Skupščina Velane soglašala z oddelitvijo nepremičnin na novo družbo, odločanje o prodajnem dela prepustila Upravi in NS

NatisniNatisni

Na današnji skupščini delničarjev Velane, d.d., je Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) zastopalo 125 delničarjev od vsega 516 malih delničarjev (23,76 % vseh delničarjev), ki so skupaj lastniki 75.769 delnic oz. 5,375 % osnovnega kapitala, kar je na skupščini predstavljalo 6,29 % glasovalnih pravic.
 

Ljubljana, 12. aprila 2011DELNIŠKA STRUKTURA NA DAN 11. APRIL 2011

 

Delnice

Delež

Naziv

1

344042

24,406%

SLOSYS, d.d.

2

323503

22,949%

BREST-POHIŠTVO d.o.o. Cerknica

3

204486

14,506%

ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA

4

140965

10,000%

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

5

87254

6,190%

VIPA HOLDING d.d.

6

32838

2,330%

NITON d.o.o.

7

20010

1,420%

INKA d.o.o.

8

7076

0,502%

KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - KSPPS

 

249471

17,697%

MALI DELNIČARJI (518)

 

1409645

100,000%

SKUPAJ

 

DRUŠTVO MDS JE ŽELELO SLIŠATI GLAS LASTNIKOV IN ZATO POZVALO, DA DAJO JASNA NAVODILA

Društvo MDS je pri tokratnem lastnem zbiranju pooblastil izpostavilo predvsem zaščito lastnine in ne prodajo delnic. Zavedamo se, da je glavnina premoženja v nepremičninah, ki pa sedaj žal ne dosegajo pričakovanih cen. Tudi družba je v tem času zmanjševala število zaposlenih iz 243 na vsega 48, vse z namenom zmanjševanja fiksnih stroškov. Vdor »kitajskega blaga« je pustil posledice tudi v Velaninem sektorju in kar nekaj podjetij je že končalo v stečaju. 

V pismu delničarjem smo zapisali, da se moramo delničarji odločiti, ali tvegamo kot lastniki enotne družbe Velana, d.d. ter pustimo Medžimurski banki, da takoj unovči 1 mio EUR vredno pravnomočno sodno terjatev, ter morda izkaže še kak dodatni finančni zahtevek, ali pa zadamo Upravi in NS nalogo, da pripravi razdelitev na dva dela, nepremičninski v 100 % lasti nas delničarjev in trgovski z blagovno znamko, kjer bi obstoječi delničarji imeli 25 % + 1 delnico, preostanek pa bi vplačali dobavitelji in zaposleni. 

 

NASPROTNI PREDLOG GLEDE ODDELITVE NEPREMIČNIN DRUŠTVO MDS PODPRLO Z KAR 10,24 % ODDANIH GLASOV

Društvo MDS je korektno vse delničarje Velane obvestilo o prihajajoči skupščini in podalo svoj pogled, ki se vsebinsko bistveno ne razlikuje od vloženega nasprotnega predloga KAD-a, kot 10 % lastnika in delničarja VZMD, ki je lastnik 1 delnice. Predsednik VZMD ima sicer kot fizična oseba 1.000 delnic, vendar nasprotnega predloga kot fizična oseba – lastnik teh delnic ni podpisal. Razlika je le v dejstvu, da KAD in VZMD ne želita razprave o trgovskem delu in morebitni dokapitalizaciji te trgovske družbe, saj menita, da je to v domeni Uprave. To je sicer z vidika ZGD-1C res, vendar ni nič narobe, če se do teh vprašanj najprej opredelijo lastniki, saj ta skupščina podaja usmeritev za nadaljnje postopke Uprave in NS, ki pa so povezani s stroški (cenitve ipd).

Po bogati vsebinski razpravi sva tudi pooblaščenca Društva MDS podprla kompromisni nasprotni  predlog KAD-a, ki je 10 % lastnik in VZMD (lastnik 1 delnice) pri točki 4.3., saj menimo, da je najboljša možna rešitev, ki ponuja zaščito premoženja vseh deležnikov. Pooblaščenca Društva MDS sta  sklep podprla z 70.797 glasovi, kar je pomenilo kar 10,24 % vseh oddanih glasov.  Odločanje o morebitni dokapitalizaciji ali ustanovitvi trgovske družbe, pa je skupščina prepustila Upravi skladno s pooblastili, ki jih nalaga ZGD-1C.  
 

VZMD VZTRAJNO IZKAZUJE 3 LETA STARE PODATKE O ŠTEVILU ZASTOPANIH DELNIČARJEV

VZMD, ki se še vedno razglaša za zastopnika 260 delničarjev pa je zastopalo danes 16 delničarjev, ki so imetniki 13.587 delnic oz. 1,12 % zastopanega kapitala na skupščini (to je dejansko le 0,96 % celotnega kapitala). Ob tem naj spomnimo, da je delničarski sporazum, ki je res združeval ta paket, prenehal veljati že 31.12.2008.

 

ZAKON DOPUŠČA MOŽNOST, DA SE NEPREMIČNINE KNIŽIJO PO NABAVNI VREDNOSTI

Velikokrat omenjeni negativni prizvok glede knjiženja nepremičnin je na majavih temeljih. Morebitno prevrednotenje nepremičnin bi družbi Velana, d.d. in njenim lastnikom prineslo sicer pošten izkaz trenutnega stanja na dan cenitve, a hkrati bi morala družba Velana, d.d. plačati davek na dobiček, ki bi s tem nastal. Seveda vsi delničarji vemo, da je premoženje družbe v nepremičninah vredno več, vendar to je pomembno šele ob morebitni iztisnitvi ali odprodaji tega premoženja, pri katerem sodelujejo vsi delničarji, so pa v razpravi številni delničarji pozvali Upravo in NS, naj te zadeve uskladita skladno z zakonskimi določbami.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.