IMP

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.03.2021 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi AMZS, Dunajska cesta 128 v Ljubljani.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih. Predstavitev podatkov polsovanja Skupine IMP (IMP d.d., MGC Bistrica d.o.o., IMP d.d. podružnica Zagreb in Jadran Gradnja d.o.o.) v letu 2020 in plan poslovanja družbe v letu 2021. Revizija poslov družbe IMP d.d. in odvisnih družb od 14.09.2021 do dneva sprejema tega sklepa. Vložitev tožb zaradi oškodovanja družbe IMP d.d v zvezi s projektom Rožna dolina. Nezaupnica predsedniku uprave. Zagotovitev delničarske pravice do obveščenosti. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2020, 2021 in 2022.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.