UniCredit Banka Slovenije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
18.03.2020 - 13:30
Naslov: 
v prostorih UniCredit Banke Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Temelji poslovne politike in načrt razvoja za leto 2020, Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2019, letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2019, Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice, razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Seznanitev z prenehanjem mandata in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Določitev nadomestila članom nadzornega sveta. Sprejem politik izbora primernih kandidatov upravljalnega organa banke. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.