Letni stroški

Borzna hiša

Vodenje računa

Vzdrževanje stanj na računu

SKUPAJ*

AKCIJA**

BKS

- 9,60 EUR (klasični račun) ali
- 4,80 EUR (elektronski račun)

- mesečno 0,02 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali
- mesečno 0,000890 % oz. minimalno 0,30 EUR (če vrednost presega 3.300,00 EUR)

0,00 EUR

Brezplačno vzdrževanje trgovalnega računa za leto 2016 in 2017 ter brezplačna ležarina za pravne osebe v letu 2016.

NLB

- mesečno 0,02 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali
- 0,001 % oz. minimalno 7,20 EUR (če vrednost presega 3.300,00 EUR)

Nadomestilo KDD: - mesečno 0,02083 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali
- mesečno 0,64 EUR + 0,00121 % (če vrednost presega 3.300,00 EUR)

4,90 EUR

/

DBS

0,00 EUR

- mesečno 0,04166 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali
- mesečno 0,96 EUR + 0,00222 %  (če vrednost presega 3.300,00 EUR)

5,00 EUR

/

SKB

0,00 EUR

- mesečno 0,04166 % (če vrednost ne presega 3.300,00 EUR) ali
- mesečno 1,28 EUR + 0,00242 %  (če vrednost presega 3.300,00 EUR) (maksimalno 0,50 % letno)

5,00 EUR

/

GBD

- 18,00 EUR (klasični račun) ali
- 12,00 EUR (elektronski račun)

- 8,00 EUR + če vrednost presega 11.000,00 EUR se zaračuna ležarina 0,0228 % od vrednosti portfelja

13,00 EUR

50 % popusta na letni strošek do konca leta 2016.

KBS

6,00 EUR

mesečno 1,3 EUR + 0,00208 %  (maksimalno 0,50 % letno)

21,85 EUR

/

Abanka

24,00 EUR

0,0276 % (skupaj s stroški vodenja največ 0,5 %)

24,28 EUR

/

Ilirika

- 22,80 EUR (elektronski račun) ali
- 26,00 EUR (klasični račun)

- mesečno 0,0021 % (samo če vrednost presega 10.000,00 EUR)

26,00 EUR

/

ALTA

- 11,00 EUR (klasični račun) ali
- 6,50 EUR (elektronski račun)

17,00 EUR (od 17.06.-31.12.2016 znaša strošek 10,00 EUR)

28,00 EUR

/

Opombe:

* Primer skupnega stroška velja za klasični račun pri hipotetični vrednosti portfelja 1.000,00 EUR in vključuje aktualne splošne akcijske ponudbe.

** Več o akcijah si lahko preberete s klikom na posamezno borzno hišo, kjer si lahko prenesete povzetek stroškov za posamezno borzno hišo.