Enkratni stroški

Borzna hiša

Prenos iz KDD na trgovalni račun*

Odpiranje trgovalnega računa

SKUPAJ**

AKCIJA***

BKS

2,00 EUR

10,00 EUR

2,00 EUR

Brezplačno odpiranje trgovalnega računa.

NLB

2,00 EUR

0,00 EUR

2,00 EUR

/

SKB

2,00 EUR

0,00 EUR (zahtevan je osebni račun pri SKB)

2,00 EUR

/

DBS

2,20 EUR

0,00 EUR

2,20 EUR

/

Abanka

- 12,00 EUR (za prvi prenos) ali
- 2,50 EUR (za drugi prenos)

0,00 EUR

2,50 EUR

Prvi prenos delnic 2,50 EUR.

KBS

2,20 EUR

6,00 EUR

8,80 EUR

/

GBD

4,00 EUR

11,00 EUR

15,00 EUR

/

ALTA

5,00 EUR

12,00 EUR

17,00 EUR

/

Ilirika

1,07 EUR + 4,00 EUR (za kotirajoče delnice) oz. 11,50 EUR (za nekotirajoče delnice)

12,00 EUR

17,07 do 24,57 EUR

/

Opombe:

* Velja za prenos 1 sklopa delnic. Če imate delnice več različnih družb, se strošek zaračuna za vsake delnice posebej.

** Primer skupnega stroška velja za 1 sklop delnic za fizično osebo in vključuje aktualne splošne akcijske ponudbe.

*** Več o akcijah si lahko preberete s klikom na posamezno borzno hišo, kjer si lahko prenesete povzetek stroškov za posamezno borzno hišo.