Javna razsvetljava

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.01.2020 - 11:00
Naslov: 
v prostorih notarke Marine Ružič Tratnik, na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje novega nadzornega sveta. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2018. Imenovanje revizorja družbe za posloma leto 2019. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki in razveljavitev sklepa o povečanju osnovnega kapitala z dne 11.7.2018.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.