Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
H & R ,družba za upravljanje z naložbami 26.10.2021 - 11:00 v veliki sejni sobi Atena (1. nadstropje) Odvetniške pisarne Jadek Pensa odvetniška družba d.o.o., Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana. AJPES z dne 24.09.2021 objava 5206775 Seznanitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019 vključno s prejemki upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. Seznanitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2020 vključno s prejemki upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi. Plačila upravnega odbora družbe H & R.
Esotech 27.10.2021 - 16:00 v prostorih družbe na Preloški cesti 1 v Velenju. AJPES z dne 24.09.2021 objava 5206820 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Esotech za poslovno leto 2020 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2020, seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora v letu 2020 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice. Razširitev dnevnega reda: Dopolnitve in spremembe statuta. Razno.
Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje 28.10.2021 - 11:00 v prostorih notarja Aleksandra Mraza, Savinjska cesta 20, Žalec. AJPES z dne 27.09.2021 objava 5208391 Seznanitev skupščine s predlogom spremembe statuta družbe. Potrditev novega čistopisa statuta družbe. Imenovanje prokurista družbe. Razrešitev članov upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora.
Ilana 02.11.2021 - 11:00 v predavalnici v pritličju poslovne stavbe Iskra, Stegne 21, Ljubljana. AJPES z dne 30.09.2021 objava 5212736 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za direktorja leto 2020, seznanitev s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2020, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2020, odločanje o pokrivanju izgube za leto 2020. Seznanitev z napredkom projekta (IPB) Industrijski park Beograd.
POMIN, družba pooblaščenka 15.11.2021 - 07:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Letališka cesta 27.a v Ljubljani. AJPES z dne 01.10.2021 objava 5214656 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2020, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
LESNINA VELETRGOVINA 18.11.2021 - 09:00 v prostorih družbe na Tržaški cesti 135 v Ljubljani. AJPES z dne 15.10.2021 objava 5228333 Imenovanje prokurista.
INTEREUROPA 18.11.2021 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje. AJPES z dne 19.10.2021 objava 5230911 Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Andrej Rihterja in člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Vinka Filipiča ter odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića in izvolitev treh novih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala.
Hranilnice LON 22.11.2021 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj, AJPES z dne 22.10.2021 objava 5235320 Imenovanje člana nadzornega sveta.
Delavska hranilnica 25.11.2021 - 10:00 v prostorih Hotela Union, v Beli dvorani, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 20.10.2021 objava 5233141 Sprememba sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.