Adria Airways – Potrjena dokapitalizacija družbe in dva nova nadzornika družbe

NatisniNatisni

Delničarji Adrie Ariways, d.d. so na današnji skupščini glasovali o 4,1 milijonski dokapitalizaciji (država oziroma SDH je namesto 8 milijonske dokapitalizacije predlagal 4,1 milijona EUR dokapitalizacije), ki je bila ob upoštevanju porazdelitve glasov pričakovano tudi potrjena, tako kot ostali predlagani sklepi. Nov kapital naj bi delno zagotovila Republika Slovenija, delno pa zasebni nemški vlagatelj in sicer družba 4K KNDNS z vsega 25.000 EUR osnovnega kapitala. Nova člana Nadzornega sveta (NS) sta postala Tone Pekolj in Sergej Goriup. Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe statuta družbe.

 

Ljubljana in Brnik, 19. januar 2016


 

Društvo MDS ni uspelo z nasprotnima predlogoma

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo predlagali dva nasprotna predloga in sicer glede same dokapitalizacije in pa tudi pri imenovanju novih dveh članov NS. Pri predlogu o dokapitalizaciji smo predlagali, da se le-ta izvede pod pogojem, če Uprava družbe ugotovi, da so rezultati poslovanja družbe v prvih enajstih mesecih leta 2015, ocena končnega poslovnega izida 2015 in napoved poslovanja v letu 2016 takšni, da je dokapitalizacija družbe nujno potrebna in bi brez nje bilo ogroženo njeno nadaljnje tekoče poslovanje.

Pri novih članih NS pa smo namesto Sergeja Goriupa predlagali Petra Marna, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik (gospodarno pravna usmeritev), magister pravnih znanosti. V preteklosti je opravljal funkcije Pomočnika direktorja in člana uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., direktorja Republiške uprave za zračni promet, namestnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze in svetovalca glavnega direktorja za pravno in ekonomsko področje v družbi Adria Airways d. d. od leta 2013 do 2015 pa je bil tudi član nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.

Na žalost noben predlog ni bil uvrščen na glasovanje, saj so bili potrjeni vsi prvotno predlagani predlogi.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.