Delničarjem Luke Koper rekordnih 2,50 EUR bruto dividende

NatisniNatisni

Skupščina delničarjev Luke Koper je danes odločila za izplačilo dividend od bilančnega dobička za lani v višini 50,23 milijona evrov nameniti 35 milijonov evrov. Bruto dividenda na delnico družbe  tako znaša 2,50 evra. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je na skupščini družbe zastopal nekaj več kot 105.000 delnic, kar je bilo 1,04 % prisotnega kapitala na skupščini.

Koper 29.06.2023

Uprava in nadzorniki z razrešnico, delničarji pa z 2,50 EUR bruto dividende

Skupščina, ki se je seznanila z lanskim poslovanjem, je nadzornikom in upravi podelila razrešnico. Upravo Luke Koper do konca meseca še vodi Napast, ki se je maja sporazumel o predčasnem prenehanju mandata, z julijem pa bo vodenje družbe začasno prevzela članica uprave Nevenka Kržan. Uprava in nadzorni svet so za svoje delo lani prejeli razrešnico.

Skupščina delničarjev Luke Koper je sprejela odločitev da za izplačilo dividend od bilančnega dobička za lani v višini 50,23 milijona evrov nameni 35 milijonov evrov. Bruto dividenda na delnico družbe tako znaša 2,50 evra. Luka Koper bo dividende izplačala 31. avgusta. Preostanek bilančnega dobička družbe v višini 15,2 milijona evrov ostaja nerazporejen

Luka Koper lani z zelo dobrim poslovanjem

Luka Koper se sicer v letu 2022 kljub oteženim gospodarskim razmeram lahko pohvali z rekordnim poslovanjem; na ravni skupine je ustvarila 313,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 74,2 milijona evrov čistega dobička.

Luka Koper dobro posluje tudi letos

Skupina je v prvem četrtletju ustvarila 80,1 milijona evrov čistih prihodkov in 16,5 milijona evrov čistega dobička. Po načrtih, ki so jih v družbi razgrnili aprila, naj bi skupina v celotnem letošnjem letu sicer zabeležila za sedem odstotkov nižje prihodke, dobiček naj bi se več kot prepolovil, pretovor pa naj bi ostal na ravni lanskega.

BDO Revizija bo Luko Koper revidirala še naslednja 3 leta

Za poslovna leta 2023, 2024 in 2025 se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija d.o.o. To bo tudi zadnji mandat te revizijske hiše, ker Luko Koper nadzira že 6 let.

Sprejetje Politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb

Skupščina družbe je sprejela Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper.

S sprejetjem sklepa o odobritvi Politike prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper preneha veljati Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d. odobrena na 34. skupščini družbe 29.6.2021 s sklepom št. 5.

Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega svet

Skupščina pa ni sprejela predlaganih sklepov o povišanem plačilu za delo nadzornikov v NS in komisijah NS. Sklep je med drugim predvideval povišanje pavšalnega letnega nadomestila na 21.000 bruto na posameznega člana in povišanje sejnine na 360,00 EUR.

Predsednika uprave in manjkajočega člana uprave bodo iskali z javnim razpisom

Nadzorni svet, na čelu katerega je Mirko Bandelj, bo novega predsednika uprave poiskal z javnim razpisom. Luka Koper tudi letos beleži rast pretovora, saj je Luka lani po besedah Boštjana Napasta pridobila nekaj novih poslov in del tovora, ki je bil tradicionalno vezan na severna pristanišča, uspela preusmeriti v Koper. Napast je kot pozitivno za Luko izpostavil tudi gradnjo nekaj novih tovarn predvsem na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem, saj gre v teh primerih večina tovora prek Kopra.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.