Odstop Marijana Dekleve - člana upravnega odbora Plama-pur zaradi 2,06 milijonskega izplačila dividend

NatisniNatisni

Marijan Dekleva,  član upravnega odbora Plama-pur , ki je tudi predsednik Sveta delavcev Plama-pur ter je do lanske iztisnitve bil tudi predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) Plame-pur pri Društvu MDS, je danes odstopil s funkcije v Upravnem odboru Plame-pur, saj je mnenja, da je bil na zadnji 19. skupščini družbe, ki je potekala 22. januarja 2013, sprejet za družbo škodljiv nasprotni sklep, ki je omogočil delitev 3,00 EUR dividende po delnici in so ga na skupščini podali »črnogorsko-slovenski lastniki«, kar evidentno pomeni začetek izčrpavanja uspešne družbe. 
 
Podgrad, 26. januar 2013

 
 
Franc Frelih in Jože Cegnar izigrana s strani Konića in Musarja?!
 
Očitno sta bila enakega mnenja, da je izplačilo 3 EUR dividende oz. kar 2,06 mio EUR negospodarno tudi dolgoletna solastnika Plame-pur, Franc Frelih iz Plaste, d.o.o., in Jože Ceglar iz Termo-Plaste, d.o.o., Podgrad, saj sta glasovala proti nasprotnemu sklepu, a sta bila neuspešna, saj ima družba AG, d.d., skupaj 202 delnice več od njiju skupaj. Zato se samo po sebi postavlja vprašanje ali so se začele prve razpoke med prevzemniki, saj očitno nimajo povsem enake vizije za prihodnost uspešne družbe. 
 
Osnovni predlog predvideval le 0,50 EUR dividende, nato povišanje kar za 600 %
 
Upravni odbor je sicer za delitev v dividende namenil najprej le 0,50 EUR, a je Marjanca Drame na skupščini v imenu ljubljanskega holding AG, podala nasprotni predlog, ki je bil izglasovan z 202 glasovi več od nasprotnikov oz. 50,01 % večino AG.
 
Dokončna konsolidacija AG

 
Spomnimo tudi, da je AG pred kratkim tudi kupil kamniško Eto in sedaj so slovensko-črnogorski lastniki  podali tudi prevzemno ponudbo za dokončno konsolidacijo AG, d.d. Tako bo trojica  v sestavi: dr.  Aleš Musar, Marko Konić (slednja dva sta tudi člana upravnega odbora v Plami-Pur) in Rok Habinc prek družbe S.T. Hammer oziroma črnogorskega sklada Moneta« A.D. Podgorica s povezanimi osebami postali edini lastniki AG ter posledično tudi drugih naložb te družbe.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.