Ljubiša Stanojević izvoljen kot predstavnik malih delničarjev v novem Nadzornem svetu Sklada za spodbujanje razvoja TNP

NatisniNatisni

Pooblaščenca malih delničarjev - Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Stojan AUER - podpredsednik  Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor, ter Franc KRAMAR, župan Občine Bohinj so uspeli z nasprotnim predlogom na skupščini Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. Za nove nadzornike ob 100 % podpori so potrdili in izvolili Ljubišo STANOJEVIĆA, izvršnega direktorja Društva MDS, ki bo predstavljal 24 % malih delničarjev, ter Franca KRAMARJA, župana Občine Bohinj, ki bo predstavljal 24,9 % udeležbe občin v delniški sestavi družbe.

Ljubiša Stanojević (levo), izvršni direktor Društva MDS, Franc Kramar (v sredini), župan Občine Bohinj  in Stojan Auer (desno), podpredsednik Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor.

Večinskega delničarja Republiko Slovenijo (51%) bodo v NS predstavljali: mag. Tatjana Brinc, mag. Romana Ilc Lavrič in Bojan Dejak.


JAVNI POZIV DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS, Stojan AUER, podpredsednik  Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor in Franc KRAMAR, župan Občine Bohinj, javno pozivajo predsednika Državnega zbora RS in poslance v Državnem zboru RS, da pravočasno podprejo spremembe Zakona o TNP, ki je v Državnem zboru RS, ter spremembe in čistopis Statuta Sklada za spodbujanje razvoj TNP (najkasneje do 31. avgusta 2010), saj je to zahteva novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).


O POTEKU SKUPŠČINE SKLADA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP

Na skupščini družbe sta pooblaščenca malih delničarjev, ki sta zastopala 2,07 % prisotnega kapitala zastavila kar nekaj vprašanj Upravi družbe, ki bo nanje odgovorila v pisni obliki do konca maja 2010. 

Delničarji Sklada so med drugim v konstruktivni debati razpravljali in sklepali o delu v preteklem letu in podelili razrešnico Upravi in NS družbe, bodočem razvoju Sklada za spodbujanje razvoja TNP, večji obveščenosti delničarjev in javnosti dela le-tega (prenova spletne strani), spremembah statuta družbe ter izvolili nov nadzorni svet in imenovali revizorja za leto 2010.

Pred in po začetku skupščine so razpravljali tudi o nakopičenih vprašanjih, ki so povezana z zgodovino dogajanj v Skladu za spodbujanje razvoja TNP in, po mnenju malih delničarjev in nekaterih občin, čudni oz. sporni odprodaji dela bohinjskih hotelov v preteklosti.

Mali delničarji in Župan občine Bohinj so zadovoljni, da nova sestava Nadzornega sveta družbe Sklada za spodbujanje razvoj TNP upošteva lastniško strukturo. Oba novoizvoljena predstavnika (Ljubiša Stanojević in Franc Kramar), si bosta prizadevala, da bo Sklad za spodbujanje razvoja TNP v prihodnje deloval boljše in tranparentneje, kot do sedaj.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.