Prevzem Plame-pur uspešen?! Kmalu očitno sledi izstisnitev preostalih 150 delničarjev. Kdo bo plačal kupnino za uspešen prevzem?!

NatisniNatisni
Danes je družba AG, d.d., iz Ljubljane objavila, da je prevzemno ponudbo do roka sprejelo 479 delničarjev od 630 in je tako pridobila 432.184 delnic, pred prevzemom pa so prevzemniki imeli že 174.663 delnic, tako da imajo sedaj skupaj 606.847 delnic Plame-pur, d.d, z oznako POPG oz. 88,36 % delež. Družba Plama-pur je pred prevzemom imela tudi 12.104 lastnih delnic oz. 1,99 % delež. Tako bo po vsej verjetnosti preostalih 150 delničarjev, ki ponudbe niso sprejeli kmalu iztisnjenih po določilih ZGD (opredeljeno v členih od 384. do 390.člena), saj imajo le 67.847 delnic oz. 9,88 % delež v družbi.
 
Ljubljana, 30. december 2011

 
PREVZEM USPEŠEN KLJUB KRŠITVAM V ČRNI GORI, ALI BODO MALI DELNIČARJI DOBILI KUPNINO IN OBVEZNICE, SKLADNO S PROSPEKTOM IN PREVZEMNO PONUDBO?
 
Kljub odločbi črnogorske komisije za vrednostne papirje, ki je MONETI AD, PODGORICA, eden od prevzemnikov, naložila prekinitev vseh prevzemnih aktivnosti in mu začasno odvzela dovoljenje za delo, je očitno družba AG, d.d. ocenila, da je kljub temu prevzem uspešen. Velika dilema, ki je sedaj 'v zraku' pa izhaja iz pisnega odgovora družbe MONETA AD, Podgorica, ki ga je dne 22.12.2011 poslala družba Komisiji za vrednosten papirje Črne Gore, v katerem je bilo navedeno, da je "vsem pogodbenim stranem poslala dopise z zahtevo za razdrtje, oziroma:
 
  • zahtevo za razdrtje pogodbe Delničarskega sporazuma MON-PLA/POPG z dne 18.11.2011 na:Plasta d.o.o, Kamnje 41, 8232 Šentruper; AG, družba za investicije, d.d. Kavčičeva 66, 100 Ljubljana; Termoplasti-Plama, d.o.o, Hrušica 104, 6244Podgrad;
  • zahtevo za razdrtje Pogodbe o odprtju in vodenju finančnih instrumentov številka 64268 z dne 29.11.2011. leta: Factor banke, Tivolska c.48. 1000 Ljubljana in
  • zahtevo za razdrtje Pogodbe o izdaji garancije št. GD-9292/11 z dne 25.11.2011 na: Alta Invest, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana."
Nadalje je v dopisu navedeno, da "so prejeli odgovor s strani direktorja Termoplasti-Plama d.o.o, g. Jožeta Ceglarja, s katerim jih obvešča, da jim je vse glede predmetne pogodbe Delničarskega sporazuma pripravila odvetniška pisarna, s katero so bili usklajeni vsi koraki in dejanja v zvezi s tem." Zahteva je bila posredovana tej odvetniški pisarni in čakajo njen odgovor. "Izvršna direktorica AG d.d. je sporočila, da je samo stranka - pristopnica v Delničarskem sporazumu in se bo prilagodila drugim pogodbenim stranem." (Vir fotografije: Primorska info).
 
 
POZOR; NEVARNOST, KI IZHAJA IZ TEGA ODGOVORA ZA MALE DELNIČARJE
 
Iz dopisov in dejanj, ki jih je opisala črnogorska Moneta AD, Podgorica črnogorskem regulatorju izhaja, da je preklicala bančno garancijo za izdajo obveznic pri Factor Banki, preklicala pogodbo o izdaji garancije pri Alti Invest in s tem postavila pod vprašaj izdajo obveznic, ki naj bi prejeli lastniki nad 534 delnic, saj v tem primeru dobijo za 1 delnico 15 EUR gotovine in 2 obveznici po 1 EUR z rokom dospetja leta 2016.
 
KDO IN KOLIKO BO PLAČAL DELNICE 479 DELNIČARJEM?
 
Društvo MDS zato javno poziva vse preostale tri prevzemnike AG, družbo za investicije d.d. PLASTA d.o.o. Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o., da javno preko SEONETA sporočijo kdo in kdaj bo plačal prevzete delnice 479 delničarjev, ter na kakšen način bo to izvedeno, saj je družba Moneta AD, Podgorica (glej priložena dopisa original in neuradni slo prevod) očitno preklicala vsa finančna zavarovanja za izvedbo posla.
 
Zato se logično postavlja vprašanje ali bodo vseh 479 delničarji prejeli samo 15 EUR v gotovini na delnico, saj obveznic očitno ne bo, ali pa bodo namesto obveznic vseeno poplačani 2 EUR v gotovini?
 
Če bodo prevzemniki vseeno delničarji plačali 15 EUR v gotovini in 2 EUR v obveznicah po 1 EUR z rokom dospetja 2016, pa naj javno v tem obvestilu na SEONETU tudi navedejo kdo je sedaj izdajatelj le teh in kdo garantira za te obveznice z bančno garancijo in kdo in kdaj je to bančno garancijo izdal?

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.