Začenja se finalni boj za Istrabenzove hotele Turistični holding

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 12. februar 2019 Stran: 10

V vladi so menda dosegli soglasje, daje treba lastniško konsolidirati osem turističnih družb

Ljubljana - Prihodnji teden se izteče rok za oddajo zavezujočih ponudb za Istrabenz Turizem, ki ga hoče država vključiti v turistični holding. Na državni strani se bosta za nakup menda potegovala Kad in Modra zavarovalnica. V vladi pa so po naših informacijah dosegli soglasje, da bo za oblikovanje tega holdinga treba lastniško konsolidirati vseh osem državnih turističnih družb, ključno vprašanje pa ostaja cena tega načrta.

Zainteresirani kupci šestih Istrabenzovih hotelov znamke LifeClass te dni končujejo skrbni pregled Istrabenza Turizma, ki ga prodaja holding Istrabenz. Če bodo hoteli ostati v igri za nakup portoroških hotelov, morajo predvidoma do ponedeljka oddati zavezujočo ponudbo za nakup. Interes za nakup je v prvi fazi po neuradnih informacijah med sedmimi nezavezujočimi ponudbami izkazal tudi srbski poslovnež Miodrag Kostič, ki menda prav tako opravlja skrbni pregled. Ali bo oddal tudi zavezujočo ponudbo, iz MK Group nismo dobili odgovora.

Za nakup Istrabenza se poteguje tudi država, ki želi to družbo v skladu s turistično strategijo Slovenije vključiti v turistični holding. Ker se v vladi sprva niso dogovorili, kako, so nezavezujoče ponudbe oddale kar tri državne družbe, zavezujočo pa bi zdaj lahko oddala le Kapitalska družba (Kad) skupaj z Modro zavarovalnico. Ti dve družbi že nekaj časa na trgu izkazujeta interes za tovrstne naložbe in imata tudi sredstva zanje.

Dokapitalizacija SDH

Državni turistični holding naj bi poleg Istrabenza sestavljali tudi Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitour, družbe pa naj bi upravljal Slovenski državni holding (SDH). A ker je lastništvo teh podjetij razdeljeno med različne državne lastnike in nekatere zasebne, naj bi SDH poskušal nekatere deleže odkupiti, za to pa ga bo morala država dokapitalizirati, saj sam nima sredstev. Neuradno se omenja 90 milijonov evrov. Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, daje v rebalansu proračuna za leto 2019 za vlaganja v kapital gospodarskih družb predvidenih 200 milijonov evrov, od tega 56 milijonov evrov za 2TDK. Preostala sredstva so predvidena za realizacijo letnega načrta upravljanja naložb SDH za leto 2019. »Za realizacijo morebitne dokapitalizacije SDH, o kateri sprašujete, pa mora SDH za odločanje v vladi pripraviti dopolnitev letnega načrta upravljanja nalog, ki se nanašajo na strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Ko bo SDH pripravil dopolnitev, jo bo ministrstvo za finance pred odločanjem na vladi pregledalo glede finančne utemeljenosti,« pravijo na ministrstvu.

Interes za Yorkov delež

Po neuradnih informacijah ostaja aktualna ideja, da bi SDH od sklada York odkupil njegov skoraj 43-odstotni delež v Savi. Država se za zdaj z Yorkom o tem menda še ne pogovarja, so pa za njegov delež interes po neuradnih informacijah izrazili nekateri drugi vlagatelji, med njimi tudi Kostič. Pri Yorku tega ne komentirajo. Neuradno pa je mogoče izvedeti, da York podpira strategijo Save, ki je usklajena z državo, in da se ne odzivajo na ponudbe. A dejavnosti Yorka so usmerjene v finančno prestrukturiranje Save, ki naj bi bilo v okviru prisilne poravnave končano novembra letos, zato je vprašanje, ali bo potem še vedno prednost dajal državi. Sklad York je leta 2016 v lastništvo Save pretopil za 27 milijonov evrov terjatev. A ta delež je danes gotovo vreden več. Sava se je namreč vmes nekoliko razdolžila in se s prodajo Gorenjske banke še bo, poleg tega pa so jo lansko jesen lastniki za prevzem Bernardina dokapitalizirali s 7,4 milijona evrov. SDH bi s prevzemom Save pod svoje okrilje dobil tudi upravljanje večine državnih hotelov. Sava je namreč lastnica Save Turizma in je v postopku prevzema Bernardina, poleg tega pa se je s Kadom in Modro zavarovalnico menda že pogovarjala o možnosti upravljanja Istrabenzovih hotelov.

SDH bo moral za uresničitev tega načrta od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupiti tudi Thermano oziroma ji ponuditi nadomestno premoženje. Verjeten je tudi SDH-jev odkup deleža DSU v Adrii Ankaran in Uniorjeve turistične družbe Unitour.

Meddržavni lastniški premiki niso izključeni niti v Termah Olimia. V SDH odgovarjajo, da so pripravili predlog uresničevanja turistične strategije, ki pa ga je treba uskladiti še s pristojnima ministrstvoma. S predlogom dopolnitve letnega načrta upravljanja SDH v letu 2019 v delu, ki se nanaša na področje turizma, so se pred kratkim seznanili tudi nadzorniki družbe, a tudi oni menda terjajo finančne izračune. Zainteresirani kupci končujejo skrbni pregled Istrabenza Turizma.

Ponudbo bi oddala Kad in Modra zavarovalnica. Za odkupe 90 milijonov evrov.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.