Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Thermana 24.02.2020 - 10:00 v veliki sejni sobi Hotela Thermane Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. AJPES z dne 23.01.2019 objava 4577324 Spremembe statuta in imenovanje članov nadzornega sveta.
Minervo, d.d., Ljubljana 26.02.2020 - 08:30 na naslovu Društva Mali delničarji Slovenije (Tomšičeva ulica 1). AJPES z dne 24.01.2019 objava 4579718 Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov. Nezaupnica direktorju družbe.
Minervo, Ljubljana 26.02.2020 - 12:00 na sedežu družbe MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27.A, 1000 Ljubljana. Priporočena pošilja z dne 25.01.2019 Imenovanje posebnega revizorja zaradi financiranja odkupa družbe s sredstvi družbe, Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb za povrnitev škode.
Sava Turizem 27.02.2020 - 10:00 v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje) Ajpes z dne 27.01.2020 objava 4580270 Soglasje k pripojitvi. Soglasje k pogodbi o pripojitvi. Povečanje osnovnega kapitala.
Minervo, Ljubljana 28.02.2020 - 08:00 na sedežu družbe MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27.A, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 22.01.2019 objava 4575709 Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov. Nezaupnica direktorju družbe.
Hoteli Bernardin 28.02.2020 - 12:00 na sedežu družbe Obala 2 Portoroč v dvorani Adria, Grand hotel Bernardin Ajpes z dne 28.01.2020 objava 4581759 Soglasje k pripojitvi. Soglasje k pogodbi o pripojitvi

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.