Odziv Društva MDS na objavo Telekoma Slovenije na SEONETU "Telekom Slovenije, d.d., prejel odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC)"

NatisniNatisni

Ali je Telekom Slovenije kršil določila ljubljanske borze in ZTFI?

V Društvu MDS se sprašujemo, zakaj Telekom Slovenije, d.d., ni objavil informacije o prejemu odločitve Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce – ICC) v arbitražnem postopku št. 23310/MHM med družbama Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Slovenia B.V.,  takoj po prejemu, saj mu tako objavo omogoča sistem SEONET 24 ur dnevno.

Oziroma zakaj ni preventivno ustavil današnjega trgovanja na ljubljanski borzi, če je prejel prej navedeno odločitev že dne  31. oktobra 2019? Pri tem ne gre spregledati, da borza začne poslovanje že ob 8.00 uri s svežnji in lahko, da je kdo naredil posel v času med 8.00 do 8.20 ure in je nekdo »dobro prodal«, nekdo pa morda »slabo kupil«, ker informacije o prejemu odločitve ni imel. O tem bosta verjetno morala po uradni dolžnosti preverjati ravnanje odgovornih oseb na Telekomu Slovenije, d.d. tako ljubljanska borza kot tudi regulator ATVP. V Društvu MDS o tem nočemo soditi, se pa nam zdi zelo nenavadno, da tega niso storili pred začetkom delovanja borze.

Ljubljana, 04.11.2019

Izjava Telekoma Slovenije, d.d. šele ob 8.20 uri na Seonetu

»Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo o prejemu odločitve v pomembnem pravnem postopku:

Telekom Slovenije, d.d., je 31. oktobra 2019 prejel odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce – ICC) v arbitražnem postopku št. 23310/MHM med družbama Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Slovenia B.V. Postopek se je vodil zaradi določitve kupnine v okviru uveljavljanja prodajne opcije s strani družbe Antenna Slovenia B.V. za prodajo 34-odstotnega poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o., družbi Telekom Slovenije, d.d.

Arbitražno sodišče je odločilo, da je družba Antenna Slovenia B.V. svojo prodajno opcijo uveljavila pravilno, Telekomu Slovenije, d.d., pa je za 34-odstotni poslovni delež v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o., naložilo plačilo kupnine v višini 17.595.000,00 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi ter plačilo stroškov arbitražnega postopka.

Odločitev arbitražnega sodišča je za stranki dokončna in zavezujoča.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.«

»USPEŠNO???« POSLOVANJE ANTENNA TV SL d.o.o.

V vseh letih poslovanja je imela družba negativen kapital in negativen poslovni izid. Dolgoročnih obveznosti je za 17,6 mio in kratkoročnih za 12,1 mio, na vsega skupaj 13,5 mio prihodkov. Zadnji objavljen podatek iz letnega poročila 2018 izkazuje negativni kapital 12 mio EUR. Vir vseh podatkov: GVIN Bisnode 

Kdo je izbral uspešnega odvetnika Umbrichta in njegove podizvajalce?

Spomnimo, da je Društvo MDS, ki je na skupščini zastopal 2,01 % kapitala že 22. avgusta 2019 na Upravo in NS Telekoma Slovenije, d.d. naslovilo sledeča vprašanja na katera smo želeli odgovore na skupščini dne 30. avgusta 2019.

Dobili smo le en odgovor, da so bili na dan skupščine, da je okvirni strošek bil predviden na 1 mio EUR in da so plačana  stroški  odvetniške pisarne Umbricht iz Züricha, na dan skupščine 30.08.2019, že preko 1,2 mio EUR.

Za ogled TV prispevka novinarke Vesne Zadravec iz odaje Dnevnik z dne 04.11.2019 ob 19.00 na RTV SLO1 pritisnite na sliko ali TUKAJ

Kot je 24. oktobra 2019 poročala Televizija Slovenija  v oddaji: Ekstravizor – Telekom - predmet poželenja, pa nas bodo stroški arbitraže skupaj s plačilom tej odvetniški pisarni in njenim trem odvetniškim podizvajalcem, ki so jih razkrili v omenjeni oddaji (eden iz Slovenije) ter cenilci med katerimi je tudi priznani profesor iz Slovenije, skupaj stali vsaj 1.219.021,57 EUR mio EUR, k temu moramo še prišteti  glavnico v višini 17,6 mio EUR plus zamudne obresti ter stroške nasprotne strani ter verjetno se stroške postopka arbitraže.

Za ogled oddaje Ekstravizor Telekom - predmet poželenja pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Zato Telekom Slovenije, d.d. javno sprašujemo ali imajo odvetniki in njegovi podizvajalci sklenjene zavarovalne police za primer slabega vodenja postopka ali napake in ali bosta Uprava in NS Telekoma Slovenije po preučitvi prejete zgoraj navedene odločitve nemudoma uveljavljala morebitne refundacijske zahtevke do odvetniške pisarne Umbricht iz Zuricha in tistega ali tiste, ki so to »uspešno« odvetniško pisarno izbrali na Telekomu Slovenije, d.d.?

Vsa ostala vprašanja, ki so ostala neodgovorjena na skupščini, vključno z najbolj pomembnim vprašanjem kdo je izbral odvetniško družbo in na kakšen način jo je izbral, pa pričakujemo odgovor nemudoma od Telekoma Slovenije, ki ga naj podajo vsem delničarjem in zainteresirani javnosti.

Zato Društvo MDS ponovno javno zahteva, da vsem delničarjem preko sistema SEONET odgovorijo na vseh 11 neodgovorjenih vprašanj, ki so jih prejeli že pred skupščino, z izjemo 7. vprašanja na katerega so odgovorili na skupščini sami.

Vprašanja, ki so bila postavljena na skupščini Telekoma Slovenije, d.d., dne 30.avgusta 2019, glede ANTENNA TV SL d.o.o.

“Glede na konstantno finančno negativno poslovanje mešanega podjetja, ki je bil prvotno v 51% lasti grškega partnerja in 49% Telekoma Slovenije.  Zato prosimo Upravo Telekoma Slovenije, da odgovori na naslednja vprašanja na skupščini družbe 30. avgusta 2019:

 1. Kdo je sestavil družbeno pogodbo in kdo jo je odobril in kdaj?
 2. Koliko finančnih sredstev (kreditov, dokapitalizacij ...) je v to podjetje vložil grški lastnik in koliko Telekom Slovenije ali druge njegove odvisne družbe od ustanovitve družbe do danes?
 3. Koliko kreditov je uspel Telekom Slovenije do sedaj konvertirati v lastniški delež in kakšno je trenutno procentualno razmerje lastništva med Grki in TS v družbi?
 4. Kdo je v teh letih nadziral poslovanje in kakšne ukrepe je sprejemal za zmanjševanje vsakoletnih Izgub?
 5. Ali drži informacija objavljena na portalu POŽARPLUS z dne 16.08.2019 v članku z naslovom MAVER ŽE OSTAL BREZ ARGUMENTA, NOVA VODITELJICA POROČIL IZ ENE ŽLAHTNE ŠTORIJE, A SEM PRIHAJA TUDI BRITANSKO-SRBSKI CNN link http://pozareport.si/mediji/post/489938/mayer-ze-ostal-brez-argumenta-nova-voditeljica-porocil-iz-ene-zlahtne-storije-a-sem-prihaja-tudi-britansko-srbski-cnn , da je direktorica Tina Česen citiram : »česnova odhaja znana po tem , da je imela "dve plači" (za vodenje TSMedia naj bi dob ivala 9.000 evrov mesečno, za vodenje Planet TV pa še dodatnih 3.000 evrov)« Po informacijah naj bi Telekom Slovenije najel odvetniško pisarno v Švici zaradi postopka ARBITRAŽE glede ureditve lastniških razmerij med Telekomom Slovenije in grškim part nerjem, zato me zanima kako je potekal izbor tega odvetnika?
 6. Ali je cene in pogodbo ter postopek izbora nadzirala strokovna služba Telekoma Slovenije in kdo je pogodbo odobril?
 7. Kakšna je bila okvirna ocenjena vrednost pogodbe ob podpisu in koliko je dejansko porabljenih sredstev iz tega naslova do danes?
 8. Ali je vsebino sklenjene pogodbe sprejela Uprava TS na svoji seji in ali je o tem seznanila NS TS?
 9. Kdo izbira arbitre po tej pogodbi?
 10. Ali drži informacija, da naj bi bili kot  podizvajalci švicarskega odvetnika angažirani slovenski odvetniki oz. odvetniške družbe in slovenski finančni eksperti in kdo so ti podizvajalci prosim za ime podjetij ali posameznikov?
 11. Če todrži koliko so do sedaj stali ti podizvajalci odvetniki in finančni svetovalci prejeli denarja za svoje delo?
 12. Kdo v Telekomu Slovenije nadzira postopek arbitraže in kdo odobrava vsa plačila teh storitev in kakšna dokazila zahteva oz. kakšna dokazila je predloži švicarski odvetnik?”

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.