Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. 19.02.2018 - 12:00 na sedežu družbe, Ljutomerska cesta 28 A, Gornja Radgona AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3614199 sprememba statuta, povečanje osnovnega kapitala
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo 20.02.2018 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3614045 zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. 21.02.2018 - 08:30 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu družbe, Anhovo 1, 5210 Deskle AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3615298 prenehanje mandata in izvolitev člana NS
RAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.d. 26.02.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Blatnica 1, Trzin AJPES z dne 23.01.2018, objava št. 3621785 seznanitev s poročilom NS o preveritvi poslovnega poročila direktorja za 2016
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. 27.02.2018 - 13:00 v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana AJPES z dne 25.01.2018, objava št. 3625505 odpoklic člana NS, imenovanje člana NS
CINKARNA CELJE, d.d. 27.02.2018 - 14:00 v večnamenskem objektu na sedežu družbe, Kidričeva 26, Celje časnik DELO z dne 26.01.2018, stran 26 pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 28.02.2018 - 12:00 v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor AJPES z dne 11.12.2017, objava št. 3572668 spremembe in dopolnitve statuta družbe, pooblastilo za nakup lastnih delnic
POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d. 12.03.2018 - 14:00 v sejni sobi družbe, Lipovci 256 b, 9231 Beltinci AJPES z dne 01.02.2018, objava št. 3635488 imenovanje članov NS
Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica 16.03.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Lipnica 8, 4245 Kropa AJPES z dne 16.02.2018, objava št. 3651441 vložitev tožbe proti Marjanu Pogačniku, Robertu Novaku, Cirilu Kavčiču in Vesni Sodja
SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana 19.03.2018 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Dunajska cesta 270, Ljubljana AJPES z dne 09.02.2018, objava št. 3644144 izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe, umik delnic z organiziranega trga
TERME ČATEŽ, d.d. 20.03.2018 - 13:00 v konferenčni dvorani hotela Terme na sedežu družbe, Topliška cesta 35, 8250 Brežice časnik DNEVNIK z dne 17.02.2018, stran 38 sklepanje o soglasju za pripojitev družbe M Kapital, d.d. k družbi ter soglasju k pogodbi o pripojitvi, sklepanje o soglasju za pripojitev družbe M Naložbe d.d. k družbi ter soglasju k pogodbi o pripojitvi
NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice 29.12.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice AJPES z dne 27.12.2017, objava št. 3589591 imenovanje revizorja za 2017

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.