Sava Turizem

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.02.2020 - 10:00
Naslov: 
v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje)
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Soglasje k pripojitvi. Soglasje k pogodbi o pripojitvi. Povečanje osnovnega kapitala.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.