodo trend uspeli izboljšati v drugi polovici leta, ko se bodo v poslovanju odražali učinki šolske in darilne sezone.

 

Predstavniki kapitala iz starega nadzorne sveta brez razrešnice

Skupščina je kar z 97 % večino zavrnila podelitev razrešnice članom NS, predstavnikom kapitala, in sicer; Alojzu Jamniku, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku in Romanu Žnidariču. Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki sta v nadzornem svetu predstavnika zaposlenih v stari in novi sestavi, je skupščina podelila razrešnico, prav tako preostalim nadzornikom iz nove sestave; Branku Gregorcu, Davidu Melihnu, Vladimirju Antonu Lukancu in Borutu Frantarju.

Delničarjem Iskre Avtoelektrika na predlog Društva MDS 0,30 EUR dividende – novo ime družbe Letrika

Danes je na sedežu družbe potekala 18. Skupščina delničarjev Iskra Avtoelektrike, katere osrednji del sta bila delitev dobička in pa preimenovanje družbe. Na predlog Društva MDS bodo delničarji prejeli 0,30 EUR dividende, družba pa je uradno sprejela tudi preimenovanje v novo ime; Letrika. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,33 % prisotnega kapitala.

 

Šempeter pri Gorici, 7. junij 2012


 

Terjatev v Zvonu ENA zavarovana z menicami

Na vprašanje Rajka Stankovića, kakšno je stanje s terjatvami v višini nekaj čez 900.000 EUR posojila, ki jih Iskra Avtoelektrika izkazuje do Zvona ENA v stečajni masi, je predsednik Uprave odgovoril, da so bile terjatve  ob sklenitvi pogodbe 2008 nezavarovane, nato pa so bile na njegovo vstrajanje zavarovane z menicami. Povedal je, da na sodišču potekajo postopki, o katerih več informacij ni znanih. Na vprašanje, zakaj terjatev ni bila zavarovana s kakšno drugo obliko zavarovanja, ki bi omogočila takojšnje poplačilo, delničarji niso dobili natačnega odgovora, le izjavo, da je takrat Zvon Ena že bil v velikih finančnih težavah.

 

Podeljena razrešnica – poziv k odstopu Žarka Krajnika

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.