DUTB mora Savi vrniti 'ukradene' delnice Save turizem - Kdo bo odgovarjal?!

NatisniNatisni

Ljubljansko sodišče je odločilo, da mora DUTB v treh dneh Savi vrniti vseh 99 % delnic Save turizem, d.d., ki so bile zaplenjene ali bolje rečeno 'ukradene' v petek, 29.05.2015, s tem pa je DUTB praktično razlastil več kot 13.000 delničarjev Save in ostale upnike spravil v podrejeni položaj. Kot smo že poročali včeraj se je DUTB poslužil tudi domnevne tržne manipulacije z neresničnimi objavami na Seo-netu ter nato še spreminjanja lastnih izjav na svoji spletni strani. V Društvu MDS sedaj še toliko bolj pričakujemo, da bodo zoper odgovorne osebe na DUTB kakor tudi na Ministrstvih za finance ter gospodarstvo sproženi ustrezni postopki.

 

Ljubljana, 04. junij 2015


 

Poziv pristojnim organom k uvedbi preiskav zoper odgovorne

V Društvu MDS vnovič pozivamo vse pristojne organe, da skladno s svojimi pristojnostmi uvedejo ustrezne postopke zoper odgovorne osebe tako na DUTB kot na obeh Ministrstvih kjer je v petek bilo slišati javno podporo protipravni zaplembi delnic Save turizem ter s tem posredno oškodovanje vseh delničarjev družbe in nenazadnje tudi ostalih bank upnic.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.