Elektro distribucijska podjetja revidirane KV delnic EDP na dan 31.12.2022 in nerevidirane KV EDP na dan 30.09.2023 in 9 mesečni nerevidirani izkazi EDP

NatisniNatisni

Društvo MDS je zaradi številnih klicev delničarjev Elektro distribucijskih podjetij (v nadaljevanju EDP) pripravilo pregled revidiranih knjigovodskih vrednosti delnic posameznih EDP na dan 31.12.2022 izračunane na 2 decimalki natančno - vir podatkov letna revidirana poročila EDP za leto 2022 in preračunane nerevidirane knjigovodske vrednosti delnic vseh 5 EDP-jev na dan 30. september 2023 - vir podatkov nerevidirani računovodski izkazi od januarja do septembra 2023, zaokroženo na 2 decimalni mesti.

 

Ljubljana, 23.11.2023

 

 

Prav tako smo na željo delničarjev pripravili tabelo vrednosti na posamezno delnico v razponu od 40 % do 75 % preračunane knjigovodske vrednosti na dan 30.09.2023, zaradi lažje podaje eventualne nezavezujoče ponudbe za prodajo delnic vseh 5 EDP, ki jih ima posamezni delničar v lasti.

V kolikor želite poslati ponudbo morate le to skladno z pozivom SDH poslati najkasneje do 5. decembra 2023.

 

Izkaz interesa je potrebno posredovati v pisni obliki, na e-naslov SDH edp2023@sdh.si, z navedbo zadeve »IZKAZ INTERESA ZA PRODAJO DELNIC EDP«. SDH bo obravnaval izkaze interesa, ki jih bo prejel do vključno 5. 12. 2023.

Celoten poziv SDH si lahko ogledate TUKAJ

 

NEREVIDIRANI IZKAZI EDP od 01 do 09 2023

na željo delničarjev smo objavili tudi nerevidirane računovodske izkaze za vseh 5 EDP za obdobje januar do september 2023, ki so objavljeni na spletnih straneh družb.

 

ELEKTRO LJUBLJANA - za ogled pritisni TUKAJ

ELEKTRO MARIBOR - za ogled pritisni TUKAJ

ELEKTRO CELJE IPI  - za ogled pritisni TUKAJ

ELKTRO CELJE BILANCA STANJA  - za ogled pritisni TUKAJ

ELEKTRO PRIMORSKA - za ogled pritisni TUKAJ

ELEKTRO GORENJSKA IPI  - za ogled pritisni TUKAJ

ELEKTRO GORENJSKA BILANCA STANJA  - za ogled pritisni TUKAJ

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.