Izredna skupščina Mladinske knjige Založbe potrdila spremembe statuta, kmalu sledi prodaja zaplenjenih delnic MKZ

NatisniNatisni

Današnja izredna skupščina Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), je sprejela spremembo statuta ter se seznanila z vnovično izvolitvijo predstavnika delavcev v NS. Pooblaščenci Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes zastopali 12,32 % delničarjev MKZ.

 

Ljubljana, 21. februarja 2012


 
Izredna Skupščina delničarjev Mladinske knjige Založbe soglasno potrdila spremembo statuta

 

Skupščina je soglasno potrdila spremembo statuta, ki so se nanašale izključno na spremembo dejavnosti družbe. Ta uskladitev je bila potrebna zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih, saj družba do sedaj ni imela registrirane dejavnost za področje raziskav in razvoja (R&R), kar je pogoj da bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na sliki predsednica skupščine in notarka (foto: Društvo MDS).

 

Skupščina se je tudi seznanila z delavskim predstavnikom v NS družbe

Skupščina se je seznanila tudi s ponovna izvolitvijo ga. Magdalene Gregorc kot članice NS MKZ, ki v njem predstavlja delavce.  

Večinski lastnik Zvon DVA holding je šel v stečaj; kaj to pomeni za 579 malih delničarjev, ki imajo v lasti 27.70 % MKZ?

Mali delničarji bodo pristopili k organizirani prodaji deleža v Mladinski knjigi založbe, d.d.

Ker sta zastavni upnici Abanka Vipa in NLB že najavili možnost organizirane prodaje 69,04 % deleža Zvon DVA Holdinga - v stečaju, kako bo ravnala avstriska Hypo ta trenutek še ni zanno, se bomo v prihodnjih dneh k temu konzorciju za zadj dveh bank pridružili tudi mali delničarji, ki smo združeni v Društvu MDS in smo na današnji skupščini predstavljali kar 12,32 % zastopanega kapitala (od 25,3 % preostalih malih delničarjev) v  tej družbi.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.