HIT

Začenja se finalni boj za Istrabenzove hotele Turistični holding

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 12. februar 2019 Stran: 10

V vladi so menda dosegli soglasje, daje treba lastniško konsolidirati osem turističnih družb

Ljubljana - Prihodnji teden se izteče rok za oddajo zavezujočih ponudb za Istrabenz Turizem, ki ga hoče država vključiti v turistični holding. Na državni strani se bosta za nakup menda potegovala Kad in Modra zavarovalnica. V vladi pa so po naših informacijah dosegli soglasje, da bo za oblikovanje tega holdinga treba lastniško konsolidirati vseh osem državnih turističnih družb, ključno vprašanje pa ostaja cena tega načrta.

Zainteresirani kupci šestih Istrabenzovih hotelov znamke LifeClass te dni končujejo skrbni pregled Istrabenza Turizma, ki ga prodaja holding Istrabenz. Če bodo hoteli ostati v igri za nakup portoroških hotelov, morajo predvidoma do ponedeljka oddati zavezujočo ponudbo za nakup. Interes za nakup je v prvi fazi po neuradnih informacijah med sedmimi nezavezujočimi ponudbami izkazal tudi srbski poslovnež Miodrag Kostič, ki menda prav tako opravlja skrbni pregled. Ali bo oddal tudi zavezujočo ponudbo, iz MK Group nismo dobili odgovora.

Za nakup Istrabenza se poteguje tudi država, ki želi to družbo v skladu s turistično strategijo Slovenije vključiti v turistični holding. Ker se v vladi sprva niso dogovorili, kako, so nezavezujoče ponudbe oddale kar tri državne družbe, zavezujočo pa bi zdaj lahko oddala le Kapitalska družba (Kad) skupaj z Modro zavarovalnico. Ti dve družbi že nekaj časa na trgu izkazujeta interes za tovrstne naložbe in imata tudi sredstva zanje.

Dokapitalizacija SDH

Državni turistični holding naj bi poleg Istrabenza sestavljali tudi Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitour, družbe pa naj bi upravljal Slovenski državni holding (SDH). A ker je lastništvo teh podjetij razdeljeno med različne državne lastnike in nekatere zasebne, naj bi SDH poskušal nekatere deleže odkupiti, za to pa ga bo morala država dokapitalizirati, saj sam nima sredstev. Neuradno se omenja 90 milijonov evrov. Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, daje v rebalansu proračuna za leto 2019 za vlaganja v kapital gospodarskih družb predvidenih 200 milijonov evrov, od tega 56 milijonov evrov za 2TDK. Preostala sredstva so predvidena za realizacijo letnega načrta upravljanja naložb SDH za leto 2019. »Za realizacijo morebitne dokapitalizacije SDH, o kateri sprašujete, pa mora SDH za odločanje v vladi pripraviti dopolnitev letnega načrta upravljanja nalog, ki se nanašajo na strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Ko bo SDH pripravil dopolnitev, jo bo ministrstvo za finance pred odločanjem na vladi pregledalo glede finančne utemeljenosti,« pravijo na ministrstvu.

Interes za Yorkov delež

Začenja se finalni boj za Istrabenzove hotele Turistični holding

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 12. februar 2019 Stran: 10

V vladi so menda dosegli soglasje, daje treba lastniško konsolidirati osem turističnih družb

Ljubljana - Prihodnji teden se izteče rok za oddajo zavezujočih ponudb za Istrabenz Turizem, ki ga hoče država vključiti v turistični holding. Na državni strani se bosta za nakup menda potegovala Kad in Modra zavarovalnica. V vladi pa so po naših informacijah dosegli soglasje, da bo za oblikovanje tega holdinga treba lastniško konsolidirati vseh osem državnih turističnih družb, ključno vprašanje pa ostaja cena tega načrta.

Zainteresirani kupci šestih Istrabenzovih hotelov znamke LifeClass te dni končujejo skrbni pregled Istrabenza Turizma, ki ga prodaja holding Istrabenz. Če bodo hoteli ostati v igri za nakup portoroških hotelov, morajo predvidoma do ponedeljka oddati zavezujočo ponudbo za nakup. Interes za nakup je v prvi fazi po neuradnih informacijah med sedmimi nezavezujočimi ponudbami izkazal tudi srbski poslovnež Miodrag Kostič, ki menda prav tako opravlja skrbni pregled. Ali bo oddal tudi zavezujočo ponudbo, iz MK Group nismo dobili odgovora.

Za nakup Istrabenza se poteguje tudi država, ki želi to družbo v skladu s turistično strategijo Slovenije vključiti v turistični holding. Ker se v vladi sprva niso dogovorili, kako, so nezavezujoče ponudbe oddale kar tri državne družbe, zavezujočo pa bi zdaj lahko oddala le Kapitalska družba (Kad) skupaj z Modro zavarovalnico. Ti dve družbi že nekaj časa na trgu izkazujeta interes za tovrstne naložbe in imata tudi sredstva zanje.

Dokapitalizacija SDH

Državni turistični holding naj bi poleg Istrabenza sestavljali tudi Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitour, družbe pa naj bi upravljal Slovenski državni holding (SDH). A ker je lastništvo teh podjetij razdeljeno med različne državne lastnike in nekatere zasebne, naj bi SDH poskušal nekatere deleže odkupiti, za to pa ga bo morala država dokapitalizirati, saj sam nima sredstev. Neuradno se omenja 90 milijonov evrov. Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, daje v rebalansu proračuna za leto 2019 za vlaganja v kapital gospodarskih družb predvidenih 200 milijonov evrov, od tega 56 milijonov evrov za 2TDK. Preostala sredstva so predvidena za realizacijo letnega načrta upravljanja naložb SDH za leto 2019. »Za realizacijo morebitne dokapitalizacije SDH, o kateri sprašujete, pa mora SDH za odločanje v vladi pripraviti dopolnitev letnega načrta upravljanja nalog, ki se nanašajo na strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Ko bo SDH pripravil dopolnitev, jo bo ministrstvo za finance pred odločanjem na vladi pregledalo glede finančne utemeljenosti,« pravijo na ministrstvu.

Interes za Yorkov delež

Državni lastniki Abanke na vrhovnem v sodišču izpodbijajo Zugljevo "zamrznitev"

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: ZPRE-1 Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 05. 02. 2011 Stran: 23  
 
Skupina državnih lastnikov z Zavarovalnico Triglav na čelu je včeraj na vrhovno sodišče vložila tožbo, s katero spodbija odvzem glasovalnih pravic v Abanki Vipa. Spomnimo, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Zavarovalnici Triglav, Slovenski odškodninski družbi (Sod), Hitu in Mobitelu sredi minulega meseca vzela vse glasovalne pravice za tretjinski delež Abanke. Za ta korak se je ATVP odločila zaradi Luke Koper, kije spomladi lani kupila okoli 1 00 delnic Abanke, a jih kmalu zatem prodala. Postopek proti državnim lastnikom Abanke je bil le prvi v nizu.

Po Abanki je namreč direktor ATVP Damjan Zugelj uvedel postopek tudi proti državnim lastnikom Krke, Zavarovalnice Triglav, Petrola, Save Re in Aerodroma Ljubljane, od včeraj pa z odvzemom glasovalnih pravic grozi tudi državnim lastnikom Save. Iz Soda so sporočili, daje namreč ATVP zaradi suma kršitve zakona o prevzemih uvedla tudi postopek proti Kapitalski družbi in Slovenski odškodninski družbi ter Aerodromu Ljubljana, ki imajo skupno v lasti 29,8 odstotka Save. Kdo je bil krivec za tokratne postopke ATVR za zdaj še ni znano, po neuradnih podatkih pa naj bi šlo za Aerodrom Ljubljana. Večino dosedanjih postopkov proti državnim lastnikom je ATVP uvedla zaradi Luke Koper, ki je dala svoja sredstva v upravljanje več zunanjim upraviteljem, ki so jih upravljali po lastni presoji in tako tudi kupovali delnice Abanke, Petrola, Zavarovalnice Triglav, Krke...

 

Skupščine tudi tokrat ni bilo

Medij: Delo  Avtorji: Gole Nejc Teme: Sklici skupščin delniških družb, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Dogodki dneva Datum: 12. 01. 2010 Stran: 3

Casino Ljubljana Delničarji bi morali odločati o dokapitalizaciji v višini 3,7 milijona evrov V Kadu dvomijo o korektnem upravljanju z vloženimi sredstvi iz dokapitalizacije - Nekdanji predsednik uprave Casinoja ostaja v družbi Ljubljana

Za včeraj napovedana skupščina Casinoja Ljubljana je bila spet odpovedana. Zbora delničarjev se namreč niso udeležili vsi lastniki - manjkali so predstavniki družb Albor in USB Hotel. Uprava Casinoja skupščine namreč ni sklicala v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, zato bi bila skupščina veljavna le, če bi seje udeležili vsi delničarji, so sporočili iz Kapitalske družbe (Kad), 89-odstotne lastnice Casinoja.

Skupščine, na kateri bi morali odločati o dokapitalizaciji in imenovanju novega revizorja, so se udeležili predstavniki Kada, Slovenske odškodninske družbe, Hita in Mestne občine Ljubljana.

Skupščina Casinoja Ljubljana propadla

Medij:Dnevnik Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Sklici skupščin delniških družb, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 12. 01. 2010 Stran: 24

Ljubljana - Težko pričakovane včerajšnje skupščine Casinoja Ljubljana, na kateri bi se moralo odločati o nujno potrebni dokapitalizaciji v znesku 3,7 milijona evrov, ni bilo.
V Kapitalski družbi (Kad) kot največji lastnici Casinoja Ljubljana pojasnjujejo, da skupščina ni bila sklicana v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Uprava družbe v času, ko ji je predsedoval še Goran Miškulin, namreč v sklicu skupščine ni navedla presečnega datuma, na podlagi katerega se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki so do določenega datuma vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe.
Skupščina Casinoja Ljubljana bi se lahko teoretično odvila le, če bi se je udeležili vsi delničarji, vendar na njo nista prišla delničarja, podjetje USB Hotel in podjetje Albor, ki imata v lasti prednostne delnice.

Drago Podobnik zavlačuje z razčiščevanjem Troštovih grehov

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Rankov Suzana Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 12. 2009 Stran: 24
 

Ljubljana - Dva tedna po seji nadzornega sveta Hita, na kateri so obravnavali izsledke posebne revizije, predsednik uprave Drago Podobnik še vedno ni javno objavil zaključkov revizije, kot mu je v skladu z zakonodajo naložil nadzorni svet. Še več; sklical ni niti skupščine, na kateri bodo delničarji odločali o vložitvi tožb zoper prejšnjo upravo in prejšnji nadzorni svet za povrnitev škode. Poznavalci razmer Podobnikovo ravnanje ocenjujejo kot zavlačevanje z razčiščevanjem grehov prejšnjega vodstva in izraz podpore prejšnjemu predsedniku uprave Niku Troštu ter posledično upiranje nadzornemu svetu in lastnikom.

Posebna revizija, ki jo je zahtevala skupščina, je, kot smo že razkrili, pokazala, da so Hitove naložbe v Beogradu, Umagu, Brčkem in na Šentilju zgrešene in da slabijo likvidnost družbe ter ogrožajo njen kapital. Revizorji so ugotovili, da je Hit kupoval naložbe po tržno neupravičenih cenah, potrdili pa naj bi tudi, da so pri najmanj enem projektu, in sicer v Beogradu, posredniki zaslužili milijonsko provizijo.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.