PREDILNICA LITIJA HOLDING

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.06.2020 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, Litija.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija Holding za leto 2019 in uskupinjenim letnim poročilom družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija Holding, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila Predilnice Litija Holding za leto 2019 in uskupinjenim letnim poročilom družb za poslovno leto 2019, odločanje o uporaba bilančnega dobička 2019 , informacija o prejemkih upravnega odbora in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.