Gorenje – Imenovan nov nadzorni svet

NatisniNatisni

Delničarji Gorenja, d.d. so se danes v Velenju seznanili s poslovanjem v letu 2013 ter ob tem odločili, da bilančni dobiček v višini dobre 1,3 milijona EUR ostane nerazporejen. Uprava in NS je za delo v minulem letu prejela razrešnico z 99,89 % večino, sprejeta je bila sprememba statuta, uprava pa ni dobila pooblastila za nakup lastnih delnic, saj je za predlog sklepa glasovalo 74 % prisotnih delničarjev. Na skupščini je bilo prisotnega 65,55 % osnovnega kapitala. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec je v okviru zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, prejel kar 1.167.805 glasov, kar je na skupščini predstavljalo več kot 8 % prisotnega kapitala.

 

Velenje, 04. julij 2014


 

Rezultati Gorenja v preteklem letu

Po beseda predsednika Uprave, Franca Bobinca je bilo leto 2013 za Gorenje v znamenju velikega prestrukturiranja, v smislu množičnega premika proizvodnje. Prodana je bila tudi divizija proizvodnje kuhinj in seveda podpisan strateški sporazum s skupino Panasonic. Gorenje namerava s Panasonic v prihodnjih letih še dodatno krepiti poslovno sodelovanje.

Zaradi zaostrenih razmer v Ukrajini, ki je v letu 2013 Gorenju prinesla preko 60 milijonov EUR, družba pričakuje upad za kar 30-35 milijonov EUR. Tržni delež Gorenja na evropskem trgu je sicer v letu 2013 porasel iz 4 na 4,26 %.

EBITDA marža je v letu 2013 padla iz 7,2 na 6,3 %, kar naj bi bila posledica predvsem enkratnih dogodkov kot je odprodaja divizije kuhinj in notranje opreme, v letu 2014 pa družba že predvideva vzpostavitev pozitivne rasti. Tudi neto izid je posledično nižji za 2 %, v letu 2014 pa je planiran pozitiven rezultat. Razlogi za negativen izid naj bi poleg odprodaj že omenjenih divizij bile tudi negativne tečajne razlike in pa slabitve nekaterih naložb.

 

Imenovan nov NS in sprememba statuta

V okviru spremembe statuta se ključna nanaša na novo strukturo NS, ki po novem šteje 11 članov od tega 7 predstavnikov kapitala in 4 predstavnike delavcev (stara struktura šteje 10 članov v razmerju 6:4). Delničarji so predlog podprli z 99,85 % večino.

Za nove člane NS so bili za dobo štirih (4) let imenovani Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Keith Charles Miles, Bernard Charles Pasquier, Uroš Slavinec, Toshibumi Tanimoto ter Marko Voljč.

Delničarji so sicer v okviru izvolitve Uroša Slavinca sprva glasovala o Izidorju Jermanu, ki ga je predlagal delničar NFD1, vendar pa je omenjeni predlog dobil le dobrih 25 % podpore.

 

Pooblastilo za lastne delnice in imenovanje revizorja

Delničarji niso izglasovali pooblastila upravi za pridobivanje, odsvajanje in umih lastnih delnic, kar pomeni da uprava v naslednjih treh letih ne bo morala kupovati do 10 % lastnih delnic. Za predlog je namreč glasovalo le 74 % delničarjev, zaradi izključitve prednostne pravice pa je zahtevana večina znašala 75 %.

Za revizorja družbe je bila imenovana revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., ki bo revidirala izkaze Gorenja v letu 2014.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.