SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.06.2024 - 08:30
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Obravnava letnega poročila družbe za leto 2023, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2023. Predlog delitve dobička za leto 2023. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje novih članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.