10. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 30. dec.. 2016 Stran: 5

V Dnevniku še zadnjič objavljamo vprašanja bralcev in odgovore strokovnjakov društva Malih delničarjev Slovenije v zvezi z registrskimi računi. Čeprav bo KDD s 1. januarjem 2017 ukinila brezplačne registrske račune, imajo imetniki še čas, da v prvih dneh januarja vrednostne papirje brez stroškov prenesejo na trgovalne račune pri bankah in borznih hišah. 


Bralka je lastnica 28 delnic Lesnine Inženiringa, njen soprog pa ima v lasti 38 delnic te družbe. Ker gre za netržne vrednostne papirje, jo zanima, ali se splača te delnice prodati in komu. 

Bralki in njenemu soprogu svetujemo, naj pri družbi Lesnina Inženiring skušata preveriti, ali je mogoče delnice prodati, saj, kot pravilno ugotavljata, delnice niso uvrščene na organizirani trg in je iskanje kupca zato težje. 

Bralka je zadnji izpisek iz KDD prejela 31. decembra 2009. Leta 2007 je prejela ponudbo za prodajo delnic podjetju Salamon, vendar se ni odločila za prodajo. V lasti ima 312 delnic Dela Tiskarne (oznaka vrednostnega papirja je DTIG). Zanima jo, kaj se je zgodilo z njenimi vrednostnimi papirji. 

Če je bralka imela v lasti delnice Dela Tiskarne (DTIG), potem teh delnic žal ni več, saj so bile zaradi stečaja družbe izbrisane leta 2013.

Bralec ima v lasti 379 delnic z oznako STiR, na izpisku iz KDD piše, da gre za redne delnice z oznako STIR, izdajatelj je Hram holding. Zanima ga, kolikšna je vrednost teh delnic, ali se splača odpreti trgovalni račun in kje. 

Delnice STlR (Hram holding) so uvrščene na trg Ljubljanske borze (tečaj na dan 20. december 2016 je znašal 0,49 evra), lahko pa se bralec za možnost odkupa obrne tudi neposredno na družbo, saj ta odkupuje delnice v sklad lastnih delnic (sicer sklepamo, da v obeh primerih posli potekajo prek borze). Glede na borzni tečaj so delnice vredne dobrih 180 evrov. 

Bralka sprašuje: pred kratkim je njena mama po pokojnem soprogu prejela obvestilo, da ima 14 delnic družbe Sivent, d. o. o. Po zapuščinskem postopku so zdaj te delnice prešle v njeno last. Zanimajo, kaj naj stori z delnicami. 

Glede na dejstvo, da je borzni tečaj za delnico Siventa (SDSTG) na dan 20. december 2016 znašal 0,44 evra, menimo, da prevzem delnic na podlagi dednega sklepa ni smiseln. Delnice so skupaj vredne dobrih 6 evrov. KDD samo za izvršitev prenosa delnic na podlagi sklepa o dedovanju zaračuna dobrih 9 evrov, tako da bi bila bralka v minusu, še preden bi delnice prevzela. Ob tem opozarjamo tudi na okoli 20 evrov stroškov, če bi bralka nato želela te delnice prodati.

Bralka je po pokojnem možu postala lastnica delnic nekdanje Tiskarne Ljubljana. Zanima jo, kolikšna je vrednost teh delnic in kaj naj stori. 

Na žalost ne vemo, za katere delnice naj bi šlo. Če gre morda za delnice Dela Tiskarne, d. d., Ljubljana, je družba v stečaju od leta 2013. Lahko pa gre tudi za delnice kakšne druge družbe.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.