Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav ob polletju z manjšim dobičkom

Medij: SIOL Avtorja: David Kos Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Objava: 09.37 Link do objave: TUKAJ

Skupina Triglav je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 35,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma 16 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček je manjši za 17 odstotkov in znaša 30 milijonov evrov. Razlog za zmanjšanje dobička so po navedbah skupine množični škodni dogodki v drugem četrtletju leta in manjši donosi od finančnih naložb.

Skupina Triglav je v polletju zbrala 574,8 milijona evrov bruto premij ali pet odstotkov več kot v tem času lani. Dobiček pred davki se je zmanjšal za 16 odstotkov, na 35,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 17 odstotkov, na 30 milijonov evrov.

Zavarovalnica Triglav je na ravni skupine v prvih šestih mesecih imela za 326,8 milijona evrov bruto škod, kar na letni ravni pomeni štiriodstotno rast, je razvidno iz polletnega poročila o poslovanju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Premijska rast na vseh trgih in segmentih

Skupina Triglav je sicer v zavarovalni dejavnosti dosegla rast premije na vseh svojih trgih in v vseh treh segmentih zavarovanj (premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja). V Sloveniji je v povprečju znašala štiri odstotke, zunaj Slovenije pa sedem odstotkov.

Škodni dogodki znižali dobiček

Na rezultat, ki je primerjalno z lanskim nižji (indeks 84), so vplivali tudi množični škodni dogodki in manjši donosi od finančnih naložb v letošnjem letu.

V drugem četrtletju letos so poplave, toče, neurja in spomladanske pozebe v Sloveniji in Makedoniji skupini povzročile več kot 21 milijonov evrov škod, kar je povzročilo za devet odstotkov višje obračunane kosmate zneske škod premoženjskih zavarovanj skupine glede na lani.

Maja so toča in poplave v vzhodnem delu Slovenije povzročile za tri milijone evrov škod, junijska neurja s točo so povzročila za 16,9 milijona evrov škod. V severovzhodnem delu Slovenije so neurja s točo povzročila za 2,6 milijona evrov škod, junijska vremenska ujma v Beli krajini in severovzhodni Sloveniji je pustila za 13,2 milijona evrov škod, v Zasavju in okolici je bilo škode za 1,2 milijona evrov.

V Makedoniji je aprilska pozeba povzročila za 400.000 evrov škod, majska in junijska toča pa za 760.000 evrov škode.

Manjši donosi od finančnih naložb

Kaj bo država storila s svojim deležem v Gorenju?

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 02.06.2018 kliknite na sliko ali tukaj.

DEJAN LADIKA (voditelj): Kitajska skupina Hisense je v torek objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Gorenja. In kaj bo storila država? Bo ostala brez 50 milijonov in obdržala lastniški delež? Ekonomisti menijo, da bi bilo to nesmiselno, a težava je, da je država v strategiji upravljanja državnega premoženja zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, kar pomeni, da je ne bi smeli prodati.

VESNA ZADRAVEC (novinarka): Država ima prek kapitalske družbe dobrih 16 odstotkov Gorenja. S tem deležem ne more nikakor vplivati na poslovne odločitve v družbi, je jasen ekonomist Kovač.

BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta): Ocenjujem, da ta odstotek, razen, da bi bil seveda naložba, ki bi naj v prihodnosti nosila določene dividende pravzaprav nima smisla in v tem hipu je to pravzaprav zelo dobra ponudba prevzemnika in mislim, da je s tega vidika veliko bolj pametno, da se seveda država finančno umakne.

ZADRAVEC: A vlada Mira Cerarja je po vseh političnih kompromisih v strategijo zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, ali drugače, da ga država ne sme prodati. Ministrstvo za finance, najbrž tudi zato, da ne bi ostali brez 50 milijonov evrov, zdaj zmanjšuje vlogo strategije. Strategija je politični dokument, so zapisali. KAD pa se s skladno z zakonom odloča neodvisno. To bo odprlo Pandorino skrinjico, opozarjajo mali delničarji. Bo KAD vedno lahko odločal po svoje.

RAJKO STANKOVIČ (Društvo mali delničarji Slovenije): Imamo kar naenkrat v bistvu na prepihu celotno državno premoženje, s katerim upravlja KAD, se pravi na prepihu se znajde njihov delež tako v Zavarovalnici Triglav, tako v Zavarovalnici Sava Re, tako v Petrolu, tako v Krki, kot v kompletni energetiki.

Zavarovalnica Triglav - 2,5 EUR dividende že v sredini junija

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. so se danes sestali na 43. redni skupščini, na kateri so se seznanili s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2017. Uprava in nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za delo v preteklem letu, delničarji pa so hkrati potrdili, da se od dobrih 58 milijonov EUR bilančnega dobička, skoraj 57 milijonov EUR nameni za izplačilo dividend. Dividenda tako znaša 2,50 EUR bruto na delnico in bo izplačana že 14.06.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13.06.2018. Pooblaščenec Društva MDS je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, zastopal dobrih 260.000 glasov, kar je predstavljalo skoraj 1,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 29. maj 2018


 

Obračunana milijarda premij

Skupina Triglav je v letu 2017 z las zgrešila milijardo EUR pobranih premij; 999,9 milijonov EUR, v primerjavi z 936 milijoni EUR pobranih premij v letu 2016 in tudi tudi več od načrtovanih 930 milijonov EUR. Je pa skupina zabeležila tudi več obračunanih škod in sicer so te dosegle 642,2 milijonov EUR v primerjavi z 606 milijonov EUR v letu 2016. Donosnost kapitala na ravni skupine je v letu 2017 znašal 9,3 %. 

Skupina Triglav v Adria regiji

Skupina Triglav ohranja 1. mesto v Adria regiji, pri čemer v kar treh državah dosega največji tržni delež. Poleg Slovenije (35,6 % tržni delež) dosega 1. mesto tudi v Črni gori (38,2 % tržni delež) in Makedoniji (17,5 % tržni delež).

Luka Koper - Uprava lepo skrbi za svoje delavce na račun izvajalcev pristaniških storitev

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že kar nekaj časa opozarja na dva razreda delavcev, ki očitno obstojata znotraj Luke Koper. Že v mesecu juliju 2016, smo prvič predstavili natančno analizo stroškov dela v Luki Koper, kakor tudi primerjavo z ostalimi slovenskimi družbami. Pred prihajajočo izredno skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki je pregledala model Izvajalcev pristaniških storitev (IPS), smo v Društvu MDS osvežili analizo stroškov dela, iz katere na žalost ugotavljamo, da Uprava naklonjenost delavcev kupuje z nadpovprečno dobrimi plačami, izključno na račun podpovprečnega plačevanja delavcev, ki so zaposleni preko IPS podjetij.

 

Ljubljana in Koper, 20. december 2017


 

Društvo MDS pozdravlja nagrajevanje zaposlenih vendar ne na račun 'drugorazrednih' delavcev

V Društvu MDS ne nasprotujemo dobrim plačam; mesečni strošek na zaposlenega v Luki Koper znaša več kot 4.000,00 EUR, nasprotujemo pa katastrofalnemu plačilu delavec, ki so zaposleni preko IPS podjetij; mesečni strošek na zaposlenega v IPS podjetju znaša nekaj več kot 1.400,00 EUR. Povedano drugače, 1 redno zaposlen v Luki Koper odtehta skoraj 3 zaposlene v IPS podjetju.

Da bo mera neokusnosti polna, pa se Uprava Luke Koper ves čas izgovarja, da IPS ne predstavljajo najete delovne sile temveč od njih najemajo storitve, zato jih delavci ne zanimajo oziroma niso njihov problem. Da upravo delavci iz IPS-ov ne zanimajo dokazujejo tudi podatki o poškodbah pri delu. V letu 2016 je bilo pri zaposlenih v IPS podjetjih zabeleženih 45 poškodb, od tega 4 hujše, pri zaposlenih v Luki Koper pa zgolj 11 poškodb in nobena hujša, kar se na žalost še stopnjuje v letu 2017, ko se je zgodila tudi 1 smrtna nesreča IPS delavca. 

Na spodnji sliki si lahko ogledate analizo vseh IPS podjetij, ki so z Luko Koper v letu 2016 ustvarili več kot 100.000 EUR prometa. Od 28 podjetij jih je kar 21 več kot 90 % prihodkov ustvari izključno z Luko Koper večina pa je praktično 100 % odvisna zgolj od Luke Koper. 

Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Stroški dela v Luki Koper rekordni tudi v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji

V Društvu MDS smo pregledali tudi stroške dela v številnih slovenskih podjetjih, kjer lahko zopet ugotovimo, da je Luka Koper v samem vrhu. Če se na primer osredotočimo zgolj na prvo kotacijo Ljubljanske borze je na vrhu Luka Koper z dobrimi 4.000,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega, sledi pa ji Telekom Slovenije, z dobrimi 2.600,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega (torej razlika 1.400,00 EUR). Na tretjem mestu je Krka, s slabimi 2.600 EUR stroška na zaposlenega zatem pa še Zavarovalnica Triglav z dobrimi 2.300 EUR stroška na zaposlenega.

V izogib nejasnostim ali nesporazumom, podatki razkrivajo strošek na zaposlenega; ne gre za podatke o povprečni plači temveč podatki zajemajo razmerje med kumulativnimi stroški dela (na konsolidirani ravni) in številom zaposlenih v skupini na dan 31.12.2016.

Podrobnosti si lahko ogledate na spodnji sliki. Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Če pogledamo še podatke o povprečni plači (vir podatka Gvin.com) lahko ugotovimo podobno. Skupina Luka Koper beleži povprečno plačo na zaposlenega 3.083,01 EUR (namensko razkrivamo podatke za celotno skupino, saj je povprečna plača izključno v matični družbi še za 200,00 EUR višja), kar vnovič potrjuje dejstvo, da 1 delavec v Luki Koper odtehta 3 delavce v IPS podjetjih (preračunano na vzorcu 28 IPS podjetij, povprečna plača po podatkih Bonitete.si znaša 1.040,14 EUR).

Med podjetji iz Prve kotacije Ljubljanske borze je na drugem mestu Telekom Slovenije, s povprečno plačo 2.122,14 EUR, sledi pa mu Krka, z 2.016,73 EUR povprečne plače in še Zavarovalnica Triglav z 1.629,28 EUR povprečne plače. Vsi podatki veljajo na ravni skupin.

 

Društvo MDS poziva na ureditev razmer

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 2,50 EUR dividende – Imenovani novi člani Nadzornega sveta

Na današnji 42. skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu, hkrati pa so sprejeli tudi sklep o višini dividende, ki letos znaša 2,50 EUR bruto na delnico in bo izplačana že 16. junija 2017. Delničarji so imenovali tudi nove člane Nadzornega sveta družbe. Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil s strani same družbe, zastopal več kot 230.000 delnic oziroma 1,32 % glasovalnih pravic in je med vsemi predlaganimi pooblaščenci zastopal največ delnic z glasovalno pravico.

 
Ljubljana, 30. maj 2017


 

Dobri rezultati poslovanja v letu 2016, pozitivne napovedi za prihodnost

Delničarji so pozorno prisluhnili predstavitvi Letnega poročila za leto 2016. Predsednik Uprave Andrej Slapar je med predstavitvijo izpostavil, da se celotna Skupina Triglav z novo strategijo spreminja v skupino, ki razvija nove, dolgoročne, dobičkonosne ter varne načine poslovanja. V središče vseh aktivnosti še bolj izrazito postavljajo stranke in njihove potrebe. Skupina je povečala svoj zavarovalni portfelj, pridobila nove stranke, razširila obseg zavarovanosti pri obstoječih strankah in dosegla dobre poslovne rezultate. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta je ocenil, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu med 70 in 80 milijoni evrov.

Prav tako je izrazil zadovoljstvo glede poslovnih rezultatov v prvem četrtletju letošnjega. Čisti dobiček Skupine Triglav je znašal 22,3 milijona evrov,  dobiček pred obdavčitvijo pa 25,5 milijona evrov.

Predsednik Uprave Andrej Slapar je v nadaljevanju tudi poudaril, da Skupina ohranja zavarovalništvo in upravljanje premoženja kot dva stebra poslovanja, slednjega pa bo še dodatno krepila. Ohranja svojo prisotnost na obstoječih trgih regije in namerava vanje še naprej odgovorno in aktivno vlagati, s ciljem postati inovativna in dinamična zavarovalno-finančna skupina na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.

 

Razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu, izglasovana dividenda v višini 2,50 EUR bruto na delnico

Po seznanitvi z Letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016, poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016, so delničarji potrdili predlagani sklep Uprave in Nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička ter potrdili dividendo, ki letos znaša 2,50 EUR bruto na delnico in bo izplačana že 16. junija 2017. 

Delničarji so podelili razrešnico tako Upravi, kot tudi Nadzornemu svetu družbe za leto 2016. 

 

Imenovani novi člani Nadzornega sveta

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Unior zmanjšuje svojo preteklo izgubo – skupna prodaja večinskega paketa Uniorja

Delničarji Uniorja, d.d. so se na redni letni skupščini seznanili s poslovanje Uniorja v letu 2015. Bilančna izguba je ob koncu leta 2015 znašala 19.601.340,63 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za slabih 6 milijonov EUR, sicer pa je družba poslovala pozitivno in je v letu 2015 zabeležila 3,6 milijona EUR dobička. Bilančni dobiček je tako skoraj za 40 % večji kot v letu 2014, ko je le ta znašal 2,2 milijona EUR. Uprava in NS sta prejela razrešnico za delo v preteklem letu, revizijo leta 2016 pa bo opravljala družba Deloitte revizija. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala več kot 5 % osnovnega kapitala družbe, kar je ob 70 % prisotnosti na sami skupščini predstavljalo več kot 7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Zreče, 8. junij 2016


 

Podpisan sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Unior, d.d.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH), ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., ter ločeno (v skladu z veljavno zakonodajo) Kapitalska družba, d. d. in SDH, ki kot imetniki skupaj razpolagajo s 1.560.670 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d. (oznaka UKIG) in katerih delež skupaj predstavlja 54,98 % osnovnega kapitala te družbe, so dne 9. 5. 2016 podpisali "Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d."

V okviru odbora malih delničarjev Uniorja pri Društvu MDS, ki ga vodi Vladimir Ložak smo uspeli združiti moči 322 delničarjev Uniorja, ki imajo v lasti 8,50 % osnovnega kapitala družbe in si bomo prizadevali, da se podpisanemu prodajnemu sporazumu pridružimo tudi mali delničarji.

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo dividendo prejeli že konec junija

Danes je potekala 41. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na kateri so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015 in med drugim izglasovali tudi 2,5 EUR visoko dividendo, kar je skoraj 10 % donos na 1 delnico. Dividende bodo prejeli tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 02.06..2016, izplačane pa bodo v 25 do 30 dneh. Delničarji so namesto Mateja Runjaka, ki je podal odstopno izjavo z mesta Nadzornega sveta (NS), imenovali Igorja Stebernaka. Pooblaščenec Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Grega Tekavec, je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, prejel 595 pooblastil oziroma več kot 149.000 glasov.

 

Ljubljana, 31. maj 2016


 

 

Za ogled prispevka iz RTV Slovenija 1 z dne 31.05.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Zavarovalnica Triglav ohranja položaj v državi in regiji

Zavarovalnica Triglav na območju Adria regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija) ohranja svoj položaj z 20,1 % deležem, med tem ko v Sloveniji zaseda prvo mesto z 36,1 % tržnim deležem. Rezultati v prvem tromesečju letošnjega leta so primerljivi z enakim obdobjem minulega leta in sicer je skupina Triglav obračunala za 259 milijonov EUR premij, kar je za odstotek slabše kot v preteklem letu.

Podeljena razrešnica, imenovan revizor in sprejete spremembe statuta

Delničarji so na skupščini z veliko večino podprli tudi razrešnico Upravi in NS, za revizorja je bila imenovana revizijska družba Ernst & Young in sicer za obdobje treh let, prav tako pa so bile sprejete tudi spremembe statuta družbe.

Zavarovalnica Triglav - Organizirano zbiranje pooblastil

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. bodo od dne 16.05.2016 dalje začeli prejemati pooblastila za zastopanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31.05.2016. Tudi tokrat lahko za pooblaščenca izberete predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) in sicer izvršnega sekreterja, Grego Tekavca. Spodaj prilagam celotno obvestilo, objavljeno na Seo-netu, skupaj s povezavami do vzorca pooblastila kakor tudi pisma uprave in informacije o registrskih računih.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

GM-86/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil že leta omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 16. 5. 2016 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano pooblastilo za glasovanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31. 5. 2016. V prilogi tega obvestila je informativno priložen vzorec pooblastila, ki ni namenjen izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila, ki ga prejmete po pošti.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 27. 5. 2016 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.

Dodatno bi vas želeli opozoriti na zakonsko predpisano ukinitev registrskih računov KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki lahko vpliva na vaš položaj kot delničarja. Informacijo objavljamo v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 5. 2016  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.05.2016

Slovenska pivovarska industrija dobiva novega lastnika; Heineken kot 3. pivovar v svetu še dodatno utrjuje 1. mesto v Evropi

Delničarji Pivovarne Laško, d.d. so se na redni skupščini seznanili z rezultatom Pivovarne Laško v letu 2014; pri čemer so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), predsednik Uprave, mag. Dušan Zorko pa je v okviru 4. točke dnevnega reda delničarje seznanil delničarje o poteku prodajnega postopka 51,11 % deleža Pivovarne Laško. Po zaključku prodajnega postopka in izdaji vseh potrebnih soglasij bodo vsi preostali delničarji deležni prevzemne ponudbe s strani Heinekena, v višini 25,56 EUR za posamezno delnico.

 

Laško, 19. junij 2015


 

Prodan 51 % paket Pivovarne Laško

DUTB, KAD, Alpen Invest, Abanka Vipa, KD Skladi, Nova KBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper so v skupnem prodajnem procesu prodale 51,11 % paket delnic Pivovarne Laško, ki ga je kupil nizozemski Heineken in zanj odštel slabih 115 milijonov EUR, kar znaša 25,56 EUR za posamezno delnico.

Po uspešnem zaključki prodajnega procesa bodo vsi mali delničarji na dom prejeli prevzemno ponudbo, ki bo enaka ceni, po kateri je Heineken kupil večinski paket delnic, to je 25,56 EUR za posamezno delnico.

Predsednik Uprave je v okviru razprave poudaril, da so v Pivovarni Laško ponosni, da so uspeli poiskati strateškega kupca in ob tem uspeli prodati tudi večino poslovno nepotrebnega premoženja, ki ni del osnovne dejavnosti Pivovarne Laško. Kot se je izrazil sam: »Pivovarna Laško končno dobiva pravega lastnika, ki je pivovar«.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.