Vzajemna

Ponikvarjevi ni uspelo priti v upravo Vzajemne

Medij: Finance Avtorji: T. S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 28. 03. 2012 Stran: 6

Karmen Ponikvar kljub podpori nadzornika Cirila Smrkolja (oba prihajata iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije) ni uspelo priti v upravo zavarovalnice Vzajemne. Nadzorniki so namreč na včerajšnji seji potrdili zapisnik s seje 7. marca in s tem »prekinili ugibanja in namigovanja, daje na omenjeni seji imenoval tudi tretjo članico uprave«, je sporočila prva nadzornica Aleksandra Podgornik. S 1. majem bosta tako Vzajemno vodili Marija Milojka Kolar Celarc kot predsednica uprave in Katja Jelerčič kot članica uprave. Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) pa ob vseh sporih na Vzajemni Podgornikovo poziva k odstopu. Očitajo ji prav imenovanje uprave, ki je po godu njej. Hkrati predvidevajo, da včeraj potrjen zapisnik »ne odseva dejanskih razmer«.

Poziv k odstopu predsednice NS Vzajemne

Medij: Delo Avtorji: V. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 28. 03. 2012  Stran: 10

Ljubljana - Predsednik društva MDS in zavarovanec Vzajemne Rajko Stankovič je včeraj pozval k takojšnjemu odstopu predsednice NS Vzajemne Aleksandre Podgornik. V pozivu je zapisal, da Podgornikova ni upoštevala zakona o zavarovalništvu, ki je določil rok, v katerem nadzorni svet mora imenovati novo upravo Vzajemne. »Potrebna je bila odredba Agencije za zavarovalni nadzor. Zaradi nestrokovnega ravnanja je Vzajemni grozila celo likvidacija,« je opozoril. Podgornikovi očita tudi nepoznavanje določil statuta in poslovnika Vzajemne ter zakona o gospodarskih družbah. »To se je pokazalo ob nedavnem zapletu pri volitvah nove uprave, ko je bila v upravo izvoljena tudi tretja članica Karmen Ponikvar, kar pa Podgornikova zdaj zanika in želi to dejstvo prikriti tudi z prireditvijo zapisnika,« je opozoril Rajko Stankovič.

Poziv k odstopu predsednice nadzornikov Vzajemne

Medij: Večer Avtorji: G. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 28. 03. 2012  Stran: 11

Predsednik društva MDS Rajko Stankovič je sinoči pozval predsednico nadzornega sveta Vzajemne mag. Aleksandro Podgornik, da "zaradi dobrobiti vseh zavarovancev nemudoma odstopi". Če ne bo odstopila v roku 48 ur, pravijo v MDS, bo 15 zastopnikov skupščine začelo s postopkom izrednega sklica skupščine z namenom seznanitve skupščine z dejanskim stanjem in odpoklicem predsednice nadzornega sveta. Očitajo ji nepotreben konflikt z Agencijo za zavarovalni nadzor, ki je tedaj novemu nadzornemu svetu z odredbo naložila spoštovanje zakona o zavarovalništvu glede imenovanja nove uprave, zaplete pri glasovanju o upravi na marčni seji nadzornega sveta in morda netočnosti v zapisniku s te seje. V MDS od predsednice in članov nadzornega sveta ponovno pozivajo, naj javno predstavijo, kdo je in kdo ni član Vzajemne, ker je ta podatek v v javnem interesu 800 tisoč lkanov Vzajemne.

Predsednik društva malih delničarjev za sklic izredne skupščine Vzajemne

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 03. 2012 Stran: 19

Ljubljana - lutri naj bi potekala seja nadzornega sveta Vzajemne, na kateri bodo nadzorniki med drugim potrjevali tudi zapisnik prejšnje seje o imenovanju novih članic uprave zavarovalnice, Milojke Kolar in Katje Jelerčič. Zapisnik bo po pričakovanjih razkril, kako je potekalo glasovanje o tretji kandidatki, Karmen Ponikvar, ki, čeprav je po trditvah več virov prejela dovolj glasov, v upravo ni bila imenovana.

Spomnimo, Ponikvarjeva je prejela tri glasove za, dva proti, medtem ko sta se dva nadzornika glasovanja vzdržala. V skladu z zakonom o gospodarskih družbah in v skladu s statutom Vzajemne bi torej morala biti imenovana v upravo Vzajemne, za katero je predsednica nadzornega sveta Aleksandra Podgornik vseskozi trdila, da bo tričlanska. Poročali smo že, da naj bi zagato, kije nastala, ko je v javnost prišla informacija o rezultatih glasovanja o Ponikvarjevi, predsednica nadzornega sveta reševala z odločitvijo nadzornikov, da bo uprava dvočlanska. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj bi po imenovanju dveh članic uprave, nadzorniki sploh glasovali o preostalih kandidatih. Poleg Ponikvarjeve naj bi glasovali še o enem kandidatu.

Prva nadzornica Vzajemne išče izhod iz zagate

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković  Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 17. 03. 2012 Stran: 21

Predsednica nadzornega sveta Vzajemne Aleksandra Podgornik ne želi ne potrditi ne zanikati, da je na seji nadzornega sveta 7. marca poleg Milojke Kolar in Katje Jelerčič za imenovanje v upravo Vzajemne prejela dovolj glasov tudi Karmen Ponikvar. Vse kaže, da išče predsednica nadzornega sveta izhod iz zagate, saj nadzorniki več kot teden dni po seji po trditvah naših virov še vedno niso prejeli zapisnika sporne seje.

Zmedo, ki je nastala, ko je v javnost prišla informacija o rezultatih glasovanja nadzornikov o kandidaturi Ponikvarjeve, naj bi po trditvah naših virov predsednica nadzornega sveta zdaj reševala z obrazložitvijo, da so nadzorniki sprejeli sklep, da bo uprava Vzajemne poslej dvočlanska.

Da nadzorni svet te pravice nima, je prepričan Rajko Stankovič, predsednik društva malih delničarjev. Kot pojasnjuje, ima nadzorni svet le pravico imenovati člane uprave, ne more pa sprejemati sklepov, koliko članov bo uprava zavarovalnice imela. To je zapisano v statutu družbe, ki pa ga lahko spreminja le skupščina.

Da so nadzorniki končno število članov uprave prilagajali razpletu glasovanja, kaže tudi dejstvo, da je Podgomikova vseskozi napovedovala tričlansko upravo Vzajemne. »Na osnovi prejetih prijav in pogovorov in seveda ocene in predloga komisije (komisija nadzornega sveta za imenovanje in prejemke op. p. ) bo nadzorni svet imenoval tri člane oziroma članice uprave, od katerih bo eden (ena) upravo vodil. Tričlanska uprava je v skladu s statutom zavarovalnice,« je januarja na naša vprašanja, kako poteka izbira vodstva Vzajemne, odgovorila Podgornikova.

Nadzorniki Vzajemne zamolčali imenovanje tretje članice uprave Karmen Ponikvar

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 15. 03. 2012 Stran: 19

Ljubljana - Nadzorni svet Vzajemne je na seji minuli teden imenoval tri članice uprave zavarovalnice in ne le dveh, Milojko Kolar in Katjo Jelerčič, kot so sporočili javnosti. Več virov nam je zatrdilo, da je bila v upravo imenovana tudi Karmen Ponikvar, sicer direktorica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), čeprav si nekateri, med drugim očitno tudi predsednica nadzornega sveta Aleksandra Podgornik, prizadevajo, da njeno imenovanje ne bi bilo veljavno. Ko smo jo namreč prosili za pojasnila, je dejala, »da podrobnosti glasovanja niso pomembne.«

Do zapleta pri imenovanju Ponikvarjeve je prišlo zaradi interpretacije rezultata glasovanja nadzornikov, zaradi česar so se že obrnili na pomoč zunanjih pravnih strokovnjakov. Za Ponikvarjevo so glasovali trije člani nadzornega sveta, medtem ko sta bila dva proti, dva pa sta bila vzdržana, nam je zatrdilo več virov. Po glasovanju naj bi bili nadzorniki deležni razlage, da je za imenovanje potrebna večina glasov vseh nadzornikov, torej vsaj štirje glasovi. A zakon o gospodarskih družbah določa, da je za veljavnost sklepa potrebna večina oddanih glasov. Tudi statut Vzajemne določa, da sprejema nadzorni svet zavarovalnice sklepe z večino oddanih glasov. Glede na to, da je Ponikvarjeva prejela tri od petih oddanih glasov, je bila torej imenovana v upravo Vzajemne.

"V Vzajemni za interese vseh zavarovancev"

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Foto: Tit Košir Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 03. 2012 Stran: 11

Verniki so zaupali lastninske certifikate Krekovim skladom in ob tem cerkev napačno enačili z državo, meni Rajko Stankovič, predsednik MDS

V obdobju, ko mali delničarji v marsikaterem slovenskem podjetju doživljajo vedno bolj grenko izkušnjo delničarstva, smo se z Rajkom Stankovičem, predsednikom društva Mali delničarji Slovenije (MDS), pogovarjali o delovanju njihovega društva in o njihovih najbolj odmevnih akcijah v elektrodistribucijskih podjetjih, Vzajemni, holdingih Zvon, Savi, Merkurju, Perutnini Ptuj in številnih drugih primerih.


Čemu so društva malih delničarjev namenjena?

"Na področju delničarstva sem pričel delati 10. junija 2006 v društvu VZMD, vse do 12. marca 2009, ko sva se s predsednikom VZMD, Kristjanom Verbičem, zaradi različnih pogledov na delovanje društva in predstavljanja interesov malih delničarjev razšla. V MDS, ki smo ga ustanovili aprila 2009, smo vedno poiskali nekoga, ki je delničar v določenem podjetju, da je poleg lastnih nesebično branil interese drugih malih delničarjev. Vedno smo skušali najti nekoga, ki je užival zaupanje večjih delničarjev bodisi (nekdanjih) zaposlenih. Z lastnim zbiranjem pooblastil se letno udeležimo 45 do 50 skupščin, imamo 21-odstoten izplen vrnjenih pooblastil za zastopanje na skupščinah, kjer v povprečju zastopamo dva odstotka osnovnega kapitala in dobre tri odstotke glasovalnih pravic. Nastopamo tudi kot pooblaščenci v podjetjih, kot so Petrol, Gorenje, Pivovarna Laško, Mercator, kjer organizirano zbirajo pooblastila. Lani smo med temi družbami najboljši rezultat imeli na Gorenju, kjer smo zastopali 12,37 odstotka delničarjev, saj smo dobili pooblastilo podjetja Philipa Sluiterja (Home Products Europe), ki je 6,73-odstotni lastnik. Pri lastnih zbiranjih pooblastil bi izpostavil, da smo na lanski skupščini Krke zastopali 5,5 odstotka delničarjev, leto prej, ko se v zbiranje pooblastil ni vključila Krkina uprava, pa slabih 10 odstotkov. Že dve leti zapored smo največji zastopniki malih delničarjev v Žitu, kjer imamo na skupščini od 26- do 28-odstotno zastopanost kapitala in v obeh letih smo z nasprotnim predlogom uspeli z zvišanjem dividende, z nadzornikom žal ne. V zadnjem letu smo se aktivno vključili v zgodbo obeh cerkvenih' holdingov Zvon in tudi tu dosegli od 6- do 10-odstotno skupščinsko zastopanost."

Mačehovska država v elektropodjetjih

Kolikšen je vaš letni proračun za delovanje in kako pridete do teh sredstev?

Iščejo prvega moža Vzajemne

Medij: Delo Avtorji: Pavlin Barbara Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 09. 01. 2012 Stran: 32

Izteka se razpis prostovoljne zdravstvene zavarovalnice Vzajemna za člane nove uprave, ki jo je pretekli teden objavil nadzorni svet. Zakon o zavarovalništvu določa, da ima novoimenovani nadzorni svet pristojnost in dolžnost imenovati nove člane uprave. Kandidati morajo poleg pogojev za člana uprave, določenih v zakonu o gospodarskih družbah, in pogojev, določenih v zakonu o zavarovalništvu, imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri. Imeti morajo najmanj štiri leta delovnih izkušenj pri vodenju poslov zavarovalnice oziroma podjetja primerljive velikosti in dejavnosti, kot je zavarovalnica, oziroma drugih primerljivih poslov.

Kaj se kuha v ozadju prodaje RRC družbi Normacom Plus

Medij: Finance Avtorji: Rednak Andreja,Elikan Jaka Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 02. 12. 2011 Stran: 5

Normacom Plus menda kupuje tudi zaradi donosnih poslov z državo, a njegov lastnik policiji in Dursu še dolguje pojasnila

Podjetje Normacom Plus v lasti Claudia Kurenta naj bi kupovalo naložbo Zvon Ena Holding v prisilni poravnavi v IT-podjetju RRC. Kurent menda ponuja več kot trikratnik knjigovodske vrednosti 51-odstotnega deleža, a naj bi se zatikalo, ker ima Kurent težave s financiranjem. Pa tudi, ker še niso pojasnjene davčne in kazenske zadeve nekdanjega podjetja Normacom.


Kupec 51-odstotnega deleža v RRC je podjetje Normacom Plus Claudia Kurenta, nam je potrdilo več virov. Kurent zadeve ne komentira niti ne odgovarja, ali bo dal prevzemno ponudbo za vse delnice RRC. Če prevzema celotnega podjetja ne bo, poznavalciomenjajo možnost izčrpavanja RRC in oškodovanja manjšinskih delničarjev, to je zaposlenih. Posla med Zvonom in družbo Normacom Plus po naših informacijah še ni bilo. To potrjuje tudi direktorica RRC Mateja Sajovic, ki pravi, daje po njenih podatkih Zvon še vedno večinski lastnik. Zapletlo naj bi se namreč na Hypo banki, kije sprva nameravala financirati okoli 2,9-milijonsko kupnino oziroma 44 evrov za delnico, a je zaradi slabih zavarovanj menda odstopila od namere.

Pod lupo policije in davkarjev

Grozi Vzajemni prisilna likvidacija?

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2011 Stran: 21

Ljubljana - Zavarovalnici Vzajemna, ki je v lasti več kot 800.000 zavarovancev, bi lahko grozila prisilna likvidacija. Zakon o zavarovalništvu daje namreč Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) možnost, da začne postopek likvidacije, če nov nadzorni svet do konca novembra ne imenuje novih članov uprave Vzajemne, kot jim to nalaga zakon. In medtem ko predsednica nadzornega sveta Aleksandra Podgornik pojasnjuje, da imenovanja nove uprave za zdaj nimajo v načrtu, sicer pa, da čakajo na razlago zakona, direktor AZN Mihael Perman pravi, da bo AZN ukrepala.

Spomnimo, da je zakon o zavarovalništvu Vzajemni naložil, da mora ta v roku enega leta izpeljati volitve v skupščini zastopnikov, kar je ta tudi storila. Zavarovalnica je izpolnila tudi drugo zakonsko določilo, da mora nova skupščina v roku treh mesecev imenovati nove člane nadzornega sveta. A tem zakon hkrati nalaga še imenovanje novih članov uprave, tako za imenovanje nadzornikov kot članov uprave pa se rok izteče tri mesece po skupščini, torej 29. novembra. Če Vzajemna dejanj, ki jim jih nalaga zakon, ne izvede, »lahko AZN začne postopek prisilne likvidacije«, določa zakon.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.