Delničarji ZRMK Holdinga potrdili vse predlagane sklepe

NatisniNatisni

Delničarji družbe so na današnji 17. skupščini potrdili vse predlagane sklepe in sprejeli, da bodo delničarji prejeli 0,29 EUR dividende. Upravni odbor je prejel razrešnico, hkrati pa je bil sprejet tudi sklep o zmanjšanju kapitala družbe z umikom lastnih delnic. Za člane upravnega odbora je skupščina potrdila obstoječe člane, izglasovano pa je bilo tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 7,385 % osnovnega kapitala družbe oziroma skoraj 11.000 glasov.

 

Ljubljana, 26. avgust 2014


 

Rezultati v letu 2013 in delitev dobička

Družba je imel v letu 2013 relativno težko leto, saj je splošna ekonomska situacija bila relativno slaba, predvsem z vidika gradbenega sektorja. Družba se je na zaostreno situacijo ustrezno odzvala, v letu 2014 pa je že moč zaznati rahlo spodbudnejše rezultate.

Družba se je za leto 2013 odločila, da ohrani število zaposlenih in je namesto tega znižala višino plače, med tem ko so obeti za leto 2014 bistveno boljši. 

Bilančni dobiček leta 2013 tako znaša slabih 240.000 EUR, pri čemer so delničarji potrdili, da se za dividende nameni 0,29 EUR bruto na delnico, dobrih 16 tisoč EUR pa se nameni za zaposlene v družbi. Preostanek dobička (dobrih 180 tisoč EUR) je ostalo nerazporejenega.

 

Razrešnica, revizor ter sprememba statuta kapitala in statuta

Upravni odbor je za preteklo leto z več kot 99 % večino prejel razrešnico, hkrati pa je za revizorja družbe bila imenovana revizijska družba KPMG.

Družba je umaknila slabih 13 tisoč lastnih delnic, tako da kapital družbe po novem znaša 1.121.044,77 EUR. Sprejete so bile tudi spremembe statuta, ki se nanašajo na spremembe število članov upravnega odbora, objave skladno z ZGD-1 idr.

 

Imenovanje upravnega odbora in pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Za člane upravne odbora so bili imenovani mag. Boštjan Kralj (predsednik), Igor Janežič (podpredsednik), Tina Marolt in Borut Gostič. Peti član upravnega odbora bo imenovan na predlog sveta delavcev.
Skupščina je upravnemu odbora podelila tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic in zmanjšanje kapitala z umikom pridobljenih delnic.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.