Mali delničarji ne pozabljajo grehov Uprave in NS v Istrabenzu

NatisniNatisni

Na današnji 18. redna seja skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala v Portorožu, sta Rajko Stanković in Gordan Šibić zastopala 2,34 % kapitala, prisotnega na skupščini oziroma kar 175 delničarjev. Skupščina se je med drugim tudi seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2010, ter podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto. V okviru te točke je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS od Uprave in NS sveta družbe zahteval, da v roku 1 meseca od današnje skupščine, ustanovi notranjo revizijsko komisijo, ki naj pripravi podrobno poročilo glede morebitne odškodninske odgovornosti NS Istrabenza pod vodstvom Janka Kosmine, poslovodstva holdinga pod vodstvom Igorja Bavčarja in Uprave Actuala IT pod vodstvom Igorja Kosmine, starejšega sina tedanjega predsednika NS; saj obstajajo številni indici, da je prišlo do negospodarnih odločitev, ki so Istrabenz stale 13 milijonov EUR, kolikor znaša izguba pri tem poslu; saj je družba SIMT pristala v stečaju 3 leta po nakupu. Notranja revizijska komisija mora poročati NS najkasneje v roku 6 mesecev od ustanovitve, NS pa mora z izsledki in morebitnimi ukrepi seznaniti delničarje in javnost na prvi skupščino družbe, ki bo bodisi redna ali izredna.

 

Ljubljana, 2. junij 2011


 

DRUŠTVO MDS ZAHTEVA TUDI IZVEDBO ŠIRŠE NOTRANJE REVIZIJE

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v imenu 175 delničarjev, ki so danes zastopali 2,34 % kapitala na skupščini, Upravi in NS Istrabenza podala pisno zahtevo, da notranja revizijska komisija razišče tudi morebitna negospodarna ravnanja tako poslovodstva in NS v obdobju zadnjih 5 let. Za predlog ustanovitve notranje revizije smo se odločili zaradi racionalnosti in gospodarnosti postopka, saj smo prepričani, da bo le ta odkrila številne negospodarnosti, ki bodo nato morda preostale delničarje prepričale v podporo izvedbi posebne revizije in vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne. 

 

Da vzrok propadu družbe Istrabenz ni bila zgolj gospodarska kriza, jasno kaže tudi uveden predkazenski postopek zoper Igorja Bavčarja, pa čeprav le ta trdi, da gre pri vsem samo za »politični konstrukt«. Društvo MDS nikogar ne obsoja v naprej, želimo si le dodatne revizije, poleg že izvedenih; in na osnovi izsledkov le teh bomo podali zahtevo za morebitno odškodninsko odgovornost, tako tedanjega poslovodstva, kot tudi nadzornega sveta, ki ni pravočasno ukrepal, saj je to edini pravni instrument, ki ga imamo v rokah delničarji.

 

Nenazadnje smo delničarji zaradi napak prejšnjega poslovodstva in ne-ukrepanja nadzornega sveta v tem obdobju izgubili kar 94,50 % premoženja vse družbe (izračunano glede na trenutno borzno ceno in prevzemno ponudbo Petrola, ki je bila 110 EUR za 1 delnico).

 


Kratek pregled dela Društva MDS na preteklih 3 skupščinah

Na 15. seji skupščine Istrabenza, (05.06.2009) smo zastopali skoraj 1,30  % prisotnega kapitala, skupaj s prepozno prejetimi pooblastili pa skoraj 2 % malih delničarjev družbe. Uspeli smo z nasprotnim predlogom, ki Igorju Bavčarju in Janku Kosmini ni podelil razrešnice za preteklo delo. Še več, zahtevali smo od Uprave in NS, da na osnovi opravljenih revizij vloži odškodninske zahtevke za povrnitev povzročene škode, ki so družbo pahnile na rob stečaja. Tudi za skupščino, ki je bila sklicana tik pred novim letom in nato odpovedana, smo podali predlog za širitev dnevnega reda s to zahtevo.

Na lanski, 16. skupščini Istrabenza, ki je potekala 27. maja 2010, smo pooblaščenci Društva MDS zastopali 3,95 % prisotnega kapitala. Priznati moramo, da smo bili izredno razočarani nad njenim izidom, zlasti z umikom podpore k revizijam s strani Petrola, d.d. tik pred samo skupščino. Na skupščini smo namreč imeli priložnost slišati predstavnico revizorja za posle Istrabenza v zvezi z nakupi delnic Petrola. Izjavila je, da je družba Istrabenz kupovala delnice Petrola po ceni, višji od tržne, ter da družba pred začetki nakupa ni opravila potrebnih skrbnih pregledov ciljne družbe in izbrala ustreznega načina financiranja. Šlo je za brezglavo kupovanje delnic Petrola z namenom prevzema nekajkrat večje ciljne družbe, po našem sklepanju z izključnim namenom obdržati položaj predsednika uprave te družbe. Nekdanji predsednik uprave je povedal, da so delnice kupovali z namenom ustvarjanja sinergij, vendar so vsi naknadni skrbni pregledi in revizije jasno pokazali, da sinergij niso iskali, saj o tem ni bilo nikakršnega poročila in jih tudi dejansko ni. Ne glede na to je predstavnica odvetniške pisarne na skupščini navedla, da vložitev odškodninske tožbe ne bi bila smotrna zaradi oteženega dokazovanja 4 elementov odškodninske odgovornosti.

V Društvu MDS smo prepričani, da je ravno predstavnica revizorja jasno izkazala obstoj protipravnosti (prvi pogoj odškodninske odgovornosti) ravnanja nekdanjega predsednika uprave s tem, ko se je Igor Bavčar odločil prevzeti nekajkrat večjo družbo (Petrol d.d.) brez poprejšnjih skrbnih pregledov ciljne družbe, izbranega ustreznega načina financiranja ter s tem, ko je kupoval delnice Petrola po ceni višji od 1.000,00 EUR, čeprav je bila ciljna družba tudi takrat objektivno vredna mnogo manj. Ob tem naj vas spomnimo, da je današnja vrednost delnice družbe Petrol zgolj 230 EUR, kar je manj kot četrtina tedanje vrednosti.

Nadalje smo prepričani, da obstaja tudi vzročna zveza med protipravnostjo in škodo, kar je drugi pogoj odškodninske odgovornosti. Menimo, da bi brez večjih težav uspeli dokazati, da družba Istrabenz ne bi uspela prevzeti Petrola, četudi finančne krize ne bi bilo. Način dokazovanja bi bil dvojen. Po eni strani bi moral predsednik uprave dokazati, da bi glede na takratno rast tečajev delnic tako Petrola, kot Istrabenza, uspel zbrati več finančnih sredstev navkljub štirikrat večji družbi Petrol, ki je takrat prevzemala družbo Istrabenz. Prav tako bi moral dokazati, da je imel glede na takratno rast tečajev, vsaj tistemu času primerno študijo o uspehu takšnega prevzema.

V zvezi z odgovornostjo (tretji pogoj odškodninske odgovornosti), nasprotujemo edinemu argumentu predstavnice največjega delničarja družbe Istrabenz d.d. - članice uprave Petrola, Mariče Lah. Izjavila je, da je edini razlog v umiku podpore v tem, da je začela potekati kazenska preiskava, ki bo jasno pokazala odgovornost predsednika uprave. Poudarjamo, da sodišče v kazenskem postopku odloča v primeru ugotovljenega naklepa in na podlagi obtožnice tožilstva, medtem ko mora pri odškodninski odgovornosti v skladu z 2. odstavkom 263. člena ZGD-1 nekdanji predsednik uprave celo sam dokazati, da je ravnal v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Po neizglasovani reviziji na pretekli skupščini, Društvo MDS ni vrglo puške v koruzo. Aktivno si je prizadevalo, da pride do ugotavljanja odškodninske odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta. Obstaja namreč velika verjetnost, da družba Istrabenz v civilnem postopku za povrnitev škode uspe. V konkretnem primeru zakon zahteva, da ustrezno ravnanje (v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika) dokaže nekdanje poslovodstvo in nadzorni svet in ne družba sama. Jasno govorimo o obrnjenem dokaznem bremenu, ki je glede na povedano, družbi Istrabenz zelo v korist.

Po pismu, ki ga je Društvo MDS naslovilo na Vlado RS in njena resorna ministra takoj po skupščini 27. maja 2010, je Vlada RS na svoji seji o tem tudi neformalno razpravljala. Odvili so se tudi številni pogovori predstavnikov Društva MDS, tako z družbo Petrol, kot z NLB ter drugimi delničarji, ter številnimi pravniki. Tedaj smo skoraj vsi bili enotnega mnenja, da obstaja velika verjetnost, da bodo odškodninske tožbe v imenu družbe in njenih delničarjev tudi formalno vložene.

Nato je sledila 17. skupščina družbe Istrabenz, d.d., ki je potekala 24. avgusta ob 13. uri v Portorožu. Na njej se je odločalo o soglasju delničarjev k prodaji Droge - Kolinske, d.d. Delničarjem razen tega, da smo dali soglasje k nakupu, ni preostalo nič drugega, saj so banke upnice jasno začrtale smernice vračila kreditov in bi ob prekršitvi dogovorov Istrabenz pahnile v stečaj. To bi bila najslabša opcija za lastnike oz. delničarje družbe.

Malo po sklicu 18. skupščine smo bili priča tudi informaciji, da izbrani investicijski bančnik UniCredit iz Dunaja, ni dobil zadovoljivih ponudb za nakup poslovnega deleža v podjetju Instalacija in zato se ta delež ne bo prodal. Prav nasprotno -  širili naj bi se kapacitete z dolgoročnimi finančnimi viri in že oddanimi novimi kapacitetami. Po mnenju vodstva družbe naj to ne bi vplivalo na potek prisilne poravnave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.