Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d. 21.01.2019 - 10:00 v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana AJPES z dne 21.12.2018, objava št. 4084551 povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki
PUP Podjetje za urejanje prostora, d.d. 23.01.2019 - 09:00 v sejni sobi družbe, Koroška cesta 40/A, Velenje AJPES z dne 20.12.2018, objava št. 4082936 razveljavitev sklepa skupščine z dne 11.07.2018, odpoklic in razrešitev prokurista, imenovanje direktorja družbe, imenovanje revizorja za 2018
Sava Turizem d.d. 28.01.2019 - 10:00 v veliki sejni sobi družbe (VI. nadstropje), Dunajska cesta 152, Ljubljana AJPES z dne 27.12.2018, objava št. 4086589 soglasje skupščine k izčlenitvi s prevzemom
Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 31.01.2019 - 08:00 v sejni dvorani poslovnega centra družbe, Potrčeva cesta 10, Ptuj AJPES z dne 21.12.2018, objava št. 4084013 odpoklic članov NS, imenovanje novih članov NS

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.