Stari nadzorniki iz vrst kapitala Mladinske knjige Založbe brez razrešnice

NatisniNatisni

Na današnji skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (MKZ), sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj več kot 12 % osnovnega kapitala družbe. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini dobrih 800 tisoč evrov ostane nerazporejen. Aktualni upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica, brez nje pa so ostali nadzorniki, ki se jim je sredi lanskega leta iztekel mandat iz vrst kapitala, z izjemo predstavnikov zaposlenih.

 

Ljubljana, 19. junij 2013


 

Poslovanje Skupine MKZ in MKZ v letu 2012

MKZ je lani na ravni skupine, ki v osmih družbah zaposluje okoli 1200 ljudi, ustvarila za skoraj 95 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je skupina lani beležila za dobra dva milijona evrov čiste izgube oziroma približno toliko kot leto pred tem. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči je 10 % nižje prihodke lani beležila tudi sama družba MKZ. Prihodki od prodaje so lani znašali skoraj 33,5 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili za nekaj več kot 370.000 evrov čistega dobička.

 

Po prvih 5 mesecih 2013 za planom, a z boljšimi izgledi

Letošnji obseg prodaje v prvih petih mesecih je še nekoliko nižji kot lani, vendar Uprava podjetja računa, da bodo trend uspeli izboljšati v drugi polovici leta, ko se bodo v poslovanju odražali učinki šolske in darilne sezone.

 

Predstavniki kapitala iz starega nadzorne sveta brez razrešnice

Skupščina je kar z 97 % večino zavrnila podelitev razrešnice članom NS, predstavnikom kapitala, in sicer; Alojzu Jamniku, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku in Romanu Žnidariču. Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki sta v nadzornem svetu predstavnika zaposlenih v stari in novi sestavi, je skupščina podelila razrešnico, prav tako preostalim nadzornikom iz nove sestave; Branku Gregorcu, Davidu Melihnu, Vladimirju Antonu Lukancu in Borutu Frantarju.

 

 

Imenovan revizor

Delničarji so za revizorja poslovanja družbe za poslovno leto 2013 imenovali družbo BDO Revizija.

 

Sprejete spremembe statuta in plačila za delo članov NS

Skupščina je tudi potrdila sklep o višini plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, ter sklep o spremembi statuta družbe, ki se nanaša na določila o javni objavi sklica skupščine na zakonsko predpisan način in na spletni strani družbe. 

 

Novega lastnika še ni, morda se obeta dražba v mesecu juliju 2013

Še vedno pa ni razrešena zgodba z lastništvom Mladinske knjige Založbe. Ta je že od začetka lanskega leta, po stečaju holdinga Zvon Dva, v 69-odstotni lasti bank upnic, ki pa doslej niso uspele najti lastnika. V začetku letošnjega leta se je kot resnejši ponudnik pojavil Kompas MTS, a očitno njihova nezavezujoča ponudba poleg malih delničarjev ni prepričala tudi večjih lastnikov.

Na vprašanje, kaj bo v bodoče s prodajo, smo na skupščini zvedeli neuradno, da morda sledi dražba v mesecu juliju 2013, ki naj bi jo organizirale banke upnice (Abanka Vipa, NLB in Hypo Alpe Adria, ki so zastavne upnice deleža Zvona Dva – v stečaju). Dobili smo tudi zagotovilo, da bomo o vsem dogajanju delničarji pravočasno obveščeni.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.