SALUS, Ljubljana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.04.2023 - 16:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46.A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2022. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2022. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2022. 4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Potrditev in soglasje k podpisu Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Meditrade d.o.o. z dne 03.01.2023 (notarski zapis opr. št. 1/23, notar dr. Bojan Podgoršek iz Ljubljane) in pripadajoče dokumentacije za nakup poslovnega deleža, ki ustreza 100% osnovnega kapitala družbe Meditrade d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvidevajo Pogodba in pripadajoča dokumentacija, vključno z izvedbo Zaključka in vseh Dejanj Zaključka (kot sta navedena pojma opredeljena v Pogodbi) ter izpolnitvijo zavez po Zaključku v kolikor so zavezujoče za družbo Salus. Povečanje osnovnega kapitala družbe Salus z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.