Petrol

Pri Krki še upanje na višjo dividendo

Medij: Finance Avtorji: M.K. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 29. 06. 2015 Stran: 10

Na ljubljanski borzi so se delnice v skrajšanem tednu rahlo okrepile, indeks SBI TOP je pridobil 0,62 odstotka. Pri Krki je zaradi nove skupščine še upanje na višjo dividendo.

Indeks SBI TOP je v zadnjem tednu nekoliko zrasel, če ne bi bilo skromnega poprazni čnega petka, bi rast dosegla več kot odstotek. Ob koncu tedna so se namreč za več kot odstotek pocenile delnice Telekoma, Triglava in Pozavarovalnice Save, rahlo je v petek upadel Petrol, ni pa se spremenil tečaj Gorenja in Krke. Zadnja je zaradi postopkovnih napak sklicala novo skupščino, ta bo 20. avgusta. Društvo Mali delničarji Slovenije za ponovljeijo dividendo no skupščino Krke znova predlaga višjo dividendo. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata 2,20 evra na delnico, društvo 3,35 evra bruto na delnico, v nadzornem svetu pa si namesto Julijane Kristl želi Simona Čadeža.

Antolovič letel štirikrat več, kot je sedel v nadzornem svetu Luke

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Mihajlović Novica,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 26. 05. 2015 Stran: 2

Najdražji nadzorniki v slovenskih podjetjih niso nujno najboljši, so pa gotovo od daleč

Ob valu skupščin večjih slovenskih družb, ki se vrstijo od aprila do prve polovice julija, smo pogledali, katera družba ima najdražji nadzorni svet. Izstopa Luka Koper, kjer se Rado Antolovič na seje vozi iz Dubaja. Razmeroma drago paje tudi delo bančnih nadzornih svetov.

Takoj moramo opozoriti, da nadzorne svete imenujejo lastniki, zato je tudi strošek nadzornikov, ki ga sicer plača podjetje, stvar volje delničarjev. Delničarji tudi potrdijo plačila, ki pripadajo članom nadzornih svetov. Vsekakor je tudi dobro, da so v nadzornih svetih podjetij v Sloveniji strokovnjaki s tujim znanjem, ki lahko pripomorejo kboljšemu korporativnemu upravljanju in učinkovitosti poslovanja podjetja. Todav posameznih primerih, še posebej večinsko državnih podjetij, se lahko pojavi vprašanje, ali so dodatni stroški upravičeni glede na vlogo in aktivnost v nadzornem svetu.

Davki »enačijo« nadomestila nadzornikov

Triglav le začasno strateška naložba

Medij: Večer Avtorji: Zupanič Jelka,D.T. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 15. 05. 2015 Stran: 2

Zavarovalnica Triglav strateška, a bo postala le pomembna državna naložba, ko si bo država spet pridobila zamrznjene glasovalne pravice, pozneje bo 25 odstotkov in eno delnico v Triglavu upravljal demografskih sklad

Zavarovalnica Triglav bo strateška naložba države, je po včerajšnji vladni odločitvi sporočil finančni minister Dušan Mramor. Ena izmed 24 strateških naložb, torej. A strateška bo ostala le dotlej, dokler državnima lastnikoma, ZPIZ-u in SDH-ju, ne vrnejo zamrznjenih glasovalnih pravic. Pozneje bo Zavarovalnica Triglav le še pomembna državna naložba.

Strateški do odmrznitve glasovalnih pravic

Mramor je pojasnil, da so se tako odločili zato, ker je Agencija za trg vrednostnih papirjev državi v Zavarovalnici Triglav glasovalne pravice zamrznila, ko bo sprejet novi zakon o prevzemih, pa bi ta državnim lastnikom v Zavarovalnici Triglav omogočil, da bi jih znova pridobili. Kdaj naj bi se to zgodilo oziroma do kdaj bo Zavarovalnica Triglav strateška naložba, ni povedal, rekel je le, da je priprava zakona o prevzemih v zaključni fazi.

Novi bencinski v Mariboru

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 04. 2015 Stran: 6

Petrol bo en bencinski servis odprl letos, drugega pa prihodnje leto. Češko-slovaški J&T kot strateški lastnik Petrola?

Ni bilo preveliko presenečenje včerajšnje skupščine delničarjev Petrola, da sta državna SDH in Kad z nasprotnim predlogom tik pred začetkom same skupščine predlagala, da se namesto sprva predlaganih 10,1 za posamezno delnico Petrola nameni 11,7 evra bruto dividende ali skupno vsem skoraj 40 tisoč delničarjem 24,12 milijona evrov. Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) ob tem ni uspelo, da bi bile dividende izplačane v 60 dneh po sprejetem sklepu, ampak bodo izplačane 12. avgusta. Izplačilo dividend bo torej za 3,3 milijona evrov višje, kakor je bilo sprva predvideno, je pa to le nekaj manj od štirih milijonov evrov, kolikor bo stal prvi avtocestni bencinski servis, ki ga bodo v Brezju v Mariboru, na relaciji Maribor-Pesnica, odprli letos, drugega, na nasprotni strani avtoceste, ki bo prav tako vreden okoli štiri milijone evrov, pa naslednje leto. S tem bosta ta bencinska servisa primerljiva s tistima na Lomu in v Tepanjah, je dejal Tomaž Berlocnik, predsednik Petrolove uprave, ki ima mandat na tej funkciji podaljšan do februarja 2021.

Država umirja privatizacijsko vnemo

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Modic Tomaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 04. 2015 Stran: 8

Napovedi o (raz)prodaji gospodarstva, ki naj bi jo prinesla strategija upravljanja državnih naložb, se niso uresničile. Ključne družbe bodo namreč še naprej ostale v državnih rokah, vlada Mira Cerarja pa očitno vse stavi na preporod energetike.

Strahovi, da bo prišlo do (raz)prodaje slovenskega gospodarstva, so se očitno izkazali za neupravičene. Če se je še pred nekaj tedni zdelo, da se bo država umaknila iz vsaj nekaterih pomembnih družb in jih prepustila strateškim vlagateljem, bodo ti načrti očitno splavali po vodi.

Iz predloga Idasifikacije naložb, ki so ga pred politično razpravo o tem, katere družbe prodati in katere zadržati, pripravili na ministrstvu za finance, namreč izhaja, da bi lahko poleg že začetih prodajnih postopkov s seznama 15 podjetij za privatizacijo prodali kvečjemu nekaj drugih družb. Če bo vlada Mira Cerarja ugodila predlogu ministrstva, bi ključne družbe še naprej ostale v državnih rokah. Seveda če se bo s tem strinjal tudi državni zbor.

Delničarji Petrola bi dividendo prej

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 22. 04. 2015 Stran: 6

Pred skupščino: med delničarje Petrola naj bi tudi letos tako kot lani razdelili 20,8 milijona evrov dividend. Družbe J&T uradno še ni v lastništvu Petrola

V četrtek se bodo na 25. skupščini delničarjev sestali delničarji Petrola. Med drugim bodo odločali o delitvi 24,3 milijona evrov bilančnega dobička, od česar naj bi bilo blizu 34 tisoč delničarjem Petrola izplačanih 20,8 milijona evrov ali 10,1 evra bruto na posamezno delnico. Uprava in nadzorni svet predlagata izplačilo dividend 12. avgusta letos, medtem ko Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) že petič zapored predlaga, da bi se dividende izplačale prej, namreč v 60 dneh po sklepu na skupščini. Opozarjajo, da se je rok za izplačilo dividend v Petrolu postopoma s 30 dni podaljševal na 110 dni, je pa res, da je skupščina delničarjev Petrola koledarsko med prvimi. Pričakovati je, da bodo delničarji glede roka izplačila upoštevali predlog uprave, višina bilančnega dobička pa z morebitnim nasprotnim predlogom omogoča izplačilo do 11,78 evra bruto na posamezno delnico.

Povezavo z Molom zanikajo

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 27. 03. 2015 Stran: 3

Petrol Ciprski lastnik ne izključuje dodatnih nakupov

Ljubljana - Družba J & T Investment Opportunities Limited, ki seje v sredo razkrila kot skoraj oserrtodstotna lastnica Petrola, zanika, da bi pri nakupu teh delnic sodelovala z madžarskim Molom. »Posel smo sklenili v lastnem imenu in za naš račun,« so zatrdili za Delo.

Dnevnik je januarja razkril, da naj bi se za fiduciarnim računom, ki je imel v lasti skoraj 13-odstotkov Petrola, skrivale družbe, povezane z madžarskim Molom. Prav z njim je po pisanju časnika povezana tudi slovaška finančna skupina J &T.

Tomažu Berločniku še en mandat na čelu Petrola

Medij: Delo Avtor: Vanja Tekavec Tema: Petrol Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 03.02.2015

Namesto Janeza Živka, ki odhaja v tujino, bo mesto člana uprave za finance prevzel dosedanji član uprave Abanke Igor Stebernak.

Ljubljana - Tomaž Berločnik bo vodil Petrol tudi v naslednjem mandatu, ki se začne prvega februarja 2016, so danes sklenili nadzorniki največjega naftnega trgovca. Nadzorniki Petrola so imeli na današnji seji dve pomembni kadrovski vprašanji: podaljšanje mandata aktualnemu predsedniku uprave Tomažu Berločniku in imenovanje novega člana uprave za finance, ki bo nadomestil odhajajočega Janeza Živka. Berločniku poteče mandat prihodnje leto, običajno pa je, da se nadzorni svet eno ali najkasneje pol leta pred potekom mandata odloča za ponovno izvolitev sedanjega člana uprave (reelekcija) oziroma iskanje novih kandidatov za člana uprave. Že zjutraj je bilo slišati, da bi lahko odločitev o tem, ali bodo nadzorniki Berločniku podelili še en mandat na vrhu Petrola, padla danes, kar se je tudi zgodilo. 

Valantovo dediščino potopile Bavčarjeve prevzemne sanje

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 08. 01. 2015 Stran: 7

Za bankrotiranim NFD Holdingom ostaja 65 milijonov evrov v glavnem bančnih dolgov. Medtem ko Stane Valant terja 416 tisoč evrov odpravnine

Ljubljansko okrožno sodišče je predvčerajšnjim prekinilo prisilno poravnavo NFD Holdinga (NFD) in oklicalo stečaj, ker v treh mesecih ni izvedel dokapitalizacije in izpolnil dodatnih pogojev za možnost prestrukturiranja terjatev. Upnikom so predlagali osemodstotno poplačilo terjatev ali njihovo preoblikovanje v kapital družbe z najnižjim zneskom tri milijone evrov. Dosedanja prisilna upraviteljica Irena Lesjak, kije postala stečajna upraviteljica, je pozvala upnike, naj do 7. aprila prijavijo svoje terjatve. Za bankrotiranim NFD tako ostaja za 65 milijonov evrov dolgov. Sava ima za 17 milijonov evrov terjatev, Banka Celje in Abanka za 13 milijonov, Gorenjski banki NFD dolguje 10 milijonov evrov ... Iz objav na Ajpesu je razvidno še, da je 416 tisoč evrov težko terjatev do NFD prijavil tudi Stane Valant, ker meni, da mu ta dolguje odpravnino. Lesjakova te terjatve ni priznala, kakor tudi Valant ne priznava, da je odgovoren za polom NFD. Za časnik Finance je dejal, da "on ni delal nič narobe, kar naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da ni bil razrešen iz krivdnih razlogov".

Neuspešni dvojec Bavčar-Valant s krmarjem Kosmino

Vzpon in padec Valantovega NFD Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 06. 01. 2015 Stran: 17

NFD Holding je pok borznega balona na Ljubljanski borzi pričakal praktično brez dolgov in na vrhuncu svoje moči. Dobrih sedem let kasneje je zaradi napačnih odločitev nekdanjega vodstva družba bankrotirala.

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj zapečatilo usodo NFD Holdinga. Ker se temu z upniki ni uspelo pravočasno dogovoriti o pogojih finančnega prestrukturiranja, je sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečaj. Po neuradnih informacijah se s sanacijo ni strinjala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nasprotovala podaljšanju ročnosti posojil in pretvorbi dela terjatev v kapital.

NFD Holding je v stečaju za seboj pustil za okoli 65 milijonov evrov neporavnanih dolgov. Od tega nekaj več kot 30 milijonov evrov dolguje Savi in Gorenjski banki, s katerima je še pred nekaj leti sestavljal tako imenovano gorenjsko gospodarsko navezo. Z okoli 33 milijoni evrov terjatev je največja upnica bankrotiranega holdinga DUTB, na katero so posojila NFD Holdingu prenesle Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka, v kratkem pa bo to storila tudi podržavljena Banka Celje.

Ostali so le hoteli

V stečajni masi je NFD Holdingu ostala le ena pomembnejša naložba, to je 66-odstotni delež Hotelov Bernardin. Ti so se že pred meseci z bankami dogovorili o podaljšanju ročnosti posojil do leta 2018, z nedavno prodajo hotelskega kompleksa Metropol pa se je neto finančni dolg portoroškega hotelirja zmanjšal za več kot polovico, na le še dobrih 20 milijonov evrov.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.