Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 25.03.2019 - 11:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4 AJPES z dne 19.02.2019, objava št. 4146012 zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic na glavnega delničarja, spremembe statuta, prenehanje mandatov članov NS in imenovanje novih članov NS
MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. 27.03.2019 - 10:00 Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur AJPES z dne 21.02.2019, objava št. 4149033 razveljavitev sklepa 4.1. in 4.2. 21. skupščine družbe z dne 17.11.2015
Loterija Slovenije 04.04.2019 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99,1000 Ljubljana. DNEVNIK z dne 01.03.2019 stran 11 Imenovanje članov nadzornega sveta
Perutnina Ptuj 11.04.2019 - 11:00 v sejni sobi poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrrčeva cesta 10, Ptuj. AJPES z dne 06.03.2019, objava št. 4163485 Spremembe statuta družbe
AKTIVA VAROVANJE 11.04.2019 - 11:00 na sedežu družbe Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor . AJPES z dne 11.03.2019, objava št. 4167808 Imenovanje posebnega revizorja
KD Group 17.04.2019 - 10:00 na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana. SEONET z dne 13.03.2019 objava INI-122/19 Soglasje k pripojitvam in soglasje k predlogom pogodb o pripojitvi, Sprememba statuta družbe – dopolnitev dejavnosti družbe, Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora
Petrol 18.04.2019 - 10:00 v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. SEONET z dne 11.03.2019 objava INI-118/19 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička (18 EUR bruto na delnico) in podelitev razrešnice, Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021, Sprememba statuta, Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta
SIP strojna industrija 18.04.2019 - 11:00 na sedežu družbe Juhartova ulica 2 3311 Šempeter v Savinjski dolini. AJPES z dne 15.03.2019, objava št. 4174353 Obravnava in sprejem letnega poročila, seznanitev z poročilom upravnega odbora, odločanje o podelitvi razrešnice upravnega odbora in potrjevanje predloga za delitev bilančnega dobička, spremembe in dopolnitve statuta, poročilo o pridobivanju in odvajanju lastnih delnic, imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019.
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d. 24.04.2019 - 10:00 v notarski pisarni Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, Ljubljana AJPES z dne 22.03.2019, objava št. 4181541 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, potrditev sklepa št. 2 15. redne skupščine družbe z dne 21.01.2019
CELJSKI SEJEM družba za organiziranje in prirejanje sejmov, športnih in kulturno zabavnih prireditev d.d. 24.04.2019 - 12:00 v sejni sobi Celjanka v upravni stavbi družbe, Dečkova cesta 1, Celje AJPES z dne 22.03.2019, objava št. 4182037 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, izvolitev članov upravnega odbora, imenovanje revizorja za 2019
PREDILNICA LITIJA HOLDING d.d. 24.04.2019 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, Litija AJPES z dne 22.03.2019, objava št. 4181439 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, izvolitev članov upravnega odbora, imenovanje revizorja za 2019, zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic na podlagi 247. člena ZGD-1
NOVATV24.SI, informativna televizija 24.04.2019 - 18:30 v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani. AJPES z dne 21.03.2019, objava št. 4180668 Razrešnica članom upravnega odbora, Predlogi in izvolitev novih članov za Upravni odbor, Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2018 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.